maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-mvo
het-definitieve-einde-van-de-var
lang-leven-het-levenstestament
deelnemen-in-een-gezondheidscentrum-ghc
customer-due-diligence-i.s.m-graydon-wwft
het-definitieve-einde-van-de-var
de-sra-adviseur
ondernemer-en-scheiden
seminar-huwelijksvermogensrecht-erfrecht-en-schenkingsrecht
de-100e-vierdaagse-ook-vrijdag-weer-langs-ons-kantoor-in-malden-naar-de-eindstreep
aanpassing-pensioenregelingen
stichtingen-en-verenigingen-vergeet-u-de-fiscus-niet
stamrecht-bv-voorzichtig-ermee
erfgenamen-beter-beschermd
fusie-tijssen-cs-accountants--adviseurs-en-delissen-belastingconsulenten
afschaffing-pensioen-in-eigenbeheer.-actie
versoepeling-bij-toepassing-van-standaardvoorwaarde-16-fiscale-eenheid
overdracht-pensioenkapitaal-uit-het-buitenland
herziening-fiscale-eenheid
buitengewone-uitgaven.-extra-kosten-van-een-zgn.-moermandieet
overdracht-van-pensioenkapitaal-vanuit-het-buitenland
eliminatie-kwijtscheldingswinst-uit-grondslag-waz
hypotheekrente-aftrek-bij-bijzondere-financieringsvormen
btw-heffing-bij-het-begraven-van-huisdieren
ondernemerschap-architect-bij-nevenwerkzaamheden
diensten-van-stoelmasseuse-en-btw
zijruiten-in-bestelbus-mogen-weer
geen-vrijstelling-omzetbelasting-voor-extra-prestaties-van-ziekenhuizen
vrijstelling-omzetbelasting-voor-verhuur-van-schoolboeken
toepassing-nieuwe-wettekst-leidt-tot-geruisloze-splitsing
omzetbelasting-en-overdracht-onderneming
voorgestelde-administratieve-lastenverlichting-bedrijfsleven
bezwaar-en-beroep-tegen-belastingaanslagen
wanneer-is-sprake-van-een-bezwaarschrift
opgewekt-vertrouwen-belet-navordering-ondanks-niet-verstreken-termijn
kaalheid-is-geen-ziekte-kosten-haartransplantatie-niet-aftrekbaar
vorming-voorziening-saneringskosten-vuilstort-toegestaan
aanvulling-op-aangifte-is-geen-bezwaarschrift
te-snel-beroep-tegen-niet-doen-van-uitspraak-op-bezwaar-afgewezen
geen-vrijstelling-overdrachtsbelasting-als-beroep-niet-in-aangifte-is-gedaan
privegebruik-bestelauto-kamervragen
uitleg-financien-over-nieuwe-regeling-bijtelling-auto
verlenging-tegemoetkoming-film-tot-en-met-15-07-2002
geen-vrijstelling-btw-sportprestaties-bij-winstoogmerk
dga-is-ondernemer-voor-btw
waarderingsafspraak-aandelen-voor-vermogensbelasting-gold-ook-voor-aanmerkelijk-belangregeling
toepassing-autokostenforfait-bij-autodealers
personeelskortingen-niet-in-loonadministratie-geen-opgewekt-vertrouwen-door-eerdere-controle
omzetting-cooperatie-in-stichting-heeft-geen-gevolg-voor-vennootschapsbelasting
besluit-aftrekbare-verzorgingskosten-in-verzorgingstehuizen
btw-bij-werkzaamheden-woningbouwvereniging-voor-vereniging-van-eigenaren
besluit-integratieheffing-ob-bij-privaatrechtelijke-onderwijsinstellingen
voorbelasting-herstelwerkzaamheden-wegens-vooraf-overeengekomen-toegebrachte-schade
geen-ondernemerschap-ob-bij--het-verlenen-van-een-recht-tot-ontgronding
aftrek-voorbelasting-bij-belaste-en-onbelaste-prestaties
besluit-berekening-inkomstenbelasting-ingeval-van-inkomsten-waarover-nederlands-heffingsrecht-is-beperkt
afzien-pensioenverplichting-na-verplaatsing-bv-voorzienbaar--belaste-vrijval
geen-reserve-assurantie-eigen-risico-voor-casco-risico
geen-overdrachtsbelasting-als-risico-waardeverandering-bij-verkoper-blijft
geen-aftrek-voorbelasting-wanneer-nevenprestaties-opgaan-in-vrijgestelde-hoofdprestatie
geen-bewijs-voor-verzending-acceptgiro-griffierecht-beroep-is-ontvankelijk
eerdere-controle-verhindert-naheffing-omzetbelasting-wegens-carrousselfraude
vermogensetikettering-ondernemer-gebonden-aan-redelijkheid
geen-korting-op-aaw-uitkering-wegens-door-bv-doorbetaalde-verzekeringsuitkering
beoordeling-periode-arbeidsongeschiktheid-voor-recht-op-wao
ondernemerschap-voor-freelance-journalist
schenking-verhindert-aftrek-kosten-van-levensonderhoud
geen-voorziening-vut-uitgaven-als-werkgever-is-aangesloten-bij-vut-fonds
geen-fraus-legis-bij-verkoop-aanmerkelijk-belang-na-herkapitalisatie
opbrengst-piramidespel-niet-belast
eu-richtlijn-met-tarief-voor-drinkwater-heeft-geen-directe-werking
vaststelling-waarde-aanmerkelijk-belang-aandelen
amsterdamse-verordening-toeristenbelasting-is-verbindend
wanneer-gaan-werkzaamheden-normaal-vermogensbeheer-te-boven
waardedrukkende-factor-zelfbewoning-bij-overgang-naar-prive
verstrekte-geldlening-is-geen-voorschot-op-liquidatie-uitkering
vaststelling-aanmerkelijk-belang-winst
parkeermeter-accepteert-chipper-niet-naheffing-parkeerbelasting-terecht
park-is-geen-museum-hoog-tarief-omzetbelasting-ondanks-gecombineerde-toegangskaart
geen-uitspraak-op-bezwaar-onroerende-zaakbelasting-als-woz-waarde-niet-vaststaat
nieuwe-beschikking-na-verbouwing-moet-datum-aanvang-tijdvak-bevatten
navordering-zonder-nieuw-feit-bij-kwade-trouw
geen-toepassing-margeregeling-bij-overname-onderneming
overnemer-onderneming-heeft-recht-op-negatieve-marge
geen-vermindering-nederlandse-belasting-voor-in-het-buitenland-niet-belaste-inkomsten
hoge-raad-accepteert-activering-en-afschrijving-niet-bedongen-goodwill-bij-overdracht-onderneming
geen-cassatie-mogelijk-als-standpunt-niet-in-hofprocedure-is-meegedeeld
nieuw-besluit-over-fiscale-eenheid
verificatie-btw-identificatie-voortaan-via-internet-mogelijk
verdrag-met-koeweit-is-op-23-april-2002-in-werking-getreden
verdrag-met-hong-kong-is-op-17-oktober-2001-in-werking-getreden
glijclausule-voorkomt-niet-de-uitdeling-maar-wel-de-boete
recht-op-nederlandse-uitkering-ondanks-belgische-dienstbetrekking
voorzienbaarheid-einde-dienstbetrekking-bepalend-voor-recht-op-ww
sociale-verzekeringsplicht-geldt-ook-voor-personeel-coffeeshop
fiscale-eenheid-met-vaste-inrichting-omvat-ook-buitenlandse-hoofdvestiging
berekening-btw-over-keuringskosten-ten-onrechte-achterwege-gelaten-door-slachterij
opgenomen-verlofdagen-zijn-geen-ziektekosten
kosten-inhuren-uitzendkracht-voor-kinderopvang-niet-aftrekbaar
betaalde-rente-over-financiering-terugbetaling-aan-werkgever-vormt-aftrekbare-kosten
aftrek-kosten-van-levensonderhoud-familie-in-koerdistan-toegestaan
kosten-introductiecursus-nederlandse-arbeidsmarkt-voor-buitenlander-aftrekbaar
extra-vergoeding-aan-werkgever-voor-auto-niet-in-mindering-op-bijtelling
bijgeschreven-rente-pas-aftrekbaar-op-het-moment-dat-deze-is-verschuldigd
geen-recht-op-teruggaaf-accijns-voor-vervoerder-zonder-vergunning-of-inschrijving
berijder-lease-auto-is-belanghebbende-in-procedure-parkeerbelasting
kosten-gerechtelijke-procedure-over-begrafenis-aftrekbaar
aankoop-perceel-door-woningbouwvereniging-vrij-van-overdrachtsbelasting
uitspraak-proceskostenvergoeding-moet-ook-worden-gemotiveerd
alleen-de-in-de-wet-genoemde-adoptiekosten-zijn-aftrekbaar
voortgang-behandeling-wetsvoorstel-goedkeuring-verdrag-met-belgie
wanverhouding-tussen-hoogte-van-kosten-en-nut-daarvan-geen-aftrek
fiscale-kwalificatie-uitkeringen-vervolgingsslachtoffers
overgangsregeling-conserverende-aanslagen-ib-2001-en-2002.
maatregelen-in-verband-met-de-explosie-in-enschede
verzekeringsplicht-voor-in-nederland-werkende-belg
slechts-een-hoofdverblijf-voor-eigenwoningregeling
btw-identificatie-niet-nodig-voor-toepassing-nultarief
geen-voorziening-klantenvergoeding-bij-agentuurovereenkomst
tijdens-beroep-aan-bezwaar-tegemoetgekomen-proceskostenvergoeding
verkoop-activa-tegen-te-lage-prijs-aan-zoon-is-onttrekking
kosten-sonriseprogramma-autistisch-kind-zijn-ziektekosten
vereniging-aansprakelijk-voor-accijns-over-in-kantine-bewaarde-sigaretten
kosten-van-invordering-niet-te-hoog-bij-direct-invorderbare-aanslag
deel-pand-op-grond-van-een-ander-gebouwd-toch-aanslag-ozb
geen-aftrek-aan-antilliaanse-moeder-betaalde-rente
besluit-winstverdeling-duits-nederlandse-land--en-bosbouwbedrijven
vaststelling-percentages-scholingsfondsen-2002
terugwerkende-kracht-in-wijziging-autofictie
atelier-is-studieruimte-geen-aftrek
aangekondigde-inkomenscorrectie-voorkomt-ziekenfondsverzekering
verrekening-voorbelasting-bij-gratis-popfestival
niet-tweemaal-boete-voor-een-te-late-aangifte
door-adviseur-gesloten-compromis-bindt-de-klant
historisch-verband-lening-en-besteding-ook-als-uitgave-later-wordt-gedaan
geen-teruggave-voor-vermiste-accijnszegels
geen-teruggave-voor-gemoedsbezwaarden-premie-waz
vrijval-pensioenvoorziening-antillen-bv-in-nederland-belast
lening-moeder-aan-dochter-slechts-in-bijzondere-gevallen-informeel-kapitaal
aankoopkosten-deelneming-aftrekbaar
bestemmingswijzigingswinst-is-belast-bij-realisatie
door-bedrijfsvereniging-betaalde-bedragen-geen-loon
ontvangen-vergoeding-voor-vermogensschade-is-geen-inkomen
niet-betaling-van-crediteuren-bij-faillissement-is-winst
uitzicht-op-inkomen-bepalend-voor-aftrek-studiekosten
betaling-aan-harmoniestichting-is-aftrekbare-gift
duidelijk-onjuiste-aangifte-voorkomt-naheffing-niet
na-geruisloze-inbreng-mag-correctie-plaatsvinden-bij-bv
recht-op-aftrek-kosten-levensonderhoud-wanneer-kinderbijslag-niet-wordt-betaald
te-laat-ingediende-bewijzen-door-hof-genegeerd
hof-stelt-teveel-eisen-aan-kampeerauto
overname-vordering-op-dochter-beneden-nominale-waarde-is-geen-uitdeling
niet-alle-uitgaven-wegens-ziekte-zijn-aftrekbaar
overdracht-pensioenvoorziening-tegen-zakelijke-prijs-geen-uitdeling
aanschaf-parketvloer-wegens-allergie-geen-ziektekosten
kwijtschelding-lening-door-moeder-vormt-winst-dochter
overdracht-economische-eigendom-niet-altijd-belast
gemeente-valt-voor-niet-overheidstaken-onder-normaal-regime-voordruk-verrekenbaar
inspecteur-bewijst-tijdige-verzending-beroep-op-termijnoverschrijding-afgewezen
kosten-van-speciale-hond-geen-aftrekbare-ziektekosten
kosten-van-levensonderhoud-alleen-aftrekbaar-bij-onvoldoende-eigen-inkomsten-of-vermogen
aanschaf-speciale-bril-geen-verwervingskosten
ondergrond-woonhuis-landbouwer-niet-onttrokken-aan-bedrijf
interne-compensatie-bij-aanpassing-aanslag
geen-naheffing-om-teruggave-omzetbelasting-ongedaan-te-maken
geen-dubbele-verzuimboete-wegens-een-te-late-aangifte
waarderingsmethodiek-pand-in-gesplitst-gebruik
gemeente-kan-juiste-waardering-niet-bewijzen
verhuiskosten-ook-aftrekbaar-als-dienstbetrekking-fysiek-zwaarder-wordt
onjuiste-taxatie-referentiepand-leidt-tot-lagere-waardering
bezwaar-moet-inhoud-hebben
ziektekosten-moeten-aantoonbaar-gemaakt-zijn
verschillende-behandeling-kinderopvang-in-loon--en-inkomstenbelasting-is-toegestaan
waardestijging-pensioen-bv-belast-met-successierecht-bij-niet-erfgenaam
bij-vernietiging-aanslag-ib-wegens-ongelijke-behandeling-niet-gelet-op-mogelijke-aanslag-lb
beroep-op-overschrijding-redelijke-termijn-vermindert-de-boete
hof-motiveert-uitspraak-parkeerbelasting-onvoldoende-hoge-raad-verwijst
balansgarantie-beinvloedt-kostprijs-deelneming
bewijslastverdeling-bij-procedure-opbrengst-speelautomaat
bekendheid-fiscus-met-onvolledige-administratie-kan-naheffing-niet-voorkomen
bekendheid-fiscus-met-slordige-administratie-kan-navordering-niet-voorkomen
omzetting-koop-in-huurkoop-levert-geen-btw-voordeel-op
vervangingsvoornemen-is-nodig-voor-vorming-vervangingsreserve
vrijstelling-kamerverhuur-geldt-niet-voor-zelfstandige-woonruimte
geen-aftrek-kosten-van-levensonderhoud-als-kind-niet-behoeftig-is
kosten-werkkamer-voor-vermogensbeheer-niet-aftrekbaar
toch-belastingvrije-som-vermogensbelasting-voor-buitenlander-wegens-eu-discriminatieverbod
gift-aan-stichting-die-gehandicaptenwerk-van-zoon-ondersteunt-aftrekbaar
niet-gepubliceerde-belastingverordening-is-onverbindend
ten-onrechte-genegeerd-bewijsaanbod-leidt-tot-cassatie
geen-vorming-voorziening-exploitatietekort-zwembad-voor-aanvang-bouw
geen-opgewekt-vertrouwen-als-toegelaten-gedragslijn-niet-wordt-gevolgd
geen-aftrek-kosten-van-kinderopvang-als-niet-aan-voorwaarden-is-voldaan
overgangsregeling-is-niet-bedoeld-om-ongelijkheid-op-te-heffen
werknemer-in-dienst-van-buitenlandse-dochtermaatschappij-heeft-recht-op-aftrek-ter-voorkoming-van-dubbele-belastingheffing
geen-kort-geding-wanneer-er-geen-besluit-is-waartegen-bezwaar-kan-worden-gemaakt
tarieftoepassing-uitkering-beleggingsinstelling-na-statusverlies
teruggave-overdrachtsbelasting-als-transactie-wordt-vermietigd-wegens-dwaling
wetsvoorstel-wederzijdse-bijstand-bij-invordering-belastingschulden-ingediend
antwoorden-op-kamervragen-over-vrijvervoerbewijzen
aftrek-rente-op-lening-van-huisgenoot-onder-omstandigheden-toegestaan
voortzetting-pensioenregeling-bij-uitzending-naar-buitenlandse-concernmaatschappij
vereenzelviging-erfrechtelijke-verkrijger-met-algemeen-nut-instelling
circusartiesten-vallen-onder-laag-tarief-omzetbelasting
geen-dividendbelasting-inhouden-op-betaalde-rente-op-hybride-lening
laag-tarief-omzetbelasting-bij-cd-opname-muzikanten
eigenwoningregeling-bij-opschorting-voornemen-tot-verhuizing
kamervragen-over-kennisgroepen-bij-belastingdienst
rapport-fiscale-behandeling-werknemersopties
besluit-overdracht-pensioenkapitaal-in-internationaal-verband
overgangsregeling-invoering-btw-compensatiefonds-per-1-januari-2003
omzetbelasting-bij-busvervoer-door-buitenlandse-ondernemers
besluit-betreffende-juridische-afsplitsing-binnen-fiscale-eenheid
besluit-inzake-uitbreiding-keuzemogelijkheid-meewerkaftrek
besluit-inzake-belastingplicht-energiebedrijven
besluit-financien-over-ondernemerschap-btw-van-dga
fiscale-kwalificatie-van-schadeloosstellingen--aan-slachtoffers-van-het-nationaal-socialistische-bewind
gedeeltelijke-ww-uitkering-onder-belastingverdrag-nederland-belgi„
ministeri„le-regeling-tot-wijziging-van-de-wet-belastingen-op-milieugrondslag
wijziging-van-de-uitvoeringsregeling-belasting-zware-motorrijtuigen
kamervragen-over-arrest-btw-ondernemerschap-dga
antwoorden-op-kamervragen-hybride-leningen
wetsvoorstel-wijziging-successiewet-ten-aanzien-van-pensioen-bvs
notitie-co-ouders-en-fiscaliteit
goedkeuring-omzetting-kapitaalverzekering-eigen-woning-in-box-3-polis
toepassing-wettelijk-regime-fiscale-beleggingsinstelling-bij-gebroken-boekjaar
alternatieve-peildatum-voor-tegemoetkoming-buitenlandse-bronbelasting-bij-beleggingsinstelling
kosten-schaderapport-betonschade-onderzoek-geen-kosten-van-geldlening-eigen-woning
gebruik-taxi-voor-trouw--en-rouwstoet-kan-vrijstelling-motorrijtuigenbelasting-en-bpm-verhinderen
besluit-regelmatig-woon-werkverkeer
wetsvoorstel-veegwet-2002
geen-reden-voor-te-late-indiening-bezwaar--niet-ontvankelijk
fout-in-uitspraak-op-bezwaarschrift-leidt-tot-proceskostenvergoeding
ten-onrechte-waardestijging-toegekend-aan-verbouwingswerkzaamheden
woz-beschikking-vernietigd-wegens-onjuiste-ingangsdatum
verdeling-hypotheekrente-samenwoners-onder-wet-ib-1964
ingeleverd-brutosalaris-voor-auto-van-de-zaak-komt-niet-in-mindering-op-de-bijtelling
toepassing-invorderingsvrijstelling-ib-1964-na-toetsing-verplichte-aanslag
geen-afboeking-onzakelijke-lening-aan-gelieerde-bv
vervangingsvoornemen-ontbreekt-bij-verschuiven-activa-binnen-concern
aftrek-alimentatie-uitkering-geaccepteerd-ondanks-betaling-van-gezamenlijke-rekening
martkwaardetoeslag-is-loon-geen-toepassing-bijzonder-tarief
ziekenfondsverzekering-is-verplicht-voor-ondernemers-met-laag-inkomen
aangifte-na-ambtshalve-aanslag-leidt-tot-navordering
zelfstandigenaftrek-toegelaten-op-onjuiste-urenspecificatie-navordering-toegestaan
geen-uitvoering-gegeven-aan-vervangingsvoornemen-vervangingsreserve-niet-toegestaan
aftrekbeperking-omvat-ook-heffings--en-invorderingsrente
laag-bijzonder-tarief-van-toepassing-op-verkoop-ab-aandelen-wegens-zakelijk-belang
waarde-pand-lager-vastgesteld-omdat-gemeente-juiste-waardering-niet-kan-aantonen
gemeente-toont-juiste-taxatie-aan-waardebeschikking-gehandhaafd
rente-hypotheekverhoging-aftrekbaar-indien-historisch-verband-met-verbouwing-bestaat
voor-ondernemerschap-is-meer-risico-nodig-dan-de-kans-op-minder-werk
geen-extra-kosten-van-invordering-bij-dwangbevelen-direct-invorderbare-aanslagen
grote-omzetverschillen-speelautomaat-niet-verklaard-naheffing-gehandhaafd
geen-investeringsaftrek-voor-garage-en-oprit-bij-woning-ondernemer
lijfrenteverzekering-niet-tijdig-tot-stand-gekomen-overgangsrecht-niet-van-toepassing
huurwaardeforfait-blijft-van-toepassing-na-aflossing-hypotheekschuld
geen-aftrek-bijgeschreven-rente-wanneer-niet-betaling-vrijwel-zeker-is
uitkering-bij-ontbinding-verzekeringsmaatschappij-aan-leden-vormt-negatieve-persoonlijke-verplichting
te-laat-ingediend-verzoek-om-toekenning-energiepremie-heeft-afwijzing-tot-gevolg
compensatie-voor-vermindering-vergoedingsregelingen-vormt-loon
ondernemende-werknemer-haalt-urencriterium-niet
geen-recht-op-willekeurige-afschrijving-in-cv-ondanks-recht-op-startersaftrek-voor-andere-onderneming
vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-ruilverkaveling-gebonden-aan-ingebrachte-omvang
btw-aftrek-autokostenvergoeding-aan-werknemers-per-1-oktober-2002-be„indigd
verklaring-arbeidsrelatie-met-voorbehouden-moet-worden-aangepast
ondernemingsschuld-wordt-priveschuld-bij-einde-ondernemerschap
aanslag-gebaseerd-op-onjuiste-gegevens-navordering-mag
invorderingsvrijstelling-inkomstenbelasting-niet-van-toepassing-na-inhouding-loonbelasting
fastfoodrestaurant-aansprakelijk-voor-premies-van-ingehuurd-schoonmaakbedrijf
door-ontbreken-administratie-kan-bewijs-voor-lagere-omzet-niet-worden-geleverd
aanslag-vennootschapsbelasting-kan-niet-lager-zijn-dan-nihil-beroep-afgewezen
proceskostenvergoeding-wanneer-fiscus-na-instellen-beroep-aan-bezwaar-tegemoet-komt
bewust-niet-aangeven-is-opzet-boete-50-is-terecht
hoge-raad-accepteert-premie-bij-indiensttredingsmethode-voor-waardering-pensioen-in-eigen-beheer
premiemethode-is-fiscaal-toelaatbare-actuariele-waarderingsmethode
buitenlandse-werkgever-met-vestiging-in-nederland-valt-onder-de-loonbelasting
tegenprestatie-niet-juist-gewaardeerd-geen-uitdeling
besluit-met-uitleg-over-werkkleding
goedkeuring-beperking-niet-aftrekbaarheid-van-rente-in-concernverband
verzachting-beperking-verliesverrekening-na-aandelenoverdracht
besluit-fiscale-behandeling-van-in-buitenland-opgebouwde-pensioenrechten
kamervragen-over-aangiftebiljet-inkomstenbelasting
geen-schenking-als-wil-tot-bevoordelen-ontbreekt
interne-compensatie-in-aanslag-toegestaan-ondanks-navorderingsaanslag
taxatiewaarde-pand-is-juist-als-tegendeel-niet-wordt-bewezen
zelfstandig-recht-op-uitkering-ex-vrouw-niet-bij-man-belast-of-aftrekbaar
reizen-van-kantoor-naar-nevenvestiging-is-woon-werkverkeer
fictief-loon-van-toepassing-indien-geen-tegenbewijs-wordt-geleverd
belastbaar-bedrag-vennootschapsbelasting-naar-beneden-afgerond-op-veelvoud-van-5-euro
wijziging-uitvoeringsregeling-in-verband-met-internationaal-strafhof
winst-niet-meer-aanwezig-in-bv-uitdeling-aan-aandeelhouder
winst-niet-meer-aanwezig-in-bv-uitdeling-aan-aandeelhouder-2
winst-niet-meer-aanwezig-in-bv-uitdeling-aan-aandeelhouder-3
belaste-verhuur-aan-vrijgestelde-ondernemer-blijft-in-stand-na-verbouwing
termijntransacties-door-buitenlandse-instelling-zijn-beleggingen-fictief-rendement-van-toepassing
kruidensigaretten-zijn-accijnsgoederen-afwijkende-regeling-voor-omzetbelasting
kruidensigaretten-zijn-accijnsgoederen-afwijkende-btw-regeling-2
recht-op-basisbeurs-voorkomt-aftrek-levensonderhoud
voor-zelfstandige-arbeidsbeloning-is-schriftelijke-overeenkomst-nodig
geen-beoordeling-redelijkheid-kosten-werkkamer-als-70-drempel-niet-wordt-gehaald
waarde-cultuurgrond-in-waardering-pand-meegenomen
onterechte-verrekening-leidt-tot-te-lage-waarde-vordering-winstuitdeling
bijtelling-prive-gebruik-auto-dga-hoort-tot-premiegrondslag-waz
doorschuiffaciliteit-onderneming-geldt-ook-voor-huurders
besluit-samenloop-verliescompensatie-en-inhaalregeling-dubbele-belasting
besluit-met-uitleg-over-verklaring-arbeidsrelatie
kamervragen-over-ambulante-werknemers-in-de-thuiszorg
geen-activering-voorbehouden-pachtrecht-dat-al-is-verkocht-aan-een-ander
kosten-golfkar-zijn-geen-aftrekbare-ziektekosten
overleg-na-bezwaar-schort-beroepstermijn-niet-op
eigen-inkomsten-kind-verhinderen-aftrek-kosten-levensonderhoud
geen-bewijs-van-tijdige-verzending-beroepschrift-leidt-tot-niet-ontvankelijkheid
voor-kort-geding-is-spoedeisend-belang-nodig
fiscus-wijst-65-plussers-op-aftrekmogelijkheden-buitengewone-uitgaven
toepassing-anticumulatiebepaling-schenkingsrecht-en-inkomstenbelasting-bij-schenking-van-huurtermijnen
dga-geniet-pensioenrechten-door-onzakelijk-handelen-van-pensioenstichting
militair-woont-thuis-tijdens-opleiding-aftrek-reiskosten-toegestaan
wetsvoorstel-afhandeling-collectief-bezwaar-ingediend
verlaagd-btw-tarief-voor-optische-hulpmiddelen
subsidie-zonder-tegenprestatie-is-niet-belast-met-btw
uiterste-betaaldatum-aftrekbare-lijfrentepremie
laag-tarief-ob-voor-ballonvaarten-en-traumahelikopters
besluit-uitbreiding-vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-samenloop-omzetbelasting
overdracht-suikerbietenquotum-en-omzetbelasting
aankondiging-introductie-afdrachtvemindering-leer-werktraject-vmbo
geen-uitspraak-aanslag-onroerende-zaakbelasting-als-woz-waarde-niet-vaststaat
proceskostenvergoeding-toegekend-omdat-inspecteur-tijdens-procedure-ongelijk-toegeeft
bewijs-van-aftrekposten-niet-geleverd-aftrek-geschrapt
koersverlies-privebeleggingen-komt-niet-voor-rekening-bv
zonder-verklaring-langdurig-werkloze-geen-afdrachtvermindering
kamervragen-over-dubbele-belasting-in-box-3
geen-bewijs-tijdige-indiening-beroep-leidt-tot-niet-ontvankelijkheid
ondernemer-moet-naast-de-lasten-ook-de-baten-verantwoorden
geen-aftrek-verhuiskosten-bij-verhuizing-om-persoonlijke-redenen
naheffing-motorrijtuigenbelasting-op-onjuiste-grond-beroep-slaagt
fout-in-aanslag-blijkt-bij-afhandeling-aangifte-partner-navordering-toegestaan
intrekking-artikel-16-uitvoeringsbeschikking-omzetbelasting
heffings--en-invorderingsrente-4e-kwartaal-2002
besluit-voorwaarden-pensioenvervangende-regelingen-gemoedsbezwaarden
toelichting-financien-op-for-met-ingang-van-2001
geruisloze-inbreng-mogelijk-ondanks-voorafgaande-verkoop-wezenlijk-onderdeel
geen-recht-op-arbeidskostenforfait-naast-aftrek-werkelijke-kosten
geen-btw-verschuldigd-over-verplaatsingsvergoeding-onderneming
hof-corrigeert-van-firmacontract-afwijkende-winstverdeling
geen-afboeking-overgenomen-vordering-indien-niet-is-gebleken-dat-teveel-is-betaald
verduistering-niet-bewezen-geen-navordering-inkomstenbelasting
onjuiste-berekening-op-aangiftediskette-levert-te-beschermen-vertrouwen-op
recht-op-aftrek-reiskostenforfait-ondanks-vrij-vervoer
recht-op-aftrek-kosten-levensonderhoud-ondanks-inkomen-kind
waarde-cultuurgrond-telt-alleen-niet-mee-voor-woz-bij-bedrijfsmatig-gebruik
kosten-extra-rijles-in-aangepaste-auto-zijn-aftrekbare-ziektekosten
wafers-voor-snijden-van-bloedslangen-vallen-onder-laag-tarief-btw
voor-sloopautos-moet-motorrijtuigenbelasting-worden-betaald
niet-lichtvaardig-geprocedeerd-ondanks-ontbreken-belang
naheffing-opgelegd-op-grond-van-gegevens-ondernemer
waardering-nieuwbouwpand-dat-na-peildatum-wordt-opgeleverd
summier-bezwaar-ontvankelijk-als-beschikking-ook-summier-is-onderbouwd
verzoek-aanpassing-referteperiode-zfw-binnen-6-weken-na-datum-beschikking
bij-waardering-panden-moet-rekening-gehouden-worden-met-verschil-in-ligging
met-navorderen-hoeft-niet-gewacht-te-worden-tot-vaststellingsovereenkomst-is-getekend
taxi-niet-geparkeerd-als-chauffeur-klant-ophaalt
besluit-van-financien-over-groene-beleggingen
besluit-financien-over-toerekening-eigenwoningschuld-en-bouwdepot
besluit-financien-over-opbrengsten-piramidespel
besluit-teruggaaf-regulerende-energiebelasting
besluit-verhoogde-arbeidskorting-en-aanpassing-kinderkorting
besluit-fiscale-behandeling-aanvullend-pensioen-europarlementariers
vrijval-pensioenverplichting-is-geen-opbrengst-bezitting-beleggingsinstelling
onderhandse-schuldigerkenningen-zijn-geen-rechtsgeldige-schenkingen
toepassing-reiskostenforfait-is-onafhankelijk-van-motief-voor-reizen
geen-afschrijving-op-bedrijfsmiddelen-als-restwaarde-hoger-is-dan-boekwaarde
blote-eigenaar-is-door-enkele-levering-geen-ondernemer-voor-btw
verlies-op-lening-dochter-valt-onder-deelnemingsvrijstelling
geen-recht-op-aftrek-vergoedingsbedragen-o.g.v.-gelijkheidsbeginsel
tweede-woning-die-wordt-verhuurd-bleef-eigen-woning
lening-aan-ondernemende-zoon-is-geen-buitengewone-last
vrijstelling-bpm-voor-buitenlands-kenteken-van-toepassing-ondanks-te-laat-verzoek
geen-naheffing-bpm-wanneer-voldaan-is-aan-voorwaarden-voor-vrijstelling
boekenonderzoek-ob-voorkomt-geen-navordering-ib
kapitaalsbelasting-verschuldigd-bij-beursgang-binnen-5-jaar-na-reorganisatie
naheffing-loonbelasting-toegestaan-als-voldaan-is-aan-voorwaarden-voor-navordering
zonder-openbaarvervoerverklaring-geen-verhoogd-forfait
betaling-aan-door-rode-kruis-ondersteunde-instelling-is-aftrekbare-gift
geen-navordering-als-alle-gegevens-verstrekt-zijn-aan-de-fiscus
geen-verrekening-bronbelasting-op-in-het-buitenland-belaste-inkomsten-van-vaste-inrichting
afzien-van-pensioen-bij-buitenlandse-bv-belast-met-ingang-van-11-juli-2002
besluit-over-toepassing-scholingsatrek-bij-fysieke-training
besluit-financien-over-toepassing-artikel-10a-vpb
redelijke-heffing-voor-toepassing-artikel-10a-vpb-is-7
willekeurige-afschrijving-niet-toegestaan-op-investeringen-voor-invoering-wetsbepaling
rente-ondernemingsschuld-na-staking-aftrekbaar-als-persoonlijke-verplichting
verdeling-koopsom-onderneming-in-koopovereenkomst-bindt-partijen
in-te-huren-zelfstandigen-moeten-zelfstandigheidsverklaring-overleggen
overdracht-onderneming-tegen-kwijtschelding-van-schulden
lening-na-aanvang-verbouwing-slechts-gedeeltelijk-eigenwoninglening
rente-op-overgebleven-schuld-na-einde-onderneming-is-persoonlijke-verplichting
een-summier-bezwaarschrift-volstaat-tegen-een-summier-besluit
afzien-van-pensioen-niet-belast-indien-pensioenlichaam-in-buitenland-is-gevestigd
tijdstip-investeren-is-ontvangst-correcte-opdrachtbevestiging
geen-vervangingsreserve-voor-verkoopwinst-voorraad
levering-bouwterrein-is-belast-met-omzetbelasting
geen-reiskostenaftrek-voor-weekendbezoek-aan-ouders
apart-vermelde-btw-moet-worden-afgedragen
bepaling-stakingswinst-bij-overdracht-tegen-van-het-leven-afhankelijke-uitkering
uitkering-garantie-verkoper-aan-voormalige-deelneming-is-geen-winst
forfaitair-rendement-buitenlandse-beleggingsinstelling
geen-vrijstelling-ozb-voor-projectontwikkelaars
vrijstelling-belastingen-tijdens-bouwrijp-maken-geldt-niet-voor-ozb
antwoorden-op-kamervragen-over-proefschrift-medewerker-belastingdienst
diensten-zaakwaarnemer-vormen-belaste-prestaties
aan-bv-toekomend-geld-prive-gebruikt-winstuitdeling
geen-aftrek-voor-ondersteunde-familie-in-iran
wijziging-winstverdeling-vof-alleen-op-zakelijke-gronden
begrafeniskosten-uit-polis-betaald-geen-aftrek
nieuwe-beschikking-woz-na-bouw-pand-is-toegestaan
partij-wodka-heeft-nederland-verlaten-geen-naheffing-accijns
met-vruchtgebruik-belaste-onroerende-zaak-bij-leven-verkocht-geen-fictieve-verkrijging
auto-is-feitelijk-uitgevoerd-geen-btw-verschuldigd
lichtbakken-worden-verhuurd-geen-investeringsaftrek
besluit-financien-over-begrip-hulpmiddelen
financien-hecht-aan-invoering-verdrag-met-belgie-per-1-januari-2003
beantwoording-kamervragen-over-rulingpraktijk
besluit-herstel-van-verzuimde-lijfrentepremie-aftrek
correctie-aftrek-voorbelasting-i.v.m.-privegebruik-auto
besluit-over-beginbalans-van-resultaatgenieters
voorstel-aanpassing-uitvoeringsregeling-invorderingswet-naar-tweede-kamer
nieuwe-uitvoeringsregeling-besluit-ter-voorkoming-dubbele-belasting
rioolrecht-wordt-geheven-van-afzonderlijke-onroerende-zaak
gemeente-onderbouwt-waardering-pand-met-gedegen-taxatierapport
waardering-pand-lager-door-feitelijke-omstandigheden
te-laat-indienen-bezwaar-leidt-tot-niet-ontvankelijkheid
studiekosten-niet-aftrekbaar-wanneer-studie-niet-op-inkomen-is-gericht
naheffingsaanslag-niet-ontvangen-te-laat-bezwaar-toch-ontvankelijk
overleg-met-ontvanger-voorkomt-naheffingsaanslag-niet
redelijke-behandeltermijn-procedure-over-boete-is-15-maanden
voor-premiedifferentiatie-is-latere-wijziging-arbeidsongeschiktheid-relevant
geen-aanpassing-loon-wanneer-dit-meer-is-dan-70-van-gebruikelijk-loon
correctie-op-uitkering-vormt-inkomen-uit-vroegere-arbeid
omzet-verrekend-met-prive-uitgaven-winstcorrectie
speur--en-ontwikkelingswerk-moet-technisch-van-aard-zijn
gelieerde-vennootschappen-aansprakelijk-voor-premieheffing
duurzame-scheiding-niet-aangenomen-na-vaststelling-feiten-in-andere-procedure
onduidelijke-brief-inspecteur-geen-aanleiding-voor-verlenging-bezwaartermijn
aftrek-verwervingskosten-gaat-voor-aftrek-buitengewone-lasten
exploitatiebijdrage-is-geen-informeel-kapitaal
voorzienbaar-voordelige-transactie-leidt-tot-heffing-inkomstenbelasting
waarde-pand-voldoende-onderbouwd-beschikking-gehandhaafd
schuren-en-loodsen-horen-bij-eigen-woning
zonder-administratie-is-bewijs-onjuiste-aanslag-moeilijk-te-leveren
achteraf-toegekende-beloning-is-loon-geen-bijzonder-tarief
onjuiste-tariefgroepindeling-lb-leidt-tot-verplichte-aanslag-ib
echtgenote-dga-is-in-dienstbetrekking-bij-bv-geen-werkzaamheden-voor-dga
geen-boete-zonder-grove-schuld
aftrek-kosten-levensonderhoud-kinderen-voor-co-ouder
onjuist-gebruik-handelaarskenteken-leidt-tot-naheffing
overlijdensuitkering-van-werkgever-is-belast
vervangingsreserve-niet-mogelijk-bij-einde-onderneming
gemeente-mag-tarieven-rioolrecht-jaarlijks-vaststellen
geen-aftrek-voorbelasting-reiskosten-woon-werk-personeel
vervallen-besluiten-in-verband-met-afschaffing-aftrek-voorbelasting-reiskostenvergoeding
goedkeuring-behandeling-meefinanciering-oversluitkosten
uitleg-navigatiesystemen-die-in-aanmerking-komen-voor-vrijstelling-bpm
besluit-over-opting-inregeling-loonbelasting
salaris-en-aandelenbezit-bestuurders-openbaar
bezwaar-tegen-niet-opleggen-beschikking-moet-binnen-redelijke-termijn
late-mededeling-ontslaat-niet-van-verplichte-verzekering-zfw
toepassing-landbouwvrijstelling-op-ondergrond-woning
geen-recht-op-aanvullende-belastingvrije-som-voor-gehandicapte
kosten-werkkamer-vermogensbeheer-niet-aftrekbaar-wegens-te-geringe-omvang
illegale-activiteiten-zijn-belast-met-omzetbelasting
ondernemers-kunnen-investeringen-niet-aantonen
recht-op-aanslag-ib-als-t-biljet-tijdig-is-ingeleverd
incidenteel-verschaffen-van-logies-valt-niet-onder-laag-tarief
geen-omkering-bewijslast-als-administratie-niet-is-verworpen
verdrag-met-oezbekistan-is-in-werking-getreden
overgangsmaatregel-waardering-eigen-woning
leidraad-invordering-gewijzigd
getuigenverhoor-is-mondelinge-behandeling-geschil
baggerschip-is-zeeschip
vrijstelling-accijns-voor-vruchtenwijn-gold-ook-voor-druivenwijn
omkering-bewijslast-na-niet-verstrekken-inlichtingen
gelijkheidsbeginsel-ten-onrechte-niet-toegepast
blote-eigendom-grond-geen-bron-van-inkomen
inspecteur-moet-onzakelijkheid-van-door-buitenlandse-moeder-vastgestelde-prijzen-bewijzen
naheffing-bpmmrb-onterecht-bij-onbekendheid-vereisten-inrichting
nultarief-niet-van-toepassing-op-leveringen-in-het-binnenland-aan-emigrerende-particulieren
beroepschrift-is-termijngebonden-ondanks-incomplete-behandeling-bezwaar
boete-verminderd-wegens-absolute-hoogte
verwachte-provisie-opbrengst-kan-niet-geactiveerd-worden
geen-beroep-tegen-besluit-niet-toekenning-kostenvergoeding-bezwaarfase
bewijspositie-ondernemer-na-verwerpen-administratie-moeizaam
boete-verminderd-tot-10-wegens-lange-duur-behandeling
firmanten-hebben-niet-allebei-recht-op-de-forfaitaire-verhuiskostenaftrek
slechte-administratie-correcties-inspecteur-blijven-in-stand
eigendom-woning-is-voldoende-voor-aanslag-afvalstoffenheffing
aanslag-ozb-moet-overeenkomstig-perceelvaststelling-woz-geschieden
verordening-rioolrechten-gemeente-hasselt-onverbindend
niet-genoten-salaris-wegens-studie-vormt-geen-studiekosten
geen-dubbele-belastingheffing-bij-afvalstoffenheffing
voor-vrijstelling-samenwoners-is-gezamenlijke-verkrijging-in-een-keer-niet-nodig
zetschipper-is-ondernemer
bouwrente-aftrekbaar-vanaf-datum-aangaan-verplichtingen
verlengde-navorderingstermijn-bij-inkomsten-via-buitenland
belastingplan-2003-deel-i-is-ingediend-bij-tweede-kamer
belastingplan-2003-deel-ii-is-ingediend-bij-tweede-kamer
betaling-uit-hoofde-van-garantie-is-geen-vergoeding-voor-prestatie
verkoop-kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule-als-afkoop-belast
werkelijke-waarde-landbouwgrond-bij-einde-onderneming-door-overlijden-niet-gelijk-aan-taxatie-voor-successierecht
gemeente-franekeradeel-rondt-ozb-naar-boven-af
tariefgroep-4-en-kostenaftrek-voor-alleenstaande-ouder-die-thuiswonend-kind-onderhield
korting-op-contante-betaling-koopsom-deelneming-valt-onder-deelnemingsvrijstelling
geen-bijzonder-tarief-voor-uitbetaalde-verlofdagen-uit-oude-jaren
valse-facturen-maskeren-zwarte-loonbetalingen
recreatieruimte-die-aan-bedrijfswoning-is-gebouwd-vormt-privevermogen
fiscale-eenheid-ob-bestaat-pas-na-afgifte-beschikking
assurantiebemiddeling-voor-een-andere-ondernemer-is-niet-vrijgesteld
het-verzorgen-van-uitvaartdiensten-is-niet-vrijgesteld-van-omzetbelasting
keuze-voor-fictieve-buitenlandse-belastingplicht-mag-bij-aangifte-ib-nog-worden-gemaakt
hele-aanneemsom-in-mindering-op-grondslag-overdrachtsbelasting
waardedrukkende-factor-zelfbewoonde-woning
studie-uren-komen-ook-ten-goede-aan-dienstbetrekking-urencriterium-niet-gehaald
mia-vamil-en-eia-per-26-september-voorlopig-afgeschaft
investeringsaftrek-voorperiode-bv-valt-in-eerste-boekjaar
regeling-starters-onduidelijk-geen-verplichte-ziekenfondsverzekering
toerekening-inkomensbestanddelen-leidt-tot-verplichte-verzekering-ziekenfonds
ondanks-laag-loon-geen-ziekenfondsverzekering-door-winst
wijziging-activiteiten-voorkomt-geen-verplichte-ziekenfondsverzekering
einde-onderneming-voorkomt-ziekenfondsverzekering-niet
verplichte-verzekering-ambtenaren-voorkomt-ziekenfondsverzekering
voor-schadevergoeding-bezwaar-is-gegrond-beroep-nodig
hof-niet-gebonden-aan-opvatting-inspecteur-over-ontvankelijkheid-bezwaar
drijvende-steigers-onderdeel-jachthaven-voor-woz-waarde
zalmsnip-komt-ook-toe-aan-niet-inwoner-gemeente
ontvangen-heffingsrente-geen-bron-rente-aan-bv-niet-aftrekbaar
militair-woonde-bij-ouders-recht-op-reiskostenaftrek
geen-termijnoverschrijding-toegestaan-als-aanslag-juist-is-verzonden
inspecteur-is-te-laat-met-aanslag-recht-op-kostenvergoeding
discussie-over-wevab-leidt-tot-kostenvergoeding-bezwaarfase
verordening-riool-buitengebied-leusden-onverbindend
kosten-van-organiseren-van-congressen-vallen-niet-onder-aftrekbeperking
verrekening-voorheffingen-toegestaan-indien-door-verrekening-betaald
geen-recht-op-aftrek-voorbelasting-voor-gemeente-bij-uitbesteding-vervoer-gehandicapten
afzien-van-pensioen-kort-na-zetelverplaatsing-in-nederland-belast
inspecteur-bewijst-tijdige-verzending-aanslag
geen-zeedagenaftrek-voor-personeel-booreiland
geen-ondernemerschap-bij-ontbreken-opbrengsten
naheffingen-loonbelasting-wegens-ontbreken-personeelsgegevens-terecht-opgelegd
voor-starters-moet-aanpassing-referteperiode-ziekenfondswet-ook-kunnen
besluit-financien-naar-aanleiding-van-arresten-van-28-juni-2002-over-verrekenprijzen
wetsvoorstel-wijziging-successiewet-n.a.v.-moltmaker-pas-in-2003-te-verwachten
aftrek-kosten-van-levensonderhoud-na-betaling-rekeningen-ondersteunde
vrije-vergoeding-is-mogelijk-voor-interne-representatiekosten
besparing-huisvesting-en-voeding-bij-opname-verpleeghuis-niet-naar-redelijkheid-bepalen
geen-opgewekt-vertrouwen-over-onbelastbaarheid-rente
hof-mag-geen-oordeel-baseren-op-stukken-die-procespartij-niet-kent
hof-mag-niet-buiten-de-grenzen-van-het-geschil-treden
geen-vrijstelling-overdrachtsbelasting-op-grond-van-aankondiging
aanslag-ozb-mag-worden-aangepast-na-onjuiste-objectafbakening
geen-belaste-levering-als-erfpachtsrecht-niet-is-gevestigd-maar-verhuur
investering-in-infrastructuur-is-grotendeels-overheidsprestatie
onttrekkingen-aan-cv-en-aan-nv-winst-resp.-inkomsten-uit-vermogen-voor-onttrekker
aftrekbaarheid-ziektekosten-familieleden-niet-gebonden-aan-draagkracht
loopschutting-voor-blinde-geen-hulpmiddel
staatssecretaris-financien-wil-toch-niet-af-van-box-3
vrijgesteld-eu-inkomen-partner-geeft-geen-recht-op-tariefgroep-3
aan-administratie-coffeeshophouder-worden-geen-hoge-eisen-gesteld
geen-verlaagd-tarief-schenkingsrecht-bij-minder-dan-50-algemeen-nutactiviteiten
wetsvoorstel-goedkeuring-verdrag-met-belgie-voortgang-behandeling
regeling-winsttoerekening-aan-duitse-vaste-inrichting-van-nederlandse-bloemenhandelaren
nota-naar-aanleiding-nader-verslag-voorstel-goedkeuring-verdrag-met-belgie
vrijval-schuld-koopsom-deelneming-valt-onder-deelnemingsvrijstelling
memorie-van-antwoord-herziening-fiscale-eenheid-naar-eerste-kamer
besluit-over-aanpassing-lijfrenteverzekeringen-aan-regime-ib-2001
tijdelijke-toepassing-laag-btw-tarief-op-arbeidsintensieve-diensten-waarschijnlijk-een-jaar-verlengd
hulp-bij-aangifte-wekt-vertrouwen-op-dat-aanslag-conform-is
vordering-wegens-overbedeling-niet-achteraf-rentedragend
berekening-voordeel-bij-kopen-met-korting-door-personeel
invorderingsvrijstelling-niet-van-toepassing-op-loon-zelfs-als-geen-loonbelasting-is-ingehouden
investeringsbijdragen-verdampen-door-verliesverrekening
drank-op-basis-van-melkpermeaat-valt-niet-onder-bijzondere-verbruiksbelasting-op-limonade
afboeken-vervangingsreserve-bij-bedrijfsverplaatsing
tweede-definitieve-aanslag-wordt-navorderingsaanslag
geen-aftrekbare-eigen-bijdrage-als-er-geen-pensioenregeling-is
bewust-niet-aangeven-van-nagekomen-ondernemingsbaten-is-kwade-trouw
geen-aftrek-kosten-levensonderhoud-voor-inwonend-kind-van-een-ander
activiteiten-rond-verkoop-perceel-grond-zijn-arbeid-opbrengst-belast
ook-tijdelijk-bewoonde-woning-is-eigen-woning
waarde-voorbehouden-recht-van-bewoning-berekenen-naar-datum-verkoop
voor-vermogensaftrek-mag-fictieve-vordering-op-vaste-inrichting-wegens-leveringen-worden-meegeteld
berekening-zelfstandigenaftrek-bij-gebroken-boekjaar
werkgever-is-belanghebbende-bij-ziekengelduitkering
golfclub-verricht-vrijgestelde-prestaties-ondanks-exploitatieoverschotten
tweede-definitieve-aanslag-wordt-omgezet-in-navordering
terugbetaling-vermogen-verwerkt-als-korting-omzetbelasting-verschuldigd
uitkering-eigen-vermogen-verwerkt-als-korting-verlaagt-winst-niet
bij-eerste-navordering-bekende-feiten-verhinderen-tweede-navordering
heffingsrente-verschuldigd-over-voorlopige-aanslag-wegens-goodwillaanspraak-huisarts
kabinet-komt-niet-met-fiscale-faciliteiten-voor-co-ouders
kwade-trouw-van-belastingplichtige-baat-inspecteur-niet-als-navorderingstermijn-is-verstreken
terugwerkende-kracht-vof-contract-geaccepteerd-winstverdeling-niet-onzakelijk
toepassing-nultarief-bij-intracommunautaire-levering-van-plezierjachten
voor-zwangere-onderneemsters-komt-fictie-urencriterium
wetsvoorstel-technische-aanpassing-btw-compensatiefonds-naar-tweede-kamer
besluit-met-toelichting-op-bijtelling-privegebruik-bestelauto-verschenen
besluit-aanwijzing-buitenlandse-pensioenregelingen
vergoeding-ziektekostenpremie-deels-als-premieplichtig-loon-aangemerkt
startersregeling-pemba-van-toepassing-bij-fusie-voor-1-januari-1998
geen-verzekeringsplicht-voor-357-aandeelhouder-die-ontslag-kan-tegenhouden
koopovereenkomst-aandelen-vormt-einde-verzekeringsplicht-directeur
geen-verzekeringsplicht-voor-nevenwerkzaamheden-van-ondernemers-in-samenwerkingsverband
vrijstelling-kapitaalsbelasting-moet-in-aangifte-worden-gevraagd
waardering-aan-landbouwbedrijf-onttrokken-grond
geen-beroep-op-ingetrokken-resolutie-over-waardering-landbouwgrond-en-melkquotum-mogelijk
fotograaf-is-ondernemer-voor-ob-maar-niet-voor-ib-gezien-de-omvang-van-de-werkzaamheden
bv-komt-te-laat-met-onderbouwing-standpunt-omkering-bewijslast
regeling-ziekenfondswet-startende-ondernemers-niet-rechtsgeldig
incourantheid-leasecontract-aandelen-vormt-waardedrukkende-factor
privestorting-ondernemer-niet-bewezen-omzetcorrectie-wegens-negatieve-kas
aanvulling-op-aangifte-wordt-geen-bezwaarschrift-ondanks-uitlating-inspecteur
waardering-zendmast
ondernemer-die-voldoet-aan-criteria-is-verplicht-ziekenfonds-verzekerd
naheffingsaanslag-accijns-vernietigd-wegens-ontbreken-tijdvak
schadevergoeding-bezwaarfase-als-aanslag-is-verminderd
werkgever-verantwoordelijk-voor-gevolgen-brutering-bij-netto-loonafspraak
bedrijfsovername-van-belang-voor-pemba-premie
kamervragen-over-aanvullende-ouderenaftrek
opzet-niet-bewezen-als-adviseur-niet-op-de-hoogte-was-van-feiten
naheffing-loonbelasting-opgelegd-aan-betaler-van-zwart-loon
vertraging-door-buitenlandse-autoriteiten-niet-van-belang-voor-beoordeling-redelijke-termijn-strafoplegging
behandeling-buitenlandse-autoriteit-niet-van-invloed-op-redelijke-termijn-strafoplegging
belastingheffing-van-in-het-buitenland-wonende-nederlanders-in-internationaal-vervoer-is-discriminerend
geen-buitengewone-lastenaftrek-studerende-kinderen-voor-alleenstaande-ouder
geen-economische-eigendomsoverdracht-als-risico-waardeverandering-achterblijft
geen-recht-op-tariefgroep-4-alleenstaande-ouder-als-kind-voldoende-inkomen-heeft
recht-op-energiepremie-voor-samenhangende-werkzaamheden
niet-onderbouwd-bezwaar-is-niet-ontvankelijk
in-cassatie-kan-niet-geklaagd-worden-over-bewijslastverdeling
bezwaarschrift-niet-gemotiveerd-ondanks-verzoek-inspecteur-niet-ontvankelijk
gemeente-onderbouwt-taxatie-met-rapport-eigenaar-niet-beschikking-gehandhaafd
kamervragen-over-afschaffing-heffingskorting-groene-beleggingen
reorganisatie-belastingdienst
wijziging-van-enkele-fiscale-uitvoeringsbesluiten
verzoek-voorlopige-teruggaaf-2003-voor-grensarbeiders
voortgang-wetsvoorstel-collectieve-afdoening-massaal-bezwaar
aanvullend-besluit-over-ondernemerschap-btw-voor-dga
nieuw-besluit-over-scholingsaftrek-via-scholingsfondsen
vrijstelling-schenkingsrecht-bij-nakoming-morele-verplichting
geen-aftrek-voor-kosten-van-werkzaamheden-echtgenote-burgemeester
schuld-van-ondernemer-slechts-ten-dele-zakelijk-renteaftrek-beperkt
geen-aftrek-elders-belast-bij-in-het-buitenland-vrijgestelde-inkomsten
geen-aftrek-elders-belast-als-inkomsten-niet-in-buitenland-zijn-belast
beeindiging-toepassing-nultarief-internationale-binnenvaart-per-1-januari-2003
besluit-financien-over-fiscale-gevolgen-stichting-particulier-fonds
werving-en-selectie-belgische-belastingambtenaren-voor-detachering-in-nederland
financien-roept-kamer-op-tot-behandeling-belastingplan-2003
nieuw-besluit-over-deelnemingsvrijstelling-bij-earn-out-voor-1-januari-2002
samenvatting-voorstellen-belastingplan-2003
wetsvoorstel-veegwet-2002-aangepast-urenfictie-zwangere-onderneemster
veegwet-2002-nota-n.a.v.-verslag
voortgang-wetsvoorstel-aanpassing-successiewet
nota-van-wijziging-wetsvoorstel-aanpassing-successiewet
niet-splitsbaar-pand-van-winkelier-is-in-zijn-geheel-als-prive-vermogen-aangemerkt
hof-stelt-aard-adoptiekosten-niet-vast
lening-aan-ondernemer-is-geen-ondernemingsvermogen
onderhoudskosten-verhuurd-pand-kort-voor-verkoop-aftrekbaar
in-cassatie-hogere-proceskostenvergoeding-toegekend
niet-betaling-bij-faillissement-leidt-niet-tot-belastbare-winst
verlenging-verrekentermijn-oude-verliezen-alleen-op-verzoek-bij-aangifte
hof-verzuimt-partij-tegenbewijs-te-laten-leveren-uitspraak-vernietigd
hoge-raad-stelt-vragen-aan-eg-hof-over-levering-onroerende-zaak-door-overheid
geen-verhuiskostenaftrek-zonder-verhuizing
verordening-rioolrecht-spijkenisse-niet-onverbindend
hoge-raad-vraagt-eg-hof-naar-terugwerkende-kracht-btw-wijziging
voor-aftrek-van-kosten-is-bewijs-nodig
hertrouwden-tonen-duurzaam-gescheiden-leven-aan-ondanks-latere-hervatting-samenwoning
vrijstelling-successiewet-geldt-niet-voor-lijfrenten-van-voor-1992
gemeente-hield-voldoende-rekening-met-bodemverontreiniging
gemeente-hield-voldoende-rekening-met-bodemverontreining-ii
drie-verzuimboetes-opgelegd-voor-een-te-laat-aangiftebiljet
lage-aanschafprijs-pand-niet-splitsen-over-grond-en-opstal
studie-aov-diploma-telt-mee-voor-urencriterium
tijdens-beroep-tegemoetkomen-aan-bezwaar-leidt-tot-veroordeling-in-de-kosten
vennootschap-naar-recht-van-gibraltar-is-feitelijk-in-nederland-gevestigd
vennootschap-naar-iers-recht-is-feitelijk-in-nederland-gevestigd
bepaling-belastingplicht-bij-dubbele-woonplaats
recht-op-aftrek-elders-belast-voor-inkomensbestanddelen-waarop-engelse-belasting-is-ingehouden
besluit-financien-over-tijdstip-bpm-heffing
werkzaamheden-na-verkoop-accountantskantoor-zijn-geen-ondernemingsactiviteiten
geen-investeringsaftrek-voor-ledenbewijzen-verkregen-bij-fusie-van-cooperaties
franchisende-rijschoolhouder-is-ob-ondernemer
oekraine-en-nederland-maken-afspraken-over-bestrijding-fiscale-misdrijven
oekraine-en-nederland-gaan-gezamenlijke-boekenonderzoeken-doen
geen-woon-werkverkeer-bij-gebruik-van-mobiele-arbeidsplaats
nadere-kamervragen-over-kennisgroepen-belastingdienst
waardering-vakantiereis-directeur-en-echtgenote-voor-loonbelasting
nederland-onderhandelt-met-joegoslavie-over-nieuw-verdrag
kamervragen-over-achterwege-laten-heffingsrente-in-vastgoedsector
wetsvoorstel-loondoorbetaling-zieke-werknemers-naar-tweede-kamer
aow-uitkering-is-geen-lijfrente-volgens-verdrag-met-usa
hof-mag-bewijsaanbod-procespartij-niet-negeren
uitsluiting-dga-voor-spaarloon-geldt-ook-als-werkmaatschappij-personeel-heeft
verkoop-aandelen-dochtermaatschappij-door-holding-voor-te-lage-prijs-aan-kinderen-is-uitdeling-aan-vader
hof-mag-afkoop-lijfrenteverzekering-door-kinderen-niet-toerekenen-aan-ouders
commotie-in-kamer-rond-overblijfhulpen
financien-dringt-aan-op-spoedige-goedkeuring-verdrag-met-belgie
geen-aftrek-voorbelasting-gemeente-bij-levering-verbouwd-pand
hof-is-niet-bevoegd-voor-procedures-over-douane--en-landbouwheffingen
verzoek-om-huiszoeking-accoord-geen-onrechtmatig-bewijs
actieve-handel-in-certificaten-en-aandelen-leidt-tot-belastingheffing-over-opbrengst
buitenlander-met-aow-uitkering-is-premieplichtig-in-nederland
geen-recht-op-teruggaaf-accijns-die-niet-door-afnemer-is-betaald
nederland-mag-geen-belasting-heffen-bij-pensioenoverdracht-van-belg
aanpassing-kwijtscheldingsregeling-belastingschulden-per-2003-voorgesteld
opbrengsten-oplichtingspraktijken-rechtspersoon-toegerekend-aan-participanten
nota-van-wijziging-belastingplan-2003-deel-1-ingediend
belastingplan-2003-nota-n.a.v.-verslag
tweede-nota-van-wijziging-belastingplan-2003-naar-tweede-kamer
financien-komt-met-besluit-over-buitengewone-uitgaven-voor-hulpmiddelen
buitenlandse-aow-gerechtigde-is-premieplichtig-in-nederland
naheffingsaanslag-bpm-bij-gebruik-in-nederland-van-auto-met-duits-kenteken
bankafschriften-die-pin-betalingen-aantonen-zijn-bescheiden-bonnen-niet-nodig
aftrek-van-pensioenpremie-voor-toekomstige-indexatie-is-beperkt
hoge-raad-bevestigt-eerder-arrest-over-onverbindendheid-overschrijding-maximum-tarief-ozb
werknemer-bedingt-eigen-voordeel-bij-verkoop-pand-van-werkgever
hoge-raad-geeft-uitleg-aan-begrip-geheel-inkomen-in-verdrag-met-zwitserland
onjuiste-objectafbakening-woz-leidt-niet-tot-vernietiging-aanslag
voor-aftrekbare-onderhoudsverplichtingen-is-eerdere-samenwoning-niet-vereist
financien-geeft-koopkrachteffect-van-instandhouding-spaarloon
premies-sociale-verzekeringen-2003-vastgesteld
financien-komt-met-derde-nota-van-wijziging-belastingplan-2003
staatssecretaris-beantwoordt-vragen-die-bij-behandeling-belastingplan-2003-zijn-gesteld
besluit-teruggave-energiebelasting-aan-kerkgenootschappen
alcoholhoudende-waterijsjes-vallen-onder-accijns
financien-past-besluit-durfkapitaalfondsen-aan-ib-2001-aan
opgewekt-vertrouwen-eindigt-niet-in-de-loop-van-een-belastingjaar
overdracht-onderneming-aan-nieuwe-maatschap-leidt-tot-stakingswinst
misbruik-sofinummer-door-werkgever-leidt-niet-tot-correctie-bij-werknemer
houder-van-kenteken-is-aansprakelijk-voor-parkeerbelasting
betaling-voor-werkzaamheden-vormt-loon
overlast-parkerende-autos-is-waardedrukkende-factor-woz
naheffingsaanslag-voor-niet-in-loonadministratie-verwerkte-loonbetalingen
taxatie-onroerende-zaak-is-juist-gezien-vergelijkingsobjecten
woonplaats-in-nederland-heeft-premieplicht-volksverzekeringen-tot-gevolg
betaling-kostenvergoeding-aan-ouders-door-topsporter-leidt-niet-tot-aftrek
waterschapslasten-en-ingezetenenomslag-verbindend
kosten-tuinherstel-landbouwer-komen-niet-ten-laste-van-winst
eigenaar-bewijst-lagere-waarde-dan-taxatie-niet
lagere-waardering-pand-voor-woz-op-grond-van-gelijkheidsbeginsel
inspecteur-vergeet-verliesverrekening-bij-ambtshalve-aanslag
landbouwregeling-ob-geldt-ook-voor-paardenopfokker
kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule-valt-niet-onder-vrijstelling-successierecht
baatbelasting-is-onverbindend-zonder-raadsbesluit-kosten
lening-studerend-kind-verhindert-aftrek-levensonderhoud-bij-vader-niet
niet-doorgaan-duurzame-ondernemersaftrek-levert-geen-budgettaire-ruimte-op
uitzondering-van-bosbouwvrijstelling-niet-met-terugwerkende-kracht
willekeurige-afschrijving-arbo-investeringen-tijdelijk-buiten-werking
belastingplan-2003-is-aangenomen-door-tweede-kamer
hoge-raad-corrigeert-aanslag-omzetbelasting-ambtshalve
staking-onderneming-bij-aanpassing-activiteiten-na-verplaatsing
werkmaatschappij-moet-loonbelasting-afdragen-over-door-holding-betaald-loon
vernietiging-naheffing-met-onjuiste-tijdvakvermelding-gaat-hoge-raad-te-ver
conversie-aanslag-inkomstenbelasting-in-aanslag-premieheffing-mag-niet
schadevergoeding-wegens-niet-doorgaan-dienstbetrekking-is-inkomen
tweede-beroep-ontvankelijk-door-handelen-van-inspecteur
niet-afgedragen-loonbelasting-van-dga-niet-verrekend-bij-aanslag-inkomstenbelasting
geen-aftrek-hypotheekrente-in-nederland-voor-inwoner-belgie
overdrachtsbelasting-is-verschuldigd-bij-economische-levering-van-niet-zelfstandig-deel-woning
schadevergoeding-voor-gemist-arbeidsinkomen-is-belast
beroep-indienen-zonder-machtiging-leidt-tot-afwijzing
geen-cassatie-mogelijk-als-punt-van-geschil-niet-tussen-partijen-ligt
lagere-goodwill-volgens-inspecteur-leidt-tot-uitdeling-bij-geruisloze-inbreng-in-bv
geen-ongeoorloofde-discriminatie-van-bestelwageneigenaar-door-overgangsregeling-1994
financien-geeft-toelichting-op-stopzetting-willekeurige-afschrijving-arbo
geen-delegatiebepaling-voor-unit-linkedpensioen
tweede-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-collectieve-afdoening-massaal-bezwaar
tarieven-heffings--en-invorderingsrente-eerste-kwartaal-2003
vrijstelling-overdrachtsbelasting-overheidsingrijpen-geldt-ook-bij-niet-gedwongen-verplaatsing
eenmalig-voordeel-o.g.v.-bijstandsbesluit-zelfstandigen-is-geen-inkomen
hoogte-goodwill-in-geschil-in-procedure-tegen-beschikking-vaststelling-storting-op-aandelen-bij-inbreng-onderneming
kabinet-verzoekt-kamer-om-ongedaan-maken-amendement-atsma
besluit-verblijfkosten-meerdaags-internationaal-transport
geen-bonus-energiepremie-bij-investering-voor-advies
tweede-nota-van-wijziging-veegwet-2002-ingediend
fiscaal-alternatief-wetsvoorstel-milieukwaliteit-van-de-elektriciteitsproductie
nota-van-wijziging-belastingplan-2003-deel-ii-naar-tweede-kamer
besparing-door-gebruik-ambtswoning-minimaal-gelijk-aan-inhouding
vaste-vergoeding-niet-vastgelegd-gedeeltelijk-als-loon-aangemerkt
indienen-beroepschrift-na-verstrijken-termijn-leidt-tot-niet-ontvankelijkheid
voortgang-voorstel-aanpassing-regime-fiscale-eenheid-vpb
belastingplan-2003-deel-ii-nota-n.a.v.-verslag
voortgang-wetswijziging-wederzijdse-bijstand-bij-invordering
niet-alle-producten-voor-cosmetische-chirurgie-vallen-onder-laag-tarief-ob
schriftelijke-hofuitspraak-mag-niet-afwijken-van-eerdere-mondelinge-uitspraak
hof-motiveert-uitspraak-onvoldoende-hoge-raad-verwijst
toezending-uitspraak-op-bezwaar-aan-adviseur-geen-reden-voor-termijnverlenging
eigenaar-vakantiewoning-heeft-beschikking-over-de-woning
reiskostenforfait-geldt-bij-heen-en-weer-reizen-naar-en-van-werk-binnen-24-uur
nederlandse-agent-zonder-vertegenwoordigingsbevoegdheid-is-geen-vaste-vertegenwoordiger
vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-ruilverkaveling-afhankelijk-van-totaal-aan-transacties
aangifte-terecht-gecorrigeerd-voor-niet-aangegeven-goodwill-bij-bedrijfsverkoop
hof-is-niet-bevoegd-onjuiste-tijdvakvermelding-op-aanslag-ozb-aan-te-passen
voor-historisch-verband-geldlening-is-niet-van-belang-van-welke-rekening-is-betaald
bestedingsdoel-niet-duidelijk-geen-aftrek-rente-als-eigen-woningschuld
naheffing-ob-gehandhaafd-wegens-ontbreken-tegenbewijs
ondernemer-toont-kosten-niet-aan-hof-accepteert-gelijkstelling-winst-aan-omzet
verlengde-navorderingstermijn-geldt-niet-zonder-buitenlandse-inkomsten
verkoop-lijfrente-kort-voor-expiratie-leidt-tot-belastingheffing
aanslag-verontreinigingsheffing-niet-over-weggelekt-water-berekenen
gebrek-aan-ligplaats-woonboot-verlaagt-waarde-niet
afhaalverklaring-is-bewijs-voor-ict-transactie
betaling-los-van-feestdagen-valt-niet-onder-geschenkenregeling
ambtshalve-aanslag-vennootschapsbelasting-kan-geen-nihilaanslag-zijn
niet-voldaan-aan-voorwaarden-geruisloze-inbreng-staking-onderneming
optierechten-en-door-opties-beperkte-rechten-op-aandelen-vallen-onder-deelnemingsvrijstelling
besluit-over-voortzetting-pensioenopbouw-na-ontslag
toelichting-op-bijzonder-regime-vennootschapsbelasting
nederland-en-kazachstan-ondertekenen-douaneverdrag
overzicht-gevolgen-behandeling-belastingplan-2003-in-tweede-kamer
besluit-financien-over-pensioenaangroei-en-lijfrentepremieaftrek
nadere-memorie-van-antwoord-wetswijziging-dividendstripping-en-werknemersopties
geen-lagere-eigen-woningwaarde-door-bodemverontreiniging
drie-procedures-over-baatbelasting-gemeente-leeuwarden
inspecteur-mag-minnelijke-taxatie-aanvullen-bij-wijziging-van-omstandigheden
niet-onderbouwde-daggeldvergoedingen-zijn-deels-loon
kamervragen-beantwoord-over-tijdelijk-stoppen-vamil-mia-en-eia
zelfstandigheidsverklaringen-beroepssporters-en-artiesten-blijven-geldig-na-1-januari-2003
wetsvoorstel-goedkeuring-nieuw-verdrag-met-belgie
inflatiecorrectie-motorbrandstofaccijns-per-1-januari-2003
aanpassing-uitvoeringsregeling-bpm-en-mrb
havengeld-is-verschuldigd-voor-ligplaats-onafhankelijk-van-kwaliteit
overdrachtsbelasting-is-verschuldigd-over-waarde-in-het-economische-verkeer
fictief-loon-geldt-voor-iedere-ab-houder
geen-spaarloon-voor-dga-in-dienst-van-holding-als-personeel-in-dienst-is-van-werkmaatschappij
ondernemer-reageert-niet-op-onterechte-teruggaaf-loonbelasting-10-boete
vergunninghouder-moet-vergunning-zichtbaar-plaatsen-in-auto-bij-parkeren
makelaar-moet-winst-nemen-bij-ondertekenen-koopcontract-niet-pas-bij-levering
tweede-woning-is-ondanks-verhuur-eigen-woning
voor-aftrek-ziektekosten-van-kind-is-diens-inkomenspositie-niet-relevant
in-onroerende-zaken-investerende-architect-is-ondernemer
toelichting-op-belgische-belastingheffing-van-nederlandse-pensioenen-onder-nieuw-verdrag
pensioenproblematiek-nieuw-verdrag-met-belgie-besproken-in-eerste-kamer
najaarsoverleg-leidt-tot-hoger-spaarloon-en-hogere-arbeidskorting
alternatieve-peildatum-verrekening-bronbelasting-beleggingsinstellingen
besluit-over-reorganisatie-en-dividendstripping
besluit-uitstel-loonheffing-over-op-28-december-2000-lopende-optieregelingen
overeenkomst-administratieve-bijstand-ict-levering-nieuwe-autos-ondertekend
kamervragen-over-afschaffing-accijnsvrijstelling-bevoorrading-binnenvaartschepen
uitleg-over-stamrechtvrijstelling-in-de-loonbelasting
omzetting-lidmaatschapsrechten-in-appartementsrecht-blijft-onbelast-in-2003
aanpassing-uitvoeringsbesluiten-woz
nederland-ondertekent-overeenkomst-admin.-bijstand-ict-levering-nieuwe-autos
geen-aftrek-kosten-levensonderhoud-kind-als-betalingen-niet-worden-aangetoond
voor-toepassing-180-dagenregeling-is-feitelijke-overhandiging-maatgevend
winststreven-stichting-wordt-niet-beinvloed-door-loonbelastingschuld
waterschap-is-bevoegd-tot-opleggen-aanslagen-zuiveringsheffing
glijclausule-in-inbrengakte-voorkomt-uitdeling-bij-latere-kapitaaluitbreiding
bewijslast-rust-op-restauranthouder-na-verwerpen-administratie
hof-verlaagt-voorziening-toekomstige-inruilkorting
prijsontwikkeling-onroerende-zaken-hoeft-niet-buiten-waardering-te-worden-gelaten
gemeente-onderbouwt-taxatie-pand-in-voldoende-mate
aandeel-van-vroegere-vennoot-verlaagt-de-stakingswinst-van-ondernemer
gratis-optierecht-voor-dga-leidt-tot-winstuitdeling-bij-afkoop
verzoeken-toepassing-concernfinancieringsregeling-worden-niet-meer-in-behandeling-genomen
overgangsregeling-energiepremie-2002
toepassing-uitsmeerregeling-na-1-januari-2001-mogelijk-voor-inkomsten-die-mede-betrekking-hebben-op-2000-en-eerder
vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-schenking-in-het-buitenland-van-fictieve-onroerende-zaak
boete-moet-bij-beschikking-worden-opgelegd-niet-bij-naheffingsaanslag
fotomodel-is-zelfstandig-onderneemster-ondanks-overeenkomst-met-manager
geen-boete-als-aangifte-niet-opzettelijk-onjuist-is-gedaan
beroep-op-algemene-beginselen-behoorlijk-bestuur-onvoldoende-onderbouwd
geen-vrijstelling-voor-algemeen-nut-instelling-ondanks-overeenkomsten-met-prins-bernhardfonds
rekening-courantopnamen-dga-vormen-geen-loon
eigen-schuld-voorkomt-recht-op-schadevergoeding
meerdere-verzuimboetes-bij-te-laat-indienen-aangifte-inkomstenbelasting-en-vermogensbelasting
waardering-kapitaalverzekering-bv-niet-op-koopsom
geen-toerekening-dividend-aan-verkoper-aandelenpakket-in-belgie
hof-onderzoekt-tijdige-verzending-beroepschrift-niet-verwijzing
waardering-obligaties-op-balans-vennootschap
personeel-coffeeshop-is-in-dienstbetrekking-ondanks-illegale-activiteiten
onverbindend-voorschrift-bpm-verhindert-heffing-bij-invoer-gebruikte-auto-niet
hoge-raad-staat-aftrek-rente-over-schuld-aan-moeder-op-antillen-niet-toe
aftrekbeperking-vooruitbetaalde-rente-raakt-ook-rente-van-het-jaar-van-betaling
ondernemer-onderbouwt-stellingen-niet-beroep-afgewezen
vaststellingsovereenkomst-fiscale-gevolgen-trust-bindt-partijen
werking-overgangsregeling-aanmerkelijk-belang-per-1-januari-1997
belastingplan-2003-aangenomen-overzicht-nieuwe-regels-en-tarieven
hof-accepteert-hogere-verzuimboete-dan-minimum-bij-herhaald-te-laat-indienen-aangifte
indien-niet-eerder-boete-kon-worden-opgelegd-is-sprake-van-eerste-verzuim
uitspraken-op-bezwaarschriften-van-verschillende-personen-kunnen-niet-worden-samengevoegd
valse-facturen-leiden-tot-verwerping-administratie
ontbreken-kilometeradministratie-leidt-tot-bijtelling-privegebruik-auto
aanslag-ozb-niet-rechtsgeldig-zonder-voorafgaande-woz-beschikking
geen-aftrek-levensonderhoud-familie-zonder-betaalbewijzen
bv-betaalt-verlies-op-privebeleggingen-dga-uitdeling
overname-participatie-og-maatschap-is-economische-eigendomsoverdracht
bepaling-rentevrijstelling-ingeval-van-hypotheekdepot
afstand-pensioenrechten-en-uitgesteld-salaris-vormt-kwijtscheldingswinst-bv
gemotiveerd-bezwaar-ten-onrechte-niet-ontvankelijk-verklaard
niet-gemotiveerd-bezwaar-is-niet-ontvankelijk
te-laat-opgelegde-naheffingsaanslagen-door-hof-vernietigd-ondanks-instemming-adviseur-met-naheffing
woningeigenaar-toont-strijd-met-gelijkheidbeginsel-niet-aan-in-woz-procedure
bosgrond-is-vrijgesteld-voor-ozb-mits-bedrijfsmatig-gebruikt
geen-aftrek-rente-als-karakter-betaling-niet-vaststaat
geen-kostenvergoeding-procedure-ondanks-vernietiging-beschikking
herstel-onjuiste-objectafbakening-woz-niet-mogelijk-door-opgewekt-vertrouwen
besluit-bpm-en-mrb-bij-multifunctionele-voertuigen
reparatiewetgeving-aftrekbaarheid-aankoopkosten-deelneming-aangekondigd
aftrek-voorbelasting-mogelijk-over-zekere-prijzen-deelnemers-kansspel
australie-en-nederland-intensiveren-gegevensuitwisseling
verplichte-aanslag-ib-bij-te-hoge-voorlopige-teruggaaf-heffingskorting
tegemoetkoming-successierecht-bij-overlijden-kort-voor-huwelijk
besluit-met-toelichting-over-kapitaalsbelasting
besluit-rechtskundige-bijstand-door-rijksadvocaten
besluit-toetsing-arbeidsverhoudingen-voor-loonbelasting-en-werknemersverzekeringen
geen-aftrek-voor-aan-concernmaatschappij-betaalde-royaltys-die-niet-de-patenthouder-is
besluit-btw-gevolgen-investering-in-goederen-voor-gemengd-gebruik
geen-toepassing-nultarief-op-biologisch-geteelde-producten
indexatie-tarieven-belastingen-op-milieugrondslag-per-112003
koophuur-valt-niet-onder-eigenwoningregime-inkomstenbelasting
sleuvenzuigers-mogen-rode-diesel-gebruiken
arbo-lijst-2003-is-gepubliceerd
ministerraad-stemt-in-met-besluit-kosten-van-hulpmiddelen
nederlands-cateringpersoneel-op-internationale-trein-is-in-nederland-verzekerd
koopovereenkomst-aandelen-niet-uitgevoerd-aandelen-behoren-tot-vermogen-erflater
vermindering-eigen-bijdrage-prive-gebruik-auto-is-geen-loon
niet-doorgestuurd-aan-verkeerde-instantie-gericht-beroepschrift-te-laat
betaling-aan-ex-partner-bij-beeindiging-samenleving-is-schenking
heffingsrente-is-verschuldigd-bij-correctie-van-te-hoge-voorlopige-teruggaaf
besluit-financien-over-certificeren-vermogen-via-stichting
aanpassing-uitvoeringsregeling-accijns-op-vliegtuigbrandstof
nieuw-verdrag-met-belgie-per-1-januari-2003-in-werking
besluit-financien-over-fiscale-partnerkeuze-ongehuwd-samenwonenden
bij-navordering-gezamenlijk-inkomen-geen-andere-verdeling-dan-50-50
verlaagd-ob-tarief-kunstvoorwerpen-geldt-niet-voor-lijkkisten-urnen-en--kleding
wijziging-uitvoeringsregeling-omzetbelasting-m.b.t.-gouden-munten-en-plaatsgebonden-btw-entrepots
regeling-samenloop-fiscale-wetgeving-gepubliceerd
bijstellingsregeling-2003
tabellen-2003-loonbelasting-en-premieheffing-volksverzekeringen
uitvoeringsregelingen-willekeurige-afschrijving-en-milieuinvesteringsaftrek-gewijzigd
wijziging-douaneregeling-i.v.m.-reorganisatie-belastingdienst
geen-aftrek-buitengewone-uitgaven-als-kosten-niet-aannemelijk-zijn
kantoor-in-nederland-van-zwitserse-vennootschap-is-vaste-inrichting
forfaitaire-waarderingsregels-niet-van-toepassing-op-doorverhuur-vakantiewoningen-aan-werknemers
tijdige-verzending-beroepschrift-niet-aangetoond-beroep-afgewezen
kwade-trouw-door-niet-vermelding-verkoop-dochtermaatschappij-na-balansdatum
procespartij-niet-benadeeld-door-kennisneming-stukken-tijdens-zitting
hof-rekent-deelneming-ten-onrechte-toe-aan-vaste-inrichting-in-nederland
gedoogbeleid-afwijkend-gebruik-is-waardedrukkende-factor
slotuitkering-pensioen-aan-erfgenaam-is-loon
kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule-die-niet-onder-overgangsrecht-valt-mag-niet-met-terugwerkende-kracht-worden-aangepast
hof-motiveert-uitspraak-over-zetelverplaatsing-bv-onvoldoende-hoge-raad-verwijst
omzetting-opstalrecht-in-vruchtgebruik-is-geen-wijze-van-rendabel-maken
hof-hanteert-verkeerd-uitgangspunt-in-woz-procedure
ouders-hebben-recht-op-aftrek-kosten-levensonderhoud-kinderen-ondanks-schuld-aan-kinderen
woonplaats-niet-in-buitenland-geen-recht-op-bpm-vrijstelling-bij-overbrengen-boedel
beeldend-kunstenaar-is-fiscaal-geen-ondernemer
uitvoeringsregeling-belastingen-op-milieugrondslag-gewijzigd-per-1-januari-2003
wijziging-van-diverse-regelingen-i.v.m.-reorganisatie-van-de-belastingdienst
wijziging-uitvoeringsregelingen-i.v.m.-invoering-belastingplan-2003
afdrachtvermindering-zeevaart-en-winstbepaling-op-tonnageregime-niet-meer-van-toepassing-voor-zeeslepers-in-eu-havens
aftrek-buitengewone-uitgaven-geaccepteerd-op-basis-gedetailleerde-opsomming
geen-aftrek-arbeidskosten-naast-toepassing-arbeidskostenforfait
particulier-hoeft-voor-aftrek-van-kosten-geen-gegevens-van-aannemer-te-verstrekken
geen-aftrek-congreskosten-voor-meegereisde-echtgenote-van-specialist
na-gemeentelijke-herindeling-zijn-verschillende-waardepeildata-binnen-gemeente-toegestaan
geen-aftrek-niet-aangetoonde-kosten-op-alimentatie-uitkering-geen-giftenaftrek-niet-gedeclareerde-kosten-vrijwilliger-zonder-recht-op-vergoeding
afstand-pensioenrechten-na-zetelverplaatsing-bv-is-kapitaalstorting
hulp-bij-aangifte-voorkomt-navordering
heffing-van-waterschapsomslag-aan-natuurgebied-is-niet-in-strijd-met-het-recht
geen-navordering-premies-volksverzekeringen-1997-voor-in-belgie-wonende-ondernemer
geen-verplichte-ziekenfondsverzekering-ondernemer-na-staking-voor-55e-verjaardag
tariefgroep-2-van-toepassing-als-niet-aan-voorwaarden-andere-tariefgroep-is-voldaan
waardedruk-door-contractuele-verplichtingen-onbelangrijk-voor-woz
grove-schuld-voor-niet-aangeven-bij-fiscus-bekend-inkomen-van-ondernemer
voorlopige-aanslag-vernietigd-door-inspecteur-hof-kan-niet-oordelen-over-vrijstelling
geen-vrijstelling-omzetbelasting-voor-andere-prestaties-van-fysiotherapeut
nedeco-regeling-is-ook-van-toepassing-bij-uitzending-naar-meerdere-landen
omkering-bewijslast-bij-gebrekkige-kasadministratie-restauranthouders
ondersteuning-en-behoeftigheid-buitenlandse-familieleden-niet-aangetoond
afschrijving-mestquotum-bij-verhuur-niet-toegestaan
geen-aftrek-therapiekosten-zonder-voorafgaande-verwijzing-door-arts
verwerping-nalatenschap-door-dochter-leidt-niet-tot-vermindering-aanslag-successierecht
recht-van-gebruik-en-bewoning-deel-pand-is-waardedrukkende-factor
zetelverplaatsing-bv-leidt-tot-belastingheffing-over-pensioenvoorziening
geen-aftrek-voorbelasting-kosten-inbreng-maatschapsaandeel-in-bv
commercieel-geexploiteerde-sporthal-en-zwembad-waarderen-op-bedrijfswaarde-in-plaats-van-vervangingswaarde
bij-correctienota-premieheffing-ook-premies-over-netto-voordeel-van-niet-inhouding
geen-aftrek-kosten-van-levensonderhoud-indien-niet-duurzaam-gescheiden-levend
geen-brutering-nettoloon-indien-niet-duidelijk-is-dat-werkgever-niet-verhaalt
geen-rente-aftrek-nederlandse-dochter-betaald-binnen-fiscale-eenheid-aan-antilliaanse-moeder
geen-compromis-als-niet-volledig-met-voorstel-is-ingestemd-en-wederpartij-niet-op-de-hoogte-is-van-voorbehoud
overgangsregeling-10a-vpb-geldt-niet-voor-leningen-ontstaan-na-1-januari-1997
overgangsregeling-10a-vpb-van-toepassing-op-besluit-kapitaalterugbetaling-van-voor-1-januari-1997
voorwaarden-toepassing-nultarief-bij-export-niet-in-strijd-met-eu-recht
inkoop-eigen-aandelen-is-geen-gedeeltelijke-liquidatie-aanslag-dividendbelasting-vernietigd
latere-aanslag-conform-aangifte-levert-geen-te-beschermen-vertrouwen-op
vaststelling-hof-dat-uitgaven-niet-gedaan-zijn-is-feitelijk-geen-cassatie-mogelijk
kamervragen-over-bedrijfsopvolging-en-successiewetgeving
aanpassing-diverse-uitvoeringsregelingen-per-1-januari-2003
wijziging-leidraad-invordering-per-1-januari-2003
besluit-vrijstelling-veerdiensten-door-overheid-ingetrokken-per-1-januari-2003
afrekenmoment-overgang-afvalstoffenheffing-naar-verhoudingsgetal
toepassing-laag-tarief-omzetbelasting-op-kluisjes-en-garderobe
geen-heffing-mrb-voor-vrachtauto-met-buitenlands-kenteken
eindheffing-loonbelasting-voor-geschenken-verstrekkingsgrens-verhoogd
budget-2002-filminvesteringsaftrek-verhoogd
financien-geeft-uitleg-over-btw-bij-bestemmingsplannen-i.v.m.-btw-compensatiefonds
besluit--fiscale-eenheid-2003
heffing-van-omzetbelasting-ten-aanzien-van-gemeenten
besluit-over-aanvullende-pensioenopbouw-d.m.v.-beschikbare-premieregeling
financien-vindt-kritiek-op-fiscaal-vestigingsklimaat-onterecht
toelichtend-besluit-financien-over-geruisloze-terugkeer-uit-bv
pensioenregeling-horeca-is-acceptabel-voor-de-loonbelasting
vamil-lijst-2003-gepubliceerd
milieu-investeringsaftreklijst-2003-gepubliceerd
besluit-vaststelling-aftrekbare-verzorgingskosten-2001-en-2002
bijzonder-tarief-motorrijtuigenbelasting-voor-bijzondere-voertuigen
besluit-over-toepassing-toetrederskorting-bij-gefaseerde-uitstroom
brandstoftoeslag-motorrijtuigenbelasting-hybride-voertuigen-afgeschaft-per-112002
goedkeuring-toepassing-kwarttarief-mrb-voor-als-werktuig-ingerichte-vrachtautos-vervallen
besluit-over-vergoeding-van-reiskosten
aangiftecampagne-ib-2002-is-van-start-gegaan
toepassing-faciliteit-overdrachtbelasting-bij-juridische-splitsing
tariefgroep-2-van-toepassing-als-niet-anders-is-aangetoond
waardering-bedrijfswoning-bij-staking-zonder-duurzame-zelfbewoning
zonder-facturen-geen-recht-op-aftrek-van-voorbelasting
geen-energiepremie-voor-isolatie-van-vakantiewoning
buitengewone-lastenaftrek-toegestaan-bij-betaling-op-zakelijke-rekening-van-ondersteunde
geen-fiscale-eenheid-nieuw-opgerichte-moeder-zonder-intentieverklaring
bij-bepaling-premieplichtig-inkomen-maat-geen-rekening-houden-met-dienstverband-andere-maat
beschikkingsmacht-accijnsgoederen-niet-aangetoond-geen-naheffing
niet-betalen-griffierecht-leidt-tot-niet-ontvankelijkheid-van-beroepschrift
gebruik-van-camper-niet-relevant-voor-bpm
intrekken-verzoek-vrijstelling-landbouwregeling-na-beschikking-is-niet-mogelijk
geen-vergoeding-kosten-bezwaarfase-door-eigen-houding-belastingplichtige
mestgebruiker-gebonden-aan-analyseresultaat-leverancier
hoogte-meststoffenheffing-eerdere-jaren-niet-relevant-na-wetswijziging
uwv-moet-onderzoek-doen-bij-intrekking-correcties-door-fiscus
niet-iedere-schatting-uwv-is-redelijk-na-verwerping-loonadministratie
vordering-op-overnemer-bedrijf-blijft-ondernemingsvermogen
vrijstelling-bijkomende-prestaties-geldt-voor-gehele-instelling
laag-tarief-omzetbelasting-voor-combi-apparaat-voor-fysiotherapie
vrijstelling-overdrachtsbelasting-zelf-aangebrachte-zaken-niet-over-kostprijs-maar-aandeel-in-de-waarde
holding-heeft-recht-op-aftrek-voorbelasting-bij-doorbelasten-van-kosten-aan-werkmaatschappijen
verkoopactiviteiten-in-china-vormen-geen-vaste-inrichting
lening-zonder-zakelijk-belang-is-prive-vermogensbestanddeel
ondernemende-militair-hoeft-geen-ziekenfondspremie-te-betalen
aanspraak-huisarts-op-goodwillfonds-niet-belast-in-2000
aftrek-voorbelasting-bij-verhuur-vakantiewoning-ondanks-gering-aantal-verhuurdagen
vuilstortplaats-feitelijk-voorgezet-in-afwachting-van-bestemming-afvalstoffenheffing-verschuldigd
panden-zowel-als-voorrraad-en-als-belegging-aangemerkt
telewerkvergoeding-was-bedoeld-voor-gebruik-werkruimte-thuis
verrekening-te-betalen-rente-met-tantieme-leidt-tot-aftrek
geen-hersteltermijn-voor-verzuim-omzetting-for-in-lijfrente-bij-inbreng-in-bv
vangnetbepaling-woz-geldt-alleen-als-geen-beschikking-is-afgegeven
toepassing-kor-leidt-niet-tot-onbelastbaarheid-opbrengst-van-onderneming
u-bochtconstructie-bij-invoering-margeregeling-btw-afgeschoten
voor-slagen-beroep-op-ongelijke-behandeling-is-bewuste-afwijking-van-beleid-nodig
onredelijkheid-meststoffenheffing-niet-aan-hof-ter-beoordeling
onbedoelde-rest--of-nevenproducten-zijn-afvalstoffen
groot-deel-goodwill-vof-is-persoonlijke-goodwill-vennoten
afvalstoffenheffing-verschuldigd-voor-op-stort-hergebruikt-puin
heffingsrente-verschuldigd-over-aanspraak-goodwillfonds-huisartsen
successierecht-van-inwoner-belgie-in-strijd-met-vrij-verkeer-van-kapitaal
tariefindeling-accijns-voor-breezers-e.d.
financien-wil-emigrerende-ondernemers-aanpakken
herstelbeleid-onjuiste-toepassing-vrijstellingen-bpm
staatssecretaris-financien-informeert-de-tweede-kamer-over-pensioenfondsen-en-accijns-binnenvaart
geen-bezwaar-of-beroep-indien-geen-belang
kosten-van-gedeeltelijk-verhuurd-en-gedeeltelijk-uitgeleend-pand-naar-rato-aftrekbaar
verschil-in-stijgingspercentage-woz-waarde-is-niet-relevant
verkoop-aandelenbelang-is-geen-inkomsten-uit-vermogen-als-dividend-niet-is-vastgesteld
in-opdracht-werkende-verkoper-is-geen-btw-ondernemer
bij-vervuilde-ondergrond-bedrijfspand-vervangingswaardemethode-hanteren-voor-woz
vrijwel-gelijktijdig-met-bezwaar-ingediend-beroepschrift-is-te-vroeg
sparende-familieleden-waren-niet-behoeftig
door-verzekeraar-aanvankelijk-niet-vergoede-medische-kosten-zijn-aftrekbaar-ondanks-mogelijk-verhaal
freelance-tv-maker-is-in-loondienst-bij-omroeporganisatie
door-ouders-betaalde-studiekosten-zijn-niet-aftrekbaar-bij-student
sexclubeigenaar-is-geen-btw-verschuldigd-over-aan-de-dames-doorbetaalde-bedragen
waterschap-mag-ingezetenenomslag-per-taakgebied-differentieren
waardedruk-gebreken-in-woning-meenemen-ondanks-garantie
geen-opgewekt-vertrouwen-zonder-uitdrukkelijk-standpunt-overheid
ondernemingsschulden-bij-staking-op-nominale-waarde-behoudens-bijzondere-omstandigheden
geen-besparing-energiekosten-na-opname-echtgenote-in-awbz-inrichting
verzoek-gebaseerd-op-onjuiste-informatie-van-belastingdienst-opgewekt-vertrouwen
vrijwilligers-bloedbank-zijn-in-dienstbetrekking-vergoeding-is-loon
afspraak-met-belastingdienst-over-beperking-aantal-procedures-buitenlandse-bankrekeningen
financien-geeft-overzicht-van-landen-waarmee-onderhandeld-wordt-over-belastingverdrag
ondernemerschap-medische-specialisten
landbouwnormen-2002
compensatieregeling-grensarbeider-na-ontslag-alleen-indien-binnen-6-maanden-nieuwe-baan-in-belgie-is-aanvaard
extra-kosten-moermandieet-in-2003
accijnsvrijstelling-vliegtuigbrandstof-geldt-ook-tijdens-testen-van-motoren
besluit-tijdsevenredige-herleiding-premiemaximum-voor-jaren-tot-2002
mededeling-financien-over-uitvoeringsbepalingen-verdrag-met-belgie
bpm--en-mrb-vrijstelling-ambulances-geldt-ook-voor-andere-voertuigen-die-voor-spoedeisende-medische-hulp-worden-gebruikt
adviescommissie-fiscale-behandeling-pensioenen-ge„nstalleerd
amsterdamse-vermakelijkheidsretributie-is-verbindend
bedrijfswoning-niet-naar-privevermogen-als-er-geen-bijzondere-omstandigheid-is
lening-aan-werkgever-is-prive-vermogensbestanddeel
onjuiste-waardepeildatum-voorkomt-waardevaststelling-pand-niet
bestaat-kadastraal-niet-gesplitst-pand-uit-1-of-meer-onroerende-zaken
te-hoge-voorlopige-teruggaaf-heffingskorting-leidt-tot-verplichte-aanslag
afschrijving-goodwill-apotheek-in-vijf-jaar
geconstateerd-verzuim-waarvoor-nog-geen-boete-is-opgelegd-telt-mee-voor-bepaling-aantal-verzuimen
werkgever-heeft-belang-bij-beschikking-wao-toekenning-ex-werknemer
goodwillberekening-onderbouwd-door-enquete-onder-collegas
autohandelaar-krijgt-bijtelling-voor-twee-autos-te-laat-gedaan-bewijsaanbod-genegeerd
compromis-bindt-partijen-ondanks-ondertekening-na-door-wederpartij-gestelde-termijn
geen-vrijstelling-grondwaterbelasting-voor-drooghouden-bouwput
karakter-bouwterrein-gaat-niet-verloren-ook-al-wordt-terrein-niet-bebouwd
overname-studieschuld-door-nieuwe-werkgever-vormt-loon
verrekening-afkoop-onderhoudsverplichting-met-koopsom-pand-leidt-niet-tot-aftrek-als-onderhoudskosten
geen-bouwterrein-als-er-geen-bewerkingen-met-het-oog-op-bebouwing-hebben-plaatsgevonden
onjuiste-verliesverrekening-is-geen-grond-voor-navordering
interne-compensatie-tijdens-bezwaarfase-ook-onder-awb-toegestaan
besluit-diplomatenvrijstelling
eg-regeling-over-bronheffing-op-rente-en-informatieverplichting
sexclubeigenaar-administreert-onvoldoende
bij--inkoop-maatschap-ontstane-schuld-gaat-bij-bedrijfsbeeindiging-naar-prive
inspecteur-mag-afwijkend-standpunt-innemen-voor-niet-in-compromis-geregelde-geschilpunten
onjuist-verzonden-beroepschrift-te-laat-door-fictieve-doorzendtermijn
creditering-aandeelhouder-voor-door-schuldeiser-aan-bv-prijsgegeven-bedrag-is-winstuitdeling
alleen-in-jaar-van-feitelijke-bedrijfsbeeindiging-kan-bijzondere-regel-margeregeling-worden-benut
afzien-van-pensioenvoorziening-na-zetelverplaatsing-was-voorzienbaar
huurwaardeforfait-geldt-ook-tijdens-ingrijpende-verbouwing-eigen-woning
overdracht-aandeel-pand-na-verdeling-nalatenschap-is-belaste-verkrijging
integratieheffing-van-toepassing-op-bouw-medisch-kleuterdagverblijf
nederland-heeft-geen-heffingsrecht-over-pensioenafkoop-door-belg
boete-voor-pensioengerechtigde-die-pensioen-niet-aangeeft
bouw-tandartspraktijk-op-eigen-grond-leidt-tot-integratieheffing-btw
herallocatie-bestaande-schulden-bij-ingrijpende-wijziging-vermogenssamenstelling
landbouwer-die-gepachte-grond-erft-realiseert-pachtersvoordeel-bij-staking
huurwaardeforfait-geldt-ook-voor-bijgebouwen-die-niet-voor-onderneming-gebruikt-worden
cv-participatie-is-niet-via-ondermaatschap-fiscaal-te-splitsen
geen-uitspraak-op-bezwaar-tegen-aanslag-ozb-voor-uitspraak-op-waardebeschikking-woz
uitreiken-parkeerbon-niet-nodig-voor-naheffing-parkeerbelasting
aftrek-fictieve-rente-van-dochtermaatschappij-aan-moedermaatschappij-toegestaan
geen-risico-opslag-voor-pensioenvoorziening-in-eigen-beheer
op-projectbasis-werkende-it-deskundige-is-ondernemer-voor-omzetbelasting
uivoeringsregeling-accijns-is-gewijzigd-per-1-januari-2003
besluit-financien-over-fiscale-aspecten-van-beleggen-in-houtplantages
besluit-giftenaftrek-buitenlandse-instellingen
overzicht-van-vervallen-en-gehandhaafde-besluiten-i.v.m.-wijziging-fiscale-eenheid
geen-beroep-in-cassatie-tegen-punt-dat-niet-meer-in-geschil-is-bij-hof
belastingrechter-is-niet-gebonden-aan-oordeel-civiele-rechter-over-aard-schadevergoeding
verkoop-aandelen-met-behoud-belang-bij-onderneming-is-gelijk-aan-inkoop
thuiswerkster-is-fiscaal-geen-ondernemer
politieke-partij-is-geen-ondernemer-voor-omzetbelasting
geen-recht-op-belastingvrije-som-vermogensbelasting-voor-inwoner-van-mexico
lagere-waardering-schuld-is-alleen-verplicht-indien-niet-betaling-bijna-zeker-is
gehuurd-bedrijfspand-niet-waarderen-op-bedrijfswaarde-huurder
bestaan-van-verliezen-niet-aannemelijk-beroep-tegen-beschikking-verliesvaststelling-afgewezen
matiging-boete-tot-10-wegens-duur-behandeling-beroep
computermodel-voor-waardering-onroerende-zaken-is-akkoord
dochter-die-na-overlijden-moeder-onderneming-voortzet-mag-vermogen-etiketteren
ook-bij-willekeurige-afschrijving-pand-rekening-houden-met-restwaarde
na-inbreng-onderneming-in-bv-kan-zakelijke-schuld-aan-bron-van-inkomen-worden-gekoppeld
deelname-aan-netwerkmarketingorganisatie-is-geen-bron-van-inkomen
na-verstrijken-aangiftetermijn-in-beslag-nemen-van-administratie-verhindert-aangifte-niet
bijgeschreven-waarde-op-aandelen-is-geen-dividend
naheffing-omzetbelasting-over-tijdvak-van-onterechte-teruggave
geen-accijns-voor-ten-behoeve-van-liefhebbersgroep-tijdelijk-opgeslagen-hoeveelheid-wijn
toetreding-nieuwe-maten-leidt-niet-tot-desinvestering-buitenvennootschappelijk-pand
verplichte-verzekering-voor-in-belgie-wonende-dga-van-nederlandse-bv
nota-naar-aanleiding-verslag-aansluitingswet-walvis
feitelijk-gebruik-niet-relevant-bij-forfaitair-bepaalde-verontreinigingsheffing
aanslag-grondwaterbelasting-terecht-opgelegd-aan-vergunninghouder
administratie-zonder-grote-tekortkomingen-niet-verworpen
beroep-wegens-ontbreken-van-belang-afgewezen-redelijkheid-wetgeving-niet-aan-hof-ter-beoordeling
projectontwikkelingsactiviteiten-vormen-inkomsten-uit-arbeid
onbetaald-vakbondswerk-geeft-recht-op-kostenaftrek
winst-op-door-eigenaars-klusbedrijf-opgeknapte-panden-is-belast
werkgever-die-niet-zelf-kennis-mag-nemen-van-medisch-dossier-is-niet-benadeeld-in-proces
geen-termijnverlenging-als-indiener-beroep-weet-dat-uitspraak--op-bezwaar-is-gedaan
hof-matigt-boete-omzetbelasting-wegens-boete-inkomstenbelasting-voor-zelfde-vergrijp
tijdens-huurverkoopperiode-onderneming-blijft-pand-ondernemingsvermogen
onvolledige-aangifte-geeft-inspecteur-een-nieuw-feit
vamil-lijst-moet-naar-de-geest-worden-geinterpreteerd-bij-beoordeling-installaties
verdrag-met-armenie-per-22112002-in-werking-getreden-geen-uitvoeringsvoorschriften-vastgesteld
besluit-fiscale-behandeling-cao-daggeldvergoeding-buschauffeurs
besluit-vaststelling-marktrente-tot-en-met-2002
besluit-met-toelichting-op-wetswijzigingen-milieubelastingen-2003
kamervragen-vrijval-geblokkeerde-spaarloontegoeden-beantwoord
hof-den-haag-vindt-dat-belastingdienst-probleem-van-dubbele-verplichte-verzekering-voor-militair-moet-oplossen
verzekeringsmaatschappij-krijgt-geen-mogelijkheid-om-winst-op-obligaties-uit-te-stellen
overgangsregeling-beperking-renteaftrek-geldt-niet-voor-na-ingangsdatum-onstane-leningen
overdrachtsbelasting-wordt-geheven-naar-de-waarde-bij-levering-hof-stelt-ten-onrechte-vast-dat-over-de-waarde-geen-geschil-bestaat
zonder-toestemming-eigenaar-gemaakte-taxatie-is-niet-onbevoegd-verkregen-en-mag-dienen-als-bewijs
liquidatieverlies-dochter-na-stilleggen-onderneming-en-aandelenoverdracht-niet-verrekenbaar
wetsvoorstel-goedkeuring-tijdelijke-buitenwerkingstelling-willekeurige-afschrijving-arbo-investeringen-2002
melding-energie-investering-moet-binnen-drie-maanden-na-aangaan-verplichtingen
onjuiste-aangifte-is-niet-zonder-meer-opzettelijk-onjuist-gedaan
subsidies-voor-bosaanplant-op-landbouwgrond-zijn-gedeeltelijk-onbelast
besluit-financien-betreffende-de-vrijstelling-bij-invoer-van-verhuisboedel
bijdragen-in-levensonderhoud-door-tante-vormen-schenkingen
schenking-kort-voor-overlijden-is-belast-met-schenkingsrecht-ondanks-betaling-van-successierecht
waardering-aandeel-in-boerderij-in-nalatenschap-op-wevab
hof-matigt-boete-bij-herhaald-te-laat-indienen-aangiftebiljet-wegens-verschil-in-hoogte
aftrek-kosten-levensonderhoud-stiefmoeder-niet-toegestaan-wegens-voldoende-eigen-inkomen
geen-willekeurige-afschrijving-als-starter-op-investering-cv-voor-commanditaire-vennoot-met-startersaftrek
management-bv-die-vermogensbeheer-verricht-voor-andere-bv-is-vrijgesteld-van-omzetbelasting
bijzonder-hoogleraar-is-in-dienstbetrekking-jaarsalaris-herleid-naar-maandbedragen
paranormaal-genezeres-voldoet-niet-aan-urencriterium-omdat-zij-gewerkte-uren-niet-kan-aantonen
salaris-bedraagt-70-van-managementfee-geen-aftrek-van-pensioenpremie
recht-op-energiepremie-voor-aanbrengen-warmwatermeters-door-verhuurders-van-appartementen
boete-voor-bv-bij-naheffing-premies-is-mogelijk-naast-straf-directeur-voor-zelfde-feit
geen-bijtelling-privegebruik-auto-voor-taxichauffeurs-bij-vervoer-voor-speciaal-onderwijs
fiscale-behandeling-uitkeringen-aan-slachtoffers-cafebrand-volendam
toelichting-op-oud-regime-fiscale-eenheid
financiele-verwevenheid-ontbreekt-als-er-geen-meerderheidsbelang-is-ondanks-de-feitelijke-zeggenschap
hof-baseert-niet-ontvankelijkheid-op-onjuist-vastgestelde-datum-van-aanslag
aanvulling-op-iza-regeling-vormt-geen-afzonderlijke-aanspraak
ruime-landbouwvrijstelling-tot-1-april-1986-geldt-niet-voor-pachter
deelnemingsvrijstelling-niet-van-toepassing-op-beleggingsbelangen-kleiner-dan-5
recreatiepark-vormt-niet-samen-met-daarop-gebouwde-vakantiewoningen-„„n-onroerende-zaak
provinciale-opcenten-motorrijtuigenbelasting-per-1-april-2003
voor-1-januari-1998-kon-aanslag-aan-vertegenwoordiger-worden-toegezonden
statutenwijziging-of-naamswijziging-leidt-niet-tot-nieuwe-werkgever-voor-pemba-toepassing
oorzaak-arbeidsongeschiktheid-niet-van-belang-voor-gedifferentieerde-premie-wao
plaats-van-dienst-bij-bemiddeling-in-aankoop-plezierjacht-niet-duidelijk
belgische-ondernemer-die-tevens-dga-is-van-nederlandse-bv-valt-niet-onder-waz
ondanks-onduidelijke-redactie-toch-een-winstdelingsregeling
nederlandse-vrijstelling-tandtechniekers-strookt-niet-met-eg-richtlijn
woz-waarde-niet-per-definitie-gelijk-aan-koopsom-woning-ondanks-aankoop-rond-peildatum
woz-waarde-niet-per-definitie-gelijk-aan-koop-aanneemsom-woning-ondanks-koop-rond-waardepeildatum-ii
schoonmaakster-is-in-dienstbetrekking
verkoop-pand-kort-na-staking-beinvloedt-waarde-op-overgangstijdstip
kosten-van-verbouwing-eigen-woning-op-medische-indicatie-aftrekbaar
alleen-recht-op-aftrek-voorbelasting-bij-juist-opgemaakte-facturen
schadevergoeding-bezwaarfase-niet-gerelateerd-aan-gemiste-omzet
kwijtschelding-bedrijfskrediet-volgens-bijstandswet-is-geen-winst-en-vormt-geen-inkomen-voor-partner
hof-vernietigt-boete-voor-te-late-aangifte-omdat-geen-aanmaning-is-verstuurd
vordering-hoeft-pas-te-worden-afgewaardeerd-als-onvolwaardigheid-blijkt-bij-opmaken-balans
aftrek-van-begrafeniskosten-broer-als-buitengewone-last-toegestaan
doorlopende-prestaties-en-bijdrage-uit-btw-compensatiefonds
teruggaaf-op-verzoek-van-reb-bij-meerdere-onroerende-zaken-met-„„n-elektriciteitsaansluiting
immateriele-schadevergoeding-van-ex-werkgever-is-geheel-belast
gebrek-aan-perspectief-voorkomt-dat-hobby-onderneming-vormt
voor-onderneming-beschikbare-uren-zijn-geen-gewerkte-uren
gemeente-mag-nieuwe-woz-beschikking-afgeven-indien-de-oorspronkelijke-kennelijk-onjuist-is
vriendin-van-ondernemer-door-activiteiten-als-mede-ondernemer-aangemerkt
feitelijke-betrokkenheid-bij-sigarettensmokkel-rechtvaardigt-naheffingsaanslag-tabaksaccijns-naheffing-omzetbelasting-vernietigd-wegens-onjuiste-tenaamstelling
ontbreken-van-perspectief-voorkomt-dat-hobby-onderneming-wordt-ii
wet-laat-collectieve-uitspraak-op-bezwaarschriften-van-verschillende-belanghebbenden-niet-toe
geen-aanslag-grondwaterbelasting-voor-onttrekking-bij-uitvoering-van-waterschapstaak
geen-aftrek-studiekosten-voor-pilotenopleiding-in-canada
lening-voor-aflossing-resterende-schuld-bij-uittreding-vof-is-privevermogen
samenwerkingsverbanden-overheden-kunnen-omzetbelasting-doorschuiven-naar-deelnemers
duitse-beperking-van-rente-aftrek-is-in-strijd-met-recht-op-vrije-vestiging
nederlandse-methode-van-dubbele-belastingvermindering-doet-geen-recht-aan-aftrekposten
aan-buitenlandse-pensioenverzekeraar-betaalde-premie-moet-in-aftrek-kunnen-worden-gebracht
aanpassing-van-woz-uitvoeringsregelingen
eg-hof-van-justitie-weigert-leasemaatschappij-aftrek-van-voorbelasting-op-brandstof-voor-gebruikers
bij-bewoning-tijdens-ingrijpende-verbouwing-volledig-huurwaardeforfait-bijtellen
fiscale-eenheid-met-buitenlandse-rechtspersoon-mogelijk
vrijstelling-overdrachtsbelasting-opvolgende-leveringen-toepassen-naar-rato-van-doorlevering
aftrekverbod-kosten-vaartuigen-is-geen-verboden-discriminatie
achteraf-vastgestelde-borgstellingsprovisie-is-winstuitdeling
niet-meesturen-specificatie-bij-aangifte-leidt-tot-boete-wegens-opzet
gemeente-mag-herziene-waardebeschikking-woz-opstellen-als-blijkt-dat-oorspronkelijke-in-strijd-met-de-wet-is
energiepremie-geldt-ook-voor-koelkast-in-tweede-woning
geen-30-regeling-voor-buitenlandse-doorsnee-profvoetballer
wil-van-partijen-is-niet-van-belang-voor-totstandkoming-fiscale-eenheid-omzetbelasting
geen-aftrek-voorbelasting-kilometervergoeding-voor-eigen-auto-van-ondernemer
eigen-woningwaarde-is-inclusief-bijgebouwen-en-terreinen
recht-op-reintegratievergoeding-bij-indiensttreding-gehandicapte-bij-andere--concernmaatschappij
monumentenkarakter-woning-blijkt-uit-inschrijving-in-register
alleen-aftrek-elders-belast-bij-183-dagen-fysiek-verblijf-in-nigeria-in-een-kalenderjaar
voor-aftrek-ter-voorkoming-dubbele-belasting-is-fysiek-verblijf-in-brazilie-gedurende-183-dagen-in-een-jaar-nodig
besluit-standaardvoorwaarden-geruisloze-terugkeer
toepassing-urencriterium-voor-gastouders
geen-aftrek-kosten-werkkamer-vermogensbeheer-bij-bescheiden-vermogen
uitkering-ongevallenverzekering-vormt-premieplichtig-loon
niet-doen-van-aangifte-leidt-tot-omkering-bewijslast
geen-discriminatie-bij-rioolheffing-voor-aangesloten-woningen
afwijkende-prestaties-van-vrijgestelde-ondernemer-vallen-niet-onder-vrijstelling
op-waarde-tweede-woning-gebaseerde-forensenbelasting-wellicht-onredelijk-hoog
gemeente-moet-bij-taxatie-rekening-houden-met-bouwtechnische-gebreken
geen-boete-door-eerder-onderzoek-naar-zelfde-feiten-wel-navordering
winstneming-op-ledenrekening-niet-verplicht-zolang-opbrengst-onzeker-is
belastingdienst-is-niet-verantwoordelijk-voor-onjuiste-adressering-bij-vertrek-met-noorderzon
terugwerkende-kracht-inbreng-onderneming-is-niet-bepalend-voor-duur-ondernemerschap
gestegen-grondprijs-verkleint-afschrijvingspotentieel-gebouwen
geen-gezamenlijk-ondernemerschap-bij-ongelijke-aandelenverdeling
aanpassing-tabaksaccijns-wegens-prijsverandering-shag
stakingslijfrente-voor-ondernemers-is-mogelijk-na-70e-verjaardag
tegemoetkoming-voor-op-25-januari-2000-bestaande-exchangeable-notes
tijdstip-betaling-is-afschrijving-van-bankrekening-schuldenaar
geen-aftrek-ter-voorkoming-dubbele-belasting-over-door-werkgever-doorbelast-salaris
geen-mogelijkheid-aanvraag-vrijstelling-bpm-bij-tweede-aanhouding-in-dezelfde-auto-met-buitenlands-kenteken-wel-bij-aanhouding-in-andere-auto
besluit-financien-over-vermindering-dubbele-belastingheffing-naar-aanleiding-arrest-de-groot
kamervragen-over-gebruik-van-rode-diesel-door-landbouwers-in-grensstreken
skivakantie-als-mogelijke-aftrekpost
motivering-bezwaarschrift-moet-niet-worden-beoordeeld-naar-latere-uitleg-aanslag
onbekendheid-met-gegevens-bij-indienen-aangifte-voorkomt-navordering-wegens-kwade-trouw
indexatieverbod-pensioenverplichting-geldt-ook-indien-premie-voor-indexatie-door-dga-wordt-betaald
geen-begrafenisrechten-bij-grafruiming
ongelijke-behandeling-bij-grondwaterbelasting-toegestaan
door-levensverzekeringsmaatschappij-berekende-voorziening-verzekeringsverplichtingen-niet-te-hoog
waardeaangroei-blote-eigendom-berekenen-op-basis-samengestelde-interest
aangifteformulieren-2002-en-2003-vastgesteld
circulaire-aan-bw-over-belastingheffing-bijstandsuitkeringen
tijdelijke-regeling-energiepremie-2003
besluit-financien-met-aanpassing-berekening-ter-voorkoming-dubbele-belasting-naar-aanleiding-arrest-de-groot
standaardvoorwaarden-geruisloze-terugkeer-uit-bv-gepubliceerd
fiscale-aftrek-kosten-bij-woningaanpassing-verduidelijkt
fictief-rendement-buitenlandse-beleggingsmaatschappij-van-toepassing-op-pensioen-bv-op-antillen
uitgaande-van-datum-ontvangst-biljet-is-aanslag-te-laat-vastgesteld
risico-van-termijnoverschrijding-opleggen-aanslag-bij-onjuist-rechtsinzicht-ligt-bij-fiscus
ondernemer-bewijst-juistheid-facturen-niet-naheffing-omzetbelasting-met-boete
geen-scholingsaftrek-als-kosten-niet-ten-laste-van-resultaat-ondernemer-komen
industriele-bestemming-grond-verhindert-aanslag-afvalstoffenheffing-niet
bankschuld-voor-financiering-onderneming-is-ondernemingsvermogen-verplichte-vrijval-for
aanslag-wegens-onttrekken-aan-douanetoezicht-aan-onjuiste-persoon-opgelegd
geen-goodwill-bij-inbreng-maatschapsaandeel-in-bv-door-notaris
strafrechtelijke-veroordeling-dga-voor-ander-feit-voorkomt-boete-bij-bv-niet
huur-woning-dochter-door-vader-voorkomt-buitengewone-lastenaftrek
bij-aanpassing-arbeidsovereenkomst-was-optierecht-toegekend-oud-waarderingsvoorschrift-van-toepassing
toezichturen-ondernemer-gelden-niet-als-gewerkte-uren
vrijstelling-overdrachtsbelasting-voor-landgoederen-wellicht-met-terugwerkende-kracht
campingterrein-is-geen-bedrijfspand-daarom-geen-energie-investeringsaftrek
te-klein-logo-voorkomt-kwalificatie-als-bedrijfskleding
tv-presentatrice-is-in-loondienst-ondanks-tussengeschoven-bv
inspecteur-mocht-te-vroeg-afgegeven-ziekenfondsbeschikking-door-nieuwe-vervangen
volgens-hoge-raad-is-gerechtshof-bevoegd-te-oordelen-over-toekennen-zalmsnip-bij-aanslag-onroerende-zaakbelasting
heffings--en-invorderingsrente-2e-kwartaal-2003-op-31
berekening-omzetbelasting-curator-indien-zijn-honorarium-de-boedel-overtreft
vraag-en-antwoordbesluit-over-herinvesteringsreserve
toepassing-kasstelsel-bij-resultaat-uit-overige-werkzaamheden
financien-treft-maatregelen-voor-ondernemers-die-getroffen-zijn-door-vogelpestuitbraak
catering-bij-bedrijfsopening-valt-onder-horeca-bestedingen-geen-aftrek-voorbelasting
meer-dan-bijkomstige-inkomsten-uit-dienstbetrekking-vallen-niet-onder-winst-uit-onderneming
onderzoeksplicht-inspecteur-is-bij-eenvoudige-en-verzorgde-aangifte-beperkt
heffing-van-omzetbelasting-is-gebonden-aan-feitelijke-tegenprestatie-en-niet-aan-werkelijke-waarde
curator-hoeft-directeur-failliete-bv-niet-op-de-hoogte-te-brengen-van-indienen-of-intrekken-van-bezwaarschriften
verzekeringsplicht-directeur-grootaandeelhouder-beoordelen-aan-de-hand-van-stemrechtbepalingen-in-statuten
werkzaamheden-voor-assurantietussenpersoon-geven-geen-recht-op-vrijstelling-omzetbelasting
in-procedure-over-gedifferentieerde-wao-premie-dient-gemachtigde-van-werkgever-kennis-van-medisch-dossier-te-krijgen
vaststelling-proceskostenvergoeding-in-cassatie-niet-aantastbaar
wegens-pleitbaar-standpunt-goodwill-werkt-glijclausule-bij-geruisloze-inbreng
gecorrigeerde-vervangingswaarde-verzorgingstehuis-is-juist-bepaald
geen-voortzetting-bestaande-verzekering-als-nieuwe-polis-sterkt-afwijkend-is
door-ontbrekende-registratie-van-tellerstanden-kan-ondernemer-onjuistheid-omzetcorrectie-speelautomaat-niet-bewijzen
beoordelaars-die-werken-voor-iso-certificatie-instelling-niet-in-dienstbetrekking
verzekeringsmaatschappij-moet-winst-op-obligaties-direct-verantwoorden
zelfstandigen-die-werken-voor-uitzendbureau-zijn-in-dienstbetrekking
feitelijk-gebruik-is-niet-relevant-voor-indeling-in-waterschapsomslagklasse
losse-arbeiders-niet-zelfstandig-maar-in-dienstbetrekking-bij-loonbedrijf
moeder-heeft-recht-op-aftrek-voorbelasting-van-verkoopkosten-dochtermaatschappij
opleidingsuren-tellen-mee-voor-urencriterium
niet-ingebracht-bedrijfsmiddel-wordt-priv„vermogen-alsnog-afrekenen
hof-mag-schatting-inspecteur-aanpassen-aan-omstandigheden
uitgestelde-huuropbrengst-is-genoten-op-het-moment-waarop-het-bedrag-rentedragend-is-geworden
waardering-bewijsmiddelen-in-procedure-is-voorbehouden-aan-het-hof
bij-ontbreken-van-loonbelastingverklaringen-inhouden-naar-anoniementarief
fiscus-houdt-terecht-rekening-met-mogelijkheid-afzien-van-pensioen-bij-emigratie-pensioen-bv
na-aangekondigde-correctie-is-aanslag-niet-juist-navordering-toegestaan
materiele-belastingschuld-strekt-in-mindering-op-vermogen
winstbewijzen-vallen-in-aanmerkelijk-belang-door-constructie-per-saldo-meer-ib-verschuldigd
tijdelijke-uitbreiding-aantal-uren-is-geen-afzonderlijke-arbeidsovereenkomst-naast-de-bestaande
kadaster-is-geen-openbaar-lichaam-daarom-geen-vrijstelling-van-overdrachtsbelasting
geen-extra-eisen-aan-kampeerauto-behalve-de-in-de-wet-genoemde
uitgeverij-mag-afschrijven-op-uitgavenrechten
verhoogde-energierekening-studenten-is-geen-gevolg-van-invoering-heffingskorting-per-2001
vermindering-fiscale-boetes-door-vertraging-ten-gevolge-van-onderbezetting-hof
bij-middelingsteruggaaf-is-terecht-indeling-in-tariefgroep-2-toegepast
afvalstoffenheffing-is-verschuldigd-over-op-stortplaats-gebruikt-afvalmateriaal
investeringstijdstip-is-het-moment-waarop-verplichtingen-voldoende-bepaalbaar-zijn
behandeling-totale-procedure-niet-onredelijk-lang-geen-vermindering-boete
inspecteur-niet-gebonden-aan-op-onjuiste-informatie-gebaseerde-goedkeuring
e„n-dag-te-laat-ingediend-beroepschrift-is-niet-ontvankelijk
eigenaar-moet-bewijs-onjuiste-taxatie-leveren-als-gemeente-onderbouwd-taxatierapport-heeft
hertaxatie-kennelijk-niet-zorgvuldig-uitgevoerd-hof-stelt-waarde-lager-vast-gezien-vergelijkingsobjecten
ontheffing-landbouwregeling-btw-niet-met-terugwerkende-kracht
voor-tichelrechten-door-steenfabriek-betaalde-meerprijs-voor-landbouwgrond-is-belaste-bestemmingswijzigingswinst
werkzaamheden-in-loondienst-door-omvang-niet-aan-onderneming-toegerekend
eigenaar-aan-wie-aanslag-ozb-niet-is-opgelegd-kan-wel-bezwaar-maken
bezwaar-tegen-aanslag-waterschapsomslag-ongegrond-wegens-ontbrekend-bezwaar-tegen-woz-beschikking
pachtersvoordeel-prive-boerderij-vormt-winst
staking-onderneming-verhindert-vorming-vervangingsreserve
voor-buitengewone-lastenaftrek-huishoudelijke-hulp-is-rekening-nodig
voortzetting-procedure-leidt-niet-tot-groter-gewicht-van-de-zaak-voor-proceskostenvergoeding
bedrijfsmatig-gebruikte-cultuurgrond-ten-onrechte-niet-buiten-taxatie-gelaten
accijnsvrijstelling-internationaal-vervoer-ten-onrechte-toegepast
geen-beperking-export-uitkeringen-door-verdragsbescherming
navorderingsaanslagen-in-kb-luxgeval-zijn-lichtvaardig-genomen-besluiten
invoering-duitse-tolheffing-heeft-geen-invloed-op-nederlands-eurovignet
geen-amerikaanse-bronheffing-op-beleggingen-van-pensioenfondsen-in-hybride-beleggingsfondsen
aflossing-turbovordering-na-3-juni-1996-is-belast-als-ab-winst
inbreng-onderneming-in-bv-beperkt-keuzerecht-bij-aanschaf-vermogensbestanddeel-niet
moedermaatschappij-mag-voor-dochtermaatschappij-betaalde-kosten-niet-in-aftrek-brengen-bij-verkoop-dochter
kans-op-afzien-pensioen-is-zeer-groot-bij-zetelverplaatsing-pensioen-bv
inspecteur-mag-aanslag-opleggen-als-te-weinig-loonbelasting-is-ingehouden
geen-aftrek-ondersteuning-familieleden-als-ontvangst-ondersteuning-door-familie-niet-is-bewezen
onjuist-beleid-financien-privegebruik-auto-voor-bewindslieden-tijdig-ingetrokken
studiekosten-ten-dele-verwervingskosten-ten-dele-buitengewone-lasten
voor-eenmalige-activiteit-opgerichte-stichting-is-geen-ondernemer
na-verstrijken-aanmaningstermijn-ingediende-aangifte-leidt-tot-verzuimboete
overdracht-pensioen-van-belg-aan-buitenlandse-verzekeraar-leidt-niet-tot-nederlandse-belastingheffing
hergebruik-van-materiaal-door-vuilstortbedrijf-ontneemt-daaraan-niet-de-kwalificatie-afval
besluit-instelling-adviescommissie-fiscale-behandeling-van-pensioenen
financien-verduidelijkt-besluit-aftrek-lijfrentepremie-stakende-ondernemers
rode-diesel-mag-anders-dan-voor-aandrijving-pleziervaartuigen-worden-gebruikt
onjuist-uitgevoerde-spaarloonregeling-is-premieplichtig-loon
servicemonteur-met-personeel-is-zelfstandige
werkgever-moet-vergoedingen-aan-personeel-kunnen-onderbouwen
amsterdamse-tarieven-ozb-zijn-verbindend
inspecteur-moet-nieuwe-verklaring-arbeidsrelatie-afgeven
aanslag-roerende-woonruimte-in-strijd-met-gelijkheidsbeginsel-opgelegd
geen-omkering-bewijslast-bij-verzwegen-opbrengst-gokkast-wel-opzet
geen-teruggaaf-bpm-bij-export-is-niet-in-strijd-met-eu-recht
ondernemer-besteedde-niet-minimaal-50-van-zijn-tijd-aan-onderneming-geen-recht-op-zelfstandigenaftrek
geen-spaarloonregeling-voor-dgaenig-werknemer-van-bv-binnen-concern
geen-proceskostenvergoeding-als-procedure-aan-eigen-schuld-te-wijten-is
bij-taxatie-moet-rekening-gehouden-worden-met-achterstallig-onderhoud
motorrijtuigenbelasting-nageheven-van-kentekenhouderniet-eigenaar
assurantiebelasting-verschuldigd-over-afkoopsom-eigen-risico-bij-autoverhuur
bezwaarschrift-van-bv-die-niet-aan-inlichtingenverplichting-voldoet-terecht-afgewezen
bezwaar-tegen-aangifte-waarop-niets-is-betaald-is-niet-mogelijk
naheffing-accijns-blijft-in-stand-omdat-onjuistheid-niet-is-bewezen
volgens-crvb-heeft-rechtbank-ten-onrechte-besluit-uwv-vernietigd
werkgever-is-belanghebbende-in-procedure-over-uitstel-ingang-wao-uitkering-van-werknemer
fiscus-is-gebonden-aan-standpunt-dat-is-ingenomen-bij-andere-vennoten-in-de-cv
voordeel-is-pas-loon-als-aan-opschortende-voorwaarde-is-voldaan
voor-revisierente-bij-afkoop-lijfrente-is-datum-lijfrenteovereenkomst-bepalend
leidraad-invordering-gewijzigd-per-1-april-2003
nieuwe-loonbelastingtarieven-per-1-april-2003
overgenomen-vordering-op-verlieslijdende-dochter-is-geen-informeel-kapitaal
naheffingsaanslagen-parkeerbelasting-vernietigd-wegens-onduidelijkheid-borden
scholingsaftrek-interne-kosten-geldt-ook-voor-voorbereidingsuren-van-bureau-vaktechniek
sanctie-16e-standaardvoorwaarde-fiscale-eenheid-niet-van-toepassing-op-aflossing-schuld-tijdens-bestaan-fe
hof-mag-onredelijke-schatting-van-inspecteur-corrigeren
uitvoeringsregeling-werknemersspaarregeling-onjuist-spaarbedragen-2001-en-2002-ten-onrechte-vrij
regeling-korting-producten-eigen-bedrijf-gewijzigd-uitvoeringsregeling-werknemersspaarregeling-hersteld
vraag-en-antwoord-besluit-over-loonbelasting
gelet-op-omstandigheden-zijn-vennoten-in-dienstbetrekking-bij-vof
niet-aangeven-van-in-balans-opgenomen-btw-schuld-leidt-tot-boete-wegens-opzet
koop-aanneemsom-is-uitgangspunt-voor-woz-waarde
opgenomen-verlofdagen-voor-volgen-studie-zijn-geen-aftrekbare-studiekosten
geen-belastingvrije-omzetting-van-nabestaandenlijfrente-in-oudedagslijfrente
verkoop-pand-door-bv-aan-dga-voor-te-lage-prijs-is-uitdeling-correctie-fout-bij-aanslag-door-navordering-niet-mogelijk
door-onbevoegde-instantie-opgelegde-aanslag-moet-worden-vernietigd
kilometeradministratie-niet-juist-bijtelling-privegebruik-auto-plus-boete
wegens-prijsafspraken-met-taxateur-buiten-beschouwing-gelaten-taxatierapport-leidt-niet-tot-lagere-waardering-pand
gelijkheidsbeginsel-niet-geschonden-als-niet-op-beleid-berustende-fout-niet-in-meerderheid-gevallen-is-gemaakt
waarde-in-het-economische-verkeer-is-niet-hoger-dan-de-koopsom-bij-latere-verkoop
via-organisatie-werkende-zelfstandige-interimmanagers-vallen-onder-werknemersverzekeringen
tweede-ziekte-binnen-vier-weken-leidt-uiteindelijk-tot-hogere-wao-premie-ondanks-beeindigde-dienstbetrekking
in-2001-op-naam-gestelde-naheffingsaanslagen-parkeerbelasting-1997-vernietigd-wegens-termijnoverschrijding
v„„r-uitspraak-tegen-woz-beschikking-gedane-uitspraak-op-bezwaar-tegen-waterschapsomslag-vernietigd
aanmaningskosten-wegens-niet-betaling-terecht-in-rekening-gebracht
invorderingskosten-mogen-niet-worden-berekend-als-bezwaar-niet-is-afgehandeld
bewust-niet-afgeloste-schuld-van-dga-aan-bv-is-een-uitdeling-van-winst
nederland-is-niet-heffingsbevoegd-over-afkoopsom-pensioen-van-inwoner-van-spanje
afzien-van-pensioen-voorspelbaar-lagere-waardering-bij-zetelverplaatsing-pensioen-bv
bij-waardering-voor-woz-rekening-houden-met-erfdienstbaarheid
advocaatkosten-kunnen-onder-omstandigheden-als-ziektekosten-aftrekbaar-zijn
voorziening-terugboekrisico-afsluitprovisie-moet-rekening-houden-met-kans-dat-risico-zich-voordoet
personeel-restaurant-is-in-dienstbetrekking-beroep-op-familie-ondersteuning-afgewezen
premie-inkoop-pensioenrechten-in-eigen-beheer-mag-geheel-voor-rekening-werknemer
geen-btw-heffing-als-traditionele-sportvelden-worden-vervangen-door-wetra-velden
nieuw-verdrag-met-polen-op-18-maart-2003--in-werking-getreden
geen-teruggaaf-btw-als-ondanks-toepassing-verleggingsregeling-met-btw-is-gefactureerd
kostenegalisatiereserve-niet-toegestaan-als-kosten-niet-aan-boekjaar-toe-te-rekenen-zijn
geen-recht-op-buitengewone-lastenaftrek-voor-buitenlander-die-minder-dan-90-in-nederland-verdient
boete-geheel-kwijtgescholden-wegens-lange-duur-procedure-ondanks-eenvoud-van-de-zaak
hof-berekent-besparing-op-kosten-van-huisvesting-en-voeding-bij-opname-in-awbz-instelling
geen-recht-op-aftrek-hypotheekrente-voor-belgische-grensarbeider-in-nederland-onder-ib-1964
aan-dochtermaatschappij-verstrekte-lening-ten-onrechte-als-informeel-kapitaal-aangemerkt
bv-die-op-de-hoogte-was-van-naheffingsaanslag-had-te-lang-gewacht-met-bezwaar
ondernemingsschuld-na-staking-gebruikt-voor-financiering-vermogen-rente-geheel-aftrekbaar-in-1998
btw-vrijstelling-culturele-prestaties-geldt-ook-voor-solisten
onderzoek-naar-vervormingsgedrag-drijvende-constructies-voldoet-aan-voorwaarden-so-afdrachtvermindering
pensioentekort-voor-lijfrentepremie-aftrek-voortaan-berekenen-met-inkomen-en-pensioenaangroei-van-voorafgaand-jaar
voor-woning-in-aanbouw-gelden-de-ozb-tarieven-voor-woningen
moeder-van-gedetineerde-viel-in-tariefgroep-2-omdat-zoon-niet-bij-haar-woonde
bijdrage-voor-vorming-onderhoudsfonds-vve-niet-aftrekbaar-in-jaar-van-betaling
inspecteur-heeft-geen-beleidsvrijheid-bij-uitvoering-ziekenfondsverzekering
onjuiste-invulling-startersformulier-leidt-tot-verplichte-ziekenfondsverzekering
verlies-op-zerobonds-is-rente-als-disconto-genoten
advocaatkosten-i.v.m.-door-ex-patient-aangespannen-procedure-ten-laste-van-winst-internist
in-aandelen-koper-voldane-koopsom-bij-verkoop-dochter-vormt-geen-deelneming
andere-belangen-dan-financiele-kunnen-een-rol-spelen-bij-keuze-tussen-overdracht-en-liquidatie-van-slecht-renderende-onderneming
extra-voeding-boulimia-patient-is-geen-dieet-dus-geen-persoonsgebonden-aftrek
voor-lange-tijd-op-terrein-geplaatste-als-opslag-verhuurde-containers-zijn-onroerend
voor-toepassing-nedeco-regeling-niet-uitgaan-van-aantal-werkdagen-in-een-kalenderjaar
geen-toepassing-anoniementarief-als-werkgever-niet-weet-van-valse-paspoorten
wettelijk-gemaximeerde-aftrek-reiskosten-i.v.m.-studie-geen-ongeoorloofde-ongelijke-behandeling
nabetaling-wao-leidt-tot-hogere-gedifferentieerde-premie-voor-werkgever
verlies-op-kapitaaldeelname-cv-ten-laste-van-inkomen-ondanks-ontbrekende-inlichtingen
belang-in-winkelpand-leidt-tot-stakingswinst-commanditaire-vennoot
geen-bestemmingswijzigingswinst-op-ondergrond-bedrijfswoning-bollenkweker
bij-waardering-zelfbewoonde-bedrijfswoning-is-het-ontbreken-van-dure-huurwoningen-niet-van-belang
deelname-aan-netwerkmarketingorganisatie-is-geen-bron-van-inkomen-2
tijdens-beroepsprocedure-ingediende-aangifte-levert-bewijs-van-onjuistheid-aanslag
waardevermeerdering-pand-niet-gelijk-aan-kosten-verbouwing
geen-aanslag-gemeentelijke-baatbelasting-voor-niet-gebaat-perceel
verkoopbelemmering-leidt-tot-hogere-woz-waarde-dan-koopsom-woning
niet-betaalde-lijfrente-uitkering-van-bv-is-toch-genoten
belastingambtenaar-vult-schatting-op-startersformulier-te-laag-in-toch-geen-ziekenfondsverzekering
signalering-op-snelweg-bewijst-drugsrunnerschap-niet
cursus-windows-voor-arbeidsongeschikte-schilder-aftrekbaar-als-studiekosten
eerder-door-gemachtigde-ingediend-bezwaarschrift-verhindert-bezwaar-door-belastingplichtige
loonbelasting-nageheven-wegens-hogere-waarde-van-aan-werknemers-uitgegeven-aandelen
schuldsaneringsregeling-verhindert-inkomstenbelasting-over-bijstand-niet
verblijfskosten-internationaal-transport-met-ingang-van-1-januari-2003-op--2550-per-dag
premie-verplicht-pensioenfonds-beroepsbeoefenaren-in-loondienst-vormt-negatief-loon
dienstverlening-belastingdienst-lijdt-niet-onder-sluiting-regiokantoren
hypotheekverklaring-maakt-van-schuld-geen-hypotheekschuld
verplaatsing-vennootschap-naar-aruba-diende-alleen-aandeelhoudersbelangen-naheffing-dividendbelasting-gehandhaafd
geen-naheffing-omzetbelasting-aan-transporteur-als-opdrachtgever-onder-verleggingsregeling-invoer-valt
meerdere-fabrieken-op-„„n-terrein-vormen-gezamenlijk-„„n-arbeidsplaats
het-geven-van-skiles-en-het-verhuren-van-materiaal-zijn-afzonderlijke-prestaties
toegang-tot-themapark-is-„„n-prestatie-ondanks-aanwezigheid-van-verschillende-voorzieningen-op-het-park
in-cassatie-kunnen-geen-nieuwe-feitelijke-klachten-worden-ingediend
inspecteur-moet-gemachtigde-informeren-over-opleggen-aanslag
leasemaatschappij-heeft-in-bpm-procedure-geen-belang-bij-heffing-bij-invoer-van-gebruikte-autos
hof-treedt-buiten-rechtstrijd-van-partijen-door-leges-hoger-vast-te-stellen
valutaresultaat-op-lening-behoort-tot-de-winst
inspecteur-biedt-niet-mogelijkheid-tegenbewijs-naheffing-wegens-onttrekken-aan-douaneverkeer-vernietigd
hoge-raad-stelt-prejudiciele-vragen-over-omvang-verhuisvrijstelling-bij-invoer
eigenaar-kan-lagere-waarde-woz-niet-bewijzen
inspecteur-moet-tijdig-bezwaar-ontvankelijk-verklaren-als-hij-geen-uiterste-termijn-voor-motivering-heeft-gesteld
op-aandringen-fiscus-in-rekening-gebrachte-btw-is-niet-door-de-ondernemer-ten-onrechte-gefactureerd
hof-stelt-waarde-functioneel-verouderd-bedrijfspand-zelf-vast
invorderingskosten-niet-te-hoog
zonder-bewijs-van-psychisch-leed-is-kaalheid-geen-ziekte
vertraging-in-opmaak-polis-is-geen-boos-opzet-van-verzekeringnemer
ontbreken-van-rioolaansluiting-is-waardedrukkende-factor-voor-bedrijfspand
toepassing-30-regeling-houdt-niet-automatische-toepassing-35-regeling-in-voor-eerdere-periode
hof-staat-afwijking-referteperiode-startende-ondernemer-toe-bij-onredelijke-uitkomst
geen-bijzonder-tarief-op-verkoopopbrengst-huurtermijnen
zonder-wajong-uitkering-geen-recht-op-aanvullende-belastingvrije-som-voor-jonggehandicapten
ondanks-ontbreken-nieuw-feit-is-navordering-toegestaan-door-kwade-trouw-belastingplichtige
niet-zelfstandige-rij-instructeur-is-geen-ondernemer
beroep-op-gelijkheidsbeginsel-slaagt-omdat-in-meerderheid-vergelijkbare-gevallen-onjuist-is-getaxeerd
op-aankoopdatum-aanwezige-boom-en-hoogspanningsmasten-geen-waardedrukkende-factor
aftrek-ziektekosten-en-levensonderhoud-kind-leidt-tot-honorering-te-laat-t-biljet
verzendbewijs-faxbericht-bewijst-ontvangst-daarvan-niet
constatering-achteraf-dat-arbeidsverhouding-niet-verzekeringsplichtig-is-leidt-slechts-tot-gedeeltelijke-premierestitutie
geen-aftrek-scholingskosten-voor-op-persoonlijke-levenssfeer-gerichte-opleiding
door-aanpassing-pensioenregeling-geldt-overgangsrecht-niet-overdracht-leidt-tot-belastingheffing
uitvoeringsbesluit-belastingen-op-milieugrondslag-gewijzigd-in-verband-met-belastingplan-2003
periode-van-werkloosheid-wegens-slecht-weer-telt-niet-mee-als-diensttijd-voor-jubileumuitkering
geen-aftrek-kosten-werkkamer-voor-aan--en-verkooptransacties-effecten
bij-woz-waarde-rekening-houden-met-vervuiling-van-ondergrond
bpm-vrijstelling-geldt-voor-reizen-tussen-woonplaats-en-buitenlandse-werkplaats
niet-verklaard-geldbedrag-als-inkomsten-uit-arbeid-aangemerkt
voor-omkering-bewijslast-is-meer-nodig-dan-verwerping-administratie
tijdstip-ingebruikneming-is-van-belang-bij-aanvragen-energiepremie
kamervragen-over-reikwijdte-geheimhoudingsplicht-belastingdienst-beantwoord
financien-kondigt-maatregelen-aan-ter-verbetering-rulingpraktijk
wachtdienstregeling-auto-van-de-zaak-geldt-ook-voor-marechaussee-tijdens-piketdiensten
bij-toepassing-bijzonder-tarief-mrb-mag-teruggaaf-bij-verkoop-of-schorsing-voertuig-worden-berekend-met-normaal-tarief
geen-terugname-apparatuur-door-leverancier-maar-levering-door-ziekenhuis
geen-toepassing-carpoolregeling-zonder-schriftelijke-overeenkomst
einde-mogelijkheid-belaste-verhuur-voorkomt-aftrek-voorbelasting-bij-verhuurder
afstand-tussen-parkeermeter-en-parkeerplaats-verhindert-naheffing-parkeerbelasting-niet
geen-afhaalverklaring-nodig-bij-export-goederen-door-vervoerder
35-regeling-mocht-tussentijds-worden-gewijzigd-in-30-regeling
in-eerder-jaar-rentedragend-geworden-rente-is-niet-aftrekbaar-in-jaar-van-feitelijke-betaling
wachturen-persfotograaf-tellen-deels-mee-voor-urencriterium
zonder-geldige-parkeervergunning-kan-parkeergeld-verschuldigd-zijn
geen-laag-tarief-btw-voor-toegang-golfbaan-voor-1-januari-2002
opbrengst-wettelijk-vruchtgenot-is-geen-bron-van-inkomen
latere-wettekst-niet-van-toepassing-in-eerder-jaar-stichting-heeft-recht-op-teruggaaf-reb
gelijke-stemrechten-voor-aandeelhouders-voorkomt-verzekeringsplicht-niet
erfpachtsrecht-leidt-niet-tot-erfpachtersvoordeel-bij-landbouwer
verlies-op-door-dga-aan-bv-verstrekte-lening-vormt-geen-beroepskosten
bestaan-van-„„n-feitelijke-instantie-in-fiscale-procedure-is-niet-in-strijd-met-rechten-van-de-mens
verhoging-hypotheek-na-verbouwing-is-eigen-woningschuld
geen-belastingheffing-over-fictieve-afkoop-pensioen-bij-buitenlander
afnemer-bewijst-aard-afgenomen-diensten-van-buitenlandse-concernmaatschappij-niet-verleggingsregeling-van-toepassing
geen-belaste-verhuur-pand-als-huurder-voor-minder-dan-90-belaste-prestaties-verricht
geen-bijzonder-tarief-op-nabetaling-van-salaris
toch-gefacilieerde-aandelenruil-hoewel-uiteindelijk-minder-dan-de-helft-van-de-stemrechten-werd-verkregen
naheffing-accijns-is-terecht-opgelegd-aan-eigenaar-pand-waarin-illegale-stokerij-was-gevestigd
onjuist-verwerkte-kapitaalstorting-verhoogt-liquidatieverlies-dochter
administratieve-fout-in-reeks-van-jaren-is-„„n-verzuim
geen-vpb-sanctie-bij-zetelverplaatsing-pensioen-bv
voor-belaste-verhuur-pand-is-niet-feitelijk-gebruik-maar-recht-op-aftrek-voorbelasting-bepalend
bijdrage-garantiefonds-is-geen-aparte-vergoeding-betaling-voor-annuleringsverzekering-wel
geen-subsidie-bij-aangaan-dienstbetrekking-gehandicapte-v„„r-1-juli-1998
samenstel-saldolijfrente-en-kapitaalverzekering-vormt-„„n--kapitaalverzekering-tegen-koopsom
uitspraak-op-bezwaar-door-zelfde-ambtenaar-die-aanslag-oplegde-vernietigd-door-hof
tenietgedane-middelingsteruggaaf-is-geen-middeling-jaar-kan-in-ander-middelingstijdvak-worden-betrokken
kwijtgescholden-bijstandslening-vormt-geen-inkomen
waarde-vordering-op-dochter-bij-einde-fiscale-eenheid-gelijk-aan-koopsom
uitvoeringsregeling-belastingen-op-milieugrondslag-gewijzigd-als-gevolg-van-belastingplan-2003
vrijstelling-omzetbelasting-geldt-ook-voor-sportkantine-in-aparte-stichting
wervingsbijeenkomsten-piramidespel-zijn-reclame-diensten-geen-nederlandse-btw-als-afnemer-in-buitenland-is-gevestigd
eu-inwoners-hebben-recht-op-belastingvrije-som-vermogensbelasting-indien-zij-90-van-hun-vermogen-in-nederland-hebben
op-scheiden-en-bewerken-van-dierlijke-mest-is-laag-tarief-btw-van-toepassing
winstbelasting-estland-voldoet-aan-onderworpenheidseis-deelnemingsvrijstelling
financien-komt-met-uitleg-aanpassing-pensioenregelingen-per-1-juli-2004
vraag-en-antwoordbesluit-geeft-toelichting-op-kapitaalverzekering-eigen-woning
voor-belgische-grensarbeiders-mogelijk-30-regeling-met-terugwerkende-kracht-tot-1-januari-2003
hof-neemt-volgens-hoge-raad-te-snel-overdracht-van-onderneming-aan
geen-aftrek-kosten-werkkamer-voor-bestudering-beurskoersen
hof-motiveert-waardedrukkende-factor-asbest-in-woning-onvoldoende
geen-aftrek-voorbelasting-onderhoudskosten-bij-onbelaste-onderverhuur
geen-leges-voor-welstandsaanvraag-woning
naheffing-dividendbelasting-voor-bv-die-eigen-voordeel-aan-directeur-laat-toekomen
verkapte-winstuitdeling-door-bv-leidt-tot-verhoging-aanslag-vpb
bij-bv-belasten-van-optievoordeel-voorkomt-aanmerken-als-inkomsten-uit-arbeid-voor-directeur
geen-terugwenteling-lijfrentepremie-bij-inbreng-in-bv-naar-jaar-voor-staking
opslag-i.v.m.-zee--en-luchttransport-niet-in-nederland-belast-indien-korter-dan-30-dagen
prijsaanpassingen-verkoop-deelneming-voor-1-januari-2002-op-verzoek-onder-deelnemingsvrijstelling
uitleg-financien-over-regeling-functionele-valuta
managementdiensten-aan-dochtervennootschappen-zijn-geen-interne-prestaties
motivering-bezwaar-tijdig-ingediend-bezwaar-is-ten-onrechte-niet-ontvankelijk-verklaard
losbladige-editie-die-niet-wordt-aangevuld-is-boek-laag-tarief-btw
hof-stelt-goodwill-hoger-vast-wegens-kwaliteit-onderneming
rente-op-vordering-op-bv-waarin-kind-een-ab-heeft-hoort-tot-binnenlands-inkomen
tijdstip-opdrachtbevestiging-is-niet-moment-van-aangaan-verplichtingen-aanvraag-eia-te-laat
kampeerauto-is-geen-bus-maar-personenauto-voor-bpm
verbreking-fiscale-eenheid-voorkomt-vorming-vervangingsreserve
gemeente-verrekent-ten-onrechte-voorbelasting-op-overheidsprestaties
terugbetalen-onterecht-ontvangen-bijstand-partner-is-geen-verhaalde-bijstand-ex-echtgenote
afzien-pensioenrechten-na-zetelverplaatsing-voorspelbaar-pensioenvoorziening-op-5-gewaardeerd-ondanks-overdracht
premiesplitsing-op-polis-voorkomt-successierecht
geen-bezwaar-werknemer-tegen-te-lage-inhouding-loonbelasting-mogelijk
aanvraagformulier-verzekering-te-laat-ingediend-geen-overgangsrecht-op-kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule
geldwisselkosten-zijn-niet-aftrekbaar-op-pensioenuitkering
geen-nederlandse-aaw-premie-over-duitse-arbeidsongeschiktheidsuitkering
wil-van-ondernemer-onbelangrijk-voor-al-dan-niet-verplichte-verzekering
beroep-tegen-terugwerkende-kracht-besluit-vrijstelling-volksverzekeringen-niet-bij-de-belastingrechter-indienen
hoge-boete-bij-vierde-verzuim-gehandhaafd-wegens-opstelling-van-de-belastingplichtige
geen-verruiming-vervangingsreserve-na-ruiming-bedrijf-door-varkenspest
ingrijpende-renovatie-stal-leidt-niet-tot-nieuwe-onroerende-zaak
recht-van-overgang-wordt-niet-verminderd-wegens-overbedelingsschuld-verkrijger
hof-verzuimt-te-onderzoeken-of-gedeelte-van-onroerende-zaak-zelfstandig-is
geen-aftrek-voorbelasting-cateringkosten-feest-op-eigen-terrein-ondernemer
verklaring-ziekenfondsverzekering-na-1-januari-is-geen-onbehoorlijk-bestuur
echos-zonder-medische-opdracht-of-toezicht-zijn-niet-vrijgesteld-van-btw
indirecte-kosten-scholing-in-eigen-bedrijf-tellen-niet-mee-voor-scholingsaftrek
zonder-juiste-machtiging-is-beroep-niet-namens-de-belanghebbende-gedaan
grensarbeider-heeft-geen-recht-op-heffingskorting-volksverzekeringen
geen-pensioen-bv-indien-minder-dan-90-bezittingen-als-dekking-voor-pensioen-dienen
afboeking-vervangingsreserve-op-aanschaf-auto-heeft-geen-invloed-op-privegebruik
bij-waardering-aandelen-voor-vermogensbelasting-rekening-houden-met-latere-verkoop
onder-omstandigheden-bijzonder-tarief-van-toepassing-op-voordeel-uit-optieregeling
geen-aftrek-voorbelasting-bij-carrouselfraude-met-gsms
betaling-ziekengeld-bij-zwangerschap-gerelateerde-ziekte-door-uwv-als-tijdig-is-gemeld
aandelenleaseportefeuille-is-bron-van-inkomen-rente-aftrekbaar
naheffingsaanslag-omzetbelasting-toegestaan-als-ondernemer-afwijkt-van-afspraak-met-fiscus
zomer-2003-integrale-visie-op-fiscale-behandeling-bedrijfsoverdrachten
betaling-aan-directeur-opdrachtgever-is-smeergeld-en-geen-lening
geen-verhoogd-arbeidskostenforfait-voor-arbeidsongeschikte-zonder-wajonguitkering
bijzondere-regeling-aftrek-lijfrente-als-gift-geldt-niet-als-notariele-akte-op-later-tijdstip-is-verleden
geen-aftrek-kosten-levensonderhoud-studerende-kinderen-bij-ongebruikt-recht-op-studiefinanciering
bij-waardebepaling-woz-rekening-houden-met-na-peildatum-ontdekte-betonrot
bekende-sloopplannen-gemeente-zijn-in-verkoopprijzen-vergelijkingsobjecten-verdisconteerd
bij-reiskosten-wegens-studie-rekening-houden-met-ontvangen-vergoeding
geen-aftrek-kosten-levensonderhoud-voor-inwonende-kleinzoon
verblijfkosten-in-ziekenhuis-tijdens-ziekenhuisopname-echtgenote-vormen-ziektekosten
woz-beschikking-verlaagd-wegens-onjuiste-vergelijkingsobjecten
verminderde-toegankelijkheid-leidt-tot-lagere-waardering-bovenwoning
grond-en-opstal-vormen-„„n-bedrijfsmiddel-restwaarde-mag-vast-percentage-aanschafprijs-zijn
aanwezigheid-t-biljetten-oudere-jaren-in-dossier-voorkomt-navordering
geen-aanslag-rioolrecht-als-niet-wordt-geloosd-op-riolering
gehuwden-die-nooit-samenwoonden-leven-duurzaam-gescheiden
kamervragen-over-onduidelijkheden-bij-uitspraken-op-bezwaarschrift
technische-veroudering-bedrijfspand-splitsen-over-samenstellende-delen
omkering-van-bewijslast-als-gevolg-van-het-niet-doen-van-aangifte
goedkeuring-bijdrage-stichting-nederlands-fonds-voor-film-verlengd-tot-1-januari-2004
nieuw-besluit-met-staffels-voor-beschikbare-premieregelingen
uitbreiding-lijst-van--landen-waarmee-wordt-onderhandeld-over-verdragen
bezuinigingen-op-belastingdienst-hebben-gevolgen-voor-service-naar-burgers
aanpassing-besluit-ter-voorkoming-dubbele-belastingheffing-wegens-nieuw-verdrag-met-belgie
nieuw-besluit-financien-over-ten-onrechte-gefactureerde-btw
stockdividend-ontneemt-bronkarakter-aan-aandelenleaseprodukt
gedeelde-kinderbijslag-geeft-recht-op-persoonsgebonden-aftrek
poolse-zelfstandigen-zijn-in-nederland-in-dienstbetrekking-bij-vaste-inrichting
geen-nederlandse-belastingheffing-over-fictieve-rente-belgische-ab-houder
ondernemer-met-volledige-dienstbetrekking-bewijst-urencriterium-geen-navordering-oude-jaren-wegens-ambtelijk-verzuim
waardering-effecten-in-successiewet-volgens-prijscourant-niet-onredelijk
winst-op-aan--en-verkooptransactie-boerderij-leidt-niet-tot-belastingheffing
kapitaalsbelasting-bij-vestiging-in-nederland-is-niet-discriminerend
verrekening-deel-alimentatie-met-overwaarde-woning-is-belast
temporisering-rente-aftrek-voor-door-gelieerde-vennootschap-aan-fiscale-eenheid-verstrekte-lening
vordering-op-koper-van-deelneming-wegens-managementactiviteiten-valt-niet-onder-deelnemingsvrijstelling
niet-voldoen-aan-inlichtingenplicht-door-bv-leidt-tot-omkering-bewijslast
in-eerder-jaar-benut-deel-vervangingsreserve-kan-niet-in-de-winst-van-later-jaar-vallen
afzien-van-correcties-tijdens-procedure-leidt-tot-veroordeling-fiscus-in-proceskostenvergoeding
algemene-verklaring-vormt-geen-concreet-vervangingsvoornemen
binnen-concern-steeds-doorgeschoven-panden-zijn-geen-bedrijfsmiddelen-afboeking-vervangingsreserve-niet-toegestaan
rampgebied-enschede-is-niet-zomaar-een-braakliggend-terrein
improductieve-uren-in-loondienst-tellen-mee-als-gewerkt-voor-urencriterium-reisuren-niet
recht-op-aftrek-kosten-levensonderhoud-studerend-kind-ondanks-eigen-inkomen
autohandelaar-is-bemiddelaar-en-geen-in---en-verkoper
zonder-taxatie-kan-gemeente-woz-waarde-niet-onderbouwen
door-mogelijkheid-eigen-gebruik-in-verhuurovereenkomst-vakantiewoning-is-eigenaar-gebruiker
hondenuitlaatplaats-naast-woning-drukt-de-woz-waarde
verlaagd-tarief-overschotheffing-alleen-van-toepassing-bij-tijdige-inzending-van-afleveringsbewijs
uitspraak-hof-over-woz-beschikkingen-schiphol-vernietigd-door-hoge-raad
verdragsonderhandeling-met-vs-waarschijnlijk-binnenkort-afgerond
wetsvoorstel-verdere-beperking-aftrek-steekpenningen-ingediend
in-gemeenschap-van-goederen-gehuwde-ondernemer-mag-pand-als-buitenvennootschappelijk-ondernemingsvermogen-aanmerken-bij-vof-met-echtgenote
hof-mag-niet-verschijning-op-zitting-aanmerken-als-intrekken-verzoek-getuigenverhoor
afkoopsom-jaarlijkse-erfpachtcanon-is-niet-aftrekbaar-van-inkomsten-eigen-woning
verzoek-om-wraking-raadsheer-niet-juist-behandeld-door-hof-leeuwarden
geen-bedrijfsfusie-na-liquidatiebesluit-onderneming
eerdere-verrekening-belasting-met-wir-leidt-niet-tot-extra-belastingteruggaaf-bij-verliesverrekening
ontslagvergoeding-wegens-einde-dienstbetrekking-in-rusland-is-daar-belast
afvalstoffenheffing-van-toepassing-ondanks-hergebruik-van-stoffen-op-vuilstort
inbreng-grond-in-onderneming-leidt-tot-winst-bij-latere-verkoop
risico-fouten-arbodienst-ligt-bij-werkgever
interimwerkzaamheden-via-bv-als-inkomsten-uit-dienstbetrekking-aangemerkt
geen-pensioen-bv-voor-successierecht-als-bezittingen-voor-minder-dan-90-aan-pensioen-zijn-toe-te-rekenen
recht-op-marorgelden-behoort-tot-nalatenschap
ondanks-eerder-besluit-aandeelhouders-is-wetswijziging-terugbetaling-aandelenkapitaal-van-toepassing
zonder-boete-is-geen-sprake-van-verzuim
vrijstelling-ozb-voor-publieke-waterzuiveringsinstallatie-is-niet-discriminerend
geheimhoudingsplicht-ontslaat-advocaat-niet-van-verplichte-kilometeradministratie
gemeente-moet-woz-waarde-in-procedure-kunnen-onderbouwen
lijfrente-kan-niet-worden-bedongen-van-bv-die-ingebrachte-onderneming-niet-voortzet
met-vreemd-vermogen-gefinancierde-lening-kwalificeert-niet-voor-agaath-regime
zonder-inzicht-in-bestedingspatroon-geen-aftrek-kosten-levensonderhoud-dochter-boven-met-fiscus-afgesproken-bedrag
latere-uitgifte-van-aandelen-aan-werknemer-verhindert-bestaan-dienstbetrekking-sv-niet
detacheerder-moet-ook-over-doorbelast-salaris-btw-berekenen
vrijstelling-verbruiksbelasting-alcoholvrije-dranken-op-melkbasis-kent-geen-kwantitatieve-eis
bij-koop-accijnsgoederen-van-de-staat-mag-verwacht-worden-dat-accijns-is-betaald
fiscus-vraagt-niet-aangetroffen-bescheiden-niet-op-bij-ondernemer-administratie-ten-onrechte-verworpen
uwv-hoort-enkele-getuigen-niet-en-negeert-verklaring-ondernemer-looncorrecties-vernietigd
levering-glas-uit-glasbakken-door-gemeente-is-geen-overheidsprestatie-recht-op-aftrek-voorbelasting
aanvulling-op-besluit-willekeurige-afschrijving-gebouwen
uitvoer-accijnsgoederen-kan-worden-aangetoond-met-douanedocument
wetsvoorstel-btw-op-e-commerce-naar-tweede-kamer
financien-past-besluiten-aan-reorganisatie-belastingdienst-aan
financien-neemt-knelpunten-fiscale-beleggingsinstellingen-weg-in-besluit
autohandelaar-toont-recht-op-toepassing-nultarief-bij-ict-leveringen-niet-aan-btw-nageheven
geen-indeling-in-tariefgroep-4-als-niet-ondersteund-kind-van-ongehuwde-ouder-apart-woont
verliesverrekening-voorkomt-aanslag-waz-niet
hinder-van-windmolen-verlaagt-woz-waarde-woning
verzending-aangiftebiljet-binnen-de-gestelde-termijn-betekent-niet-dat-de-fiscus-het-moet-hebben-ontvangen-binnen-die-termijn
te-laat-ingediend-bezwaarschrift-niet-ontvankelijk-omdat-termijnoverschrijding-is-ontstaan-uit-niet-doorgeven-van-adreswijziging
edelsmid-is-geen-kunstenaar-geen-laag-tarief-btw-van-toepassing-op-sieraden
na-verplaatsen-van-auto-moet-men-een-nieuw-parkeerkaartje-kopen
geen-bezwaar-tegen-nihilaanslag-wegens-gebrek-aan-belang-inspecteur-moet-verlies-bij-beschikking-vaststellen
omdat-de-opbrengsten-de-kosten-naar-verwachting-niet-dekken-is-schrijven-van-boek-geen-bron-van-inkomen
storting-in-rekening-courant-is-geen-vooruitbetaalde-rente
verbod-op-spaarregeling-voor-dga-en-echtgenote-is-geen-verboden-discriminatie
overdracht-pensioenverplichting-aan-belgische-verzekeraar-leidt-niet-tot-nederlandse-belastingheffing
nederland-hoeft-geen-rekening-te-houden-met-negatieve-inkomsten-eigen-woning-van-in-buitenland-wonende-persoon
wijziging-bestemmingsplan-is-indirect-overheidsingrijpen-verruimde-toepassing-vervangingsreserve-toegestaan
executeur-testamentair-kan-niet-inj-bezwaar-komen-tegen-aanslag-schenkingsrecht-wegens-schenking-door-erflater
uitzondering-van-middeling-voor-65e-levensjaar-is-geen-verboden-discriminatie
voor-hypotheekrenteaftrek-is-voldoende-dat-voor-het-bedrag-van-de-lening-uitgaven-aan-de-woning-zijn-gedaan
geen-voorziening-bv-wegens-terugbetalingsverplichting-wachtgeld-van-dga
ondernemer-die-stakingswinst-niet-aangeeft-is-niet-te-goeder-trouw
naheffing-bpm-is-terecht-zonder-verzoek-om-vrijstelling
voortgang-wetsvoorstel-tijdelijke-stopzetting-miavamil-2002
wetsvoorstel-aanpassing-kostenwet-invordering-leidt-tot-forse-verhogingen
waardeontwikkeling-tijdelijke-deelneming-valt-onder-deelnemingsvrijstelling-waardeontwikkeling-voor--en-nadien-niet
aanmerkelijk-belangwinst-wordt-behaald-in-het-jaar-van-levering-aandelen
niet-zakelijk-gebruikte-auto-en-speedboot-vormen-geen-ondernemingsvermogen
omgebouwde-terreinauto-en-speedboot-zijn-prive-vermogen-voor-ondernemer
sigaretten-accijns-per-1-juli-2003-aangepast-aan-kleinhandelsprijs
heffings--en-invorderingsrente-3e-kwartaal-2003-vastgesteld-op-25
rechtbank-stelt-prejudiciele-vragen-over-einde-verzekeringsplicht-van-in-buitenland-wonende-uitkeringsgerechtigde
in-meerderheid-vergelijkbare-gevallen-gemaakte-fout-bij-taxatie-moet-ook-in-andere-gevallen-worden-gehanteerd
in-strafzaak-vastgesteld-inkomen-en-vermogen-leidt-tot-oordeel-dat-vereiste-aangifte-niet-is-gedaan
besteding-hypotheekverhoging-voor-eigen-woning-niet-bewezen-rente-is-persoonlijke-verplichting
zonder-transactiewaarde-kan-woning-niet-dienen-als-referentie-voor-woz-waarde
zonder-groot-logo-is-normale-kleding-geen-bedrijfskleding
op-grond-van-afspraak-mag-medeeigenaar-woning-alle-rente-in-aftrek-brengen-op-zijn-deel-van-het-huurwaardeforfait
volgen-van-aangifte-over-eerder-en-later-jaar-levert-geen-te-beschermen-vertrouwen-op
niet-voeren-van-verweer-leidt-tot-vernietiging-aanslag-en-veroordeling-in-proceskosten-voor-inspecteur
waterschap-hoeft-zich-niet-te-houden-aan-modelverordening-van-de-unie-van-waterschappen
optreden-als-musicus-is-bron-van-inkomen-voor-muziekschooldocent-kosten-zijn-aftrekbaar
faciliteit-voor-personeelsreizen-niet-van-toepassing-op-vakantiereis-voor-personeel-bij-jubileum-werkgever
werkgever-moet-bewijzen-dat-aan-voorwaarden-voor-belastingvrije-vergoeding-van-dubbele-huisvestingskosten-is-voldaan
niet-ontvangen-van-aangiftebiljetten-ontslaat-niet-van-aangifteverplichting-of-van-betaalverplichting
toepassing-vrijwilligersregeling-bij-overblijfkrachten
belastingplicht-van-nv-met-publieke-taak-en-van-regionaal-indicatieorgaan
besluit-teruggaaf-bpm-voor-personenautos-die-als-taxi-worden-gebruikt
uitvoeringsregeling-wederzijdse-bijstand-bij-de-invordering-van-belastingschulden-en-enkele-andere-schuldvorderingen
overname-vordering-aandeelhouder-en-uitkering-dividend-op-latere-datum-leidt-niet-tot-winstcorrectie-bv
woz-waarde-wordt-niet-vastgesteld-in-vergelijking-met-woz-waarde-van-andere-woningen
vrijstelling-bpm-als-bij-verhuizing-naar-nederland-auto-6-maanden-eigendom-is
gemeente-mocht-woz-beschikking-afgeven-voor-kantoorgedeelte-van-gesplitst-pand-na-beschikking-voor-bovenwoning
aanslagen-reinigingsrecht-eenmansbedrijf-vernietigd-wegens-onduidelijke-tariefstructuur
voordeel-uit-aandelenplan-van-buitenlandse-moedermaatschappij-is-loon-voor-werknemers-dochtermaatschappij
door-werkgever-betaald-werknemersaandeel-in-premie-vormt-loon-voor-werknemers
vervoerder-zonder-vergunning-is-geen-zelfstandige
appartementen-uit-hetzelfde-complex-moeten-dienen-als-vergelijkingsobject-voor-woz
afwijking-van-voorgeschreven-wijze-van-verliesverrekening-ib-is-niet-mogelijk
in-strijd-met-beleid-opgelegde-naheffingsaanslag-parkeerbelasting-vernietigd
geen-bijtelling-privegebruik-auto-ondanks-niet-sluitende-kilometeradministratie
termijn-indiening-verzoek-energiepremie-begint-pas-na-het-aanbrengen-van-de-premiabele-voorzieningen
verzoek-toekenning-energiepremie-moet-binnen-13-weken-na-installatie-worden-gedaan
te-late-indiening-verzoek-energiepremie-wegens-drukte-leidt-tot-afwijzing
verordening-gemeentelijke-baatbelastingen-onverbindend-omdat-niet-alle-gebate-zaken-in-de-heffing-worden-betrokken
europese-overeenstemming-over-belastingmaatregelen-inzake-spaartegoeden-interest-en-royalties
hof-verzuimt-te-onderzoeken-of-te-laat-binnengekomen-beroepschrift-tijdig-is-verzonden
kasgeldarresten-niet-van-toepassing-op-verkoop-aandelen-bv-die-na-verkoop-onderneming-fiscale-beleggingsinstelling-werd
waz-verzekeringsplicht-is-geen-ongeoorloofde-discriminatie
geen-vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-bedrijfsoverdracht-aan-persoon-die-als-eigen-kind-werd-behandeld
kabelnet-is-onroerende-zaak-overdracht-economische-eigendom-heeft-heffing-overdrachtsbelasting-tot-gevolg
in-de-grond-gelegen-kabelnet-is-onroerende-zaak
appartementseigenaar-is-geen-mede-eigenaar-van-het-gehele-complex
nevenactiviteiten-carnavalsvereniging-zijn-belast-met-omzetbelasting
startende-ondernemer-terecht-als-ziekenfonds-verzekerd-aangemerkt-gezien-hoogte-inkomen
reiskosten-naar-nederland-bij-detachering-in-buitenland-geen-beroepskosten
heffingsrente-is-verschuldigd-bij-herstel-van-te-hoge-voorlopige-teruggave
overbruggingspensioen-kan-niet-hoger-worden-gewaardeerd-dan-overeenkomstig-de-toezegging
hof-schat-woz-waarde-bij-gebrek-aan-onderbouwing-door-partijen
aan-centrale-inkoopmaatschappij-toegekende-marge-is-te-hoog-winstcorrectie-bij-afnemende-concernmaatschappij
leges-verschuldigd-bij-in-behandeling-nemen-aanvraag-bouwvergunning
rente-over-maatschapsschuld-komt-naar-rato-van-ieders-aandeel-in-maatschap-ten-laste-van-het-inkomen
door-wetswijziging-is-mogelijk-te-hoge-voorlopige-teruggaaf-ib-2003-gevraagd
participatie-in-woningmaatschap-is-belegging-die-in-box-3-valt
naheffing-accijns-alleen-bij-afnemer-indien-deze-wist-dat-hij-in-strijd-met-vergunning-handelde
woz-waarde-serviceflat-door-hoogte-servicekosten-hoger-dan-verkoopprijs
hof-neemt-stilzwijgende-maatschap-aan-wegens-gezamenlijk-ondernemerschap-man-en-vrouw
hoge-proceskostenvergoeding-toegekend-omdat-inspecteur-pas-met-boekenonderzoek-begint-tijdens-de-beroepsprocedure
invoering-wetsvoorstel-e-commerce-mogelijk-later
belgische-nv-in-nederland-belast-voor-managementfee-van-nederlandse-bv
nedeco-regeling-niet-van-toepassing-als-vergoeding-hoger-is-dan-aftrek
geen-investeringsaftrek-voor-computers-voor-personeelsleden
minderheidsaandeelhouder-is-in-dienstbetrekking-voor-werknemersverzekeringen
levering-onroerende-zaak-ten-onrechte-belast-met-btw-naheffing-bij-afnemer
extra-afboeking-incourantheid-voorraad-juwelier-niet-toegestaan-herwaardering-niet-nodig
gezagsverhouding-met-bv-voor-iedere-directeur-aandeelhouder-die-tegen-zijn-wil-kan-worden-ontslagen
geen-voorlopige-voorziening-naheffingsaanslag-btw-bij-verdenking-carrouselfraude
koop-aanneemsom-woning-is-uitgangspunt-voor-waarde-in-het-economische-verkeer
onjuistheid-in-rekenhulp-toelichting-aangiftebiljet-levert-geen-te-beschermen-vertrouwen-op
economische-huurwaarde-bijtellen-voor-in-onderneming-gebruikte-gedeelte-woning
toepassing-gebruikelijk-loonregeling-niet-afhankelijk-van-overig-inkomen
suikerheffing-maakt-deel-uit-van-kostprijs-geproduceerde-suiker
afstand-brutoloon-voor-deelname-spaarregeling-is-akkoord
overdrachtsbelasting-is-niet-verschuldigd-bij-koop-binnenkant-woning
nieuwe-lijst-met-van-schenkings--en-successierecht-vrijgestelde-musea
geen-aanpassing-dividendbelasting-wegens-invoering-ib-2001
besluit-landgoederen-natuurschoonwet-aangepast-aan-herziening-belastingdienst
financien-publiceert-pensioenbrieven-voor-dga-i.v.m.-aanpassing-aan-nieuwe-regeling-per-1-juni-2004
aanspraak-op-eenmalige-uitkering-bij-overlijden-werknemer-mag-in-pensioen--of-vut-regeling
nieuw-belastingverdrag-met-polen-op-18-maart-2003-in-werking-getreden
modelpensioenbrief-financien-voor-dga-in-verband-met-einde-overgangsregeling-per-1-juni-2004-middelloonregeling-op-60-jaar
modelpensioenbrief-financien-voor-dga-in-verband-met-einde-overgangsregeling-per-1-juni-2004-eindloonregeling-op-65-jaar
modelpensioenbrief-financien-voor-dga-in-verband-met-einde-overgangsregeling-per-1-juni-2004-middelloonregeling-op-65-jaar
modelpensioenbrief-financien-voor-dga-eindoonregeling-op-60-jaar
te-laat-gedeclareerde-ziektekosten-geen-buitengewone-uitgaven
belastingplichtige-mag-vertrouwen-op-telefonische-mededeling-zonder-voorbehoud--van-belastingdienst
ook-voor-koninklijke-paleizen-kan-een-woz-waarde-worden-vastgesteld
aftrek-elders-belast-bij-werkzaamheden-voor-buitenlandse-zustermaatschappij
fiscus-mag-aanslag-inkomstenbelasting-opleggen-na-te-hoge-voorlopige-teruggave
samenvoeging-twee-onroerende-zaken-voor-woz-is-toegestaan
werkelijk-inkomen-hoger-dan-schatting-startende-ondernemer-niet-ziekenfondsverzekerd
particuliere-penitentiaire-inrichting-is-ondernemer-voor-btw
na-overlijden-huurder-is-eigenaar-woning-geen-gebruiker-ondanks-aanwezigheid-van-zijn-zaken-in-de-woning
aanslag-waz-hoeft-niet-tegelijk-met-aanslag-ib-te-worden-opgelegd
btw-is-tijdig-op-aangifte-betaald-boete-wegens-te-late-aangifte-door-hof-vernietigd
niet-in-administratie-bv-verwerkte-omzet-vormt-uitdeling-aan-dga-boete-verminderd-wegens-bij-bv-nageheven-ob-en-nagevorderde-vpb
bpm-over-winkeldochter-importeur-op-basis-van-consumentenprijs-en-niet-op-basis-lagere-opbrengst
ondernemer-hoeft-schuld-niet-af-te-waarderen-als-bank-haar-vordering-niet-opeist
dat-ondernemer-personeel-heeft-in-enig-tijdvak-bewijst-niet-dat-hij-ook-in-ander-tijdvak-personeel-in-dienst-heeft
niet-in-administratie-verwerkt-salaris-leidt-tot-omzetcorrectie-horeca-onderneming
gemeentelijk-vervoerbedrijf-is-btw-ondernemer-voor-aanleg-infrastructuur
niet-onderbouwde-kosten-voor-gebruik-gsm-vormt-loon
geen-fiscale-eenheid-als-boekjaren-moeder-en-dochter-niet-gelijklopen
deelname-economisch-verkeer-en-winststreven-van-stichting-leiden-tot-vennootschapsbelastingplicht
aanspraak-op-provisie-vorderbaar-en-inbaar-bij-einde-dienstbetrekking
omvang-eigen-bijdrage-bij-opname-awbz-instelling-jong-gehandicapte-in-geschil
wijzigingen-belastingen-op-milieugrondslag-uit-belastingplan-2003-in-werking-per-1-juli
geen-aanslag-ib-in-jaar-waarin-men-65-wordt-bij-uitsluitend-aow-als-inkomen
voordeel-dat-in-hoedanigheid-van-aandeelhouder-aan-vennootschap-is-verstrekt-is-informeel-kapitaal
hoge-raad-geeft-uitleg-aan-standaardvoorwaarde-fiscale-eenheid-over-verliesverrekening
rente-over-schuldig-gebleven-rente-eigenwoningschuld-is-aftrekbaar-als-rente-eigenwoningschuld
waterschap-hoeft-geen-omslagklassen-in-te-stellen-bij-verschil-in-kostentoedeling-van-minder-dan-50
desinvesteringsbetalingen-zijn-verschuldigd-in-het-jaar-van-overdracht-van-onderneming
deskundigheid-paardentrainer-leidt-tot-belastingdienst-over-voordeel-bj-verkoop-paard
geen-waardevermindering-wegens-functionele-veroudering-bij-recent-gebouwd-museum
naheffing-accijns-alleen-van-afnemer-toegestaan-als-deze-wist-dat-geen-accijns-was-betaald
naheffing-accijns-van-afnemer-zonder-vergunning-toegestaan
laag-btw-tarief-arbeidsintensieve-diensten-stimuleert-werkgelegenheid-niet
uitvoeringsregeling-loonbelasting-voor-artiesten-en-sporters-aangepast
opleidingskosten-aftrekbaar-ondanks-langdurige-ziekte-evenals-merendeel-kosten-huishoudelijke-hulp
kosten-bezoek-aan-land-van-herkomst-adoptiekind-niet-aftrekbaar-als-adoptiekosten
afloop-pachtovereenkomst-in-2018-is-geen-aanleiding-tot-afwaardering-opstallen
tweemaal-aftrek-verhuiskosten-niet-mogelijk-als-maar-„„n-keer-in-een-jaar-is-verhuisd
nieuwe-hypotheek-ter-aflossing-oude-hypotheek-en-ter-financiering-verbouwing-is-eigen-woningschuld
verzuim-telt-pas-mee-voor-hoogte-boete-na-ontvangst-verzuimmededeling
uit-vrijgevigheid-verkregen-voordeel-vormt-geen-resultaat-uit-werkzaamheid
door-projectontwikkelaar-gekochte-grond-is-onderhanden-werk-geen-voorraad
door-projectontwikkelaar-gekocht-verhuurd-pand-is-geen-belegging-maar-onderhanden-werk
aanslag-rioolrecht-vakantiewoning-in-strijd-met-gelijkheidsbeginsel-opgelegd
betaling-wegens-overrendement-pensioenfonds-is-loon-uit-vroegere-dienstbetrekking
binnenkort-verschijnt-wetsvoorstel-over-vrijstelling-van-conversiewinsten
overgangsregeling-voor-samenwerkingsverbanden-overheden-tot-1-januari-2005-in-verband-met-invoering-btw-compensatiefonds
filmfaciliteit-wordt-na-31-december-2003-niet-voortgezet
goodwill-bij-geruisloze-inbreng-vof-door-fiscus-niet-te-laag-berekend
man-vrouw-firma-kent-geen-terugwerkende-kracht-naar-eerder-jaar
staking-onderneming-voorkomt-vorming-vervangingsreserve
inspecteur-toont-onvolkomenheid-administratie-rijschoolhouder-niet-aan
voordeel-renteloze-lening-van-overnemer-is-onderdeel-stakingswinst-hof-accepteert-op-zitting-verstrekte-informatie
waardecorrectie-verhuurde-panden-voor-vermogensbelasting-terecht-aangebracht
geen-energiepremie-voor-verbouwing-tot-woning-na-1-januari-1998
aanvraag-energiepremie-ingediend-voor-laatste-termijnbetaling-was-tijdig
te-laat-informeren-van-wederpartij-door-gemeente-leidt-tot-hoge-proceskostenvergoeding-ondanks-ongegrond-beroep
binnenkort-meer-duidelijkheid-over-fiscale-positie-van-zelfstandigen-zonder-personeel
regeling-loonbelasting-en-premietabellen-gewijzigd-per-1-juli-2003-in-verband-met-aanpassing-awbz-premie
geen-aftrek-elders-belast-voor-werkzaamheden-in-duitsland-en-denemarken-omdat-dienstbetrekking-in-nederland-in-stand-bleef
zonder-wijziging-van-omstandigheden-blijft-exploitatie-van-onroerende-zaken-onderneming
dollarkoers-op-datum-totstandkoming-definitieve-overeenkomst-is-bepalend-voor-hoogte-aanmerkelijk-belangwinst
vraag--en-antwoordbesluit-geeft-toelichting-op-verhuisregeling-eigen-woning
aanpassing-wettelijk-minimumloon-per-1-juli-2003
premies-en-uitkeringen-sociale-verzekeringen-per-1-juli-2003
niet-voldoen-aan-inlichtingenplicht-leidt-tot-omkering-bewijslast-schatting-fiscus-onredelijk
zonder-ondernemerschap-geen-recht-op-for
vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-verdeling-gemeenschappelijke-eigendom-van-broers
ook-hoge-raad-rekent-aanschaf-speciale-bril-niet-tot-beroepskosten
door-afwezigheid-op-zitting-niet-weersproken-stelling-mag-niet-zonder-meer-worden-aangenomen-door-hof
gedeclareerde-maar-niet-ge„nde-kosten-voor-liefdadige-stichting-mogen-worden-verrekend-met-lijfrenteverplichting-jegens-stichting
afvalstoffenheffing-toegestaan-bij-gemeentelijke-plicht-tot-inzameling-huishoudelijk-afval
hof-had-beroep-op-opgewekt-vertrouwen-moeten-behandelen-zaak-verwezen
inwoner-van-kaapverdie-heeft-geen-recht-op-voorlopige-teruggaaf-heffingskorting
niet-doorgegane-dienstbetrekking-zou-niet-in-nederland-worden-verricht-schadevergoeding-niet-in-nederland-belast
gepensioneerde-duitse-inwoonster-van-nederland-is-awbz-verzekerd
geen-vorming-vervangingsreserve-bij-inbreng-onderneming-in-bv
bekostigingsbesluit-baatbelasting-mogelijk-onjuist
geen-lijfrente-van-bv-bedingen-bij-staking-als-onderneming-aan-ander-is-verkocht
door-bv-aan-broer-van-aandeelhouder-verstrekte-lening-is-niet-zakelijk
privegebruik-auto-ten-onrechte-niet-gecorrigeerd-voor-omzetbelasting-boete-van-25-is-passend
binnen-zes-weken-na-ontvangst-acceptgiro-en-duplicaat-aanslag-parkeerbelasting-ingediend-bezwaar-is-tijdig
geen-bijtelling-privegebruik-auto-wel-recht-op-reiskostenforfait-wegens-eigen-bijdrage-voor-woon-werkverkeer
overdracht-pensioenvoorziening-inwoner-belgie-aan-belgische-verzekeraar-leidt-niet-tot-belaste-afkoop-in-nederland
gebruik-van-personenautos-voor-rouwstoet-maakt-teruggaaf-bpm-mogelijk
baatbelastingverordening-onverbindend-zonder-opgave-kosten-en-te-verhalen-gedeelte-op-gebate-percelen
aangebrachte-voorzieningen-pas-na-oplevering-woning-in-gebruik-gesteld-aanvraag-energiepremie-tijdig-ingediend
voortgang-wetsvoorstel-goedkeuring-buitenwerkingstelling-farbo-regeling
leidraad-invordering-aangepast-per-1-juli-2003
tijdige-indiening-bezwaarschrift-per-fax-kan-niet-aan-de-hand-van-verzendjournaal-worden-vastgesteld
zonder-relevante-aanwijzingen-of-instructies-geen-gezagsverhouding-aanwezig
kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule-zonder-recht-op-aftrek-premie-is-belast-volgens-overschotmethode-bij-afkoop
niet-door-uwv-geaccepteerd-voorstel-is-geen-toezegging
geen-recht-op-aftrek-kosten-levensonderhoud-buitenlandse-familie-zonder-bewijs-van-betaling
anoniementarief-van-toepassing-op-illegale-werknemers
gelijkheidsbeginsel-niet-geschonden-door-tijdige-intrekking-van-onjuist-beleid
besluit-zonder-rechtsmiddelverwijzing-is-rechtsgeldig
onjuiste-verwerking-in-loonadministratie-houdt-grove-schuld-van-werkgever-in
doorgeschoven-fiscale-claim-behoort-tot-stakingswinst-geen-aftrek-wegens-doorbetalingsverplichting
op-volgend-kalenderjaar-betrekking-hebbende-rente-maar-tot-f.-4.000-aftrekbaar-in-jaar-van-betaling
schadevergoeding-wegens-aantasting-goede-naam-is-niet-belast
voordeel-bij-aan--en-verkooptransactie-winkelpand-door-kennis-van-echtgenoot-leidt-tot-belastingheffing
invoering-ib-2001-maakt-heretikettering-mogelijk-met-toepassing-nieuw-regime-landbouwvrijstelling
kosten-van-op-advies-en-onder-begeleiding-van-huisarts-gevolgde-therapie-aftrekbaar
verschuldigdheid-parkeerbelasting-moet-duidelijk-kenbaar-worden-gemaakt
vordering-op-koper-wegens-afgifte-balansgarantie-niet-hoger-dan-feitelijke-betaling
vaststelling-verschuldigde-premies-aan-de-hand-van-geschatte-omzet-is-toegestaan-bij-ontbreken-administratie
vrijstelling-personeelsfeesten-en--reizen-toegelicht-in-besluit-financien
financien-niet-van-plan-aftrek-beroepkosten-weer-in-te-voeren
financien-komt-niet-met-heffing-op-bestrijdingsmiddelen
onjuiste-brutering-leidde-tot-niet-nakomen-cao-boete-van-25-voor-werkgever-terecht
hof-negeert-latere-aanpassing-winstverdeling-vof-gezien-verschil-in-hoeveelheid-verrichte-arbeid
financien-verzoekt-brussel-om-voortzetting-experiment-laag-tarief-btw-op-arbeidsintensieve-diensten
woonplaats-van-in-denemarken-werkende-nederlander-lag-in-nederland-hier-premieplichtig
landbouwvrijstelling-van-toepassing-op-verkoop-weiland-aan-paardenopfokker
inspecteur-had-rekening-moeten-houden-met-aangifte-ib-over-startjaar-ondernemer-voor-beoordeling-ziekenfondsverzekeringsplicht
verdrag-met-georgie-op-21-februari-2003-in-werking-getreden-nederland-stelt-geen-uitvoeringsvoorschriften-vast
vermindering-regulerende-energiebelasting-duurzame-elektriciteit-tot-1-oktober-2003-mogelijk
overzicht-wijzigingen-wet-belastingen-op-milieugrondslag-per-1-juli-2003
arrest-hoge-raad-over-naheffing-bpm-bij-gebruik-buitenlands-kenteken-heeft-geen-invloed-door-gewijzigd-beleid
gewijzigd-besluit-over-knip-in-pensioenopbouw-per-1-juni-2004-in-verband-met-herstel-van-fouten
ministerraad-akkoord-met-vrijstelling-conversiewinsten-invoering-mogelijk-per-1-januari-2004
hof-corrigeert-heffingsrente-wegens-onzorgvuldige-werkwijze-belastingdienst
legesverordening-onverbindend-als-bedrag-aan-kosten-niet-bekend-is
voor-verzuimboete-is-grove-schuld-niet-vereist-gezien-omvang-fout-is-boete-van-5-niet-te-hoog
kosten-verblijf-ondernemer-in-hotel-maximaal-2-jaar-aftrekbaar-als-dubbele-huisvestingskosten
kunstgras-sportveld-is-onroerende-zaak
te-laat-indienen-machtiging-kan-leiden-tot-niet-ontvankelijkheid
uitsluiting-dga-van-bedrijfsspaarregeling-geen-ongelijke-behandeling
gemeente-hield-ten-onrechte-geen-rekening-met-grondververvuiling-bij-woz-taxatie
te-laat-indienen-van-gevraagde-gegevens-kan-leiden-tot-niet-ontvankelijkheid
aan-exploitant-attractiepark-opgelegde-aanslag-vermakelijkhedenretributie-niet-onredelijk-hoog-gezien-belang-bij-voorzieningen
verontreinigingscoefficient-autowerkplaats-annex-autowasserij-hoger-dan-van-personenautowasplaats
aangaan-verplichtingen-voor-investeringsaftrek-pas-op-het-moment-van-definitieve-opdrachtverstrekking
door-ontvanger-voor-vpb-aansprakelijk-gestelde-ex-aandeelhouder-niet-ontvankelijk-in-bezwaar-en-beroep-tegen-de-aanslag
geen-toepassing-nedeco-regeling-voor-zeevarende-bij-toepassing-afdrachtvermindering-zeevaart
exploitatie-onroerende-zaken-door-bv-houdt-meer-in-dan-vermogensbeheer-beperking-verliesverrekening-van-toepassing
door-ab-houder-verstrekte-lening-geen-informeel-kapitaal-fictieve-rente-bijtellen
bijtelling-prive-gebruik-auto-is-geen-fictief-inkomen-nederlandse-cataloguswaarde-is-van-belang
geen-uitsluiting-aftrek-btw-als-fietsregeling-onderdeel-is-van-cafetariaregeling
kosten-rechtskundige-bijstand-bij-ontslag-geen-negatief-loon
financien-komt-met-gunstige-behandeling-van-op-1-januari-2001-bestaande-gemengde-leningen
gunstige-fiscale-behandeling-van-verbouwingsdepot
nieuw-ab-regime-van-toepassing-op-transacties-in-1996-terugbetaling-op-aandelen-zonder-aanpassing-statuten-progressief-belast
toelichtend-besluit-over-vervoer-binnen-eu-en-export-alcoholvrije-dranken-en-tabak
gewijzigd-besluit-over-woon-werkverkeer-en-autokostenforfait-ter-herstel-van-fouten
engelse-uitspraak-over-btw-over-strafbare-feiten-is-voor-hoge-raad-geen-aanleiding-om-eerder-arrest-te-herzien
bpm-verhoging-dieselautos-per-1-mei-2000-is-niet-discriminerend
betaling-van-eerder-rentedragend-schuldig-gebleven-rente-leidt-niet-nogmaals-tot-aftrek
tandarts-waarnemer-mogelijk-wel-zelfstandige
bij-buitenlandse-detachering-geen-premieplicht-in-nederland-na-verhuizing-naar-buitenland
gemeente-moet-nieuwe-woz-beschikking-geven-bij-bezwaar-nieuwe-eigenaar-tegen-onroerende-zaakbelasting-wegens-te-hoge-woz-waarde
hof-arnhem-motiveert-weigering-bijzonder-tarief-niet-hoge-raad-verwijst-naar-hof-den-bosch
gepensioneerde-spaanse-ambtenaar-niet-premieplichtig-in-nederland
ondanks-korte-buitenlandse-detachering-bleef-woonplaats-in-nederland
recht-op-teruggaaf-regulerende-energiebelasting-bij-eigen-gebruik-gasolie
opbrengst-landbouwgrond-vormt-geen-arbeidsinkomen-voor-boerenzoon
brief-waarin-afwijking-van-aangifte-wordt-aangekondigd-verhindert-navordering-niet
naheffing-brandstofaccijns-terecht-aan-vervoerder-opgelegd
gebruikelijk-loon-is-niet-afhankelijk-van-elders-verdiend-inkomen-maar-van-omvang-werkzaamheden
stock-appreciation-right-niet-belast-bij-te-gelde-maken
aangiften-stroken-niet-met-loonadministratie-naheffing-met-50-boete
geen-teruggaaf-drempelbedrag-bij-toekenning-middelingsverzoek
door-ouders-voorgeschoten-studiekosten-niet-aftrekbaar-in-het-jaar-van-terugbetaling
belastingadviseur-te-kwader-trouw-door-ten-onrechte-claimen-zelfstandigenaftrek
uitdeling-bij-verkoop-pand-voor-te-lage-prijs-door-makelaars-bv-aan-kinderen-van-dga
woz-waarde-verminderd-wegens-onduidelijk-taxatierapport
geen-beroep-op-meerderheidsregel-mogelijk-in-geval-van-incidentele-onjuiste-woz-taxaties
waarde-bedrijfspand-bij-overgang-naar-priv„-wordt-bepaald-door-huuropbrengst
kosten-asfalteren-oprit-woning-rolstoeler-zijn-niet-aftrekbaar-als-buitengewone-uitgave
schenking-door-tante-aan-nicht-binnen-6-maanden-voor-overlijden-tante-is-erfrechtelijke-verkrijging-aanslag-verminderen-met-betaald-schenkingsrecht
recht-op-doorbetaling-tijdens-verlof--en-feestdagen-invorderbaar-bij-einde-dienstbetrekking
afschaffing-beroepskostenaftrek-in-2001-is-discriminerend-maar-hof-biedt-geen-rechtsherstel
overlast-skatebaan-in-de-buurt-leidt-tot-verlaging-woz-waarde
woz-waarde-verlaagd-wegens-toepassing-gelijkheidsbeginsel
besluit-beleggingsinstellingen-is-discriminerend-door-onderscheid-naar-woonplaats-aandeelhouders
omzetcorrecties-bv-als-winstuitdeling-aan-dga-aangemerkt
late-toezending-duplicaat-nahefffingsaanslag-parkeerbelasting-leidt-niet-tot-vernietiging
bezwaarschrift-van-twee-personen-moet-gesplitst-worden
bezwaar-tegen-woz-waarde-en-vraag-om-taxatieverslag-is-voldoende-motivering
defensieambtenaar-mocht-reiskosten-voor-doordeweeks-bezoek-aan-gezin-in-aftrek-brengen
boederij-moet-voor-successierecht-op-waarde-economisch-verkeer-worden-gesteld
naheffing-loonbelasting-gedeeltelijk-tegen-anoniementarief-omdat-loonadministratie-ontbreekt
vennoot-in-cv-geconfronteerd-met-winstcorrectie-na-boekenonderzoek-over-latere-jaren
termijn-van-aanvulling-bezwaar-is-niet-van-openbare-orde-ten-onrechte-niet-ontvankelijk
geen-nederlandse-loonbelasting-bij-doorbelasting-loon-aan-duitse-maatschappij-waarvoor-werk-wordt-verricht
saneringskosten-vervuilde-grond-niet-voor-rekening-woningeigenaar-toch-vermindering-woz-waarde
voor-landbouwvrijstelling-is-verwacht-gebruik-bij-verkoop-van-belang
niet-organisator-piramidespel-niet-belast
naar-verwachting-per-1-januari-2005-hoger-beroep-in-belastingzaken-mogelijk
geen-naheffing-onterecht-in-rekening-gebrachte-omzetbelasting-bij-verkoper-onderneming-als-herkomst-factuur-onduidelijk-is
kosten-onderhoud-monumentale-tuin-gedeeltelijk-aftrekbaar
geen-vrijstelling-btw-voor-verpleegkundige-die-als-natuurgenezer-werkt
middelingsverzoek-kan-gelden-als-verzoek-herziening-fictieve-buitenlandse-belastingplicht
omzetcorrectie-vof-leidt-tot-navordering-vennootschapsbelasting-en-inkomstenbelasting-bij-aandeelhouders-ib-boete-verminderd-wegens-vpb-boete
grondslagen-voor-boete-niet-tijdig-meegedeeld-boete-wordt-vernietigd
vrijstelling-ozb-voor-kerkgebouw-geen-voorwaarde-voor-teruggaaf-regulerende-energiebelasting
gemeente-kwalificeert-niet-voor-teruggaaf-regulerende-energiebelasting
leges-bouwvergunning-niet-vaststellen-aan-de-hand-van-kostenraming-als-aanneemsom-bekend-is
eerder-boekenonderzoek-leidt-niet-tot-vertrouwen-dat-administratie-deugdelijk-is
besproeien-fruitbomen-ter-voorkoming-van-vorstschade-valt-onder-beregeningsvrijstelling
semipermanent-onttrekken-grondwater-ter-voorkoming-overlast-is-vrijgesteld-van-grondwaterbelasting
interne-distributie-grondwater-op-bungalowpark-leidt-tot-aansluiting-per-bungalow
uitvoer-douanegoederen-kan-met-andere-douanedocumenten-dan-accijnsgeleidedocument-of-aangifte-ten-uitvoer
toerekening-van-inkomensbestanddelen-tussen-partners-is-mogelijk-bij-gelijktijdige-emigratie
vraag-en-antwoordbesluit-over-kapitaalsbelasting
besluit-beoordeling-dienstbetrekking-opnieuw-uitgebracht-wegens-wijziging-in-bijlagen
tijdelijke-regeling-omzetbelasting-over-elektronische-diensten-door-uitblijven-wettelijke-regeling
computerregistratie-bewijst-leging-afvalcontainer-niet
zakelijk-gebruik-pc-ook-beoordelen-als-pc-regeling-nog-loopt-bij-einde-dienstverband
geen-verlies-uit-aanmerkelijk-belang-door-onzakelijke-verkoopprijs
geen-belastingheffing-in-jaar-van-toekenning-optierechten-door-bekendmaking-ervan-in-later-jaar
kosten-groot-onderhoud-vormen-geen-grondslag-voor-leges-bouwvergunning-bij-gelijktijdige-verbouwing
alleen-feitelijk-terugbetaalde-uitkering-is-negatief-loon
voorlopige-teruggaaf-kan-leiden-tot-verplichte-aanslag
te-snel-opgelegde-naheffingsaanslag-parkeerbelasting-leidt-tot-schadevergoeding
niet-in-de-administratie-verwerkte-transacties-leiden-tot-omzetcorrectie-bij-autohandelaar
jublieumvakantiereis-voor-werknemers-vormt-loon-waarde-economisch-verkeer-is-lager-dan-betaalde-kosten
te-laat-bezwaarschrift-toch-ontvankelijk-omdat-belastingplichtige-niet-eerder-kennis-had-genomen-van-aanslag
kantoor-in-eigen-woning-van-ondernemer-is-keuzevermogen-keuze-voor-ondernemingsvermogen-blijft-in-stand
binnen-zes-weken-na-tweede-uitspraak-op-bezwaar-ingediend-beroepschrift-is-tijdig-geen-verlies-uit-ab-bij-faillissement-of-ontbinding-bv-voor-1-januari-1997
zwaar-regime-gevangenis-leidt-niet-tot-onmogelijkheid-om-tijdig-te-reageren-op-aanslagen
bijzondere-regeling-vakantiebonnen-is-niet-van-toepassing-op-arbeidsongeschiktheidsuitkering
toepassing-uitsmeerregeling-na-2001-ook-bij-opleggen-van-aanslag
30-beschikking-blijft-in-stand-bij-werkzaamheden-tijdens-voorperiode-eigen-bv
te-laat-ingediend-middelingsverzoek-is-niet-ontvankelijk
karakter-van-eigen-woninglening-blijft-in-stand-bij-aflossing-uit-nieuwe-hogere-lening
op-verzoek-van-dga-door-de-ene-bv-aan-de-andere-bv-verstrekte-lening-vormde-uitdeling
bezwaar-toch-ontvankelijk-ondanks-termijnoverschrijding-door-psychische-problemen
opnamen-van-kas-en-bank-door-directeur-vormden-loon
niet-in-administratie-verwerkte-loonbetalingen-leiden-tot-verhoging-van-omzet
gemeentelijke-basisadministratie-vormt-geen-bewijs-voor-feitelijk-gebruik-van-woning
terugbetaling-van-verduisterd-geld-vormt-in-casu-geen-negatieve-inkomsten-uit-arbeid-omdat-opbrengsten-niet-waren-belast
kosten-mobiele-telefoonabonnement-niet-aftrekbaar-bedrag-deelname-tv-programma-geen-gift
geen-leges-voor-persoonsgegevens-uit-gba-voor-opgave-aan-raad-voor-uitkering-vervolgingsslachtoffers
successieverdrag-met-oostenrijk-per-1-januari-2003-in-werking-getreden
nieuw-verdrag-met-polen-in-werking-per-18-maart-2003-geen-nederlandse-uitvoeringsvoorschriften
bijzondere-regeling-omzetbelasting-telefoonkaarten-ingetrokken
besluit-over-wijzigingen-in-scholingsaftrek
buitenlands-pensioen-hoort-tot-nederlands-inkomen
hof-laat-taxatie-voor-woz-buiten-beschouwing-wegens-prijsafspraken-met-gemeente
kerkenvrijstelling-ozb-van-toepassing-omdat-gebouw-voor-70-voor-eredienst-wordt-gebruikt
niet-aan-gebruiker-bedrijfsruimte-opgelegde-aanslag-verontreinigingsheffing-vernietigd
stichting-die-opleidingen-verzorgt-drijft-een-onderneming
om-zakelijke-reden-niet-bedongen-rente-is-geen-informeel-kapitaal
bekendmaking-percentages-scholingsfondsen-2002
voor-marktwaardetoeslag-op-salaris-geen-bijzonder-tarief-inkomstenbelasting
levering-machines-die-wegens-verhuur-in-buitenland-waren-is-niet-met-btw-belast
geen-recht-op-aftrek-kosten-levensonderhoud-pleegkinderen-door-recht-op-kinderbijslag
vermogen-ondersteunde-moeder-verhindert-aftrek-kosten-levensonderhoud-bij-zoon
geen-verhoogd-arbeidskostenforfait-voor-jonggehandicapte-zonder-wajong-uitkering
vijverstelsel-bij-rioolzuiveringsinstallatie-is-oppervlaktewater
uitzondering-landbouwregeling-omzetbelasting-niet-met-terugwerkende-kracht-van-toepassing
inspecteur-mag-tenaamstelling-duplicaat-naheffingsaanslag-niet-wijzigen
mineralenheffing-verschuldigd-ondanks-overmacht
geen-verhoging-energiepremie-bij-investering-v„„r-energieprestatie-advies
summier-gemotiveerd-pro-forma-bezwaarschrift-is-toch-ontvankelijk
zonder-afzetovereenkomst-en-tijdig-ingestuurde-afleveringsbewijzen-geen-laag-tarief-overschotheffing
inspecteur-moet-nieuwe-beschikking-verkrijgingsprijs-ab-afgeven-als-daarom-wordt-gevraagd
boete-wegens-niet-betaling-omzetbelasting-blijft-in-stand-ondanks-meerdere-bezwaren-van-belastingplichtige
na-voltooiiing-vereffening-rechtspersoon-kan-curator-in-faillissement-geen-gemachtigde-aanstellen
bij-aftrek-elders-belast-rekening-houden-met-aan-buitenlands-werk-toe-te-rekenen-deel-van-salaris
vervreemding-ab-op-het-moment-waarop-overeenstemming-over-verkoop-is-bereikt-niet-op-datum-akte-van-levering
ondanks-verwerking-fictief-loon-in-inkomstenbelasting-boete-wegens-niet-aangegeven-loonbelasting
boete-vernietigd-wegens-te-late-aankondiging-en-onderbouwing
bij-premieplicht-gedurende-deel-van-het-jaar-arbeidskostenforfait-geheel-in-mindering-op-nederlands-premie-inkomen
werkzaamheden-bijstandsgerechtigde-tijdens-stage-voor-opleiding-geen-tegenwoordige-arbeid
na-voltooiing-bouw-aangegane-lening-heeft-betrekking-op-eigen-woning
zonder-specificatie-indirecte-uren-kan-niet-worden-aangetoond-dat-urencriterium-is-gehaald
persoonlijk-gedoogrecht-bewoning-leidt-tot-waardering-op-nihil-voor-woz
voor-successierecht-moet-waarde-melkquotum-in-waardering-onderneming-worden-betrokken
pizzakoerier-is-in-dienstbetrekking-bij-opdrachtgever
belastingdienst-vergoedt-heffingsrente-bij-te-late-behandeling-aangifte
starterslening-heeft-geen-bijzondere-fiscale-gevolgen-feitelijk-betaalde-rente-is-aftrekbaar
dividendpercentage-cumulatief-preferente-aandelen-bij-bedrijfsfusie-mag-lager-zijn-dan-7
ex-personeel-dat-hoofzakelijk-voor-voormalig-werkgever-werkte-toch-zelfstandig
snackverkopers-tijdens-wedstrijden-in-stadion-in-diensbetrekking-werkzaam
loonadministratie-taxiondernemer-verworpen-wegens-tekortkomingen-naheffing-terecht-boete-vernietigd-door-overschrijding-redelijke-termijn
fastfoodrestaurant-aansprakelijk-voor-door-schoonmaakbedrijf-niet-afgedragen-premies
niet-volgen-van-arrest-hoge-raad-over-aftrek-aankoopkosten-deelneming-door-fiscus-is-misbruik-van-procesrecht
geen-proceskostenvergoeding-voor-door-eigen-personeel-gevoerde-procedure
besluit-aanwijzing-instellingen-en-diensten-wet-mot-en-wid
geen-compensatie-transportsector-in-nederland-voor-invoering-duitse-tolheffing
aftrek-kosten-levensonderhoud-kinderen-is-beperkt-tot-forfaitaire-bedragen
geen-verrekening-niet-ingehouden-loonbelasting-als-werknemer-er-niet-op-kon-vertrouwen-dat-werkgever-aan-zijn-verplichtingen-voldeed
onroerende-zaak-bestaande-uit-niet-zelfstandige-woonruimten-voor-verontreinigingsheffing-als-bedrijfsruimte-aangemerkt
kans-op-windmolenpark-in-de-buurt-leidt-tot-vermindering-van-woz-waarde
privegebruik-auto-vormt-onderdeel-grondslag-waz-premie-voor-dga
heffings--en-invorderingsrente-vierde-kwartaal-2003-20
afname-storting-afval-leidt-tot-lagere-opbrengst-afvalstoffenheffing-2002
vervolguitkering-ww-met-ingang-van-11-augustus-2003-geschrapt-voor-nieuwe-gevallen
gebruik-in-strijd-met-bestemmingsplan-leidt-niet-tot-lagere-woz-waarde
goodwill-apotheek-van-apotheekhoudende-huisarts-bij-inbreng-in-bv-tweemaal-de-marge
hobbystichting-is-geen-ondernemer-voor-de-btw
geen-verrekening-voorbelasting-die-drukt-op-vrijgestelde-prestatie
beeindiging-verzekeringsplicht-dga-hoeft-niet-met-terugwerkende-kracht
memorie-van-antwoord-wetsvoorstel-btw-bij--e-commerce
kabinet-wil-geen-herinvoering-bijzondere-tarieven-inkomstenbelasting
geen-aftrek-buitengewone-uitgaven-voor-aanschaf-matras-en-voedingssupplementen
recht-op-energie-investeringsaftrek-op-basis-van-op-moment-van-aanschaf-geldende-energielijst
bedrijfsmiddelen-moeten-voor-investeringsaftrek-voldoen-aan-voorwaarden-van-bij-aanschaf-geldende-energielijst
omzetcorrectie-is-terecht-omdat-ondernemer-lening-niet-kan-bewijzen
verkorting-wachttijd-wao-door-zwangerschapsverlof-is-verboden-discriminatie
geen-aftrek-voorbelasting-als-factuur-op-andere-naam-staat
overschrijding-redelijke-termijn-leidt-niet-tot-vernietiging-ziekenfondsverklaring
woz-waarde-vakantiewoning-is-inclusief-btw-ondanks-recht-op-aftrek-bij-koper
vaststelling-dat-aanslag-berust-op-administratieve-fout-is-feitelijk-oordeel
vrijwillig-betaalde-aow-premie-is-niet-als-lijfrentepremie-aftrekbaar
baatbelasting-mag-niet-worden-geheven-ter-bekostiging-van-achterstallig-onderhoud
gemeentelijke-grenscorrectie-rechtvaardigt-nieuwe-woz-beschikking
feitelijk-onmogelijk-gebruik-maakt-van-vaste-campingplaats-een-seizoensplaats
ontbreken-van-teruggavemogelijkheid-maakt-bpm-niet-in-strijd-met-eu-recht
geen-afwaardering-door-bv-van-onzakelijke-vordering
boete-wegens-opzet-terecht-opgelegd-aan-medicus-die-bewust-ontvangst-niet-in-aangifte-opnam
eigen-bijdrage-voor-openbaar-vervoer-leidde-niet-tot-aftrek-reiskosten-woning-werk
verplichte-bijdragen-aan-kerkgenootschap-zijn-ook-aftrekbaar-als-gift
maker-van-vormen-in-was-die-door-een-derde-in-brons-worden-gegoten-is-kunstenaar-voor-omzetbelasting
incentive-reis-voor-werknemers-is-beloning-vrijstelling-personeelsreizen-niet-van-toepassing
geen-wraking-van-rechters-als-onpartijdigheid-niet-betwijfeld-wordt
hof-doet-zaak-zelf-af-na-vernietiging-uitspraak-op-bezwaar-wegens-schending-hoorplicht
uitbreiding-toepassing-compensatieregelingen-grensarbeiders-belgie-aangekondigd
voorwaarden-geruisloze-inbreng-aangepast-bij-gebruik-van-bosbouw--en-landbouwvrijstelling
vraag-en-antwoordbesluit-over-recht-van-overgang-bij-fictieve-onroerende-zaken
verzoeken-om-schadevergoeding-worden-voortaan-door-de-belastingdienst-behandeld
kamervragen-beantwoord-over-btw-compensatie-bij-openbaar-vervoercontracten
onderwijsvrijstelling-btw-niet-van-toepassing-op-ehbo-en-bhv-cursussen
ter-beschikking-stellen-van-docenten-valt-niet-onder-onderwijsvrijstelling-btw
terugdraaien-van-schenking-leidt-niet-tot-vermindering-aanslag-schenkingsrecht
uitleg-financien-over-samenloop-schenkingsrecht-en-inkomstenbelasting-bij-voorwaardelijke-schenking-huurtermijnen
advertentieopbrengsten-clubblad-sportvereniging-niet-belast-met-btw
onderwijsvrijstelling-niet-van-toepassing-op-lessen-in-bewegingsleer
onderwijsvrijstelling-btw-niet-van-toepassing-op-bewustwordingsproces-herintreders
bijdrage-btw-compensatiefonds-voor-gemeente-die-riool-uitbreidt
btw-heffing-bij-vrijwillige-vergoeding-voor-toegang-tot-museum
belastingdienst-mag-btw-in-verband-met-verkoop-deelneming-niet-in-aftrek-toelaten
besluit-over-ter-beschikking-stellen-van-personeel-door-vrijgestelde-instellingen-en-omzetbelasting
aftrek-voorbelasting-bij-organisatie-kansspel-naast-belaste-activiteiten
samenloop-overdrachtsbelasting-en-schenkingsrecht-bij-verkoop-gevolgd-door-schenking-koopsom
registratie-van-akten-op-werkdagen-tussen-09.00-en-15.00-uur
veehouderij-is-ook-een-landbouwbedrijf-voor-de-belastingplicht-van-publiekrechtelijke-lichamen
diensten-huisartsenpost-vallen-onder-btw-vrijstelling-voor-huisartsen
karakter-vruchtensap-en-limonade-gaat-niet-verloren-door-bevriezing
btw-vrijstelling-thuizorg-instelling-blijft-bij-besluit-van-kracht-in-afwachting-van-wetswijziging
btw-vrijstelling-kinderopvang-niet-van-toepassing-bij-directe-plaatsing-in-gastoudergezin
transparantieregeling-samenwerkingsverbanden-van-toepassing-op-regionale-brandweer
aanwas-langstlevende-bij-gezamenlijk-recht-van-gebruik-en-bewoning-is-belast
lastverkrijging-leidt-niet-tot-verlies-status-algemeen-nut-beogende-instelling
kwijtschelding-successie-en-schenkingsrecht-en-recht-van-overgang-aan-buitenlandse-algemeen-nut-beogende-instelling-alleen-bij-wederkerigheidsverklaring
mediation-door-psycholoog-valt-niet-onder-btw-vrijstelling
vergoeding-voor-onderhoud-bij-aankoop-appartement-niet-vrijgesteld-van-btw
tijdelijke-verhuur-appartementen-valt-onder-vrijstelling-btw
toelichting-op-eigen-woningregeling-in-vraag--en-antwoordbesluit
terugkomen-op-inkomensverdeling-partners-is-niet-mogelijk-als-„„n-van-de-aanslagen-definitief-vaststaat
lijfrente-ten-laste-van-stakingswinst-telt-niet-mee-als-creditering-voor-vrijstelling-overdrachtsbelasting
bij-overschrijding-ondernemingsvermogen-door-for-geen-vrijval-wegens-niet-voldoen-aan-urencriterium-in-2001
betalingskorting-vennootschapsbelasting-is-belast
tot-1-oktober-2003-is-overdracht-oud-stamrecht-mogelijk-aan-eigen-bv
fiodecd-heeft-criminele-inlichtingendienst
eerste-evaluatie-compensatieregeling-grensarbeiders-naar-tweede-kamer
staatssecretaris-verstrekt-overzicht-fiscale-regelingen-voor-sport-aan-tweede-kamer
vraag--en-antwoordbesluit-over-toepassing-deelnemingsvrijstelling
verordening-marktgelden-enschede-is-verbindend
voor-geldige-boete-moeten-gronden-van-boeteoplegging-individueel-worden-meegedeeld
niet-bedongen-rente-op-lening-aan-charitatieve-instelling-vormt-aftrekbare-gift
vergunninghouder-is-accijns-verschuldigd-over-gestolen-accijnsgoederen
fictief-loonbepaling-geldt-niet-voor-in-belgie-wonende-dga
afkoopsom-pensioen-voor-inwoner-van-singapore-is-niet-in-nederland-belast
nota-van-wijziging-aansluitingswet-walvis-naar-tweede-kamer
kamervragen-beantwoord-over-teruggaaf-bpm-voor-rode-kruisvoertuigen
navordering-toegestaan-door-gebrekkige-controle-op-juistheid-aangifte
hoge-raad-vernietigt-hofuitspraak-wegens-ontbreken-vermelding-verzending-uitnodiging-voor-zitting
verhuur-van-havenoever-voorkomt-opleggen-aanslag-havengeld
beroep-op-gelijkheidsbeginsel-afgewezen-voor-oude-kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule
ondernemingsvrijstelling-vermogensbelasting-niet-van-toepassing-op-aandelen-lijfrente-bv
geen-aftrek-verhuiskosten-bij-tijdelijke-terugkeer-naar-ouderlijk-huis
bekend-worden-bodemverontreiniging-tijdens-woz-tijdvak-is-reden-voor-nieuwe-beschikking
melkquotum-voor-vermogensbelasting-ook-op-boekwaarde-waarderen-bij-onderneming-in-de-vorm-van-een-bv
onderhoudskosten-monumentale-woning-pas-aftrekbaar-na-registratie-als-monument
tot-aftrekbare-ziektekosten-behoren-ook-kosten-van-overnachtingen-onderweg-in-verband-met-therapie-in-buitenland
niet-bewijzen-van-tijdige-indiening-bezwaar-leidt-tot-niet-ontvankelijkheid
aanmerken-woon-winkelpand-als-ondernemingsvermogen-kan-niet-ongedaan-worden-gemaakt-zonder-bijzondere-omstandigheid
geen-energiepremie-voor-isolatie-aan-bovenzijde-vloer
naheffingsaanslag-bpm-bij-gebruik-in-strijd-met-vergunning-terecht
geen-bezwaar-mogelijk-tegen-toerekening-van-op-aanslag-betaalde-bedragen
inspecteur-heeft-geen-nieuw-feit-als-hij-zijn-onderzoeksplicht-verzuimt
hoogte-verontreinigingsheffing-hoeft-geen-verband-te-houden-met-te-maken-kosten-van-zuivering
boete-wegens-niet-indienen-van-aangifte-blijft-in-stand-ook-al-is-geen-belasting-verschuldigd
geen-winstcorrectie-achteraf-voor-verzuimde-aftrek-aandelenoptierecht
wetsvoorstel-overige-fiscale-maatregelen-2004
wetsvoorstel-levensloopregeling-ingediend
op-grond-van-wetsvoorstel-is-eigenwoningforfait-niet-hoger-dan-aftrekbare-hypotheekrente
belastingplan-2004-naar-tweede-kamer-gestuurd
wetsvoorstel-invoering-spaarrenterichtlijn-naar-tweede-kamer
wetsvoorstel-implementatie-energierichtlijn-naar-tweede-kamer
wetsvoorstel-technische-herstelwet-2003-naar-tweede-kamer
wetsvoorstel-invoering-eu-richtlijn-interest-en-royalty-naar-tweede-kamer
reparatiewetgeving-naar-aanleiding-van-bosal-arrest-aangekondigd-door-financien
wel-premieheffing-volksverzekeringen-over-fictief-loon-van-dga-die-in-belgie-woont
financien-keurt-aanpassing-pensioengrondslag-bij-wisselend-deeltijdpercentage-goed
nederlands-verbod-op-aftrek-kosten-buitenlandse-deelneming-is-niet-toegestaan
btw-facturering-in-eu-op-„„n-lijn
geen-aftrek-buitengewone-uitgaven-zonder-onderbouwing-door-schriftelijke-bescheiden
overbedeling-echtgenoot-bij-echtscheiding-ter-afkoop-van-alimentatie
verkoop-onroerende-zaak-door-bv-aan-aandeelhouders-tegen-te-lage-prijs-is-uitdeling
aanslag-vernietigd-wegens-termijnoverschrijding-omdat-inspecteur-uitstel-voor-aangifte-niet-bewijst
borgstelling-bv-aan-stichting-had-zakelijk-belang
geen-aanslag-roerende-ruimtebelasting-voor-woonwagen-die-onroerend-is
achteraf-boeken-van-eigen-bijdrage-privegebruik-auto-komt-niet-in-aftrek-op-bijtelling
appartementen-in-aanbouw-zijn-afzonderlijke-objecten-voor-woz
wijziging-kostenwet-invordering-rijksbelastingen-aangepast-wegens-niet-halen-van-geplande-invoeringsdatum
aanschaf-tweedehands-ferrari-die-niet-werd-gebruikt-door-bv-niet-zakelijk
financien-wil-werkwijze-kennisgroepen-belastingdienst-verbeteren
hof-laat-aanslag-ib-zonder-toepassing-stakingsvrijstelling-en-bijzonder-tarief-in-stand-wegens-interne-compensatie
inspecteur-mag-navorderen-na-abusievelijke-toerekening-inkomensbestanddelen-aan-echtgenoot
lichtvaardig-handelen-van-inspecteur-leidt-tot-hoge-kostenvergoeding
winst-van-kassiersmaatschappij-binnen-concern-op-basis-van-cost-plusmethode
privekosten-voor-rekening-vof-vormen-winstuitdeling-door-bv-vennoot-aan-dga
navordering-toegestaan-bij-onjuiste-etikettering-hypotheekschuld
geen-backservicelast-pensioen-in-een-keer-ten-laste-van-winst-voor-ingekochte-dienstjaren
geen-winst-wegens-vrijval-schulden-als-schuldsanering-niet-definitief-is
hof-vernietigt-woz-beschikking-wegens-ontbreken-taxatierapport
bouwterrein-is-geen-openbare-weg-of-parkeerplaats-naheffing-parkeerbelasting-ten-onrechte
nieuwe-maatschap-leidt-tot-ontstaan-afschrijfbare-goodwill
in-jaar-van-overlijden-onverrekende-persoonsgebonden-aftrek-niet-verrekenbaar-met-eerdere-jaren
belastingdienst-gaat-tegemoetkoming-buitengewone-uitgaven-uitkeren
na-ontheffing-voor-uitgesloten-verplichting-tellen-alle-andere-uitgesloten-verplichtingen-mee-voor-bepaling-investeringsaftrek
bureau-financieel-toezicht-gaat-naleving-wet-mot-en-wid-controleren
besluit-over-btw-bij-factoorsovereenkomsten
geen-recht-op-aftrek-levensonderhoud-voor-student-jonger-dan-30-met-partner-geen-recht-op-verhoging-maximum-gecombineerde-heffingskorting
productie-eis-minerale-olie-voor-vrijstelling-accijns-geldt-per-tijdvak
lotus-organisatie-is-vrijgesteld-van-btw
tijdelijke-opslag-alcoholvrije-dranken-buiten-inrichting-toegestaan
geen-verlaagd-accijnstarief-kleine-brouwerij-bij-afhankelijkheid
verzoek-teruggaaf-accijns-bij-herhaalde-uitvoer-naar-andere-lidstaat-hoeft-niet-vooraf
besluit-met-uitleg-over-pensioenregelingen
vraag--en-antwoordbesluit-over-stamrechten-en-lijfrenten
besluit-over-gevolgen-non-discriminatiebepalingen-in-verdragen
hof-vernietigt-op-steekproef-gebaseerde-naheffingsaanslag-omzetbelasting
voorlopige-voorziening-kan-alleen-als-bodemprocedure-mogelijk-is
waz-grondslag-verminderen-met-wachtgelduitkering-zonder-korting
te-late-uitspraak-op-bezwaar-heeft-geen-rechtsgevolgen-voor-aanslag
hoogte-leges-hoeft-geen-verband-te-houden-met-te-verrichten-arbeid
kantinebeheerder-is-btw-verschuldigd-over-omzet-schoonmaakwerkzaamheden
geen-vrijstelling-ozb-voor-gebouw-van-levensbeschouwelijke-organisatie-wegens-besloten-karakter-vieringen
bij-waardering-woz-geen-rekening-houden-met-persoonlijk-gedoogrecht
bij-geruisloze-inbreng-kunnen-geen-wezenlijke-bestanddelen-achterblijven
geen-stakingslijfrente-van-bv-waaraan-onderneming-niet-wordt-overgedragen
onjuist-inzicht-in-voorwaarden-voor-levering-leidt-tot-pleitbaar-standpunt
bedingen-van-stakingslijfrente-bij-bv-is-niet-mogelijk-als-onderneming-niet-wordt-ingebracht
navorderingsaanslag-is-mogelijk-na-ontbinding-bv
bij-wijziging-in-pand-na-peildatum-moet-woz-beschikking-tijdstip-van-beoordeling-toestand-bevatten
in-belgie-wonende-ondernemer-in-nederland-premieplichtig-voor-beroepswerkzaamheden-in-nederland
aftrek-kosten-woon-werkverkeer-toegestaan-ondanks-recht-op-vrij-vervoer
geen-dubbele-verhuiskostenaftrek-voor-ondernemersechtpaar
verstrijken-van-acceptatietermijn-voorwaarden-geruisloze-inbreng-is-niet-fataal
bewijslast-niet-bestaan-van-vaste-inrichting-in-nederland-ten-onrechte-bij-ondernemer-gelegd
urencriterium-geldt-per-ondernemer-en-niet-per-onderneming
zonder-bewijs-van-samenstelling-vruchtenwijn-geen-recht-op-lagere-accijns
geen-aanslag-ozb-voor-bewoonster-verzorgingstehuis
legesaanslag-bouwvergunning-terecht-opgelegd-aan-aanvrager-ondanks-verkoop-project
verlies-op-optieverplichting-op-tot-deelneming-behorende-aandelen-niet-aftrekbaar
verkoop-onroerende-zaken-aan-gelieerde-vennootschap-tegen-te-lage-prijs-is-uitdeling-van-winst
call--en-putoptie-op-verhuurd-woonhuis-vallen-niet-tegen-elkaar-weg
door-timmerman-gebouwde-woning-leidt-tot-resultaat-uit-werkzaamheid-bij-verkoop
begraasde-weide-is-bedrijfsmatig-geexploiteerde-cultuurgrond-voor-woz
bij-middeling-kan-premie-inkomen-waz-hoger-zijn-dan-maximale-heffingsgrondslag
hof-den-haag-staat-verhoogd-arbeidskostenforfait-toe-aan-gehandicapte-die-werkt-met-behoud-van-uitkering
vrijstelling-mrb-voor-vervangende-lijkwagen
geen-aftrek-reiskosten-ziekenbezoek-echtgenote-wegens-te-korte-duur-van-opname
geen-integratieheffing-btw-bij-op-grond-van-goedkeurend-beleid-vrijgestelde-ondernemer
onbelaste-vergoeding-voor-immateriele-schade-bij-beeindiging-dienstverband
geen-fiscale-eenheid-omzetbelasting-zonder-beschikking-van-de-inspecteur
hof-geeft-duidelijke-berekening-van-de-gecorrigeerde-vervangingswaarde-van-een-fabriekspand-voor-woz
inspecteur-moet-informatie-van-buitenlandse-belastingdiensten-waarop-naheffing-is-gebaseerd-ter-inzage-verstrekken
bij-belastingheffing-over-nederlandse-renteinkomsten-moet-met-recht-op-belastingvrije-som-rekening-worden-gehouden
na-ombouw-tot-kampeerauto-is-geen-aanvullend-verzoek-kwarttarief-nodig
voordeel-uit-recht-tot-koop-bij-einde-lease-overeenkomst-is-winst-uit-onderneming
financien-staat-verlegging-afdrachtvermindering-kinderopvang-toe-in-bijzondere-situatie
bij-overlijden-partner-gelden-de-normale-toewijzingsregels-voor-de-kinderkorting
economische-levensduur-bedrijfsmiddel-eindigt-bij-stopzetting-gebruik-binnen-onderneming
vraag--en-antwoordbesluit-over-vermogensetikettering
de-blote-eigenaar-kan-uit-de-natuurschoonwet-voortvloeiende-faciliteiten-met-betrekking-tot-het-schenkingsrecht-recht-van-overgang-overdrachtsbelasting-en-kapitaalsbelasting-genieten
alternatieve-bewijsmiddelen-van-uitvoer-moeten-zijn-gewaarmerkt-door-overheid
vrijstelling-accijns-minerale-olie-bij-verhuur
voor-commercieel-gebruik-vliegtuig-is-reele-vergoeding-nodig
besluit-financien-over-gevolgen-zakelijk-gebruik-motorfiets-i.p.v.-auto
besluit-financien-geeft-toelichting-op-ondernemerschap-ib-voor-commanditaire-vennoten
geen-beperking-verrekening-op-liquidatie-uitkering-ingehouden-dividendbelasting
door-onjuiste-adressering-uitspraak-op-bezwaar-is-beroep-ontvankelijk-ondanks-termijnoverschrijding
zetelverplaatsing-pensioen-bv-leidt-niet-tot-toepassing-vpb-sanctie-over-pensioenverplichting
geen-aftrek-extra-kosten-huishoudelijke-hulp-zonder-schriftelijke-bewijsstukken
fiets-van-de-zaak-voorkomt-belastingvrije-vergoeding-woon-werkverkeer
omkering-bewijslast-wegens-tekortkomingen-aan-administratie
geen-ziekenfondsverzekering-ondernemer-door-te-hoog-inkomen
toelichtend-besluit-op-beperking-verliesverrekening-na-overdracht-aandelen-aangepast
besluit-toepassing-nultarief-omzetbelasting-bij-uitvoer-van-plezierjachten
belastingdienst-doet-uitspraak-op-bezwaarschriften-voor-arrest-hoge-raad-inzake-kosten-buitenlandse-deelneming
toelichting-op-autopakket-in-belastingplan-2004
herinvoering-feestdagenregeling-wordt-niet-overwogen-door-financien
nieuw-programma-voorlopige-teruggaaf-inkomstenbelasting-ontwikkeld-door-financien
werkgevers-gaan-loon-van-zieke-werknemers-twee-jaar-doorbetalen
verdrag-met-bolivia-costa-rica-panama-uruguay-en-paraguay-over-export-uitkeringen
jarenlange-praktijk-voorkomt-boete-bij-naheffingsaanslag-wegens-suppletie-aangifte
loonbelasting-in-casu-niet-verrekenbaar-als-voorheffing-voorzover-deze-niet-door-werkgever-is-betaald
uitspraak-hof-onvoldoende-gemotiveerd-door-niet-behandelen-van-verzoek-om-uitstel-zitting
informatieverplichting-geldt-ook-tijdens-bezwaarfase
aannemer-moet-inkoopfacturen-in-vrije-tijd-gebouwde-eigen-woning-bewaren
dga-door-bijtelling-auto-bij-waz-niet-ongelijk-behandeld
hof-moet-onderzoeken-of-er-verschoonbare-reden-is-voor-termijnoverschrijding
bij-belaste-verhuur-og-bestaat-recht-op-aftrek-van-alle-omzetbelasting-ook-als-deze-niet-wordt-voortgezet
v„„r-definitieve-aanslag-vastgestelde-navorderingsaanslag-is-primitieve-aanslag-geen-boete-mogelijk
correctie-vermogensetikettering-in-jaar-van-staking-toegestaan
perceel-is-al-snel-gebaat-bij-werk-van-waterschap-omslag-waterschapslasten-toegestaan
wao-verzekering-man-leidt-niet-tot-vrijstelling-waz-voor-echtgenote-bij-man-vrouwfirma
aflossing-niet-invorderbare-overbedelingsschuld-is-natuurlijke-verbintenis
verlaging-brutoloon-bij-cafetariaregeling-hoeft-niet-voor-alle-componenten-te-gelden
navordering-is-mogelijk-na-onterecht-aanmerken-als-buitenlands-belastingplichtige
navordering-toegestaan-als-belastingdienst-kennis-wel-had-maar-bevoegde-inspecteur-niet
voor-herinvesteringsreserve-is-niet-de-feitelijke-maar-de-gebruikelijke-afschrijvingsduur-van-belang
voor-afschrijving-nieuwe-melkquota-geldt-als-einddatum-1-april-2015
besluit-over-toegelaten-verzekeraars-bij-overdracht-onderneming-tegen-lijfrente
goedkeurende-besluiten-vermindering-energieheffing
belastingplicht-van-gasbehandelingsstations
ingeval-van-opbouw-belgisch-rustpensioen-recht-op-hogere-lijfrentepremie-aftrek
teruggaaf-accijns-minerale-olie-voor-hulpapparatuur-bij-vervoer-bulkgoederen
herkomstbescheiden-accijnsgoederen-buiten-entrepot-mogen-niet-elektronisch-zijn
per-1-januari-2003-is-grens-belang-voor-achterwege-laten-van-inhouding-dividendbelasting-aan-oostenrijkse-moedermaatschappij-verlaagd-van-25-naar-10
onjuiste-uitleg-cataloguswaarde-heeft-geen-precedentwerking
voor-deblokkering-spaarloon-hoeft-werkgever-pensioentekort-niet-te-toetsen
keuze-voor-uitstel-belastingheffing-opties-ook-toegestaan-bij-ontstaan-inhoudingsplicht-na-toekenning-opties
besluit-over-begrip-aansluiting-voor-teruggave-regulerende-energiebelasting
nihiltarief-reb-niet-van-toepassing-bij-gebruik-aardgas-voor-aandrijving-auto-of-boot
besluit-berekening-lijfrentepremie-aftrek-2003
besluit-over-toepassing-kinderkorting-als-partner-met-kinderen-in-buitenland-woont
toelichting-aftrek-buitengewone-uitgaven-in-bijzondere-situaties
wijziging-belastingplan-2004-n.a.v.-bosal-arrest
nieuw-besluit-bijtelling-priv„gebruik-auto-voor-personeel-autodealers
toelichtend-besluit-op-opstapresolutie-dividendbelasting
nota-n.a.v.-verslag-invoering-nieuwe-factuurvoorschriften-in-btw
nota-n.a.v.-verslag-wetsvoorstel-technische-herstelwet-2003
hoge-raad-stelt-prejudici„le-vragen-over-aftrek-voorbelasting-bij-privegebruik-door-ondernemer
gehele-arbeidskostenforfait-komt-in-mindering-op-nederlands-inkomen
ondanks-herhaalde-fout-in-reeks-van-jaren-toch-nieuw-feit
naheffing-loonbelasting-wegens-deelname-dga-aan-spaarloonregeling
inspecteur-hoefde-tweede-bezwaar-niet-door-te-sturen-naar-hof
terugbetaling-lening-voor-studie-vormt-geen-aftrekbare-studiekosten
kosten-computercursus-geen-studiekosten-wegens-algemeen-karakter
gebrek-aan-kennis-fiscaal-recht-geeft-geen-recht-op-vergoeding-van-werkelijke-proceskosten
aanslag-havengeld-leidt-niet-tot-ongelijke-behandeling
woz-beschikking-vakantiewoning-op-gehuurde-grond-is-correct
als-belanghebbende-verzoekt-te-worden-gehoord-mag-de-inspecteur-horen-alleen-achterwege-laten-bij-kennelijke-niet-ontvankelijkheid
indiener-beroepschrift-is-bij-niet-betalen-griffierecht-niet-ontvankelijk
intrekking-machtiging-door-twee-van-de-vier-erfgenamen-leidt-tot-niet-ontvankelijkheid-beroep
zonder-ov-verklaring-geen-recht-op-extra-reiskostenaftrek
aansprakelijk-stellen-directeur-voor-niet-betaalde-premies-werknemersverzekering-na-3-jaar-nog-mogelijk
onbenoemde-betalingen-aan-werknemers-vormen-loon
verhuizing-naar-spanje-niet-aangetoond-omdat-woning-in-nederland-tot-latere-verkoop-werd-gebruikt
30-regeling-per-1-januari-2001-van-toepassing-in-plaats-van-per-1-mei-als-gevolg-van-overgangsregeling
niet-aan-zakelijke-relaties-toe-te-rekenen-vergoeding-kosten-huwelijksreceptie-dga-is-loon
integratieheffing-btw-van-toepassing-bij-aanbouw-praktijk-fysiotherapeut-aan-woonhuis
aftrekbeperking-congressen-niet-van-toepassing-op-beursbezoek-journalist
kilometeradministratie-hoeft-niet-perfect-te-zijn-als-er-voor-verschillen-een-redelijke-verklaring-is
aandeel-dames-vormt-omzet-seksclub
lening-aan-aandeelhouder-was-onzakelijk-gelet-op-diens-financi„le-positie
waarderingssysteem-ligplaatsen-onverbindend-door-te-grove-klassenindeling
waarde-werknemersoptierecht-kan-niet-dalen-beneden-intrinsieke-waarde-van-de-optie
overdracht-schoolgebouw-in-aanbouw-aan-stichting-gevolgd-door-verhuur-leidt-mogelijk-tot-integratieheffing-btw
geen-emigratie-zolang-woning-in-nederland-feitelijk-ter-beschikking-staat-al-ontbreekt-formele-rechtsbetrekking
onvoldoende-verklaring-administratieve-tekortkomingen-leidt-tot-verzwaarde-bewijslast
hof-den-haag-staat-betaling-parkeerbelasting-uitsluitend-met-chipknip-toe-hof-arnhem-niet
door-vroegere-aandeelhouder-aan-werknemers-dochtermaatschappij-betaalde-bedragen-zijn-loon-voor-sociale-verzekeringen
parkeergeld-bij-zwemplas-valt-niet-onder-laag-tarief-omzetbelasting
baatbelasting-die-meer-opbrengt-dan-begroot-is-onverbindend-voor-overschot
toeristenbelasting-mag-percentage-van-overnachtingsprijs-zijn
geen-pachtersvoordeel-bij-aankoop-doordat-prijs-te-laag-is-vastgesteld-op-grond-van-onzakelijke-pachtsom
geen-lagere-waarde-wegens-verhuur-die-pas-na-staking-ingaat
geen-teruggaaf-omzetbelasting-wegens-niet-betaling-als-vordering-door-verrekening-is-voldaan
goodwill-bij-inbreng-notarispraktijk-verlaagd-wegens-bescheiden-salaris-en-gevorderde-leeftijd-van-notaris
aan-onderhanden-werk-notaris-toe-te-rekenen-kosten-activeren-op-balans
geen-vrijstelling-overdrachtsbelasting-als-landgoed-pas-later-voldoet-aan-nsw-bepalingen
verlaging-salaris-met-terugwerkende-kracht-is-zonder-terugbetalingsverplichting-geen-negatief-loon
door-onduidelijke-uitspraak-op-bezwaar-is-beroep-niet-nodeloos-ingesteld-proceskostenvergoeding-toegekend
geen-anoniementarief-loonbelasting-bij-goede-trouw-omtrent-echtheid-paspoort
wijziging-standpunt-bij-beoordeling-so-werkzaamheden-moet-duidelijk-kenbaar-worden-gemaakt
kampeerauto-met-meer-dan-9-zitplaatsen-is-geen-bus-voor-bpm
overname-auto-door-werknemer-tegen-te-lage-prijs-is-loon-uit-dienstbetrekking
winststreven-is-voldoende-voor-ondernemerschap-omzetbelasting
nultarief-btw-niet-van-toepassing-als-vervoer-naar-buitenland-niet-wordt-aangetoond
vrijstelling-mrb-voor-invalide-geldt--na-diens-overlijden-niet-voor-erfgenamen
aftrek-elders-belast-berekenen-op-basis-van-aantal-werkdagen-in-een-jaar-niet-op-basis-van-gewerkte-dagen
stortingen-voor-voorziening-door-moedermaatschappij-vormen-informeel-kapitaal
onjuiste-aangifte-niet-opzettelijk-gedaan-geen-boete
eerder-bod-van-gemeente-op-bedrijfspand-mede-bepalend-voor-woz-waarde
kosten-naheffingsaanslag-parkeerbelasting-en-aanbrengen-wielklem-mogen-raming-niet-overtreffen
landbouwregeling-btw-van-toepassing-op-paardenopfokbedrijf
hoge-raad-laat-compromis-dat-voor-hof-is-bereikt-in-stand-ag-doet-aanbevelingen-over-compromis
naheffingsaanslag-accijns-niet-mogelijk-als-tijdstip-van-verschuldigd-worden-niet-uit-de-wet-blijkt
bij-roerende-ruimtebelasting-moet-rekening-gehouden-worden-met-eindigheid-ligplaats
nota-naar-aanleiding-verslag-wetsvoorstel-invoering-richtlijn-interest-en-royalty
nota-van-wijziging-belastingplan-2004-afschaffing-fiscale-faciliteit-voor-vut-en-prepensioen-gaat-niet-door
geen-reserve-assurantie-eigen-risico-arbeidsongeschiktheid-dga-na-65-jaar
herziening-omzetbelasting-priv„pand-leidt-niet-tot-winstcorrectie-ib
verrekening-buitenlandse-belasting-op-aandelen-bij-partners
extra-verhoging-kinderbijslag-eerste-kind-vervalt-per-1-januari-2004
financien-denkt-niet-aan-intrekking-30-regeling
financien-verstrekt-overzicht-fiscale-regels-verkeer-en-vervoer
delegatiebepaling-wet-belastingen-milieugrondslag-wordt-veranderd
staatssecretaris-financien-wil-vrijstelling-in-woz-voor-objecten-tot--30.000
voorlopige-teruggaaf-heffingskorting-leidt-tot-verplichte-aanslag-inkomstenbelasting
naheffing-bpm-bij-gebruik-auto-met-buitenlands-kenteken-vernietigd-op-grond-van-herstelbeleid
geen-lijfrenteaftrek-bij-verkoop-onderneming-voor-inbreng-in-bv
woz-waarde-verlaagd-wegens-te-grote-verschillen-met-referentiepanden
energiebedrijf-moet-btw-betalen-over-doorberekende-regulerende-energiebelasting
geen-nederlandse-heffingsbevoegdheid-bij-overdracht-pensioenvoorziening-van-inwoner-van-belgie
prejudicie„e-vragen-aan-hof-van-justitie-eg-over-recht-op-belastingvrije-som-vermogensbelasting-en-forfaitaire-proceskostenvergoeding
ondernemer-heeft-tijdens-periode-van-arbeidsongeschiktheid-geen-recht-op-aftrek-kosten-werkkamer
onredelijke-tariefsverschillen-bij-rioolaansluitingsrecht-niet-toegestaan-door-hof
aan-bv-om-niet-overgedragen-huurtermijnen-geen-informeel-kapitaal-maar-winst
bij-overname-pensioenvoorziening-rekening-houden-met-opslag-voor-kosten-en-winst
te-verrekenen-voorheffingen-worden-niet-verrekend-met-conserverende-aanslag
bpm-vrijstellingen-voor-milieu--en-veiligheidsextras-verlaagd-per-1-januari-2004
nota-naar-aanleiding-verslag-wetsvoorstel-verlaging-belastingheffing-bij-lage-eigenwoningschuld
laag-tarief-minerale-olie-binnen-tuinbouw-ook-bij-aardgasaansluiting-met-onvoldoende-capaciteit
toekenning-meerderjarigheid-aan-vrouw-met-kind-voor-18e-verjaardag-werkt-terug-tot-geboortedatum-kind-voor-partnerregeling-ib
toelichting-financien-op-spaarloonregeling
fiscale-status-van-onderhoudsfondsen-vereniging-van-appartementseigenaren
keuze-voor-voljaarspartnerschap-in-ib-2001
toelichting-op-regeling-monumentenpanden-in-ib-2001
tweede-nota-van-wijziging-overige-fiscale-maatregelen-2004-filminvesteringsaftrek-en-willekeurige-afschrijving-film-verlengd-tot-2005
nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-belastingplan-2004
derde-nota-van-wijziging-belastingplan-2004
nota-naar-aanleiding-van-verslag-wetsvoorstel-overige-fiscale-maatregelen-2004
normhuur-per-m2-doet-geen-recht-aan-eigenschappen-winkelpand-woz-waarde-lager
energiepremie-voor-isolatie-van-tweede-woning
onvoldoende-onderzoek-uwv-naar-werkzaamheden-leidt-tot-vernietiging-premie-aanslag
toelichting-overgangsrecht-lopende-rentetermijnen-ib-2001
geen-verrekening-omzetbelasting-bij-gebruik-nutsvoorzieningen-van-koper-door-aannemer-tijdens-de-bouw
omzetbelasting-bij-gebruik-van-munten-in-dancing-over-terugontvangen-munten-mits-sluitend-controlesysteem
vraag--en-antwoordbesluit-nieuw-regime-fiscale-eenheid-vennootschapsbelasting
nota-naar-aanleiding-van-verslag-en-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-implementatie-energierichtlijn
toelichting-op-technische-herstelwet-2003-naar-tweede-kamer
waarde-woning-bij-overgang-naar-priv„-is-hoger-dan-waarde-in-verhuurde-staat
geen-bijzonder-tarief-voor-eenmalige-bonus-directeur-bij-verkoop-bedrijf
ontvangst-beroepschrift-per-fax-niet-bewezen-verzending-per-post-te-laat
boete-wegens-overtreding-relatiebeding-is-negatief-loon-advocaatkosten-aftrekbaar-als-beroepskosten
bij-voorlopige-aanslagen-is-vergoeding-van-kosten-in-bezwaarfase-mogelijk
busstation-is-openbare-weg-woz-beschikking-vernietigd
antimisbruikbepaling-uit-besluit-voorkoming-dubbele-belasting-geldt-niet-onder-verdrag-met-zwitserland
inhouding-over-voor-goed-doel-afgestaan-salaris-pas-op-het-moment-van-schenking
advocaatkosten-ter-voorkoming-doodstraf-stiefzoon-aftrekbaar-als-kosten-levensonderhoud-verwanten
restwaarde-bij-afschrijving-op-verhuurd-onroerend-goed-alleen-hoger-bij-blijvende-aanmerkelijke-waardestijging-grond
aftrek-verhuiskosten-toegestaan-wegens-verkorting-van-reisduur
tv-presentator-in-loondienst-bij-tv-station-ondanks-eigen-bv
legesheffing-verboden-voor-verzoek-om-toekenning-planschadevergoeding
buitenlandse-vennootschap-in-nederland-gevestigd-door-feitelijke-leiding
besluit-over-toepassing-eigen-woningregeling-bij-lidmaatschap-woonvereniging
wetsvoorstel-implementatie-spaarrenterichtlijn
voortzetting-laag-btw-tarief-arbeidsintensieve-diensten-afhankelijk-van-verlenging-eg-richtlijn
aanpassing-inkomensgrens-tijdelijke-verhoging-heffingskorting
vrijstelling-overdrachtsbelasting-voor-familieleden-is-niet-discriminerend
hof-mag-bewijs-pas-beoordelen-als-stelling-wordt-weersproken
ouderbijdrage-aan-school-is-geen-gift
kerkelijke-instelling-beoogt-niet-automatisch-het-algemeen-nut
voor-vergoeding-kosten-bezwaarfase-is-niet-nodig-dat-overheidsbesluit-tegen-beter-weten-in-is-genomen
werkloze-medische-specialist-had-recht-op-aftrek-van-arbeidskosten
ook-seksbioscoop-valt-onder-het-lage-btw-tarief-voor-bioscopen
beschikking-fiscale-eenheid-werkt-niet-terug-naar-eerder-jaar-maar-moet-wel-worden-afgegeven-als-aan-voorwaarden-is-voldaan
niet-verlenen-aftrek-hypotheekrente-buitenlands-belastingplichtige-is-niet-in-strijd-met-europees-recht
geen-eigenwoningschuld-als-besteding-t.b.v.-woning-niet-is-aangetoond
geen-geruisloze-inbreng-bij-te-hoge-creditering-en-te-hoog-aandelenkapitaal
nota-naar-aanleiding-nader-verslag-belastingplan-2004-wijzigingen-n.a.v.-bosal-arrest
waz-premie-bedraagt-nihil-per-1-januari-2004
geen-toepassing-16e-standaardvoorwaarde-fiscale-eenheid-als-samenstelling-vermogen-per-saldo-niet-is-gewijzigd
hoge-raad-stelt-prejudiciele-vraag-over-toepassing-vrijstelling-tussenpersonen-op-backofficewerkzaamheden-voor-verzekeringsmaatschappij
vragen-en-antwoorden-n.a.v.-reparatie-bosal-arrest
vijfde-nota-van-wijziging-belastingplan-2004
hof-van-justitie-eg-verbiedt-belgische-voertuigregistratie-mogelijk-gevolgen-voor-bpm
samenloop-verplichte-iza--en-ziekenfondsverzekering-is-mogelijk-voor-ambtenaarondernemer
herziening-etikettering-landbouwgrond-per-26-juni-2000-is-niet-toegestaan
gemeente-mag-geen-leges-heffen-als-aanvraag-bouwvergunning-niet-wordt-behandeld
aanpassing-aftrek-buitengewone-uitgaven-voor-chronisch-zieken-per-1-januari-2004
filmregeling-duurt-voort-in-2004-tot-einde-budget-2003
geen-voorziening-groot-onderhoud-voor-bijna-afgeschreven-bedrijfsmiddelen
boete-van-f-100.000-bij-naheffing-loonbelasting-van-f-1.600.000-passend-wegens-grove-nalatigheid
geen-kosten-van-betekening-dwangbevel-als-bij-betaling-rentebedrag-niet-bekend-is
geen-recht-op-aftrek-nageheven-omzetbelasting-indien-daarmee-bij-winstcorrectie-al-rekening-is-gehouden
bijtelling-voor-tweede-auto-van-de-zaak-door-te-hoog-privegebruik-in-een-jaar
vergoeding-aandeel-hypotheekrente-aan-ex-partner-leidt-tot-aftrek
geen-35-regeling-voor-nederlander-die-niet-meer-dan-10-jaar-voor-buitenlandse-werkgever-in-het-buitenland-werkte
wetsvoorstel-belastingrechtspraak-in-twee-feitelijke-instanties
waz-premie-over-winstaandeel-uit-vof-waarover-medefirmant-wao-premie-heeft-betaald
hof-houdt-ten-onrechte-geen-rekening-met-stelling-inspecteur-dat-invoerder-als-ondernemer-handelde
niet-betalen-van-salaris-heeft-geen-gevolg-voor-verplicht-beroepspensioen
hof-hoeft-geen-rekening-te-houden-met-door-een-procespartij-verstrekte-niet-gevraagde-informatie
geen-aftrek-koopsom-vruchtgebruik
waardering-inhoud-taxatierapporten-is-voorbehouden-aan-gerechtshof
naheffing-parkeerbelasting-vernietigd-omdat-hof-betaling-bewezen-acht
fusievrijstelling-kapitaalsbelasting-geldt-ook-bij-fusie-met-buiten-de-eu-gevestigde-rechtspersoon
herstel-woz-beschikking-is-mogelijk-als-onjuistheid-tijdig-is-meegedeeld
geen-forensenbelasting-verschuldigd-als-woning-minder-dan-90-dagen-ter-beschikking-staat
heffing-van-rioolaansluitingsrecht-per-individuele-garagebox-is-toegestaan
herstel-woz-beschikking-bij-duidelijk-onjuiste-waardering-toegestaan
geen-fictieve-rente-voor-dga-als-niet-bedingen-van-rente-zakelijk-kan-zijn
gemeente-is-ob-ondernemer-voor-aanleg-inritten-op-bedrijventerrein
navordering-toegestaan-vanwege-onvoldoende-informatie-bij-aangifte
geen-winst-bij-kwijtschelding-vordering-op-buitenlandse-deelneming
tweede-nota-van-wijzigingen-wetsvoorstel-implementatie-energierichtlijn
geen-vermindering-milieubelasting-voor-elektriciteit-ten-behoeve-van-gemeenschappelijke-ruimte-flatgebouwen
integratieheffing-btw-berekenen-over-waarde-erfpachtsrecht
geen-parkeerbelasting-verschuldigd-op-niet-vastgestelde-koopavond
bij-vaststelling-verkrijgingsprijs-ab-op-1-januari-1997-rekening-houden-met-winstverwachting
vergoeding-wegens-niet-doorgaan-dienstbetrekking-in-bijzonder-geval-niet-belast
niet-indienen-van-jaaropgaven-is-geen-onbehoorlijk-bestuur
40-aandeelhouder-is-in-dienstbetrekking-ondanks-commissariaat-echtgenoot
fiscale-faciliteiten-zeevaart-zijn-ongeoorloofde-staatssteun
financien-wil-geen-vrijstelling-energiebelasting-voor-warmtekrachtkoppeling-met-rendement-30
garantie-van-oorsprong-vervangt-groencertificaat-in-wet-belastingen-op-milieugrondslag
belastingplan-2004-aangenomen-door-tweede-kamer
fiscale-behandeling-van-stacaravans
conserverende-aanslag-ib-is-geen-schuld-voor-successierecht-bij-voortgezet-uitstel-van-betaling
gewijzigde-factuurvoorschriften-btw-per-1-januari-2004
alleen-objectieve-extra-autokosten-invalide-zijn-aftrekbaar
hoge-raad-stelt-prejudiciele-vragen-over-kapitaalsbelasting-bij-moeder-wegens-kapitaalstorting-in-dochtermaatschappij
verhuurder-bouwmachines-is-verbruiker-van-gasolie-en-heeft-recht-op-teruggaaf-regulerende-energiebelasting
teruggaaf-regulerende-energiebelasting-geldt-niet-per-vestiging-maar-per-bedrijf
hoge-raad-stelt-prejudiciele-vragen-over-verbindendheid-tariefinlichting-voor-derde
geen-dienstbetrekking-aandeelhouder-ondanks-ongelijke-aandelenverdeling-door-feitelijk-handelen-als-gezamenlijk-ondernemer
handelingen-na-melding-betalingsonmacht-niet-meenemen-bij-beoordeling-onbehoorlijk-bestuur
ontbreken-kennis-fiscaal-recht-is-geen-aanleiding-voor-hogere-proceskostenvergoeding
vraag--en-antwoordbesluit-over-afdrachtvermindering-speur--en-ontwikkelingswerk
vraag--en-antwoordbesluit-over-aftrekbeperkingen-in-de-winstsfeer
vraag--en-antwoordbesluit-over-bouwdepots-eigen-woning
eindejaarstips-2003
incomplete-infrastructuur-nieuwbouwwijk-is-waardedrukkende-factor-voor-woz
nihilaangifte-ondanks-hoge-inkomsten-uit-drugshandel-leidt-tot-omkering-bewijslast
afvoer-van-afvalwater-van-onroerende-zaak-houdt-niet-automatisch-gebruik-daarvan-in
hof-mag-boetebeschikking-niet-vernietigen-zonder-dat-daartegen-bezwaar-is-gemaakt
alleen-scholingsaftrek-voor-opleiding-ondernemer-die-tot-beroepskosten-hoort
recht-van-gebruik-en-bewoning-heeft-als-vermogensbestanddeel-invloed-op-hoogte-huursubsidie
hoge-raad-corrigeert-foute-berekening-proceskostenvergoeding-van-hof
geen-aftrek-buitengewone-lasten-voor-ondersteuning-familie-in-natura
geen-recht-op-aftrek-van-kosten-als-bij-navordering-het-nettovoordeel-is-belast
geen-toepassing-kleine-ondernemersregeling-btw-wegens-tekortkomingen-in-administratie
geen-teruggaaf-reb-voor-samenwerkingsverband-zonder-rechtspersoonlijkheid
onderhoudsverplichting-huurder-staat-afschrijving-op-pand-bij-verhuurder-niet-in-de-weg
bij-toepassing-globalisatieregeling-btw-geen-afwaardering-voorraad-met-daarin-begrepen-btw
bezwaar-tegen-voorlopige-aanslag-ten-onrechte-niet-ontvankelijk-verklaard-wegens-ontbreken-motivering
fiscus-mocht-bij-emigratie-in-1998-afzonderlijke-aanslagen-ib-voor-periode-van-binnen--en-buitenlandse-belastingplicht-opleggen
informele-kapitaalstorting-leidt-toch-tot-winst-voor-bv
naheffing-loonbelasting-over-spaarloon-dga-toegestaan-wegens-nieuw-feit
voor-rentevrijstelling-saldering-hypotheekrente-met-ontvangen-rente-als-besteding-aan-eigen-woning-niet-is-bewezen
volledig-fictief-salaris-voor-dgaondernemer-die-deeltijdwerk-niet-kon-bewijzen
inkomsten-uit-illegale-activiteiten-belast-als-arbeidsinkomen
opnamen-in-rekening-courant-met-bv-door-dga-besteed-aan-eigen-woning
ib-deel-gecombineerde-heffingskorting-mag-verrekend-worden-met-premieheffing
niet-aangeven-en-betalen-loonbelasting-dga-door-bv-is-opzet
v„„r-afloop-aangiftetermijn-geen-omkering-bewijslast-wegens-niet-voldoen-aan-aangifteplicht
vraag--en-antwoordbesluit-over-woonplaatsfictie-in-successiewet
waarde-bedrijfspand-bij-staking-hoger-vastgesteld-gezien-huuropbrengsten
verschil-in-behandeling-van-gescheiden-en-samenwonende-ouders-bij-aftrek-kosten-levensonderhoud-kinderen-is-toegestaan
laag-waterverbruik-bewijst-gebruik-van-woning-door-„„n-persoon-aanslag-waterschapslasten-verminderd
boetebeschikking-hoeft-niet-naar-belastingplichtige-te-worden-gestuurd-als-deze-naar-adviseur-is-gestuurd
doorbelasting-autokosten-aan-nederlandse-bv-leidt-tot-bijtelling-voor-in-belgie-wonende-werknemer
wetsvoorstel-implementatie-eg-richtlijn-btw-factuur-in-eerste-kamer
wetsvoorstel-technische-herstelwet-2003-naar-eerste-kamer
besluit-over-omzetbelasting-en-vaste-inrichting
wetsvoorstel-overige-fiscale-maatregelen-2004-naar-eerste-kamer
wetsvoorstel-extra-aftrek-bij-geringe-eigenwoningschuld-naar-eerste-kamer
naheffingsaanslag-parkeerbelasting-vernietigd-wegens-ontbreken-grondslag
hof-den-bosch-stelt-prejudiciele-vragen-over-woonplaatsfictie-in-successiewet
geen-recht-op-proceskostenvergoeding-omdat-bijstand-door-partner-niet-beroepsmatig-is-verleend
teruggaaf-reb-voor-aan-scouting-verbonden-stichting
opgewekt-vertrouwen-kan-termijnoverschrijding-niet-goedmaken
beperkte-genotsrechten-vormen-voor-woz-niet-„„n-onroerende-zaak-bij-verschillende-genothebbenden
waardering-onroerende-goederen-in-nalatenschappen-van-ouders-die-kort-na-elkaar-overleden
nadere-toelichting-in-eerste-kamer-op-bijleenregeling-en-bosal-reparatie
vraag--en-antwoordbesluit-afdrachtverminderingen
vraag--en-antwoordbesluit-over-extra-heffing-bij-bovenmatige-winstuitdeling
antwoorden-op-vragen-eerste-kamer-belastingpakket-2004
financien-beantwoordt-kamervragen-levensloopregeling-en-vut--en-pensioen
toelichting-op-ziekenfondsverzekering-ondernemers-in-besluit-financien
onzakelijkheid-van-hoge-commissiebedragen-niet-bewezen-geen-uitdeling-aan-aandeelhouder
aanvullende-wijziging-belastingplan-2004-voor-chronisch-zieken
terecht-vervolgingskosten-berekend-aan-belastingplichtige-die-van-aanslag-op-de-hoogte-kon-zijn
hofuitspraak-vernietigd-wegens-negeren-van-bewijsaanbod
geen-laag-btw-tarief-voor-cosmetisch-chirurgisch-product
zonder-proceshandelingen-geen-proceskostenvergoeding
valutawinstbepaling-bij-vaste-inrichting-in-land-met-hyperinflatie
onvoldoende-gemotiveerde-hofuitspraak-over-verbindendheid-aanslag-baatbelasting-vernietigd
langdurige-relatie-zonder-samenwoning-leidt-niet-tot-partnervrijstelling-successierecht
geen-nieuw-feit-nodig-voor-navordering-als-teveel-belasting-is-verrekend
geen-vrijstelling-woz-voor-cultuurgrond-die-wordt-gebruikt-door-renpaardenfokker
geen-bezwaar-mogelijk-tegen-ambtshalve-verminderingsbeschikking
teruggave-belasting-door-anti-cumulatieregeling-leidt-niet-tot-vermindering-verzuimboete
geen-compartimentering-landbouwvrijstelling-bij-wetswijziging-per-27-juni-2000
geen-onderwijsvrijstelling-btw-voor-rollenspelacteur
inspecteur-legt-te-hoge-verzuimboete-op-hof-corrigeert-geen-proceskostenvergoeding
niet-op-juiste-wijze-bekend-gemaakte-parkeerbelastingverordening-leidt-tot-vernietiging-naheffing
te-laat-ingediend-bezwaarschrift-door-hof-alsnog-niet-ontvankelijk-verklaard
verhuurde-onroerende-zaak-is-geen-algemeenheid-van-goederen
in-casu-deel-ontslagvergoeding-niet-belast-wegens-aantasting-goede-naam
aangifte-eerste-boekjaar-bv-niet-opzettelijk-onjuist-gedaan
twee-verzuimboetes-wegens-te-late-aangifte-inkomstenbelasting-en-waz-toegestaan-wel-matiging-boetebedragen
vrijstelling-latente-bestemmingswijzigingswinst-1-april-1986-geldt-per-perceel
zaken-waarvan-iemand-afstand-doet-om-niet-zijn-afvalstoffen
betalingen-door-bv-aan-ex-echtgenote-van-dga-zijn-geen-loon-maar-alimentatie
geen-toepassing-foutenleer-als-winst-in-overeenstemming-met-goedkoopmansgebruik-is-vastgesteld
wetsvoorstel-implementatie-eg-richtlijn-interest-en-royaltys
ministerraad-eens-met-afschaffing-waz-per-1-juli-2004
financien-wil-aftrek-aankoopkosten-deelneming-niet-toestaan-in-afwachting-van-wetswijziging
per-1-januari-2004-faciliteit-voor-cultureel-beleggen-in-inkomstenbelasting
wetsvoorstel-implementatie-spaarrenterichtlijn-in-eerste-kamer
tegenbewijsregeling-afschrijving-gebruikte-auto-bpm-per-1-januari-2004
wijziging-op-belastingplan-2004-m.b.t.-chronisch-zieken-in-behandeling-bij-tweede-kamer
ministerraad-accoord-met-wetsvoorstel-verzilveringsregeling
geruisloze-inbreng-ondanks-verkoop-deel-onderneming-in-voorperiode
inkoop-aandelen-is-vervreemding-voor-verdragstoepassing
vorming-cv-voorkomt-geruisloze-inbreng-niet
wijzigingen-belastingwetgeving-per-1-januari-2004
belangrijkste-wijzigingen-sociale-verzekeringen-per-1-januari-2004
fiscus-moet-bewijzen-dat-er-een-personenauto-is-voor-bijtelling-privegebruik-onder-wet-ib-1964
overdrachtsbelasting-verschuldigd-bij-verkrijging-aanmerkelijk-belang-in-onroerendgoedvennootschap
zonder-vaste-inrichting-geen-nederlandse-belastingheffing-van-buitenlandse-vennootschap
bij-vaststelling-verkrijgingsprijs-ab-pakket-moet-rekening-worden-gehouden-met-participatieplan
bekendheid-met-tariefaanpassing-per-1-januari-leidt-tot-boete-wegens-onjuiste-aangifte
bijzondere-aard-bedrijfsgebouw-leidt-tot-lagere-woz-waarde
geen-nieuwe-woz-beschikking-wegens-onjuistheid-als-juiste-gegevens-bekend-waren
evaluatie-fiscale-boetestelsel-geeft-geen-aanleiding-tot-wijziging-daarvan
basispremie-wao-afgeschaft-per-1-januari-2004-voor-oudere-werknemers
laag-tarief-btw-arbeidsintensieve-diensten-twee-jaar-voortgezet
besluit-over-waardering-onderhanden-werk-en-voorraad
instellingen-op-gebied-van-monumentenzorg-vallen-onder-vrijstelling-vennootschapsbelasting
besluit-over-toepassing-bijleenregeling
geen-afschrijving-mogelijk-op-mestquotum
prijsgeven-garanties-in-casu-zakelijk-maar-de-vergoeding-daarvoor-niet
vraag--en-antwoordbesluit-over-box-3-inkomstenbelasting
wetsvoorstel-herziening-conversiewinst-en-niet-aftrekbaarheid-aankoopkosten-deelneming
woz-waarde-woning-mag-anders-dan-door-vergelijking-worden-vastgesteld
gedeeltelijke-vrijval-vervangingsreserve-door-lagere-vetprijs-vervangende-melkquota
ziekenfondsregeling-startende-ondernemers-is-niet-onverbindend
verzoek-om-heropening-behandeling-door-hof-ten-onrechte-niet-beoordeeld
kapitaalverzekering-is-bron-van-inkomen-zolang-niet-aan-voorwaarden-voor-vrijstelling-is-voldaan
geen-vrijstelling-successierecht-voor-slotuitkering-pensioenregeling
for-kon-onder-de-wet-ib-64-niet-op-grond-van-foutenleer-belast-worden-in-jaar-na-emigratie
wetsvoorstel-belastingheffing-overschotten-pensioenfondsen-eindelijk-ingetrokken
betaling-tegen-finale-kwijting-van-hogere-schuld-bevat-geen-rentebestanddeel
in-belgie-gedetacheerde-werknemer-van-nederlands-bedrijf-valt-onder-nederlandse-volksverzekeringen
cv-is-wegens-voorgenomen-belaste-verhuur-aan-gemeente-btw-ondernemer
in-het-jaar-waarin-iemand-65-jaar-wordt-is-geen-aow-premie-verschuldigd-als-er-geen-inkomen-is-voor-de-65e-verjaardag
geen-teruggaaf-reb-voor-gemeente
jarenlang-gevolgde-en-aanvaarde-gedragslijn-bij-aangifte-voorkomt-kwade-trouw
geen-premieheffing-bij-loonbetaling-over-niet-gewerkte-dagen
afgifte-bankoverschrijvingskaart-aan-schuldeiser-is-geen-betaling
taxateur-moet-toestand-woning-zelf-opnemen
splitsingskosten-beinvloeden-woz-waarde-niet
samenwerkingsovereenkomst-voorkomt-niet-de-mogelijkheid-van-onvrijwillig-ontslag-aandeelhouders
verzoek-vrijwillige-voortzetting-sociale-verzekering-is-niet-binnen-vier-weken-na-einde-verplichte-verzekering-gedaan
waardering-onderhanden-werk-adviseurs-niet-zondermeer-gelijk-aan-uren-maal-tarief
toegang-ijsbaan-en-bowlingbaan-vallen-onder-laag-tarief-btw
landbouwnormen-2003-vastgesteld
bij-belangenwijziging-in-bv-valt-ook-in-dat-jaar-gevormde-herinvesteringsreserve-vrij
herziening-voorbelasting-mogelijk-voor-voorheen-vrijgestelde-publiekrechtelijke-samenwerkingsverbanden
hoge-raad-past-16e-standaardvoorwaarde-toe-bij-verbreking-fe-binnen-6-jaar
wijziging-factureringsplicht-groothandelaren
uitvoeringsregelingen-belastingen-op-milieugrondslag-en-accijns-gewijzigd
belastingen-op-milieugrondslag-geindexeerd-per-1-januari-2004
uitvoeringsregeling-inkomstenbelasting-gewijzigd-per-1-januari-2004
uitvoeringsregeling-energie-investeringsaftrek-per-1-januari-2004
bijstellingsregeling-2004-bevat-indexatie-van-diverse-bedragen-in-fiscale-wetgeving
loonbelasting--en-premietabellen-per-1-januari--2004-vastgesteld
regeling-samenloop-belastingwetten-2003-gepubliceerd
douaneregeling-per-1-januari-2004-niet-inhoudelijk-gewijzigd
uitlenen-langdurig-werklozen-blijft-vrijgesteld-van-btw
leidraad-invordering-aangepast-aan-mogelijkheid-betekening-per-post
besluit-aftrek-voorbelasting-bij-gratis-vervoer-personeel-door-vervoerbedrijven
tussenschot-bestelauto-mag-aangepast-worden-wegens-zij-airbags
regeling-teruggaaf-motorrijtuigenbelasting-bedrijfswagenpark-met-terugwerkende-kracht-tot-1-augustus-2001-gewijzigd
geen-deelnemingsvrijstelling-voor-participatie-in-buitenlandse-niet-actieve-financieringsdochter
gebruik-pompinstallatie-op-tankauto-niet-vereist-voor-teruggaaf-accijns-op-minerale-olie
geen-nieuwe-woz-beschikking-voor-kort-voor-peildatum-opgeleverde-woning
hof-den-haag-corrigeert-ongelijke-behandeling-goodwill-in-vermogensbelasting-niet-wegens-afschaffing-van-de-wet
van-een-schrijf--of-typefout-is-geen-sprake-meer-nadat-fiscus-op-fout-is-gewezen
bezwaar-nieuwe-eigenaar-tegen-aanslag-ozb-is-verzoek-om-nieuwe-woz-beschikking
taxicentrale-mag-bijdragen-in-investering-mobilofoon-reserveren-tot-moment-van-investering
bij-verzending-aanslag-na-dagtekening-is-datum-verzending-bepalend-voor-tijdigheid-aanslag
geen-naheffing-mrb-bij-bezoek-met-tot-handelsvoorraad-behorende-auto-aan-monteur-tijdens-proefrit
tolk--en-vertaalstichting-voor-overheid-drijft-geen-onderneming-door-ontbreken-winststreven
verlaging-verkoopprijs-onroerende-zaak-wegens-niet-verricht-onderhoud-is-niet-aftrekbaar-als-onderhoudskosten
hoge-raad-bevestigt-rechtsgeldigheid-ziekenfondsregeling-starters
hofuitspraak-moet-bij-niet-verschijnen-procespartij-feiten-over-verzending-van-uitnodiging-voor-zitting-bevatten
na-compromis-over-boete-kan-rechter-hierover-niet-meer-oordelen
feiten-in-hofuitspraak-zijn-voldoende-voor-constatering-dat-btw-belaste-prestaties-zijn-verricht
in-verband-met-adoptie-gemaakte-niet-aftrekbare-kosten-kunnen-niet-aftrekbaar-worden-door-gelijkheidsbeginsel
exploitant-recreatiepark-mag-voorziening-vormen-voor-bouw-zwembad-ten-laste-van-opbrengst-verkoop-bungalows
fiscus-mag-niet-navorderen-bij-werknemer-als-werkgever-naheffing-loonbelasting-niet-verhaalt-op-collegas
toezegging-gemeente-aan-bewoners-verhindert-latere-belastingheffing
toepassing-sanctie-bij-verbreking-fiscale-eenheid-omdat-goodwill-ten-goede-is-gekomen-aan-moedermaatschappij
vergoeding-werkelijke-kosten-rechtsbijstand-in-bezwaar-door-onrechtmatig-handelen-fiscus
uitvoeringsregeling-loonbelasting-gewijzigd-per-1-januari-2004
regeling-voor-aftrek-rente-overnameholding-na-achtjaarsperiode-na-overname
faciliteit-in-successiewet-voor-bedrijfsopvolging-via-aanmerkelijk-belang
schrijf--of-typefout-hoeft-niet-door-adviseur-te-zijn-onderkend-maar-moet-wel-kenbaar-zijn-om-navordering-mogelijk-te-maken
aandeelhouderspartners-adviesorganisatie-niet-in-loondienst
voor-premies-aansprakelijk-gestelde-directeur-heeft-recht-op-bescherming-evrm-voor-verhaalde-boete
fiscus-verspeelde-navorderingsrecht-door-geen-vragen-te-stellen-over-gespecificeerde-aangifte
strafrechtelijke-veroordeling-adviseur-voorkomt-boete-belastingplichtige-niet-geen-toerekening-opzet-van-adviseur
verbod-aftrek-liquidatieverlies-bij-van-buitenlands-lichaam-overgenomen-deelneming-in-strijd-met-eg-verdrag
fiscus-weigerde-ten-onrechte-verrekening-herleefde-wir-aanspraak
edelsmid-geen-kunstenaar-door-productieproces-geen-laag-btw-tarief
aftrek-elders-belast-beroepssporter-mede-toepassen-op-deel-basissalaris
liquidatieuitkering-belast-in-nederland-omdat-v„„r-emigratie-daartoe-is-besloten
voor-zetelverplaatsing-van-bv-zonder-activiteiten-is-niet-veel-nodig
tot-handelsvoorraad-behorende-auto-mag-niet-op-openbare-weg-worden-geparkeerd
vermindering-wbm-na-1-januari-2003-mogelijk
besluit-over-testament-met-voorwaardelijke-ouderlijke-boedelverdeling
bij-verkoop-woon-winkelpand-onder-voorbehoud-recht-van-gebruik-en-bewoning-voor-bedrijfsgedeelte-geen-waardedruk-door-ontbreken-duurzame-zelfbewoning
besluit-over-omzetbelasting-van-telefoonwinkels
op-overledenenverzorgster-is-vrijstelling-omzetbelasting-voor-lijkbezorgers-van-toepassing
geen-scholingsaftrek-voor-door-ondernemer-zelf-verzorgde-interne-scholing
langlopende-procedure-leidt-tot-kwijtschelding-boete-ondanks-fraude
spaarloon-en-spaarpremie-voor-dga-vormen-loon-als-bedrijfsspaarfaciliteit-niet-van-toepassing-is
beroep-op-vertrouwensbeginsel-gehonoreerd-wegens-volgen-gespecificeerde-aangifte
fout-van-belastingdienst-is-geen-kwade-trouw-van-belastingplichtige
sloop-van-gedeelte-bedrijfspand-gevolgd-door-nieuwbouw-leidt-tot-integratieheffing-btw
kwalificatie-activiteiten-als-onderneming-voorkwam-verliescompensatie-na-aandelenverkoop
geen-vrijstelling-omzetbelasting-voor-stichting-die-woningzoekenden-inschrijft-voor-woningbouwverenigingen
belgische-grensarbeider-had-geen-recht-op-indeling-in-tariefgroep-3-door-inkomen-echtgenote
verschil-in-tarief-bij-retributie-mag-alleen-bij-verschil-in-genot-van-wederprestatie
kosten-militair-medisch-congres-in-aftrek-op-winst-specialist-ondanks-looninkomsten-landmacht
financien-past-besluit-omzetbelastingheffing-bedrijfsverzorgingsdiensten-landbouw-aan
bij-verkoop-tegen-vruchtgebruik-vermindert-kwijtschelding-koopsom-achteraf-de-tegenprestatie-voor-het-successierecht
aanpassing-pensioenregeling-bij-ingegane-premievrijstelling-arbeidsongeschiktheid-niet-nodig
buitenlandse-werkzaamheden-voor-buitenlandse-werkgever-voorkomen-premieplicht-niet-bij-eerdere-werkzaamheden-voor-nederlandse-werkgever
hof-vernietigt-boetebesluit-ambtshalve-wegens-ontbreken-motivering
loondienst-naast-onderneming-voorkomt-aftrek-kosten-werkkamer
tot-afzien-van-pensioen-was-al-v„„r-zetelverplaatsing-besloten-vrijval-in-nederland-belast
huur-van-eigen-vakantiewoning-door-eigenaar-vormt-geen-gebruik-buiten-de-onderneming
besluit-over-leegstand-pand-bij-btw-belaste-verhuur
aanwijzingsregeling-willekeurige-afschrijving-milieu-investeringen-2004
aanwijzingsregeling-milieuinvesteringsaftrek-2004-gepubliceerd
besluit-aanwijzing-kapitaalverzekering-met-pensioenclausule-als-pensioenregeling
toelichting-op-wijzigingen-wet-belastingen-milieugrondslag-per-1-januari-2004
onzekerheid-over-bestemming-onroerende-zaak-voorkomt-ondernemerschap-eigenaar
proces-verbaal-justitie-is-niet-voldoende-voor-navordering-zonder-onderzoek-door-fiscus
woonplaats-in-nederland-leidt-tot-verschuldigdheid-bpm-bij-gebruik-auto-met-buitenlands-kenteken
werkzaamheden-tegen-betaling-leiden-tot-constatering-dienstbetrekking
teruggave-reb-ook-voor-stichting-die-ruimte-verhuurt-aan-plaatselijke-verenigingen
geen-recht-op-aftrek-rente-onderhandse-lening-die-voor-31-december-1995-al-bestond
hofuitspraak-vernietigd-wegens-afwijzing-verzoek-om-uitstel-zitting
hoge-raad-beslist-dat-onjuist-beleid-priv„-gebruik-auto-door-bewindslieden-door-financien-tijdig-en-juist-is-ingetrokken
belastingrechtspraak-in-„„n-feitelijke-instantie-is-geen-reden-om-boete-te-vernietigen
op-aandrang-afnemer-opgemaakte-creditfactuur-geen-reden-tot-naheffing-omzetbelasting-bij-leverancier
geen-aow-opbouw-in-nederland-voor-buitenlander-die-elders-pensioen-opbouwt
overdracht-pensioen-aan-belgische-verzekeraar-leidt-niet-tot-nederlandse-belastingheffing
uitvoeringsregeling-accijns-gewijzigd-per-1-februari-2004
onjuist-beleid-fiscus-is-geen-reden-voor-overschrijding-van-bezwaartermijn
aftrek-van-aan-antilliaanse-moeder-betaalde-rente-terecht-geweigerd
waardering-langlopende-verplichting-mag-worden-aangepast-aan-gewijzigde-marktrente
valutarisico-is-terecht-meegenomen-in-winst-van-buitenlandse-vaste-inrichting
besluit-over-verrekening-buitenlandse-bronbelasting-bij-nederlandse-vaste-inrichting
besluit-over-fiscale-beleggingsinstelling-in-bijzondere-situatie
besluit-pensioenoverdracht-bij-dienstbetrekking-internationale-organisatie
besluit-over-correctie-btw-wegens-prive-gebruik-auto
ontheffing-landbouwregeling-btw-voor-paardenopfokbedrijven-met-terugwerkende-kracht-tot-17-oktober-2003
besluit-btw-over-privegebruik-auto-dga
prestaties-van-vennoten-jegens-vennootschap-kunnen-buiten-btw-blijven
btw-gevolgen-van-toerekening-investering-aan-prive-of-bedrijfsvermogen
premieplicht-waz-voor-dga-ondanks-hogere-wao-uitkering
erfenis-voor-onderbetaalde-huishoudelijke-hulp-viel-onder-werknemersvrijstelling-successierecht
bestaande-jurisprudentie-geen-reden-om-verzoek-tot-horen-af-te-wijzen
technische-aanpassingen-aan-fiscale-uitvoeringsregelingen-per-1-januari-2004
buitenlandse-werknemer-op-nederlands-continentaal-plat-heeft-mogelijk-recht-op-wao
netto-catalogusprijs-omgebouwde-auto-moet-worden-afgeleid-van-de-bekende-prijs-van-het-reguliere-model
weggooien-klantenbonnen-horeca-leidt-niet-tot-omkering-bewijslast
huurgarantie-bij-aankoop-komt-niet-in-mindering-op-aankoopprijs
naheffing-accijns-wegens-feitelijke-beschikkingsmacht-over-partij-alcohol
betaald-voetbal-organisatie-is-algemeen-nut-beogende-instelling-voor-successierecht
looptijd-lijfrente-korter-dan-vijf-jaar-verhindert-giftenaftrek-niet
indiening-aangifte-niet-nodig-voor-motivering-bezwaar-tegen-ambtshalve-aanslag
bevoegdheid-tot-heffing-gemeentelijke-belastingen-berust-niet-bij-college-b-en-w
besluit-financien-over-fiscale-behandeling-film--en-scheepvaart-cvs
niet-verhalen-verkeersboetes-op-chauffeurs-vormt-geen-loon
geen-voorziening-voor-kosten-verhuizing-omdat-besluit-daartoe-nog-niet-was-genomen
hoge-verkoopprijs-leidt-tot-navordering-vermogensbelasting
verhuurde-stacaravans-vormen-ieder-met-ondergrond-afzonderlijk-object-voor-woz
omkering-bewijslast-houdt-niet-in-dat-fiscus-niets-hoeft-te-bewijzen
stamrechtuitkering-uit-ontslagvergoeding-mede-bepalend-voor-ziekenfondsverzekering-werkloze
arbeidsongeschiktheid-voor-eigen-functie-is-geen-criterium-voor-waz
gouden-horloge-bij-25-jarig-jubileum-is-geen-loon
in-2003-verstrekt-kerstpakket-is-loon
bij-berekening-voorkomingsbreuk-geen-rekening-houden-met-vakantie--en-ziektedagen
bij-verontreinigingsheffing-aansluiting-zoeken-bij-feitelijk-gebruik-onroerende-zaak
tussenkomst-derden-bij-betaling-levensonderhoud-aan-buitenlandse-verwanten-niet-nodig
hoge-raad-laat-wederom-verplichte-ziekenfondsverzekering-starters-in-stand
recht-op-vermindering-voor-buitenlandse-aandeelhouder-voorkomt-navordering-dividendbelasting-tegen-normaal-tarief-niet
binnenkort-reparatie-anti-misbruikregeling-omzetting-vaste-inrichting-in-deelneming
antillliaanse-dochtermaatschappij-volgens-hof-niet-geleid-vanuit-nederland
geen-sollicitatieplicht-voor-oudere-werkloze-ex-waoers
overgangsregeling-brede-herwaardering-is-beeindigd-bij-invoering-ib-2001
hoge-raad-stelt-prejudiciele-vragen-over-btw-bij-de-verstrekking-van-software
nieuw-verdrag-met-indonesie-van-kracht-met-ingang-van-1-januari-2004-uitvoeringsvoorschriften-volgen-nog
temporisering-rente-aftrek-niet-van-toepassing-bij-geldlening-van-niet-verbonden-natuurlijke-persoon
autodealerbesluit-2003-gepubliceerd
verzorgingstehuis-met-appartementen-is-woning-voor-ozb
onjuiste-objectafbakening-woz-leidt-tot-vernietiging-van-beschikking-gemeente-moet-nieuwe-beschikking-geven
leverancier-heeft-onderzoeksplicht-m.b.t.-recht-op-vrijstelling-afnemer-van-accijnsgoederen
geen-leges-verschuldigd-als-aanvraag-niet-in-behandeling-is-genomen
onjuiste-woz-beschikking-mag-veel-later-worden-herzien-maar-navordering-ozb-kan-door-termijnverstrijking-onmogelijk-zijn
indeling-in-tariefgroep-3-bereikt-door-andere-toerekening-investeringsaftrek-man-vrouwfirma
herziening-woz-beschikking-niet-toegestaan-omdat-onjuistheid-niet-kenbaar-was
consumpties-tijdens-de-lunch-vrijgesteld-van-loonbelasting
sociale-zaken-komt-met-uitleg-begrip-premiedagen-werknemersverzekeringen
verkrijgingsprijs-ab-aandelen-in-casu-afhankelijk-van-toekomstverwachtingen
huismeester-flatgebouw-was-ondernemer-voor-de-inkomstenbelasting
geen-vrijstelling-ozb-voor-bedrijfsmatig-geexploiteerde-cultuurgrond-bij-substraatteelt
termijnoverschrijding-door-onduidelijk-aanslagbiljet-verschoonbaar
automatiseringswerkzaamheden-voor-notariskantoor-niet-in-dienstbetrekking-verricht
geen-dienstbetrekking-voor-directeur-van-minderheidsaandeelhouder-bv
geen-premieheffing-werknemersverzekeringen-over-verlofdagen-volgens-rechtbank-rotterdam
voorbelasting-reisbureaus-voor-96-toegerekend-aan-belaste-prestaties
geen-tegemoetkoming-willekeurige-arbo-afschrijving-voor-vpb-plichtige-non-profitorganisaties
splitsing-wetsvoorstel-herziening-omzetting-en-kwijtschelding-afgewaardeerde-vorderingen-en-invoering-aftrekverbod-aankoopkosten-deelneming
technische-aanpassing-leidraad-invordering
toelichting-op-eerdere-goedkeuring-ingang-nabestaandenlijfrente
toelichting-op-fiscale-behandeling-van-onroerende-zaken-in-box-3
vraag--en-antwoordbesluit-financien-over-persoonsgebonden-aftrek
provinciale-opcenten-motorrijtuigenbelasting-per-1-april-2004
vraag--en-antwoordbesluit-financien-over-vrije-verstrekkingen
recht-op-aftrek-hypotheekrente-voor-tweede-woning-op-antillen-onder-ib-1964
hof-staat-voorziening-sociaal-fonds-ontslag-personeel-niet-toe
geen-gebruikersheffing-ozb-voor-gesloopt-pand
op-nog-niet-geldende-bepaling-gebaseerde-boetebeschikking-is-vernietigd
geen-aanpassing-so-verklaring-na-verstrijken-van-aanvraagtermijn
lang-eerste-boekjaar-ondernemer-voorkomt-ziekenfondsverzekering
ondanks-voorfinanciering-verbouwing-met-spaargeld-toch-historisch-verband-voor-hypotheek
recht-van-overgang-is-niet-meer-in-strijd-met-europees-recht-antwoord-financien-op-kamervragen-n.a.v.-barbier-arrest
vordering-bv-op-gmbh-van-vader-van-aandeelhouders-grotendeels-onzakelijk-geen-afboeking-ten-laste-van-de-winst
aanslag-baatbelasting-mogelijk-indien-geen-gebruik-van-voorzieningen-wordt-gemaakt
belang-van-minder-dan-5-vormt-deelneming-als-het-geen-belegging-is
ontvanger-mag-tijdens-procedure-geen-invorderingskosten-in-rekening-brengen
bij-naheffing-overdrachtsbelasting-terecht-boete-opgelegd-wegens-grove-schuld-van-verkrijger
brief-waarin-btw-wordt-genoemd-is-geen-factuur-onderhandeling-over-doorstart-is-geen-levering
zonder-beschikkingsmacht-over-goederen-kan-geen-levering-plaatsvinden
geen-geruisloze-inbreng-van-verhuurde-onderneming
toelichtend-besluit-op-fiscale-behandeling-van-pensioenen
besluit-over-vergoeding-van-extraterritoriale-kosten
geen-aanpassing-so-verklaring-bij-te-laag-uurloon-in-aanvraag
standpunten-belastingdienst-m.b.t.-deelnemingsvrijstelling
besluit-vrijstelling-overdrachtsbelasting-stedelijke-herstructurering
ondernemerschap-btw-voor-overheidslichamen-die-straatwerken-verrichten-voor-kabelbedrijven
besluit-ib-gevolgen-inbouw-carkit-of-navigatiesysteem-in-auto
te-hoge-goodwill-bij-inbreng-maatschapsaandeel-accountant-is-uitdeling
bestuursorgaan-moet-onder-omstandigheden-vaststaand-besluit-herzien-arrest-k„hne--heitz-nv
splitsing-wetsvoorstel-conversiewinst-en-aftrek-aankoopkosten-deelneming
vrijstelling-btw-beheer-bewonersgelden-uitgebreid-tot-beheer-door-stichting
antwoord-op-kamervragen-over-reiskostenvergoeding-voor-carpoolers
uiterste-betaaldata-in-2004
besluit-berekening-voortzettingswaarde-bedrijf-voor-successierecht
hofuitspraak-vernietigd-wegens-negeren-toezegging-inspecteur
bijgeschreven-rente-niet-aftrekbaar-wegens-vrijwel-zekere-niet-betaling
strafvervolging-verhindert-informatieverplicht-en-omkering-bewijslast-niet
opbrengst-aan--en-verkooptransactie-boerderij-in-casu-onbelaste-vermogenswinst
werkzaamheden-tegen-vaste-uurprijs-geen-onderneming-maar-loondienst
ligging-woning-bij-kuikenmesterij-is-anders-dan-bij-landbouwbedrijf
overgang-bedrijfspand-bv-naar-prive-vormde-uitdeling
geen-heretikettering-ondergrond-en-erf-boederij-op-26-juni-2000
gemeente-hoeft-geen-omzetbelasting-af-te-dragen-over-parkeerbelasting-bij-exploitatie-parkeerterrein
regeling-auto-van-de-zaak-en-zakelijk-gebruik-prive-auto-tot-1-januari-2004
andere-herrekening-goedgekeurd-bij-gedeeltelijk-statusverlies-natuurschoonlandgoed
door-administratieve-verwerking-zijn-ingekochte-eigen-aandelen-niet-voor-tijdelijke-belegging-bestemd
verlies-opties-door-faillissement-werkgever-is-geen-negatief-loon-maar-vermogensverlies
onder-omstandigheden-vermindering-boete-bij-naheffing-mrb-door-parkeren-op-openbare-weg-tijdens-schorsing
onvolledige-postcode-van-hof-in-uitspraak-op-bezwaarschrift-voorkomt-niet-ontvankelijkheid-beroep
niet-ontvankelijkheid-bezwaar-verhindert-ingrijpen-hof-in-onjuiste-beslissing-gemeente-over-woz
wel-desinvestering-geen-investering-op-moment-van-aangaan-inruiltransactie
houdstermaatschappij-heeft-recht-op-aftrek-voorbelasting-advies-bij-verkoop-deelneming
30-regeling-is-niet-zonder-meer-van-toepassing-op-hooggekwalificeerde-buitenlandse-werknemer
aftrek-elders-belast-over-buitenlands-onroerend-goed-berekenen-na-aftrek-schulden
financien-wijst-beleggingsverzekeringen-aan-als-pensioenregelingen
vrijstelling-bedrijfsfusie-in-kapitaalsbelasting-ook-bij-inbreng-houdstermaatschappij-die-belang-in-onderneming-heeft
geen-overgangsregeling-pc-priveregeling-in-verband-met-verlaging-grens-per-1-januari-2004
europese-commissie-stemt-in-met-regeling-sociaal-ethische-beleggingen-in-box-3
geen-deelnemingsvrijstelling-voor-participatie-in-fiscaal-transparante-delaware-company
uitdeling-aan-dga-omdat-niet-aan-afspraken-met-betrekking-tot-aflossing-rekening-courant-is-voldaan
ontbreken-administratie-voorkomt-tegenbewijs-correctie
aanslaggrens-voorkomt-verplichte-aanslag-ib-na-te-hoge-voorlopige-teruggaaf-heffingskorting-niet
rechtbank-moet-rekening-houden-met-bezwaren-werkgever-tegen-vroegere-wao-beschikkingen
geen-aftrek-van-advocaatkosten-voor-strafprocedure
hulpmiddel-moet-alleen-door-zieken-worden-gebruikt-of-lichaamsfunctie-overnemen
bij-waardering-lijfrenteverplichting-rekening-houden-met-rentestandskorting
hof-mag-niet-afwijken-van-compromis-over-aanslag
fiscus-heeft-keuze-tussen-navorderen-ib-en-naheffen-lb
aanwezigheid-gasinstallatie-bij-begin-tijdvak-is-bepalend-voor-tarief-mrb
mondeling-informatie-door-gemeente-is-voldoende-voor-opgewekt-vertrouwen
toerekening-bijtelling-auto-van-de-zaak-bij-gezamenlijke-terbeschikkingstelling
kosten-haartransplantatie-jonge-man-aftrekbaar-wegens-psychisch-leed
nederland-en-vs-ondertekenen-protocol-bij-verdrag-ter-voorkoming-dubbele-belastingheffing
kamervragen-over-btw-correctie-prive-gebruik-auto-door-werknemers
heeft-een-buitenlands-belastingplichtige-recht-op-heffingskorting-en-vrijstelling-in-box-3
engelse-uitlener-van-personeel-moet-loonbelasting-in-nederland-afdragen
voor-vaststelling-dat-uitstel-voor-aangifte-is-verleend-is-aanslag-zonder-boete-voor-te-late-indiening-niet-voldoende
geen-premie-aaw-over-duitse-arbeidsongeschiktheidsuitkering
vrijstelling-ib-voor-persoonsgebonden-budget-in-zorg
nieuw-besluit-met-toelichting-op-wijziging-belastingheffing-op-milieugrondslag-per-1-januari-2004
samenwerkingsverband-gemeenten-kan-ook-bij-deelname-buitenlandse-gemeente-beroep-doen-op-btw-compensatiefonds
toelichting-op-begrip-pleegkind-voor-successierecht
financien-antwoordt-op-kamervragen-over-fiscale-positie-woonwagenkampen
navorderingsaanslagen-wegens-verzwegen-provisie-omzetten
onderscheid-in-nationaliteit-bij-vrijwillige-aow-verzekering-tot-2001-verboden-discriminatie
keuze-etikettering-woning-als-bedrijfsvermogen-definitief-vanwege-onherroepelijke-fiscale-gevolgen
gemeente-moet-zalmsnip-ook-betalen-aan-niet-inwoner
bij-waardering-bedrijfspand-rekening-houden-met-marktconforme-huur
aandelen-waren-geen-deel-vermogen-vaste-inrichting-in-nederland-dividend-belast-o.g.v.-verdrag
geen-geruisloze-inbreng-bij-verkoop-onderneming-in-voorperiode
bemiddelaar-aan--en-verkoop-boten-is-btw-ondernemer
afschrijving-op-merkrechten
naheffingsaanslag-omzetbelasting-vernietigd-wegens-onjuiste-tenaamstelling-naheffingsaanslag-accijns-gehandhaafd
goedkeuring-financien-vaste-vergoeding-woon-werkverkeer-en-salderingsregeling-reiskosten
waarde-economisch-verkeer-woning-is-niet-altijd-gelijk-aan-grondprijs-plus-aanneemsom
terugbetaling-kapitaal-co„peratie-komt-niet-ten-laste-van-de-winst
terugbetaling-kapitaal-verwerkt-als-korting-leidt-tot-vermindering-omzetbelasting
uitspraak-hof-vernietigd-wegens-onjuiste-oproeping-voor-zitting
kosten-cursus-windows-kunnen-aftrekbaar-zijn-als-bedrijfskosten-of-studiekosten
kosten-verbouwing-garage-tot-atelier-voor-student-niet-aftrekbaar
geen-correctie-saldo-methode-bij-premievrijstelling-arbeidsongeschiktheid
besluit-met-marktrentetarieven-tot-en-met-december-2003
afdrachtvermindering-zeevaart-geldt-ook-voor-sportvisserij-op-zee
financien-wijzigt-beleid-bij-inlening-personeel-van-buitenlands-uitzendbureau
aanpassing-verdrag-vs-leidt-tot-vermindering-dividendbelasting
voortzetting-pensioenregeling-bij-detachering-in-vs-voortaan-mogelijk
geen-investeringsaftrek-voor-sloopschip-dat-nodig-is-voor-nieuwbouw
geen-ondernemingsvrijstelling-vermogensbelasting-voor-vroegere-houdstermaatschappij
door-leverancier-georganiseerde-reis-was-loon-voor-deelnemers
aanslag-precariorecht-vernietigd-omdat-gemeente-eigendom-container-niet-kan-bewijzen
recht-op-scholingsaftrek-voor-opleidingskosten-buiten-normale-vakgebied
ook-vrijstelling-btw-voor-niet-medische-zorg-zonder-winstoogmerk
alarmdiensten-verpleegtehuizen-vallen-onder-zorgvrijstelling-btw
schade-aan-pand-belet-toepassing-werktuigenvrijstelling-ozb-niet
administratie-bij-fiscus-verhindert-verzuimboete-wegens-te-late-aangifte-niet
verschil-in-gebruik-boerderijen-leidt-niet-tot-verschil-in-waardering-voor-woz
correctie-winst-vaste-inrichting-buitenlandse-bank-door-vermogenstoerekening
besluit-vaststelling-eigen-gebruik-voor-wet-belastingen-op-milieugrondslag
nieuw-besluit-arbeidsverhouding-vrijwilligers
toepassing-convenant-beroepsgoederenvervoer
advocaatkosten-voor-hogere-ontslagvergoeding-zijn-niet-aftrekbare-beroepskosten
bouwvergunning-ter-legalisering-bestaande-situatie-is-tweede-aanvraag
bezwaar-moet-opnieuw-behandeld-worden-als-uitspraak-is-gedaan-door-de-ambtenaar-die-ook-de-beschikking-heeft-gegeven
hof-handhaaft-boete-ondanks-ontbreken-tweede-rechterlijke-instantie
geen-toerekening-opbrengst-aanmerkelijk-belang-aan-inkomsten-uit-vermogen-voor-renteaftrek-onder-ib-1964
uitvaartverzekeraar-in-natura-mag-premiereserve-berekenen-op-basis-van-convenant-levensverzekeraars
bekendmaking-percentages-scholingsaftrek-via-fondsen-in-2003
vaststelling-heffings--en-invorderingsrente-2e-kwartaal-2004
frans-systeem-van-conserverende-aanslagen-in-strijd-met-eg-recht
kamervragen-gesteld-over-conserverende-aanslagen-naar-aanleiding-arrest-hof-van-justitie-c-092
geen-voorlopige-voorziening-bij-gevraagde-teruggaaf-btw-van--44-miljoen-wegens-fraude-onderzoek
hogere-uitkering-voor-aow-ers-die-vanaf-datum-huwelijk-duurzaam-gescheiden-leefden
veel-te-late-aanvraag-aow-uitkering-leidt-slechts-tot-gedeeltelijke-nabetaling
moeder-verliest-door-samenwonen-en-fiscaal-partnerschap-recht-op-alleenstaande-ouderkorting-en-kinderkorting
geen-lijfrente-van-bv-wegens-verkoop-onderneming-v„„r-de-inbreng
voor-vermakelijkhedenretributie-is-voldoende-dat-publiek-ontspanning-of-vermaak-kan-vinden
leidraad-invordering-aangepast-aan-verlaging-heffingskorting
aan-aangifteplicht-is-niet-voldaan-door-indiening-van-ondertekend-blanco-aangiftebiljet
hof-meende-ten-onrechte-dat-de-belastingplichtige-een-stelling-had-ingetrokken
beroep-tgen-niet-ontvankelijk-verklaard-bezwaar-was-wel-ontvankelijk-maar-ongegrond
hoge-raad-corrigeert-onjuiste-toepassing-nedeco-regeling-door-hof
geen-aftrek-aan-derden-betaalde-autokosten-zonder-inkomsten-uit-die-auto
onvoldoende-onderzoek-naar-arbeidsverhouding-leidt-tot-afwijzing-dienstbetrekking
geen-aftrek-advocaatkosten-in-procedure-betreffende-rentevergoeding-over-bedrag-van-pensioenverrekening
beoordeling-ziekenfondsverzekering-ondernemer-aan-de-hand-van-belastbaar-inkomen-is-geen-verboden-discriminatie
door-vrijwillige-aow-verzekering-buitenlander-hier-premieplichtig-over-latere-aow-uitkering
boete-verkoper-woning-wegens-niet-nakoming-ontruimingsverplichtingen-vormt-geen-vermogensinkomsten-voor-koper
geen-geruisloze-terugkeer-na-inbreng-onderneming-bedoeld-om-bedrijfspand-uit-bv-te-halen
overzicht-landen-waarmee-wordt-onderhandeld-over-belastingverdragen
afschaffing-vrijstelling--vpb-voor--bng-en-nederlandse-waterschapsbank-per-1-januari-2005
uitbreiding-accijnsvrijstelling-minerale-olie-voor-bijzondere-voertuigen
geen-vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-overdracht-bedrijfspand-dat-niet-tot-onderneming-behoort
opgewekt-vertrouwen-blijft-in-stand-zolang-omstandigheden-niet-wijzigen
naheffing-parkeerbelasting-vernietigd-omdat-gemeente-belastbaar-feit-niet-bewijst
fiscus-mag-fout-in-verwerking-uitspraak-op-bezwaar-herstellen-door-navordering
voorbelasting-op-kosten-verkoop-deelneming-door-holding-ook-niet-aftrekbaar-na-aanvang-managementactiviteiten
mogelijke-prijsafspraak-met-taxatiebureau-leidde-tot-verlaging-woz-waarde
garagehouder-krijgt-bijtelling-voor-gebruik-meerdere-autos
geen-afdrachtvermindering-so-door-verlies-urenadministratie
tonnageregeling-geldt-niet-voor-winst-uit-andere-actviteiten-dan-scheepvaart
wetsvoorstel-uitbreiding-niet-aftrekbaarheid-kosten-van-omkoping
na-verkoop-onderneming-is-vordering-op-koper-onderneming-prive-vermogen-van-verkoper-winst-op-vordering-niet-belast
verschoonbare-termijnoverschrijding-van-bezwaar-tegen-onduidelijk-besluit
tweede-bezwaar-was-tijdig-beroep
te-vroeg-opgelegde-aanslag-precariorecht-vernietigd
navordering-inkomstenbelasting-buitenlandse-ondernemer-met-vaste-vertegenwoordiger-in-nederland
geen-scholingsaftrek-voor-vakliteratuur-en--vergaderingen-wel-voor-vaktechnische-vergadering
premieplicht-in-nederland-bij-buitenlandse-werkzaamheden-voor-nederlandse-werkgever
inspecteur-legt-aanslag-op-conform-aangifte-ondanks-verschil-van-inzicht-geen-navordering-mogelijk
vrijstelling-overdrachtsbelasting-opvolgende-levering-geldt-ook-voor-economische-levering
voorwaardelijke-acceptatie-bij-controle-niet-duidelijk-gemaakt-belastingplichtige-mocht-vertrouwen-dat-werkwijze-correct-was
kamervragen-over-toelichting-op-opstapresolutie-dividendbelasting
wijziging-meetwijze-container-voor-afvalstoffenheffing
standaardvoorwaarden-sociaal-ethische-beleggingsfondsen-gepubliceerd
aangepaste-modelpensioenbrieven-belastingdienst-voor-dga
verzoek-aanpassing-kapitaalverzekering-eigen-woning-kew-hoeft-niet-v„„r-indiening-aangifte-ib-2002-te-zijn-gedaan
geen-factuur-nodig-voor-aftrek-voorbelasting-bij-toepassing-verleggingsregeling
verdrag-met-frankrijk-aangepast-ter-behoud-heffingsrecht-winst-klm-na-fusie
voor-verliesverrekening-is-geen-aanslag-of-vaststelling-verlies-nodig
meerderheidsregel-geldt-alleen-bij-begunstigend-beleid
betaling-van-transactievoordeel-door-bv-aan-dga-vormt-uitdeling
voor-recht-op-energie-investeringsaftrek-moet-besparing-gerelateerd-worden-aan-netto-investering
geen-overdrachtsbelasting-over-waarde-van-in-koopovereenkomst-afgesproken-verbouwingsverplichting
opschortende-voorwaarde-betreft-tijdstip-uitvoering-schenking-schenking-zelf-is-onvoorwaardelijk
hof-amsterdam-vernietigt-naheffing-parkeerbelasting-wegens-reeks-van-verzuimen-door-gemeente
recht-op-teruggaaf-regulerende-energiebelasting-voor-buurthuis
splitsing-pand-in-appartementsrechten-gaat-normaal-vermogensbeheer-niet-te-boven
vervangingsvoornemen-directie-bv-niet-aangetoond-door-bestaan-vervangingsvoornemen-van-aandeelhouder
teruggaaf-accijns-halfzware-olie-en-gasolie-voor-ander-gebruik-niet-afhankelijk-van-verbruik-in-nederland
kabinet-kondigt-omvangrijke-verlaging-administratieve-lasten-aan
geen-aftrek-elders-belast-voor-nederlandse-overheidsbeloning
reiskosten-militair-van-woonplaats-ouders-naar-kazerne-aftrekbaar-onder-ib-1964
verlies-bv-op-optiecontracten-met-dga-aftrekbaar-als-voor-de-contracten-een-zakelijke-vergoeding-werd-betaald
toch-overgangsregeling-pc-prive-bij-aanschaf-voor-1-januari-2004
meerwaarde--melkquotum-bij-voortzetter-geheel-belast-na-doorschuifregeling-zonder-aftrek-aandeel-van-overdrager
woonhuis-ondernemer-is-privevermogen-ondanks-gebruik-kamertje-als-kantoor
geen-verrekening-liquidatieverlies-na-overdracht-bv-met-stilgelegde-onderneming
wetsvoorstel-vervroegde-afschaffing-afdrachtvermindering-spak-ingediend
geen-zekerheid-meer-nodig-voor-uitstel-van-betaling-bij-conserverende-aanslagen
geen-beperking-heffingsrente-zonder-verzoek-om-opleggen-voorlopige-aanslag
gebruik-antwoordenvelop-belastingdienst-leidt-tot-te-late-indiening-verzoek
telefoneren-uit-auto-op-parkeerplaats-leidt-tot-naheffing-parkeerbelasting
prijsgeven-verhaalbare-vordering-vormt-winst-voor-schuldenaar
ontbreken-van-bad-en-douche-voorkomt-kwalificatie-als-woning
klikbrief-ex-vriendin-had-navordering-inkomstenbelasting-tot-gevolg
wijziging-plaats-van-dienst-levering-gas-en-elektriciteit-voor-btw
verblijfskosten-2004-voor-ondernemers-in-internationaal-transport--26-per-dag
vastlegging-in-procesverbaal-door-hof-is-niet-cassabel
geen-dienstbetrekking-voor-loonbelasting-wegens-zelfstandigheid-ingehuurde-arbeidskrachten
grond-werd-door-sloop-opstallen-v„„r-levering-bouwterrein
onzakelijke-winstverdeling-binnen-vof-gecorrigeerd
tijdsevenredige-herleiding-premiemaximum-geldt-ook-bij-ondernemerschap-gedurende-een-deel-van-het-jaar
zetelverplaatsing-naar-aruba-diende-fiscale-belangen-naheffing-dividendbelasting-bleef-in-stand
financien-geeft-overzicht-scheep--en-luchtvaartregelingen-in-internationaal-verband
vraag--en-antwoordbesluit-over-toepassing-artikel-10a-vennootschapsbelasting
financien-kondigt-invoering-dwangsom-aan-voor-informatieverschaffing-ondernemers
financien-geeft-richtlijn-voor-waardering-van-verpachte-grond-in-box-3
diverse-besluiten-ingetrokken-in-verband-met-einde-overgangstermijn-fiscale-behandeling-van-pensioen
plaats-van-dienst-en-nultarief-btw-bij-reparatie-en-onderhoud-van-voertuigen
besluit-financien-over-bewijs-dat-minder-dan-500-km-prive-is-gereden
besluit-financien-over-vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-overdracht-onderneming-aan-kleinkinderen
besluit-financien-over-bedrijfsopvolgingsfaciliteit-in-successiewet
geen-dienstbetrekking-voor-sociale-verzekeringen-na-toeneming-onafhankelijkheid
geen-navordering-over-door-fout-fiscus-onterecht-toegekende-zelfstandigenaftrek
geen-naheffing-loonbelasting-over-te-hoge-reiskostenvergoeding-wegens-bij-eerdere-controle-ontstaan-vertrouwen
meeropbrengst-melkquotum-en-pachtersvoordeel-grond-belast-bij-verkoop-bedrijf
inspecteur-mag-juistheid-afgegeven-so-verklaring-niet-beoordelen
schadeloosstelling-werkgever-wegens-bedrijfsongeval-geheel-onbelast
bijdragen-in-kosten-levensonderhoud-vrijwillliger-vormden-arbeidsinkomen
financien-publiceert-toelichting-op-berekening-vermindering-ter-voorkoming-dubbele-vennootschapsbelasting
nultarief-btw-mag-worden-toegepast-bij-ontbreken-btw-nummer-ondernemers-uit-nieuwe-lidstaten
reisdagen-voor-nedeco-regeling-niet-afhankelijk-van-wijze-van-vervoer
afvoer-van-afvalwater-via-riolering-van-bungalowpark-volstaat-voor-heffing-van-rioolrechten
winst-door-aan--en-verkoop-aandelen-is-geen-inkomen-uit-aanmerkelijk-belang-maar-uit-arbeid
boete-bij-navordering-verminderd-in-verband-met-opgewekt-vertrouwen-en-beperkte-gevolgen-van-onjuist-handelen
studiebudget-is-niet-bepalend-voor-aftrek-kosten-levensonderhoud-studerend-kind
betalingen-via-aandeelhouder-waren-geen-kapitaalstortingen-maar-subsidies-van-derden
voor-fictieve-onderworpenheid-aan-buitenlandse-belasting-is-duur-werkzaamheden-bepalend
verhuisregeling-bpm-niet-van-toepassing-omdat-auto-minder-dan-zes-maanden-is-gebruikt
kosten-liposuctie-geen-aftrekbare-ziektekosten-door-ontbreken-verband-met-een-ziekte
aan-franse-dochter-verstrekte-lening-pr„t-participatif-is-geen-deelnemerschapslening
garantie-van-oorsprong-duurzame-elektriciteit-mag-achteraf-worden-verstrekt
toepassing-verhogingsfactor-ziektekosten-en-aftrek-chronisch-zieken-na-jaar-met-negatief-inkomen
overzicht-landen-die-geen-wederkerigheidsverklaring-afgeven-voor-schenkings--en-successierecht-voor-overheid-en-instellingen-van-algemeen-nut
op-ingangsdatum-pensioen-is-knip-mogelijk-bij-lage-rentestand
tweede-nota-van-wijziging-voorstel-aansluitingswet-walvis-naar-tweede-kamer
besluit-toepassing-nultarief-ict-bij-levering-aan-ondernemers-in-nieuwe-eu-lidstaten
hoge-raad-bevestigt-hofuitspraak-over-niet-toepassen-gelijkheidsbeginsel-bij-navordering-cdk-biljetten
door-gebruik-zolder-als-archiefruimte-mocht-woning-als-ondernemingsvermogen-worden-aangemerkt
bungalowpark-is-geen-recreatieterrein-aanslag-verontreinigingsheffing-oppervlaktewater-vernietigd
ondernemer-gebonden-aan-compromis-over-waarde-pand-bij-staking-ondanks-later-besluit-financien
naheffing-bzm-vernietigd-omdat-niet-is-bewezen-dat-het-om-een-zwaar-motorrijtuig-ging
geen-dienstbetrekking-voor-schoonmaakwerk-door-kind-in-onderneming-van-ouder
parkeerautomaat-accepteerde-bepaalde-munten-niet-naheffing-vernietigd
geen-boete-bij-navordering-over-zweeds-pensioen-waarvan-de-heffing-aan-zweden-was-toebedeeld
recht-van-overgang-is-volgens-financien-niet-in-strijd-met-europees-recht
beoordeling-pensioentekort-niet-over-gemiddeld-inkomen-in-reeks-van-jaren-maar-over-jaarinkomen
inspecteur-moet-bij-beoordeling-ziekenfondsverzekering-rekening-houden-met-ingediende-aangifte
concertorganisator-hoefde-geen-premies-in-te-houden-over-repetitiedagen-omdat-alleen-bij-deelname-aan-uitvoering-loon-werd-betaald
boete-terecht-opgelegd-omdat-geen-bezwaar-tegen-aanmerken-arbeidsverhouding-als-dienstbetrekking-was-gemaakt
ook-binnen-nieuwe-fiscale-eenheid-is-inhouding-dividendbelasting-niet-nodig
remedial-teaching-in-verband-met-onderwijs-is-vrijgesteld-van-btw
spijkerbroek-en-polo-met-te-klein-logo-geen-bedrijfskleding
aandelenfusiefaciliteit-ook-van-toepassing-op-beleggings-bvs
inspecteur-gebonden-aan-afspraak-over-opleggen-voorlopige-aanslag-ter-beperking-heffingsrente
overdracht-vordering-aan-derde-op-verzoek-aandeelhouder-was-uitdeling-geen-afboeking-ten-laste-van-winst
waarnemende-tandarts-was-ondernemer-voor-de-inkomstenbelasting
recht-op-vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-levering-tegen-te-lage-prijs-wegens-latere-integratieheffing-bij-koper
recht-op-aftrek-voorbelasting-mag-door-wetswijziging-worden-aangetast
bij-onderhandeling-met-frankrijk-over-successieverdrag-zal-positie-samenwoners-worden-betrokken
naheffing-bpm-op-basis-van-geextrapoleerde-steekproef-toegestaan-geen-opzet-importeur
vrijstelling-assurantiebemiddeling-niet-afhankelijk-van-registratie-als-beroepsbeoefenaar
buitenlandse-profvoetballer-bezat-voldoende-deskundigheid-voor-30-regeling
laag-tarief-omzetbelasting-van-toepassing-op-alle-prestaties-van-tennisschool
geen-vervangingsreserve-voor-goodwill-bij-verkoop-ib-onderneming
besluit-financien-over-oude-regeling-bedrijfsopvolging-door-schenking-of-overlijden
vraag-en-antwoordbesluit-financien-over-resultaat-uit-overige-werkzaamheden
besluit-financien-over-aanpassing-pensioenregeling-aan-wet-fiscale-behandeling-van-pensioenen
freelance-autoschadehersteller-was-in-dienstbetrekking
gebruik-landbouwgrond-voor-bouw-bedrijfswoning-is-belaste-bestemmingswijziging
golfterrein-is-geen-terrein-voor-dagrecreatie-voor-2002-geen-laag-tarief-btw
door-hof-te-laat-doorgestuurd-bezwaarschrift-toch-ontvankelijk
voor-vermindering-dubbele-belasting-geldt-als-noemer-inkomen-het-belastbare-inkomen-en-niet-het-onzuivere-arrest-de-groot-van-hvj-eg
bij-niet-verschijnen-ter-zitting-moet-hof-juiste-verzending-oproeping-onderzoeken
bij-levering-grond-waarop-caravan-staat-is-overdrachtsbelasting-verschuldigd-over-waarde-caravan
toedeling-schuld-bij-echtscheiding-tegen-afstand-alimentatierecht-is-afkoop-van-alimentatie
losse-bezorgkrachten-en-telefonische-verkopers-van-krant-in-dienstbetrekking
hoge-raad-past-arrest-de-groot-ambtshalve-toe-bij-werknemer-met-buitenlandse-dienstbetrekking
terugpompen-van-met-zuurstof-verrijkt-grondwater-in-bodem-geeft-recht-op-tariefkorting-grondwaterbelasting
toelichting-op-vrijstellingen-bpm-en-mrb-voor-taxivervoer-in-bijzondere-omstandigheden
uitvoering-werk-door-rijksoverheid-voor-lagere-overheid-niet-altijd-overheidsprestatie
vraag--en-antwoordbesluit-arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
geen-verlengde-navorderingstermijn-voor-in-nederland-verdiende-provisie-van-buitenlands-bedrijf
stichting-belastingplichtig-voor-resultaat-van-bij-museum-behorende-winkel
geen-dienstbetrekking-voor-tv-presentator-met-bv-wegens-ontbreken-gezagsverhouding
verpleeghuis-is-geen-woning-voor-ozb
afkoop-lijfrente-bij-vader-belast-ondanks-voorafgaande-schenking-polis-aan-kinderen
mededeling-in-aangifte-voorkomt-navordering-niet-door-omvang-van-de-inkomsten
alsnog-bijstelling-per-1-januari-2004-van-forfait-voor-woning-die-tijdelijk-geen-hoofdverblijf-is
naar-nederlandse-antillen-verplaatste-holding-bv-valt-hier-niet-onder-4-tarief-van-brk
nieuw-vraag--en-antwoordbesluit-kapitaalverzekering-eigen-woning
aftrek-voorbelasting-in-kosten-woon-werkverkeer-van-ambulante-medewerkers
nota-naar-aanleiding-verslag-versnelde-afschaffing-spak
aanvrager-bindende-tariefinlichting-is-bevoegd-om-bezwaar-te-maken
startende-ondernemer-heeft-recht-op-willekeurige-afschrijving-cv
geen-recht-op-teruggaaf-bpm-door-gebruik-taxi-voor-rouwvervoer
stichting-met-eenmalige-activiteit-is-geen-ondernemer-voor-btw
gebrek-aan-communicatie-tussen-bestuurder-bv-en-curator-leidt-niet-tot-verlenging-bezwaartermijn
bij-beoordeling-verzekeringsplicht-ziekenfonds-voor-startende-ondernemer-mag-geen-jaar-buiten-beschouwing-blijven
gratis-optierecht-voor-dga-is-winstuitdeling
opgewekt-vertrouwen-dwingt-fiscus-tot-acceptatie-volledige-aftrekpost
op-bankrekening-gestorte-verkoopopbrengst-eigen-woning-is-belast-in-box-3
geen-aftrek-elders-belast-voor-zelfstandige-werkzaamheden-door-ontbreken-vaste-inrichting-in-noorwegen
naheffing-accijns-door-hoge-raad-vernietigd-omdat-voorhanden-hebben-van-partij-sigaretten-niet-is-bewezen
aftrek-voorbelasting-abc-levering-geweigerd-omdat-levering-in-buitenland-plaatsvond
centrale-raad-van-beroep-accepteert-beroepschrift-per-e-mail-ondanks-ontbreken-handtekening
geen-toepassing-aandelenfusiefaciliteit-op-eerste-aandelenruil-omdat-bij-direct-volgende-tweede-niet-de-meerderheid-van-de-stemmen-wordt-verkregen
vraag--en-antwoordbesluit-herinvesteringsreserve
deeltijdwerk-leidt-tot-verlaging-gebruikelijk-loon-dga
inschrijving-in-gemeentelijke-basisadministratie-voorkomt-aanslag-forensenbelasting-niet-bij-woonplaats-elders
geen-aftrek-van-rente-die-door-vererving-van-de-schuld-uiteindelijk-niet-betaald-hoefde-te-worden
keuze-voor-fiscaal-partnerschap-nog-mogelijk-ondanks-onherroepelijke-aanslag-van-huisgenoot
voor-effectentransacties-gebruikt-geld-was-onttrokken-aan-onderneming
nieuw-besluit-ter-intrekking-oude-pensioenbesluiten-wegens-onjuiste-nummering
twee-besluiten-over-fiscale-eenheid-vennootschapsbelasting
naheffing-invoerrechten-en-btw-voor-paarden-terecht-wegens-onttrekking-aan-douanetoezicht
onjuiste-berekening-premiereserve-levensverzekeraar-wegens-opgewekt-vertrouwen-geaccepteerd
vraag--en-antwoordbesluit-waz
aftrek-voorbelasting-is-pas-mogelijk-in-tijdvak-waarin-factuur-is-ontvangen
vrijstelling-meststoffenwet-voor-kas--en-substraatteelt-is-ongeoorloofde-staatssteun
vraag--en-antwoordbesluit-geruisloze-terugkeer-uit-bv
voorstel-wijziging-woz-ingediend
bezwaar-is-mogelijk-tegen-verliesbedragen-op-aanslag
geen-vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-verkrijging-onderneming-van-oom
vakantiegeld-is-onderdeel-toetsloon-voor-afdrachtvermindering-lage-lonen
aflossing-hypotheekschuld-gescheiden-dochter-door-vader-geen-aftrekbare-kosten-van-levensonderhoud
uwv-moet-zich-conformeren-aan-standpunt-fiscus-inzake-dienstbetrekking
ondanks-gebreken-in-bescheiden-toepassing-nultarief-toch-aangetoond
aan-belastingdienst-bekende-fout-in-software-verhindert-navordering
door-werkgever-verstrekte-hotelbon-was-loon-voor-premieheffing-werknemersverzekeringen
belgische-belasting-voor-coordinatiecentra-geen-redelijke-heffing-naar-nederlandse-maatstaven
exploitatie-bedrijvencentrum-is-geen-onderneming-voor-omzetbelasting
geen-afboeking-agaathlening-zonder-poging-tot-inning-bij-voldoende-verhaalsmogelijkheden
beroep-werkgever-tegen-beschikking-recht-op-uitkering-ex-werknemer-slaagt
hof-had-getuigenaanbod-niet-mogen-passeren
onjuiste-juridische-kwalificatie-van-feiten-geen-opzet
baatbelasting-alleen-voor-vernieuwing-en-verbetering-voorzieningen-niet-voor-onderhoud
uitkering-bij-einde-deelname-in-cooperatie-was-voldoende-bepaalbaar-voor-opname-in-winst-in-dat-jaar
boorplatform-is-zeeschip-recht-op-zeedagenaftrek-voor-werknemer-aan-boord-platform
verbod-op-splitsing-pand-verhindert-woz-beschikking-per-afzonderlijke-woning-niet
hofuitspraak-over-aftrek-van-kosten-dienstbetrekking-vernietigd-wegens-motiveringsgebrek
verzekeringsplicht-in-nederland-bij-buitenlands-werk-voor-nederlandse-werkgever
ondernemerschap-omzetbelasting-voor-geschikt-maken-tuinbouwgrond-als-bouwperceel
bepaling-plaats-van-dienst-volgens-regeling-intracommunautaire-transacties-geldt-ook-bij-bemiddeling-voor-particulieren
wetsvoorstel-versnelde-afschaffing-afdrachtvermindering-lage-lonen-ingetrokken
hof-mocht-uit-opmerking-belastingplichtige-afleiden-dat-beroep-niet-langer-betrekking-had-op-naheffing
wib-geldt-nu-ook-voor-heffing-over-verzekeringspremies-assurantiebelasting
geen-boete-bij-navordering-als-belastingdienst-onzorgvuldig-is-geweest-bij-controle-van-gegevens
kosten-van-kinderopvang-zijn-geen-studiekosten
toetsing-gewerkte-uren-kleine-landbouwer-voor-zelfstandigenaftrek-niet-aan-de-hand-van-gegevens-van-grote-bedrijven
zonder-verzoek-om-voorlopige-aanslag-geen-vermindering-heffingsrente
door-interimmanager-aan-leverancier-betaalde-schadevergoeding-aftrekbaar-als-beroepskosten
voormalig-medewerker-accountantskantoor-niet-in-dienstbetrekking-bij-werkzaamheden-voor-client-vroegere-werkgever
bestaan-vof-met-echtgenote-bewezen-door-activiteiten-in-aanloopfase
schuldvernieuwing-turbovordering-voor-4-juni-1996-niet-bewezen
vaststelling-verkrijgingsprijs-ab-aandelen-met-behulp-van-voor-latere-verkoop-gebruikt-rekenmodel
exploitatie-overeenkomst-tijdens-bouw-voorkomt-latere-aanslagen-lokale-belastingen-niet
tegemoetkomingen-financien-bij-geruisloze-doorschuiving-van-onderneming
aanvulling-op-verdrag-met-duitsland-voor-grensoverschrijdende-bedrijventerreinen
aftrek-kosten-levensonderhoud-studerende-dochter-zonder-basisbeurs
geen-aftrek-studiekosten-opleiding-ehbo-docent
vrijstelling-lopende-rente-in-successiewet-geldt-ook-voor-losse-coupon-van-obligatie
aankoopprijs-kort-voor-peildatum-is-uitgangspunt-voor-waardering-onroerende-zaak
periode-werkloosheid-na-werk-in-het-buitenland-telt-als-buitenlands-werk-voor-beoordeling-nederlandse-volksverzekeringsplicht
geen-recht-op-heffingskorting-voor-niet-belastingplichtige
door-het-niet-doen-van-aangifte-rust-de-bewijslast-dat-aanslag-onjuist-is-op-de-belanghebbende
geen-boete-voor-te-late-indiening-aangifte-door-ziekte-van-belastingplichtige
naheffing-bpm-was-in-strijd-met-herstelbeleid
verhuur-lesvliegtuig-aan-leerling-vlieger-is-geen-commercieel-gebruik-geen-vrijstelling-accijns
geen-dienstbetrekking-sociale-verzekeringen-voor-interimmanager-door-ontbreken-gezagsverhouding
kamervragen-over-termijnoverschrijding-aanslagen-door-te-laat-printen-en-verzenden
overgangsrecht-aftrekbaarheid-aankoopkosten-deelneming-versoepeld
financien-publiceert-fiscale-beoordeling-van-caos
heffings--en-invorderingsrente-3e-kwartaal-2004
vergoeding-voor-opstalrecht-bij-einde-pacht-door-overlijden-is-belast-met-successierecht
modelvoorwaarden-omzetting-co„peratie-of-andere-rechtspersoon-in-bv
aftrek-toegestaan-voor-ondersteuning-drugsverslaafde-zoon
geen-recht-op-reiskostenforfait-als-werkgever-voor-vervoer-zorgt
geen-passiefpost-op-balans-voor-pemba-premies
recht-op-bonus-energiepremie-doordat-bestelling-afhankelijk-was-van-uitkomst-epa
gebruik-werkruimte-eigen-woning-voor-onderneming-leidde-alleen-tot-hogere-huurwaarde-en-niet-tot-aftrek-kosten
gewijzigde-woz-beschikking-te-hoog-door-onjuiste-gegevens-pand
geen-recht-op-aftrek-ter-voorkoming-dubbele-belasting-ondanks-in-vs-ingehouden-belasting
verlaging-boete-wegens-financi„le-omstandigheden
plaats-van-dienst-bij-bemiddeling-tussen-particulieren-zaak-lipjes-uitspraak-gerechtshof-gepubliceerd
door-niet-bewijzen-van-verzending-aanslag-aan-juist-adres-is-tijdige-oplegging-aanslag-niet-bewezen
onderwijsvrijstelling-btw-niet-van-toepassing-op-detachering-van-docenten
ontvanger-in-kort-geding-verplicht-tot-inzageverlening-van-alle-relevante-stukken-bij-aansprakelijkstelling-loonbelastingschulden
ingrijpende-verbouwing-monumentenpand-leidde-niet-tot-nieuw-pand-onderhoudskosten-waren-aftrekbaar
op-grond-van-gelijkheidsbeginsel-was-contractonderzoek-voor-hartstichting-vrijgesteld-van-btw
compromis-nietig-door-van-wet-afwijkend-heffingsmoment
gemeente-was-niet-bevoegd-om-havengeld-te-heffen-op-niet-door-haar-beheerd-deel-van-rivier
extrapolatie-uitkomst-boekenonderzoek-toegestaan-voor-naheffing-premies-werknemersverzekeringen
ondanks-jaarlijks-langdurig-verblijf-in-spanje-woonde-erflater-in-nederland
nota-naar-aanleiding-verslag-implementatie-energierichtlijn-naar-tweede-kamer
geen-teruggaaf-invoerrecht-omdat-niet-is-bewezen-dat-aanvankelijk-teveel-is-geheven
vraag--en-antwoordbesluit-werkruimte-eigen-woning
gegronde-klacht-leidde-niet-tot-cassatie-omdat-aanslag-niet-te-hoog-was
grond-was-ten-onrechte-tot-priv„-vermogen-gerekend-correctie-in-jaar-van-staking-o.g.v.-foutenleer
waardering-verplichting-kapitaalverzekering-tegen-marktrente-langlopende-verplichtingen-toegestaan
vergrijpboete-bleef-in-stand-ondanks-niet-aankondigen-daarvan
bij-gedeeld-recht-op-kinderbijslag-na-scheiding-hebben-beide-ouders-recht-op-aftrek-kosten-levensonderhoud-kinderen
geen-discriminatie-ongehuwd-samenwonenden-m.b.t.-aftrek-persoonlijke-verplichtingenrente-onder-ib-64
tijdens-woz-tijdvak-geconstateerd-gebrek-verlengt-bezwaartermijn-woz-beschikking-niet
handgesmede-sieraden-zijn-kunstvoorwerpen-voor-omzetbelasting-laag-tarief
hoge-raad-geeft-praktische-uitwerking-voor-toerekening-ontslagvergoeding-bij-internationale-dienstbetrekking
geen-vermindering-elders-belast-over-door-moedermaatschappij-betaalde-ontslagvergoeding
woz-waarde-kan-ook-anders-worden-vastgesteld-dan-met-wettelijke-waarderingsvoorschriften
voor-beoordeling-ziekenfondsverzekering-moet-inspecteur-uitgaan-van-alle-hem-op-peildatum-bekende-inkomensgegevens
voor-successierecht-mag-eigen-woning-sinds-2002-niet-meer-in-bewoonde-staat-worden-gewaardeerd
bij-eerdere-controle-geaccepteerde-identiteitsbewijzen-verhinderen-naheffingsaanslag-loonheffing
voorziening-voor-bijdrage-exploitatie-zwembad-op-recreatiepark-toegestaan
aftrek-levensonderhoud-aan-ex-partner-ook-voor-bijdrage-voor-diens-kinderen
geen-naheffing-accijns-over-beladingsverschil-tankauto-omdat-verzegeling-intact-was
melding-betalingsonmacht-voorkwam-aansprakelijkheid-bestuurder
uwv-legde-compromis-met-fiscus-over-hoogte-loon-waaraan-het-zich-gebonden-had-verkeerd-uit
onjuistheid-adresgegevens-bij-fiscus-niet-aan-belastingplichtige-toe-te-rekenen
door-herstructurering-had-moedermaatschappij-geen-vervangingsvoornemen-meer
zonder-recht-op-vergoeding-bij-einde-erfpacht-geen-economische-eigendom-geen-eigen-woning-voor-inkomstenbelasting
door-verbreken-fiscale-eenheid-met-dochter-geen-vervangingsvoornemen
rijden-met-auto-tijdens-schorsing-kenteken-leidt-tot-naheffing-mrb-met-boete
niet-aaneensluitende-schorsingsperioden-leidden-tot-naheffing-mrb-bij-gebruik-auto-binnen-drie-maanden-na-aanvang-tweede-periode
geen-invorderingskosten-omdat-verzending-aanslag-aan-het-juiste-adres-niet-is-bewezen
bij-dga-als-borg-uitgewonnen-bedrag-niet-ten-laste-van-winst-bv
aftrekbeperking-werkruimte-eigen-woning-naar-tijdsgelang-toepassen
musicalregisseurs-niet-in-dienstbetrekking-bij-producent
degressieve-afschrijving-verhuurd-pand-niet-toegestaan
tax-sparing-credit-in-verdrag-met-israel-niet-meer-van-toepassing-per-1-juni-2004
verkoop-kapitaalverzekering-met-lijfrenteclausule-niet-belast-omdat-afkoopconstructie-niet-is-bewezen
kabinet-overweegt-geen-aanpassingen-hypotheekrenteaftrek
vraag--en-antwoordbesluit-eindheffing-loonbelasting
marktkramen-en-winkels-waren-afzonderlijke-ondernemingen
kleine-werkruimte-eigen-woning-naar-keuze-in-box-1-of-in-box-3
geen-fictieve-rente-over-vordering-van-in-belgie-wonende-ab-houder
woning-ten-onrechte-als-hoekwoning-aangemerkt-in-woz-beschikking
liggeld-voor-woonschepen-kan-ook-in-de-vorm-van-belasting-geheven-worden
bekostigingsbesluit-baatbelasting-was-verbindend-door-kostenverhaal-van-85-maar-tot-bepaald-maximum
studie-algemene-ondernemers-vaardigheden-telt-mee-voor-urencriterium
btw-identificatienummer-afnemer-niet-nodig-voor-toepassing-nultarief-btw
drempel-aftrek-kinderopvang-relateren-aan-genoten-opvang
inkoop-aandelen-bij-wijziging-ab-regime-bleef-niet-onbelast
vrijval-pensioenvoorziening-niet-toerekenen-aan-beleggingswinst
ongelijke-behandeling-door-invoering-wet-woz-bij-vaststelling-waterschapsomslag-toegestaan
hof-hield-terecht-geen-rekening-met-schuld-aan-erfgenaam-wegens-door-haar-met-erflater-getroffen-regeling
navordering-ten-onrechte-in-aftrek-gebrachte-partnerbeloning-was-toegestaan
bindingspremie-piloot-was-normaal-belast-loon
niet-inhouden-van-premies-op-beloning-aan-management-bv-geen-pleitbaar-standpunt
geen-verrekening-van-betaalde-rente-met-ab-dividend
onjuiste-telling-leidde-tot-vermindering-aanslag-toeristenbelasting-voor-camping
door-opgewekt-vertrouwen-was-onjuiste-waz-franchise-van-toepassing
niet-gemotiveerd-beroep-niet-ontvankelijk
naheffing-parkeerbelasting-vernietigd-op-grond-van-getuigenverklaringen
voor-losse-aanhangwagen-moet-parkeerbelasting-worden-betaald
ambtenaar-die-naheffingsaanslag-heeft-vastgesteld-mag-bezwaar-niet-behandelen
door-ontbreken-van-verzoek-bij-aangiften-geen-indeling-in-tariefgroep-3
alleen-de-rentedragend-geworden-rente-op-studieschuld-was-aftrekbaar
subsidie-premieregeling-afgeschermd-onderhoudsbuitenschilderwerk-winter-was-onderdeel-vergoeding-voor-btw
navordering-over-overjarige-vervangingsreserve-toegestaan
aflopende-milieuvergunning-bepaalde-afschrijvingsduur-nutsvoorzieningen
bestemmingswijziging-pand-voorkomt-vorming-herinvesteringsreserve-bij-verkoop
amerikaanse-pick-uptrucks-waren-geen-vrachtautos-maar-personenautos
rentecompensatie-in-onteigeningsvergoeding-verhinderde-hypotheekrenteaftrek-niet
waardeverandering-vordering-tot-levering-aandelen-viel-onder-deelnemingsvrijstelling
kosten-van-studie-ondernemer-om-kennis-op-peil-te-houden-aftrekbaar-studieuren-tellen-mee-voor-urencriterium
verwijtbaar-handelen-n„-opleggen-aanslag-kan-niet-leiden-tot-boete
kosten-afscheidsstudiereis-hoogleraar-bij-einde-dienstbetrekking-niet-aftrekbaar
vrijstelling-omzetbelasting-voor-overdracht-onderneming-niet-van-toepassing-bij-gefaseerde-verkoop
ten-onrechte-toepassen-laag-tarief-btw-op-schilderwerk-woningen-jonger-dan-15-jaar-leidde-tot-naheffing-met-boete
naheffing-parkeerbelasting-vernietigd-wegens-bijzondere-omstandigheden
door-ouders-aan-kinderen-schuldig-erkend-bedrag-was-onderdeel-nalatenschap
omzetting-lidmaatschapsrecht-in-co„peratieve-flatexploitatievereniging-in-appartementsrecht-kan-zonder-overdrachtsbelasting
partnerregeling-en-heffingskorting-bij-ontbreken-woonadres
wetsvoorstel-toezicht-accountantsorganisaties-naar-tweede-kamer
waardeverandering-vordering-uit-balansgarantie-na-verkoop-deelneming-behoort-tot-belastbare-winst
geen-correctie-overdrachtsprijs-bij-verkoop-ab-aandelen-aan-mede-aandeelhouder
participatie-bv-in-maatschap-met-personeel-niet-relevant-voor-bedrijfsspaarregeling-dga
interne-compensatie-ook-mogelijk-als-inspecteur-feiten-kende
tarief-baatbelasting-mag-niet-veel-hoger-zijn-dan-volgens-exploitatieovereenkomst-met-gemeente-te-betalen-bedrag
geen-recht-op-verhoogde-stakingsaftrek-bij-bedrijfsbe„indiging-kort-voor-55e-verjaardag
geen-naheffing-btw-bij-invoer-jacht-als-invoerwaarde-is-vastgesteld-in-bijzijn-van-douaneambtenaren
nieuw-wetsvoorstel-fiscale-behandeling-vut-prepensioen-en-levensloopregeling
uitkerings--en-premiebedragen-sociale-verzekeringen-per-1-juli-2004
minimum-jeugdloon-per-1-juli-2004
besluit-financien-over-fiscale-faciliteiten-fiets-van-de-zaak
schuld-aan-moeder-was-niet-aangegaan-voor-aankoop-ab-aandelen-rente-was-persoonlijke-verplichting
schade-aan-bedrijfsmiddel-tijdens-priv„-gebruik-is-geen-ondernemingsverlies
bindende-tariefinlichting-inspecteur-niet-juist
aftrek-voorbelasting-toegestaan-bij-overname-niet-uitontwikkeld-softwarepakket
aanschaf-effecten-met-geld-uit-bouwdepot-verhindert-kwalificatie-lening-als-eigen-woningschuld-niet
hof-houdt-rekening-met-waardedruk-op-kantoorpand-bij-overgang-naar-priv„-vermogen
ontslagvergoeding-is-belast-tenzij-verband-met-dienstbetrekking-ontbreekt
navorderingsaanslag-uitsluitend-voor-opleggen-van-boete-niet-mogelijk
naheffing-parkeerbelasting-uitsluitend-voor-kosten-niet-toegestaan
ontslagvergoeding-in-de-vorm-van-stamrecht-behield-loonkarakter-ook-bij-afkoop
toewijzing-sociale-huurwoningen-door-stichting-geen-overheidstaak
woonplaats-in-het-buitenland-niet-bewezen-door-belanghebbende-aanslagen-terecht-opgelegd
gemeente-mag-woz-beschikking-niet-herzien-bij-voor-eigenaar-niet-kenbare-fout
na-stilzwijgende-aanvaarding-is-verwerping-nalatenschap-niet-meer-mogelijk
nota-van-wijziging-ingediend-op-wetsvoorstel-wijziging-woz
wetsvoorstel-versnelde-afschaffing-spak-ingetrokken
besluit-over-preferentiele-toerekening-van-gassen-voor-milieu--en-energiebelasting
uitbreiding-moeder-dochterrichtlijn-geldt-per-1-januari-2005
afspraak-met-belastingdienst-over-daggeldvergoeding-buschauffeurs-volgens-cao-voortgezet-tot-1-juli-2007
onttrekking-landbouwgrond-aan-onderneming-voor-bouw-woning-is-belast-met-btw
vrijstelling-omzetbelasting-voor-diensten-van-huidtherapeuten
geen-vrijstelling-btw-voor-prestaties-anders-dan-als-fysiotherapeut
besluit-over-aanspraken-op-overlijdensuitkeringen
vennoten-in-vof-met-uitzendbureau-waren-in-dienst-van-uitzendbureau
uitzendbureau-moest-btw-berekenen-over-in-rekening-gebrachte-vergoeding-voor-werkzaamheden-vennoten-in-vof
onttrekking-aan-douanetoezicht-vormde-invoer-in-nederland
meerderheid-gelijke-gevallen-beoordelen-per-eenheid-van-de-belastingdienst
ontwikkeling-bedrijventerrein-is-geen-overheidstaak-recht-op-aftrek-voorbelasting
navordering-toegestaan-omdat-fiscus-pas-na-tweede-onderzoek-op-de-hoogte-kwam-van-feiten
in-belgi„-wonende-dga-die-in-nederland-werkte-was-hier-premieplichtig-voor-de-volksverzekeringen
geen-naheffing-voor-feitelijk-niet-ingeslagen-goederen
waz-niet-per-1-juli-maar-per-1-augustus-2004-afgeschaft
leidraad-invordering-aangepast-per-1-juli-2004
besluit-financien-over-inkoop-aandelen-voor-werknemersoptieregeling
nieuw-besluit-reiskostenvergoedingen
vraag-en-antwoord-besluit-landbouwproblematiek
bv-blijft-aansprakelijk-voor-aandeel-btw-verplichting-na-verbreking-fiscale-eenheid-ob
bij-woz-beschikking-moet-rekening-gehouden-worden-met-sloopplannen
zorgcentrum-geestelijk-gehandicapten-geen-woning-voor-ozb
ondernemer-voldeed-niet-aan-administratieverplichtingen-diefstal-administratie-niet-bewezen
voor-eigen-woning-aangetrokken-krediet-bleef-eigenwoningschuld
onderscheid-in-behandeling-schenking-aan-erfgenaam-en-niet-erfgenaam-geen-verboden-discriminatie
buitenlandse-belastingplichtige-is-verantwoordelijk-voor-adreswijziging-aan-fiscus
opgewekt-vertrouwen-verhindert-correctie-onterechte-aftrek-op-bijtelling-auto
vervangingsvoornemen-ontbrak-door-opname-in-fiscale-eenheid-met-onroerendgoedvennootschap
activering-pachtrecht-waarvoor-niets-is-betaald-is-niet-toegestaan
stichting-die-na-eerdere-hofuitspraak-product-niet-heeft-aangepast-kan-zich-niet-beroepen-op-opgewekt-vertrouwen
door-echtgenote-betaalde-lijfrentepremie-niet-aftrekbaar
gebruikelijk-loonwas--niet-hoger-dan-feitelijk-betaald-loon
geen-verschoonbare-termijnoverschrijding-door-eigen-treuzelen
deskundige-die-na-terugkeer-in-nederland-bv-opricht-heeft-geen-recht-op-30-regeling
heretikettering-keuzevermogen-niet-toegestaan-door-ontbreken-bijzondere-omstandigheden
veroordeling-fiscus-voor-kosten-bezwaar-voor-opleggen-verzuimboete-aan-overledene
uitvoeringsregeling-belastingdienst-gewijzigd-in-verband-met-tijdelijk-besluit-tegemoetkoming-buitengewone-uitgaven
vraag--en-antwoordbesluit-toepassing-pensioen--en-lijfrentevrijstelling-successierecht
maximale-provinciale-opcenten-mrb-990
geen-fiscale-eenheid-per-1-januari-wegens-ontbreken-aandelenbezit
omkering-bewijslast-gold-voor-ambtshalve-aanslag-en-voor-navorderingsaanslag
kamervragen-over-uitbetaling-heffingskorting-aan-illegalen
bv-moest-kapitaalverzekering-op-afkoopwaarde-waarderen-in-plaats-van-op-koopsom
baatbelasting-alleen-voor-verbetering-voorzieningen-niet-voor-groot-onderhoud
onjuiste-overname-van-gegevens-van-aangiftebiljet-verhinderde-navordering
ook-aftrek-kosten-levensonderhoud-van-kinderen-die-volgens--buitenlands-recht-zijn-erkend
slechts-forfaitaire-aftrek-studiekosten-voor-student-zonder-basisbeurs
koppeling-jonggehandicaptenaftrek-aan-wajonguitkering-geen-verboden-discriminatie
beroepschrift-per-fax-volgens-griffie-hof-te-laat-verzonden-beroep-niet-ontvankelijk
kosten-verbetering-monumentenwoning-waren-niet-aftrekbaar
vaststelling-inkomens-door-inspecteur-op-basis-van-gegevens-uit-procesverbaal-gehandhaafd
afboeking-lening-bv-op-dochtermaatschappij-toegestaan
accijnswetgeving-kent-geen-rangorderegeling-voor-naheffing
distributie-activiteiten-in-netwerkmarketingorganisatie-geen-bron-van-inkomen
geen-aftrek-van-door-derde-betaalde-be„indigingsvergoeding-bij-verkoop-dochtermaatschappij
huisvestingskosten-studieverblijf-aftrekbaar-naar-rato-van-lesuren
btw-op-advieskosten-verkoop-deelneming-aftrekbaar
in-de-loop-van-2004-verschijnen-uitvoeringsvoorschriften-voor-verdragen-ter-voorkoming-dubbele-belasting
ombouwen-van-lening-tot-eigenwoninglening-leidt-niet-tot-aftrek-van-rente
convenant-over-samenloop-bestuurlijke-boete-en-strafrechtelijke-vervolging
wetsvoorstel-omzetting-afgewaardeerde-vordering-in-aandelenkapitaal-naar-tweede-kamer
keuken-is-onderdeel-van-woning-en-moet-dus-in-waardering-worden-meegenomen
strategische-grond-van-projectontwikkelaar-was-voorraad
expeditiebedrijf-moest-onjuistheid-douaneaangifte-bewijzen
feitelijke-beschikkingsmacht-over-accijnsgoederen-stond-niet-vast
temporisering-rente-aftrek-geldt-ook-voor-bank-binnen-fiscale-eenheid
correctie-pensioenvoorziening-wegens-verwachting-afzien-werkt-door-naar-overdrachtsprijs-pensioen
chauffeur-zonder-vervoersvergunning-was-in-dienstbetrekking
ondergrond-van-woning-die-keuzevermogen-was-volgt-keuze-woning
nederland-en-letland-komen-spontane-inlichtingenuitwisseling-overeen
omzetting-verhaalsrecht-loonbelasting-in-geldlening-vormt-geen-loon
bij-vooruitbetaling-van-studiekosten-vindt-toetsing-dure-studie-plaats-over-de-periode-waarop-betaling-betrekking-heeft
besluit-financien-over-toepassing-urencriterium-bij-dienstbetrekking-naast-onderneming
financien-keurt-goed-dat-cursus-stoppen-met-roken-met-terugwerkende-kracht-in-arboplan-wordt-opgenomen-belastingvrije-vergoeding-dan-mogelijk
onbelaste-vergoeding-eigen-bijdrage-ziektekosten-is-mogelijk
besluit-over-persoonsgebonden-aftrek-van-kosten-verbouwing-wegens-ziekte
besluit-financien-over-eigen-woning-tijdens-uitzending-naar-het-buitenland
besluit-over-de-uitbreiding-van-eg-verordening-140871-tot-derde-nationaliteiten
financien-keurt-goed-dat-door-werknemer-in-2001-tot-en-met-2004-zelf-betaalde-premies-voor-c-polis-negatief-loon-vormen
besluit-over-aftrek-btw-in-verband-met-verkoop-van-aandelen
leidraad-invordering-1990-is-gewijzigd-per-1-juli-2004
nieuw-besluit-bepaling-volumieke-massa-voor-verlaagd-tarief-afvalstoffenbelasting
verhoging-verkrijgingsprijs-aandelen-geldt-ook-bij-pensioenschuld-aan-aandeelhouder
belgie-en-nederland-treffen-regeling-voor-uitwisseling-inlichtingen
verhoging-verkrijgingsprijs-aandelen-bij-geruisloze-terugkeer-geldt-slechts-voor-economische-waarde-vordering
automatiseerder-niet-in-dienstbetrekking-bij-detacheerder-door-ontbreken-gezagsverhouding
premies-werknemersverzekeringen-over-onvolledige-verlaging-brutoloon-bij-pc-priv„regeling
grondwaterbelasting-verschuldigd-voor-drooghouden-van-bouwput
wegens-onjuist-zaaknummer-teruggestort-griffierecht-leidde-tot-niet-ontvankelijkheid-van-beroepschrift
niet-op-huur-of-ander-recht-gebaseerde-bewoning-verminderde-waarde-woning-bij-schenking-niet
financieringsrente-premie-gemengde-verzekering-slechts-als-persoonlijke-verplichting-aftrekbaar-omdat-uitkering-was-vrijgesteld
pand-waarin-gehandicapten-woonden-was-geen-bedrijfsruimte-maar-woning
premie-inkomen-waz-naar-tijdsgelang-bepaald-gehele-franchise-in-mindering
ook-bij--telebankieren-geldt-datum-bijschrijving-als-betaaldatum-voor-bepaling-verzuimboete
omzetbelastingfaciliteit-voor-door-ondernemers-zelf-verzorgde-praktijkopleiding-voor-hun-personeel
kamervragen-over-belastingheffing-verpachte-grond-en-maximale-pachthoogte
afdrachtvermindering-kinderopvang-ook-bij-belgisch-attest
besluit-financien-over-verwerking-van-bij-testament-toegekende-nabetaling-voor-arbeid
geen-willekeurige-afschrijving-milieu-investering-als-bedrijfsmiddel-in-later-jaar-voldeed-aan-milieulijst
besluit-over-vergoedingen-bij-begin-en-einde-arbeidsovereenkomst
fiscale-gevolgen-staking-onderneming-bij-emigratie
aanslag-rioolrecht-ten-onrechte-op-forfaitair-bedrag-vastgesteld
boete-wegens-onjuiste-en-onvolledige-icl-opgave-was-terecht
navordering-quasi-blote-eigendom-cdk-biljetten-toegestaan
geen-dienstbetrekking-voor-voormalig-aandeelhouder-die-werkzaam-was-via-bv
niet-verhalen-van-nageheven-loonbelasting-leidde-tot-nieuwe-naheffingsaanslag
geen-aftrek-studiekosten-voor-72-jarige-die-op-vakgebied-al-deskundig-was
door-ondernemerschap-omzetbelasting-recht-op-aftrek-voorbelasting
geen-lijfrente-bij-bv-voor-inbreng-onderneming-omdat-verkoop-daarvan-door-bv-al-vaststond
vrijstelling-overdrachtsbelasting-voor-verkrijging-door-landgoed-bv
tijdige-indiening-aangifte-door-adviseur-kon-niet-worden-bewezen-boete-terecht
busstation-is-geen-openbare-weg
duitse-uitkering-voor-vervolgingsslachtoffers-was-inkomen
tijdelijk-vruchtgebruik-op-ab-aandelen-was-onder-ib64-geen-ab-geen-toepassing-kwijtscheldingsfaciliteit
perceel-grond-door-omvang-geen-onderdeel-eigen-woning
verkopers-in-coffeeshop-door-gedoogbeleid-in-dienstbetrekking
niet-ontplofte-vliegtuigbom-in-tuin-vormt-waardedrukkende-factor
premies-sv-over-verschil-tussen-cao-loon-en-betaald-loon-horecapersoneel
uitlatingen-aanslagregelende-ambtenaar-voorkwamen-correcties-op-aangifte
accountant-was-in-dienstbetrekking-omdat-zijn-werkzaamheden-onvoldoende-onderscheidend-waren-van-overig-personeel
verliesbeschikkingen-moeten-ook-gegeven-worden-als-geen-aanslag-wordt-vastgesteld
geen-toepassing-bua-door-belaste-verkoop-gebruiksrecht-skybox
door-werkgever-betaalde-golflessen-en-lidmaatschap-golfclub-vormden-loon
opnemen-niet-bestaande-borgtochtverplichting-was-opzettelijk-doen-van-onjuiste-aangifte
heffing-precariorecht-over-nutsleidingen-zonder-uitdrukkelijke-toestemming-van-gemeente-toegestaan
geen-naheffing-teruggegeven-douanerecht
verlenging-termijn-aanpassing-witteveenkader-tot-1-december-a.s.
besluit-tijdelijke-verhuur-gedeelten-van-onroerende-zaken-en-omzetbelasting
stakingsaftrek-van-toepassing-op-for-bij-geruisloze-doorschuiving
stroomschema-voor-beoordeling-toepassing-beroepssportersregeling-goedgekeurd
vraag--en-antwoordbesluit-premies-volksverzekeringen-in-internationaal-verband
geen-dienstbetrekking-voor-interimmanagers-door-ontbreken-gezagsverhouding
verrekening-van-eerder-ten-onrechte-niet-belaste-inkomsten-met-negatieve-inkomsten-in-jaar-van-terugbetaling
geen-sanctie-16e-standaardvoorwaarde-omdat-meerwaarde-dochter-pas-bij-verkoop-na-driejaarstermijn-in-prijs-aandelen-ten-goede-kwam
so-verklaring-geweigerd-door-te-late-aanpassing-verzoek-na-juridische-fusie
geen-aftrek-reiskosten-ouderlijk-huis-naar-kazerne-voor-alleenstaande-meerderjarige-militair
blote-eigendom-en-vruchtgebruik-ouderlijke-woning-vallen-in-box-3-rechter-mag-redelijkheid-wetgeving-niet-toetsen
glazen-potjes-waren-ander-glaswerk-volgens-gdt
geen-aanpassing-woz-beschikking-omdat-woz-waarde-lager-was-dan---onjuiste---taxatie
geen-aftrek-van-winst-in-later-jaar-van-eerder-geactiveerde-financieringskosten-onderhanden-werk
niet-wao-verzekerde-directeur-zonder-aandelen-was-waz-verzekerd
gemeentelijke-taxaties-door-hof-verworpen-omdat-pand-niet-van-binnen-is-opgenomen
naheffingsaanslag-parkeerbelasting-mag-niet-worden-opgelegd-als-bedrijfsvergunning-bij-einde-parkeren-wordt-weggebracht
ook-na-1-januari-2002-moet-rekening-gehouden-worden-met-waardedruk-zelfbewoning-voor-successierecht
geen-verzwaring-bewijslast-voor-ondernemer-die-geen-urenspecificatie-verstrekte
invoerrecht-en-omzetbelasting-verschuldigd-over-taxfree-aankoop-sieraden-in-zwitserland
geen-aanslag-verontreinigingsheffing-voor-organisator-festival-op-openbaar-terrein
douanekamer-stelt-prejudici„le-vragen-aan-hof-van-justitie-eg-over-indeling-geluidskaarten-in-gdt
voor-adoptieprocedure-in-china-verplichte-betaling-was-aftrekbaar
in-containers-verpakt-grondwater-valt-als-mineraalwater-onder-verbruiksbelasting-alcoholvrije-dranken
verkoop-kapitaalverzekering-aan-stroman-was-afkoop
onjuistheid-naheffingsaanslag-loonbelasting-door-restauranthouder-niet-bewezen
verhoging-salaris-dga-en-aanpassing-pensioenrechten-waren-niet-onzakelijk
door-ministerie-ten-onrechte-berekende-omzetbelasting-over-opkoopregeling-varkens-moest-aan-varkenshouder-worden-teruggegeven
hoogte-van-reiskosten-buitenlandse-artiest-niet-aannemelijk-gemaakt-geen-aanpassing-kostenvergoedingsbeschikking
geen-vervangingsvoornemen-voor-verkochte-goodwill
prejudici„le-vragen-omtrent-premieheffing-over-rente-die-bv-aan-belgische-dga-betaalde
aanslag-rioolrecht-voor-bedrijfshal-was-terecht-ondanks-gekoppelde-watermeter-en-bescheiden-waterverbruik
wegingsfactor-proceskostenvergoeding-is-niet-afhankelijk-van-het-financiele-belang-van-een-procedure
geen-leges-voor-verzoek-om-planschadevergoeding
toekenning-energiepremie-mogelijk-ondanks-afgifte-bouwvergunning-na-1-januari-1998-voor-ombouw-kerk-tot-woning
belastingdienst-gebonden-aan-uitleg-energiepremieregeling-in-folder-energiebedrijven
belastingdienst-hoeft-bij-voorlopige-teruggaaf-ib-geen-rekening-te-houden-met-toegepast-anoniementarief-loonbelasting
door-buurman-gebruikt-weiland-viel-onder-woz-vrijstelling-bedrijfsmatige-cultuurgrond
belastingdienst-mocht-ontslagvergoeding-waarop-geen-loonbelasting-was-ingehouden-belasten-bij-werknemer
geen-winstuitdeling-goodwill-bij-maatschap-bv-en-dga
verlies-uit-termijntransacties-varkensmarkt-geen-onderdeel-winst-varkenshandelaar
geen-schending-inlichtingenplicht-zonder-verzoek-om-inlichting
bij-overdracht-pensioenvoorziening-moet-al-rekening-gehouden-worden-met-mogelijk-afzien
geen-verlengde-navorderingstermijn-voor-opnamen-van-buitenlandse-bankrekening
naar-evenredigheid-doorbelast-keurloon-slachterijen-vormt-doorlopende-post-btw
ondanks-inlevering-aangiftebiljet-bij-verkeerde-inspectie-geen-boete
geen-verontreinigingsheffing-bedrijfsruimte-voor-praktijkruimte-zonder-eigen-watervoorziening
bij-aangifte-voor-meerdere-belastingen-evenveel-verzuimboetes-mogelijk
voor-bepaling-verzuimboete-tellen-alleen-gemelde-verzuimen-mee
geen-aftrek-schoolgeld-als-werkgever-bij-toepassing-van-30-regeling-geen-vergoeding-geeft
over-royaltys-in-vs-betaalde-belasting-in-nederland-niet-als-kosten-aftrekbaar
voorwaardelijk-optierecht-werd-pas-na-aanvaarding-aanvullende-overeenkomst-belast
inspecteur-moest-voor-naheffingsaanslag-bewijzen-dat-inkoopfacturen-niet-betaald-waren
vergoeding-werkelijke-proceskostenvergoeding-door-heffing-die-in-strijd-met-verdrag-was
niet-tot-ondernemingsvermogen-behorende-zaken-vormden-geen-verkrijging-voor-overdrachtsbelasting-bij-uittreden-vennoot
met-ingang-van-1-januari-2005-is-elektronische-aangifte-vpb-ob-en-ib-voor-ondernemers-verplicht
heffingen-bij-invoer-in-toekomst-bij-zelfde-rechter
besluit-atr-praktijk-gevallen-waarin-de-inspecteur-bindend-advies-moet-vragen
besluit-procedure-apa-aangepast
besluit-vrijstelling-btw-voor-bepaalde-prestaties-arbo-diensten
geen-zekerheid-vooraf-bij-vermoeden-van-criminele-activiteiten
verhuur-woning-aan-ex-partner-onder-echtscheidingsregeling-eigen-woning
kookvereniging-zonder-beperking-aan-lidmaatschap-is-ondernemer-voor-btw
beperkte-aftrek-voor-firmant-van-deel-van-zijn-woning-in-gebruik-bij-vof
verhoogde-vrijstelling-personeelsreizen-en--feesten-bij-jubileum-niet-achteraf-toepassen
financien-geeft-uitwerking-kortingsregeling-voor-producten-uit-eigen-bedrijf
besluit-zakelijk-gebruik-van-motorfiets-aangepast-aan-nieuwe-reiskostenregeling
afboeking-herinvesteringsreserve-voor-pachtontbindingsvergoeding-op-grond-bij-overheidsingrijpen
vraag--en-antwoordbesluit-voorwaardelijke-ouderlijke-boedelverdeling-in-testament
kabinet-kondigt-onmiddellijke-afschaffing-pc-priv„vergoeding-aan
wijziging-van-besluit-verrekenprijzen-uit-2001
besluit-financiele-dienstverleningslichamen-in-concernverband-herzien
vraag--en-antwoordbesluit-dienstverleningslichamen-en-overgangsrecht-rulingbeleid
besluit-organisatorische-aspecten-apaatr-praktijk-herzien
voorkoming-dubbele-belasting-bij-fiscale-eenheid
autodealerbesluit-2004
gewijzigde-standaardvoorwaarden-en-toelichting-geruisloze-inbreng
bijdrage-gemeente-aan-exploitatie-sportvoorzieningen-was-belaste-vergoeding
geen-aftrek-voorbelasting-en-geen-toepassing-nultarief-bij-levering-van-banden
boete-wegens-niet-aangeven-rente-in-spaarbrieven-gehandhaafd
voordeel-uit-aan--en-verkoop-woning-voor-dochter-niet-belast
aanvang-bezwaartermijn-na-ontvangst-duplicaat-door-onjuiste-adressering-aanslag
moet-door-koper-geleverde-software-bij-invoerwaarde-computer-worden-geteld
voorstel-wetswijziging-accijns-mrb-bpm-en-wbm
bijtelling-voor-ondernemingswoning-wordt-niet-beperkt-tot-werkelijke-kosten
mogelijke-beperking-voor-energie-investeringsaftrek-windmolens
geen-verplichte-vaststelling-identiteit-van-cli„nten-van-accountants-en-trustkantoren-door-andere-dienstverlener
leidraad-milieubelastingen-2004
verliesbeschikking-vpb-wordt-duidelijker-gemaakt
verhoging-leeftijdsgrens-ioaw-van-50-naar-55-jaar
tweede-nota-van-wijziging-woz-naar-tweede-kamer
fiscale-behandeling-van-bedrijfsoverdrachten
voorschrift-administratieve-en-factureringsverplichtingen-omzetbelasting-per-1-januari-2004
toepassing-eg-verordening-140871-bij-detachering
huurovereenkomst-is-geen-factuur
uitkering-lijfrente-integraal-belast-omdat-niet-aftrek-van-premie-niet-werd-aangetoond
terugverwijzing-zaak-naar-inspecteur-wegens-schending-hoorplicht
afslankprogramma-viel-onder-sportbeoefening-laag-tarief-ob
pleitbaar-standpunt-verhindert-navordering-wegens-kwade-trouw
fictieve-rente-van-in--belgi„-wonende-dga-volledig-aftrekbaar-bij-bv
tarieven-heffings--en-invorderingrente-4e-kwartaal-2004-35
navorderingsaanslag-ib-op-grond-van-bijlage-bij-bezwaarschrift-toegestaan
ozb-aanslag-toegestaan-ondanks-eerdere-vernietiging-woz-beschikking
importeur-te-goeder-trouw-hoeft-certificaten-van-oorsprong-niet-te-onderzoeken
herbruikbare-verpakking-is-geen-onderdeel-douanewaarde-inhoud
in-twee-termijnen-uitbetaald-vakantiegeld-behoorde-tot-toetsloon-afdrachtvermindering
nauwelijks-gemotiveerd-bezwaar-tegen-niet-toegelichte-ambtshalve-aanslag-ontvankelijk
exploitatie-gemeenschapshuis-valt-niet-onder-vrijstelling-voor-sociaal-culturele-activiteiten
geen-aftrek-huisvestingskosten-voor-buitenlandse-deskundige-met-woonplaats-in-nederland
herziening-aftrek-elders-belast-in-verband-met-lijfrentepremie
vooruitbetaalde-onderhoudskosten-verhuurd-pand-aftrekbaar-in-jaar-van-betaling
iemand-kan-tegelijkertijd-twee-hoofdverblijven-hebben-voor-het-successierecht
is-naheffing-douanerechten-toegestaan-als-onjuistheid-certificaat-van-oorsprong-niet-kan-worden-vastgesteld
drempel-voor-ww-uitkering-wordt-verhoogd
investeringsmelding-eiamia-door-moeder-fe
depositorente-ecb-in-plaats-van-promessedisconto-bij-ouderlijke-boedelverdeling-in-testament
bemiddelingskosten-kinderopvang-per-1-januari-2005-niet-meer-belastingvrij-te-vergoeden
nieuw-besluit-over-reiskosten-in-verband-met-wijziging-regeling-per-1-januari-2004
omzetbelasting-is-onderdeel-van-waarde-pand-van-niet-ondernemer
geen-herleiding-inkomen-naar-tijdsgelang-voor-ziekenfondsverzekerde-ondernemer
wegens-te-korte-duur-samenwoning-na-22e-jaar-geen-waardering-verkregen-woning-op-60-waarde-vrij
herziening-woz-beschikking-na-bezwaar-niet-toegestaan-door-ontbreken-nieuw-feit
voorbehouden-gebruiksrecht-grond-niet-achteraf-ten-laste-van-de-winst-opnemen-op-balans
op-grond-van-eg-recht-had-in-het-buitenland-wonende-werknemer-recht-op-aftrek-voor-ondersteuning-stiefkleindochter
in-nederland-wonende-dga-viel-onder-nederlandse-sociale-verzekeringen-ondanks-verzekering-in-belgie
nabetaling-aan-verkoper-van-deelneming-niet-aftrekbaar-van-winst
hof-geeft-uitleg-meerderheidsregel-bij-navordering-in-cdk-biljettenzaak
afkoopsom-alimentatie-tussen-ex-samenwoners-ook-aftrekbaar
naheffing-omzetbelasting-bij-afnemer-omdat-deze-de-onjuiste-facturen-had-opgemaakt
belastingmaatregelen-2005-voor-ib-ondernemers
wetsvoorstel-be„indiging-fiscale-begunstiging-vut-en-prepensioen-en-invoering-levensloopregeling
tegemoetkoming-kinderopvang-2005-kan-worden-aangevraagd-bij-belastingdienst
afboeken-herbestedingsreserve-heeft-geen-invloed-op-investeringsaftrek
boete-gematigd-tot--150.000-omdat-bv-zich-niet-aan-fiscale-verplichtingen-wilde-onttrekken
belastingmaatregelen-2005-voor-particulieren
belastingmaatregelen-2005-voor-bedrijven
geen-fiscale-eenheid-ob-voor-verhuurder-onroerende-zaak-zonder-beschikking
geen-aftrek-voorbelasting-voor-gemeente-met-betrekking-tot-bergbezinkvoorziening
geen-vrijstelling-premies-volksverzekeringen-zonder-verzoek-daartoe
legesverordening-onverbindend-wegens-ontbreken-nauwkeurige-kostenraming
opbrengst-bij-verkoop-zelf-gebouwde-woning-was-winst-voor-bouwtechnisch-tekenaar
vrijstelling-grondwaterbelasting-geldt-per-bouwput-en-niet-per-project
vrijstelling-vpb-voor-ziektekostenverzekeraars-niet-beperkt-door-concurrentie-criterium
conserverende-aanslag-ab-aandelen-geen-schuld-voor-successiewet
bijdragen-aan-investering-geen-onderdeel-winst-taxicentrale
bestemmingsplan-dat-noodzakelijke-aanpassing-onderneming-verhindert-is-vorm-van-overheidsingrijpen
uitkering-uit-familiefonds-was-schenking
verplichte-ziekenfondsverzekering-ondernemer-niet-in-strijd-met-evrm
storting-informeel-kapitaal-niet-bewezen-door-weigering-namen-groot-aandeelhouders-te-verstrekken
bevoegde-bestuurder-kon-door-onbevoegde-voorganger-ingediend-beroep-bekrachtigen
financien-trekt-tweetal-cassatieberoepen-in
vraag--en-antwoordbesluit-omzetbelastingtarief-kookcursussen
lifo-systeem-mag-niet-worden-toegepast-bij-compartimentering-deelneming
voor-gewezen-partnerschap-is-direct-voorafgaand-partnerschap-niet-nodig
geen-koffiegeldvergoeding-mogelijk-als-werknemer-bijdrage-voor-koffie-betaalt
gedeeltelijke-eigendom-derde-van-grond-is-voor-objectafbakening-niet-van-belang
hofuitspraak-over-aftrek-van-door-vader-voor-zoon-betaalde-ziektekosten-vernietigd
looncorrectie-slechts-toegestaan-tot-afwijking-van-gebruikelijk-loon-30-is
geen-teruggaaf-belasting-als-door-verliesverrekening-wir-bijdrage-wordt-teruggedraaid
ook-na-1-januari-1994-is-rechtstreeks-beroep-tegen-v„„r-1-januari-1994-opgelegde-navorderingsaanslag-mogelijk
toerekening-inkomensbestanddelen-echtgenoten-ib-1964-niet-discriminerend
geen-rente-over-periode-voor-schuld-is-ontstaan
plaats-van-dienst-bepalend-voor-toepassing-nederlandse-omzetbelasting-op-diensten-van-belgisch-co„rdinatiecentrum-aan-nederlandse-vaste-inrichting
verzoek-om-eindheffing-niet-toe-te-passen-bij-naheffing-kan-alleen-als-verhaal-mogelijk-is
is-laag-tarief-van-toepassing-op-uitzendwerk-agrarisch-personeel
verkoop-annuleringsverzekering-door-reisbureau-geen-vrijgestelde-prestatie
kosten-afvoer-hemelwater-mogen-in-rioolrecht-worden-begrepen
is-bemiddeling-bij-kinderopvang-door-gastouders-een-belaste-prestatie
voor-vermindering-gemeentelijke-belastingen-is-datum-verhuizing-bepalend
hoogte-besparing-huisvesting-bij-opname-in-awbz-instelling-verandert-niet-door-overlijden-echtgenoot
ontbreken-tegenbewijsregeling-maakt-bpm-bij-invoer-niet-nietig
correctie-te-hoge-voorlopige-teruggaaf-kan-niet-door-stopzetten-van-betalingen
terecht-omzetbelasting-nageheven-van-koper-onroerende-zaak
mede-eigenaar-kon-door-andere-eigenaar-betaalde-kosten-in-aftrek-brengen-op-moment-van-betaling
geen-toepassing-30--regeling-voor-minderjarige-profvoetballers
verkoop-aandelen-is-deels-schenking-door-bewustheid-van-te-lage-prijs
plaatsen-maagballon-om-af-te-vallen-geen-ziektekosten-wegens-ontbreken-klachten
ondeskundigheid-administratie-geen-opzet-maar-wel-grove-schuld
geen-onderneming-omdat-er-geen-uitzicht-op-winst-was
pachtersvoordeel-bepalen-op-moment-waarop-belang-bij-waardeontwikkeling-grond-ontstaat
co-ouder-met-1-kind-is-niet-gelijk-aan-co-ouder-met-meer-kinderen
arrest-hoge-raad-over-winstbepaling-levensverzekeraar
fictieve-opzegtermijn-voor-ww-bepalen-naar-nederlands-recht
verkrijgingsprijs-ab-moest-bepaald-worden-met-inachtneming-van-beperkingen-door-participatieplan
geen-aansprakelijkheid-omdat-fiscus-de-aansprakelijk-gestelde-onvoldoende-informeerde
kinderen-zonder-recht-op-vrijstelling-successierecht-hebben-geen-recht-op-algemene-drempelvrijstelling
aftrek-levensonderhoud-voor-pleegkind-waarvoor-geen-recht-op-kinderbijslag-bestond
landbouwvrijstelling-niet-van-toepassing-op-verkoop-grond-aan-natuurbeheervereniging
hofuitspraak-inzake-verlaging-boete-bij-direct-invorderbare-naheffing-vernietigd
aansprakelijk-gestelde-kan-niet-bij-belastingrechter-klagen-over-de-aanslag-als-de-wet-daarin-niet-voorziet
bijtelling-winst-voor-priv„-gebruik-auto-wordt-niet-beinvloed-door-afboeking-vervangingsreserve
hof-mocht-bewijsaanbod-niet-zonder-meer-passeren
ondanks-parallellen-in-beroepschrift-geen-samenhangende-zaken
v„„r-ontbinding-koopovereenkomst-ontvangen-betalingen-vallen-niet-onder-landbouwvrijstelling
financien-beantwoordt-kamervragen-over-btw
voor-internetbankieren-geen-gewaarmerkte-kopie-identiteitsbewijs-nodig
implementatie-eg-richtlijn-in-wib
alleen-naheffingsaanslag-accijns-als-belanghebbende-wist-dat-geen-accijns-was-betaald
wetsvoorstel-harmonisatie-inkomensafhankelijke-regelingen-awir
aanpassingswet-awir-naar-tweede-kamer
terugwerkende-kracht-bij-inbreng-onderneming-mogelijk-zonder-voorovereenkomst
heffingsambtenaar-zuiveringschap-niet-bevoegd-om-cassatie-in-te-stellen
tariefsverschil-verontreinigingsheffing-voor-publieke-en-private-installaties-toegestaan
geen-vermindering-verontreinigingsheffing-voor-bedrijfsruimte-die-slechts-een-deel-van-het-jaar-werd-gebruikt
vragen-in-tweede-kamer-over-nsw-landgoederen
afhandeling-bezwaarschriften-aankoopkosten-deelnemingen-niet-langer-aangehouden
nieuwe-nederlandse-uitvoeringsvoorschriften-belastingverdragen
per-1-januari-2005-andere-omzetbelastingregeling-verschotten-advocaten-deurwaarders-en-incassobureaus
ondergrens-investeringsaftrek-van-belang-bij-afzonderlijke-aanschaf-onderdelen
vraag--en-antwoordenbesluit-meegeven-verliezen-bij-einde-fiscale-eenheid
vrijstelling-van-inkomstenbelasting-functionarissen-van-internationale-organisaties
geen-zelfstandigenaftrek-voor-ondernemer-die-door-arbeidsongeschiktheid-urencriterium-niet-haalde
zelfstandigenaftrek-toegestaan-omdat-inspecteur-geen-onderzoek-instelde
opgewekt-vertrouwen-is-beeindigd-door-opzegging-afspraken
afkoop-lijfrente-onbelast-door-uitdrukkelijke-standpuntbepaling-inspecteur
navordering-bij-man-ondanks-vernietiging-navorderingsaanslag-echtgenote
splitsing-koopsom-boerderij-in-koopovereenkomst-gevolgd-voor-landbouwvrijstelling
fiscale-afschrijving-participaties-og-maatschappen
werkgever-heeft-recht-op-aftrek-omzetbelasting-over-aan-hem-gefactureerde-verhuiskosten-werknemers
rente-aandelenlease-was-bronrente
woonark-is-een-roerende-zaak
naheffingsaanslag-ob-moet-tenaamgesteld-worden-van-ondernemer-die-de-belasting-verschuldigd-is
vergoeding-imagorechten-vormde-loon-voor-profvoetballer
inspecteur-niet-gebonden-aan-niet-aanvaard-compromisaanbod
afboeking-vervangingsreserve-verhuurd-bedrijfspand-op-vakantiewoningen-in-spanje-toegestaan
verzorgingstehuis-is-geen-woning-voor-ozb-bejaardentehuis-wel.
landbouwbedrijf-werd-niet-voor-27-juni-2000-gestaakt
belastingdienst-kondigt-onderzoek-naar-buitenlandse-optieregelingen-aan
hofuitspraak-inzake-winstuitdeling-matchende-call--en-putoptie-vernietigd
producent-wasmodellen-voor-gieterij-was-geen-kunstenaar
hoofd-afdeling-belastingzaken-niet-bevoegd-om-in-cassatie-te-gaan
kamervragen-over-30--regeling-leiden-niet-tot-aanpassing-daarvan
oude-beschikkingen-35--regeling-per-1-januari-2001-omgezet-in-30--regeling
door-aandeelhouder-verstrekte-lening-was-geen-schuldiggebleven-dividend
verzending-per-koerier-is-geen-verzending-per-post
op-verkoop-huurtermijnen-aan-eigen-bv-was-bijzonder-tarief-van-toepassing
wel-vergoeding-proceskosten-niet-van-griffierecht-bij-beroep-wegens-uitblijven-uitspraak-op-bezwaar
kamers-in-kantoorpand-waren-samen-geen-afzonderlijke-onroerende-zaak
provinciale-legesverordening-ten-onrechte-onverbindend-verklaard
eigenaar-onbebouwd-perceel-had-belang-bij-taken-van-waterschap
besluit-over-rechtsvormen-m.b.t.-moeder-dochterrichtlijn
toepassing-margeregeling-op-inruilactie-grasmaaiers
toepassing-overgangsrecht-bijleenregeling-bij-echtscheiding-en-overlijden
autodealerbesluit-2004-aangepast
toepassing-30--regeling-jonge-profvoetballer-beoordelen-bij-aangaan-eerste-arbeidscontract
versoepeling-aanpassing-vut--en-prepensioenregelingen
eerste-nota-van-wijziging-belastingplan-2005
door-aanwijzing-ambtenaar-waren-bw-niet-bevoegd-tot-heffing-leges
niet-aangeven-alimentatie-door-gemachtigde-was-toe-te-rekenen-aan-belastingplichtige
gebruikelijk-loon-dga-hotelbedrijf-was-lager-dan-ś-84.000
geen-inbrengvrijstelling-bij-overdracht-onroerende-zaken-aan-cv
betalingen-levensonderhoud-ouders-in-suriname-aangetoond
geen-verrekening-oude-verliezen-omdat-verzamelbeschikking-ontbrak
geen-liquidatieverlies-deelneming-door-overname-activiteiten
verruiming-termijn-indienen-verzoek-aansluitende-of-doorlopende-fiscale-eenheid
intensivering-van-wederzijdse-bijstand-nederland-en-litouwen
cv-is-wel-vennootschap-naar-burgerlijk-recht-voor-toepassing-inbrengvrijstelling
inspecteur-mocht-wegens-emigratie-over-1998-twee-aanslagen-ib-opleggen
terugnemen-afwaarderingsverlies-vordering-alleen-indien-kwijtschelding-niet-tot-belastbare-winst-leidde
geen-aftrek-kosten-werkkamer-wel-hoger-huurwaardeforfait-voor-ondernemer
penitentiaire-inrichting-geen-ondernemer-voor-omzetbelasting
gevolgen-eerste-nota-van-wijziging-belastingplan-2005-voor-particulieren
vervangingsreserve-voor-binnen-fe-verhuurd-pand-kon-na-verbreken-fe-in-stand-blijven
participaties-in-og-maatschap-op-aandelen-met-economische-eigendom-zijn-voor-overdrachtsbelasting-fictief-onroerende-zaken
hoge-raad-stelt-prejudici„le-vragen-over-omvang-vrijstelling-omzetbelasting-medische-prestaties
schuldverjaring-leidt-niet-tot-verplichte-vrijval
besluit-heffingsaspecten-geschenken
na-aantrillen-van-afvalstoffen-laag-tarief-afvalstoffenheffing-niet-van-toepassing
alleen-aftrek-verpleegkosten-bij-opname-in-niet-awbz-instelling
terugwerkende-kracht-verontreinigingsheffing-nieuw-waterschap-toegestaan
afkoop-stamrecht-op-antillen-was-in-nederland-belast
belastingdienst-door-omstandigheden-niet-gebonden-aan-minnelijke-taxatie
aan-ex-echtgenoot-opgelegde-navorderingsaanslag-was-een-nieuw-feit
vergoeding-van-partner-in-joint-venture-geen-opbrengst-deelneming
memorie-van-antwoord-wetsvoorstel-aftrekverbod-aankoopkosten-deelnemingen
ondanks-belastbaar-bedrag-conform-aangifte-was-aanslag-toch-kenbaar-onjuist
door-dga-gedeclareerde-autokosten-aftrekbaar-van-winst-bv
cultuurabonnement-van-werkgever-vormt-loon-daarmee-verkregen-korting-niet
aftrek-waarde-hybride-optie-niet-volgens-vpb-regeling-voor-optierechten
grijs-kentekenregeling-voortaan-gekoppeld-aan-btw-ondernemerschap
verlies-op-lening-was-geen-negatief-resultaat-uit-een-werkzaamheid
restwaarde-kantoorruimte-niet-bepalen-aan-de-hand-van-waardewontikkeling-onroerende-zaken
bewijslast-omgekeerd-wegens-niet-voldoen-aan-administratieplicht
geen-recht-op-aftrek-van-voorbelasting-op-valse-facturen
directe-doorlevering-landbouwgrond-verhinderde-vrijstelling-overdrachtsbelasting-op-eerste-levering
niet-meetellen-buitenlandse-arbeidsuren-voor-urencriterium-geen-verboden-discriminatie
nota-van-wijziging-overige-fiscale-maatregelen-2005-uitstel-van-betaling-voor-dwangsom
partijen-gebonden-aan-compromis-ondanks-latere-andere-jurisprudentie
geen-aftrek-elders-belast-voor-deel-basissalaris-beroepsschaatser
geen-verlies-op-afgewaardeerde-vordering-door-afspraken-met-fiscus
valutaverlies-was-onderdeel-concernfinancieringswinst
ziekte-tijdens-laatste-dagen-van-beroepstermijn-kan-reden-zijn-voor-termijnverlenging
uitvoeringsregeling-belastingdienst-2003-gewijzigd
sanctie-16e-standaardvoorwaarde-fiscale-eenheid-niet-toepassen-als-er-geen-misbruik-is
uitspraak-vernietigd-wegens-onterechte-afwijzing-aanbod-getuigenbewijs
compromis-ter-zitting-houdt-niet-in-dat-beroep-ongegrond-was
verdeling-bewijslast-bij-waarderingsgeschil-voorraad-niet-onredelijk
slechts-meerkosten-auto-na-aftrek-vergoedingen-als-ziektekosten-aftrekbaar
waterschap-heeft-zekere-vrijheid-bij-indeling-van-percelen-in-omslagklasse
geen-beroep-op-bosal-arrest-door-beperkte-verwijzingsopdracht
aankoopkosten-deelneming-met-beroep-op-bosalarrest-wel-in-aftrek-op-winst
voor-eigenwoningschuld-is-besteding-lening-aan-eigen-woning-vereist
in-turkije-werkende-inwoner-van-nederland-was-hier-premieplichtig-voor-volksverzekeringen
geen-samenloop-nedeco-regeling-en-afdrachtvermindering-zeevaart
na-verkoop-deelneming-is-valutaresultaat-op-vordering-pas-vanaf-datum-verkoopovereenkomst-belastbaar
waarde-vrij-wonen-niet-gelijk-aan-huurwaardeforfait-maar-aan-economische-huurwaarde
aftopping-eigenwoningforfait-niet-in-strijd-met-gelijkheidsbeginsel
logopediste-werkzaam-voor-verzorgingsinstelling-was-in-dienstbetrekking
bijtelling-prive-gebruik-auto-door-verschillen-in-kilometeradministraties
door-personeelsvereniging-verstrekte-kerstpakketten-waren-loon
gmbh-die-in-nederland-gelegen-visserijschip-exploiteerde-hier-belast
besluit-fiscale-behandeling-v„„r-2001-verleende-call-optie-op-aan-bv-ter-beschikking-gesteld-pand
afvalstoffen-verliezen-karakter-niet-door-nuttig-gebruik
geen-aftrek-voorbelasting-onjuiste-facturen-als-identiteit-leverancier-niet-kan-worden-vastgesteld
met-ingang-van-1-januari-2005-uniforme-rechtsgang-voor-invoerheffingen
bodemloze-putlening-aan-aandeelhouder-was-winstuitdeling
aanslag-schenkingsrecht-ten-onrechte-opgelegd-aan-schenker
vrijstelling-kamerverhuur-niet-voor-in-onderneming-gebruikte-kamer
laag-tarief-omzetbelasting-op-logies-voor-atleten-door-atletenbegeleider
geen-bijtelling-priv„-gebruik-auto-door-opgewekt-vertrouwen
in-overnameprijs-onderneming-begrepen-deel-voorraad-geen-inkoop-voor-margeregeling
verdrag-wederzijdse-bijstand-nederland-en-nieuw-zeeland-in-werking
nederland-en-estland-intensiveren-wederzijdse-bijstand-belastingzaken
gelijktijdige-boekenonderzoeken-in-nederland-en-estland-mogelijk
verschillende-producten-in-„„n-verpakking-niet-altijd-een-mengsel-voor-toepassing-gdt
voor-recht-van-successie-ook-na-2001-rekening-houden-met-waardedruk-wegens-bewoning
bij-overgang-andere-onroerende-zaken-dan-woonhuis-naar-priv„-geen-waardedruk-wegens-zelfbewoning
door-niet-sluitende-kilometeradministratie-toch-bijtelling
boete-bij-naheffing-omzetbelasting-over-saldo-correcties-in-tijdvak
verhoogde-lijfrentepremieaftrek-stakende-ondernemer-is-niet-discriminerend
termijn-waarde-overdracht-pensioen-wordt-verlengd-tot-zes-maanden
recht-op-aftrek-voorbelasting-voor-gemeente-bij-belaste-doorlevering-van-goederen
financi„n-publiceert-lijst-met-persoonlijke-fiscale-tegemoetkomingen-voor-berekening-evenredigheidsbreuk-aftrek-elders-belast
nota-van-wijziging-voorstel-fiscale-onderhoudswet-2004
derde-nota-van-wijziging-belastingplan-2005
nota-naar-aanleiding-verslag-belastingplan-2005
nota-naar-aanleiding-verslag-fiscale-onderhoudswet-2004
nota-n.a.v.-verslag-wijziging-wet-op-de-internationale-bijstandsverlening
afdrachtvermindering-zeevaart-mag-ook-tijdens-kortstondige-arbeidsonderbreking-worden-toegepast
intensivering-van-wederzijdse-bijstand-nederland-en-zweden
gsm-antenne-op-flatgebouw-is-onroerende-zaak
geen-forensenbelasting-voor-stacaravan-die-minder-dan-90-dagen-ter-beschikking-stond
geen-ontrekking-waarde-arbeid-aan-onderneming-bij-verbouwing-woning-firmant
waardebepaling-ab-aandelen-op-grond-van-overgangsregeling-geen-rekening-houden-met-niet-doorgegane-opsplitsing-concern
concurrentiebeding-maakte-voorwaardelijk-optierecht-niet-feitelijk-onvoorwaardelijk
eigenrijder-zonder-eigen-vrachtwagen-was-in-dienstbetrekking
niet-betalen-deel-koopsom-leidt-niet-tot-vermindering-ab-winst
voor-baatbelasting-hoeft-gebaat-zijn-niet-te-blijken-uit-waardestijging-onroerende-zaak
naheffing-parkeerbelasting-vernietigd-wegens-onvolledigheid-parkeerverordening
geen-ongelijke-behandeling-werknemers-door-schrappen-beroepskostenaftrek
rente-eigenwoningschuld-pas-aftrekbaar-vanaf-moment-van-besteding-aan-eigen-woning
ten-onrechte-invorderingsrente-berekend-na-compromis-over-aanslagen
prejudici„le-vragen-over-conserverende-aanslag-ab-bij-emigratie
telefonisch-bezwaar-ontvankelijk-wegens-ontbreken-gelegenheid-tot-herstel-van-verzuim
drempelvrijstelling-voor-leges-fotokopie„n-niet-in-strijd-met-gelijkheidsbeginsel
verzoek-om-wijziging-tenaamstelling-so-verklaring-is-gelijk-aan-verzoek-om-afgifte-so-verklaring
heffing-precariobelasting-toegestaan-naast-heffing-havengeld
winstaandeel-door-omzetting-in-geldlening-genoten
ambtelijk-verzuim-door-geen-onderzoek-in-te-stellen-naar-aanleiding-van-aangifte
vierde-nota-van-wijziging-belastingplan-2005
vierde-nota-van-wijziging-overige-fiscale-maatregelen-2005
derde-nota-van-wijziging-overige-fiscale-maatregelen-2005
wijziging-wetsvoorstel-fiscale-behandeling-vutprepensioen-en-invoering-levensloopregeling
nota-n.a.v.-tweede-nader-verslag-wetsvoorstel-fiscale-behandeling-vutprepensioen-en-invoering-levensloopregeling
besluit-financien-over-inkoop-pensioen-in-eindloonregeling
stroomschema-werking-aftrekverbod-aankoopkosten-deelneming
vijfde-nota-van-wijziging-belastingplan-2005-verhoging-energiebelasting-in-2006-en-2007
aftrek-weekenduitgaven-gehandicapte-ook-voor-mentor
amendementen-aanpassing-tonnageregeling-wetsvoorstel-overige-fiscale-maatregelen-2005
toepassing-eindheffing-leidde-tot-correctienota-premieheffing-werknemersverzekeringen
besluit-financien-over-obligatielening-met-loss-absorptionclausule
besluit-verdeling-persoonsgebonden-aftrekpost-bij-ambtshalve-vermindering
amerikaanse-senaat-keurt-nieuw-belastingverdrag-usa-nl-goed
besluit-toepassing-vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-ruilverkaveling
aanwijzingsbesluit-verzekerden-zfw-ook-verbindend-voor-55-ondernemers-na-staking
geen-beroep-in-cassatie-tegen-uitspraak-crvb-over-aanspraak-wao
aftrek-elders-belast-bij-ontslagvergoeding-in-internationaal-verband
opnemen-jaar-in-nieuw-middelingstijdvak-mogelijk-na-ongedaan-maken-eerste-middeling
hof-hield-zich-niet-aan-gedane-toezegging-uitspraak-vernietigd
fictief-ab-ook-van-toepassing-op-buitenlands-belastingplichtige
geen-aftrek-elders-belast-over-ontslagvergoeding-voor-iemand-die-al-meerdere-jaren-in-nederland-werkte
beroepschrift-ten-onrechte-afgewezen-als-niet-gemotiveerd
hof-had-belanghebbende-moeten-horen-over-tijdstip-indiening-bezwaar
bekendmaking-belastingverordening-in-gemeenteblad-is-voldoende
herziening-keuzevermogen-landbouwer-op-datum-invoering-nieuwe-landbouwvrijstelling
geen-aftrek-kosten-levensonderhoud-inwonende-meerderjarige-neef
apart-aangegeven-tentdoeken-en-tentstokken-mochten-niet-gezamenlijk-worden-beoordeeld
vrijstelling-btw-voor-kinderopvang-ook-voor-bemiddelingsinstelling
nultarief-ict-van-toepassing-bij-levering-aan-niet-geregistreerde-ondernemer
aftrek-voorbelasting-levering-pand-toegestaan-omdat-huurder-nog-recht-op-verrekening-had
kort-na-aanvang-behandeling-bezwaar-ingediend-beroepschrift-was-voortijdig
geen-30-regeling-voor-buitenlandse-commissaris
bekendheid-met-standpunt-inspecteur-maakte-navordering-tot-herstel-onjuiste-aanslag-mogelijk
geen-voorziening-bodemsanering-omdat-voor-sanering-toestemming-derden-nodig-is
lage-rente-op-lening-aan-dga-was-zakelijk-door-verstrekte-zekerheden
besluit-financien-over-vorming-van-voorzieningen
indeling-voor-gemeenschappelijk-douanetarief-op-basis-van-kenmerkende-eigenschappen
recht-op-teruggaaf-voorbelasting-voor-buiten-eg-gevestigde-ondernemer
lening-voor-verbouwing-is-eerste-zes-maanden-altijd-eigen-woningschuld
geen-bedrijfsfusieregeling-als-op-aandelen-geen-onderneming-is-ingebracht
energiepremie-toegekend-op-basis-van-gelijkheidsbeginsel
verbreking-fiscale-eenheid-niet-ongedaan-gemaakt-door-terugdraaien-verkoop
voorlopige-aanslag-zfw-vernietigd-omdat-gegevens-op-peildatum-niet-bekend-waren
koopsom-voor-verplichte-aanvulling-salarissen-niet-ineens-ten-laste-van-winst
niet-ontvangen-aanslag-niet-bewezen-bezwaar-was-te-laat
derde-nota-van-wijziging-fiscale-behandeling-pensioenen-en-invoering-levensloopregeling
kamervragen-over-indiening-verzoek-bijdrage-kinderopvang
hoge-raad-stelt-prejudici„le-vragen-over-vrijstelling-accijns-voor-kruidensigaretten
bestuursrechter-is-niet-verplicht-verzoek-om-schadevergoeding-te-behandelen
verzoek-om-vrijstelling-kapitaalsbelasting-mag-ook-in-bezwaarfase-worden-gedaan
grensarbeider-heeft-geen-recht-op-premiedeel-heffingskorting
afboeken-vervangingsreserve-verkoop-woonpand-op-aankoop-bedrijfsunits-niet-toegestaan
vrijwillige-betaling-aan-belastingdienst-vermindert-rendementsgrondslag-box-3-gedeeltelijk
geen-parkeerbelasting-voor-laden-met-goederen-uit-woning-op-4e-etage
deelnemingsvrijstelling-bleef-van-toepassing-nadat-belang-onder-5-grens-dook
ex-bleef-partner-vrijstelling-pensioen-bv-niet-van-toepassing
installatiebedrijf-in-vof-vorm-was-ongebruikelijk-samenwerkingsverband
aftrek-elders-belast-vermindert-verhoging-gecombineerde-heffingskorting
compromis-over-oude-jaren-voorkwam-navordering-niet
geen-successierecht-over-van-overleden-huisvriend-verkregen-lijfrente
voorziening-voor-afkoop-optierechten-in-later-jaar-is-niet-mogelijk
prejudiciele-vragen-over-teruggave-accijns-op-verloren-gegane-accijnszegels
eindejaarstips-2004-voor-dgas
eindejaarstips-2004-voor-particulieren
eindejaarstips-2004-voor-zelfstandige-ondernemers
eindejaarstips-2004-voor-bedrijven-en-instellingen
wijziging-uitvoeringsregelingen-in-verband-met-wet-kinderopvang
beantwoording-vragen-belastingplan-2005
vraag--en-antwoordbesluit-internationaal-belastingrecht
geen-renteaftrek-over-schuld-aan-aandeelhouder-vennootschap-zonder-activiteiten
autokostenforfait-valt-onder-loonartikel-in-belastingverdrag
geen-vrijstelling-premies-volksverzekeringen-voor-inkomen-uit-usa
zonder-facturen-geen-recht-op-aftrek-voorbelasting
verkoopopbrengst-eigen-woning-valt-in-box-3-geen-vermindering-rendementsgrondslag-naar-tijdsgelang
man-vrouwfirma-die-transportbedrijf-uitoefende-was-ongebruikelijk-samenwerkingsverband
geen-bezwaar-mogelijk-tegen-aangifte-mineralenheffing-waarvoor-uitstel-van-betaling-is-verleend
geen-verzwaring-bewijslast-door-niet-meesturen-jaarrekening-bij-aangifte
aanhouding-bezwaar-wegens-andere-procedure-leidde-niet-tot-vermindering-van-boete
niet-meer-na-te-heffen-suppletie-omzetbelasting-vormde-winst
digitaal-klokje-met-spelletjes-was-speelgoed
geen-infiltratiekorting-grondwaterbelasting-voor-natuurlijke-infiltratie
terecht-invoerheffingen-nageheven-wegens-vermissing-goederen-in-entrepot
door-bv-betaalde-pensioenpremie-was-zakelijk
naheffingsaanslag-accijns-vernietigd-omdat-tijdvakaanduiding-ontbrak
geen-verzuimboete-voor-te-laat-betalen-bij-tijdige-betaling-juist-bedrag-op-foute-aangifte
havengeld-mag-worden-berekend-naar-rato-van-scheepstonnage
bij-aanvang-sloop-bestond-nog-geen-nieuwe-onroerende-zaak-overdrachtsbelasting-verschuldigd
was-na-verstrijken-van-naheffingstermijn-ontvangen-aanslag-tijdig-opgelegd
besluit-over-afhandeling-bezwaarschriften-aankoopkosten-deelneming
geen-heffing-van-omzetbelasting-over-melkpremie-voor-landbouwers
geen-afhandeling-bezwaar-tegen-aanslag-voordat-procedure-over-aansprakelijkheid-is-afgerond
nota-naar-aanleiding-verslag-overige-fiscale-maatregelen-2005
nota-naar-aanleiding-verslag-fiscale-onderhoudswet-2004-ii
kamervragen-over-afschrijving-op-beleggingspanden
vraag--en-antwoordbesluit-earn-outregeling-en-deelnemingsvrijstelling
nota-naar-aanleiding-verslag-belastingplan-2005-ii
beperking-heffing-rioolrecht-tot-grote-lozers-is-toegestaan
prejudici„le-vragen-over-invloed-overdracht-aandelen-aan-co„peratie-op-vrijstelling-kapitaalsbelasting
geen-aftrek-elders-belast-voor-deel-salaris-manager-buitenlandse-vennootschap
geen-nederlandse-ib-heffing-van-belg-bij-liquidatie-van-bv
verkoopopbrengst-aangepaste-machine-was-resultaat-uit-werkzaamheid
kort-voor-peildatum-betaalde-koopsom-is-uitgangspunt-voor-woz-waarde
geen-herinvesteringsreserve-voor-verkoopwinst-caf„-van-ib-ondernemer
door-derde-op-aandrang-van-werkgever-betaald-bedrag-was-loon
bv-die-pand-verhuurde-aan-zuster-bv-was-onroerend-goedvennootschap
douanekamer-hof-amsterdam-niet-bevoegd-in-procedure-antidumpingrechten
immateriele-schadevergoeding-door-onredelijk-lange-procesduur
naheffing-premies-werknemersverzekeringen-vernietigd-wegens-ontbreken-eigen-onderzoek-uwv
onzekerheid-bij-winstvaststelling-geen-reden-om-geen-aangifte-te-doen
correctie-van-douanewaarde-toegestaan-omdat-deel-van-betaling-niet-in-aangifte-was-betrokken
navordering-bleef-in-stand-omdat-ondernemer-zwarte-kas-had-bevestigd
geen-arbeidskorting-zonder-tegenwoordige-arbeid
geen-ondernemerschap-voor-in-co„peratie-werkende-architecten
navordering-toegestaan-omdat-fout-kenbaar-was
financi„n-keurt-toepassing-verhogingsfactor-aftrek-ziektekosten-zonder-aangifte-in-eerdere-jaren-goed
inbreng-popgroep-in-stichting-verhinderde-ondernemerschap-leden
arbeidsongeschiktheid-niet-van-invloed-op-aan-onderneming-bestede-uren
door-tijdig-bezwaar-bleef-onjuiste-adressering-aanslag-zonder-rechtsgevolgen
betalingen-van-g-rekening-voor-eigen-woning-vormden-inkomen
omkering-bewijslast-terecht-maar-schatting-inkomen--was-onredelijk
niet-verplichte-uitgaven-waren-winstbestemming-geen-kosten
door-fout-accountant-aanvankelijk-te-lage-verkoopprijs-aandelen-geen-uitdeling
geen-vrijstelling-kapitaalsbelasting-omdat-fusie-niet-bleek-uit-akte
beantwoording-eerste-kamervragen-belastingmaatregelen-2005
verzoek-toepassing-laag-tarief-mrb-voor-gehandicapten
overgangsregeling-fbi-van-toepassing-bij-bewust-statusverlies
verzoek-herziening-definitieve-uitspraak-moet-naar-hof-ook-als-daartegen-beroep-in-cassatie-was-ingesteld
ondertekening-aangifte-niet-verplicht-indien-herkomst-duidelijk-is
zakelijkheid-renteloze-lening-dochtermaatschappij-beoordelen-naar-handelen-buitenstaanders
voor-teruggaaf-regulerende-energiebelasting-is-status-algemeen-nut-beogende-instelling-niet-nodig
negeren-beroep-op-gelijkheidsbeginsel-leidde-niet-tot-cassatie
hof-onderzocht-ten-onrechte-niet-of-aan-facturen-leveringen-ten-grondslag-lagen
aanslag-wordt-alleen-vernietigd-wegens-termijnoverschrijding-als-daarop-een-beroep-is-gedaan
geen-navordering-vennootschapsbelasting-omdat-belastingplicht-bekend-was
geen-verhoging-gecombineerde-heffingskorting-door-verliesverrekening-bij-partner
verkoop-van-tot-aflopend-ab-behorende-winstbewijzen-in-1997-vormde-ab-winst
hof-hoefde-in-te-gaan-op-ingetrokken-bewijsaanbod
makelaardij-in-de-vorn-van-manvrouwfirma-was-ongebruikelijk-samenwerkingsverband
feitelijke-leiding-na-vennootschap-niet-in-nederland
renteloze-schuld-aan-concernmaatschappij-was-zakelijk
boete-bij-naheffing-mrb-wegens-omstandigheden-verminderd
ondanks-tijdelijk-verblijf-op-antillen-was-woonplaats-in-nederland-behouden
bepaling-ab-winst-bij-verkoop-gewone-aandelen-en-preferente-aandelen-eind-1996
naheffing-bpm-vernietigd-omdat-handelaarskenteken-terecht-werd-gebruikt
geen-bijtelling-voor-auto-van-de-zaak-ondanks-ontbreken-rittenadministratie
vrijwilligersregeling-blijft-ook-in-2005-bestaan
geen-afschrijving-op-eeuwigdurend-winstrecht
geen-aftrek-voor-aan-echtgenote-betaalde-beloning
besluit-voorraadwaardering-detailhandelaren
belastingdienst-gaat-alleen-nog-maar-via-de-bank-uitbetalen
landbouwnormen-2004-vastgesteld
besluit-percentages-scholingsfondsen
vrijstelling-stedelijke-herstructurering-ook-voor-personenvennootschappen
bijstellingsregeling-belastingen-op-milieugrondslag-2005
besluit-toepassing-laag-tarief-ob-op-lesmateriaal-voor-onderwijsinstellingen
wijziging-van-uitvoeringsregelingen-accijns-bpm-en-motorrijtuigenbelasting
wijziging-uitvoeringsregeling-belastingen-op-milieugrondslag
regeling-samenloop-fiscale-wetten-2005
diverse-wijzigingen-uitvoeringsbeschikking-omzetbelasting-1968
bijstellingsregeling-accijns-en-motorrijtuigenbelasting-2005
wijzigingen-in-de-herziening-omzetting-en-kwijtschelding-van-afgewaardeerde-vorderingen-en-afwaarderingsverliezen-van-deelnemingen
financi„n-kondigt-inkorting-fiscale-beslistermijnen-aan
wijziging-uitvoeringsregeling-energie-investeringsaftrek-2001
bijstellingsregeling-2005
uitvoeringsregeling-internationale-bijstandsverlening-in-werking-getreden
besluit-vrijstelling-afvalstoffenheffing-secundaire-bouwstoffen
vrijstelling-schenkingsrecht-slachtofferhulp-zeebeving-azi„
verplichte-elektronische-aangifte-voor-ondernemers
regels-2004-nog-van-toepassing-op-nabetaalde-vergoeding-kinderopvang
besluit-over-verstrekking-van-dagblad-aan-werknemers
besluit-belastingheffing-geschenken-aan-derden-herzien
overgangsregeling-afvalstoffenbelasting-voor-grondreinigingsresidu
gehandicapten-moeten-verzoek-indienen-voor-toepassing-laag-tarief-mrb-bestelauto
geen-ontheffing-op-grond-van-bub-voor-niet-verzekerde
in-procedure-woz-geen-klacht-over-ozb-mogelijk
afronding-woz-waarde-ook-in-procedure-toepassen
hof-onderzocht-bestaan-vaste-inrichting-niet
prejudici„le-vragen-over-accijns-bij-inkoop-in-buitenland-door-groep-particulieren
hofoordeel-dat-vorderingen-volwaardig-waren-onvoldoende-gemotiveerd
uitspraak-op-verzet-onvoldoende-gemotiveerd
hof-hield-bij-winstcorrectie-onvoldoende-rekening-met-verplichtingen-tegenover-afkoopsom
in-nederland-georganiseerde-activiteiten-voor-duits-bedrijf-waren-reclamediensten
geen-vervangingsreserve-door-ontbreken-voornemen-tot-vervanging-verkocht-pand
na-splitsing-perceel-slechts-gedeeltelijke-toerekening-overdrachtsbelasting-aan-opvolgende-levering
na-ontvangst-beroepschrift-door-griffie-is-risico-van-verlies-niet-meer-voor-indiener
pachtrecht-woongedeelte-boerderij-is-keuzevermogen
inspecteur-mag-kwalificatie-opzet-tijdens-procedure-wijzigen-in-grove-schuld
voorkomt-verbod-tot-bebouwing-kwalificatie-als-bouwterrein
executeur-testamentair-belast-voor-onttrekkingen-aan-nalatenschap
stakingswinst-volgens-afspraak-belast-bij-overlijden-langstlevende-echtgenootondernemer
onjuiste-tenaamstelling-verhinderde-uitnodiging-tot-betaling
vergoeding-bij-einde-dienstbetrekking-was-loon-en-geen-afkoop-vermogensrecht
polis-moest-worden-gewaardeerd-op-afkoopwaarde-en-niet-op-lagere-uitkering-bij-overlijden
parkeermogelijkheid-attractiepark-is-afzonderlijke-dienst-naast-toegang-tot-park
geen-opgewekt-vertrouwen-door-afspraken-met-fiscus-over-afschrijvingen-op-voorgenomen-investeringen
bv-liet-zich-geen-winst-ontgaan-bij-aankoop-bedrijfspand-door-aandeelhouder-tegen-zakelijke-prijs
terugbetaling-deel-pensioenpremie-was-loon-geen-bijzonder-tarief-ib-64
woz--waarde-hotel-op-basis-van-huurwaardekapitalisatie-vastgesteld
besluit-over-vrijstelling-btw-kinderopvang
besluit-ondermandaat-internationale-gegevensuitwisseling
eindheffing-mogelijk-bij-afzien-verlof-voor-hulpactie-azi„-staat-schenkt-belastingopbrengsten
vraag--en-antwoordbesluit-kapitaalsbelasting
besluit-rente-aftrek-verbouwingslening
besluit-uitgesloten-verplichtingen-voor-investeringsaftrek-herzien
besluit-over-onttrekkingen-bij-geruisloze-inbreng
wijziging-van-enige-fiscale-uitvoeringsregelingen
goedkeurend-besluit-bezitseis-bijzondere-aandelen-bij-fiscale-eenheid
toepassing-deelnemingsvrijstelling-bij-kwalificatieverschil-van-buitenlands-lichaam
invoering-ongelijke-aandelenverdeling-be„indigde-gezamenlijk-ondernemerschap
geen-vermindering-douanewaarde-met-niet-aangetoonde-inkoopcommissie
integratieheffing-ook-van-toepassing-bij-door-besluit-vrijgestelde-prestaties
nota-van-wijziging-wetsvoorstel-awir
nota-naar-aanleiding-verslag-voorstel-awir
wijziging-douanebesluit-en-douaneregeling-per-1-januari-2005
kamervragen-over-regeling-grijs-kenteken-voor-gehandicapten
tweede-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-awir
uitstel-van-betaling-bij-bezwaar-en-beroep-voortaan-alleen-op-verzoek
verlaging-bezitspercentage-voor-vrijstelling-deelnemingsdividenden
laag-tarief-btw-voor-optredens-van-videojockeys
wijzigingen-in-regeling-lijfrenten-ten-laste-van-stakingswinst-of-for
bij-beoordeling-ziekenfondsplicht-mocht-inspecteur-uitgaan-van-opgelegde-navorderingsaanslag
geen-goodwill-bij-inbreng-makelaarskantoor
aanslag-waterschapsomslag-gebaseerd-op-rechtsgeldige-verordening-ondanks-afwijkende-voorbereiding
bezwaar-tegen-aanslag-door-aansprakelijk-gestelde-bestuurder-was-te-laat
geen-vervangingsreserve-omdat-boekwinst-niet-op-vervangend-bedrijfsmiddel-was-afgeboekt
in-casu-geen-vervangingsreserve-bij-schuiven-met-panden-binnen-concern
omkering-bewijslast-wegens-niet-indienen-van-uitgereikt-aangiftebiljet
gezagsverhouding-voor-programmeur-die-opdrachtgever-wekelijks-informeerde-over-wijzigingen-in-klantensoftware
in-jaar-van-overlijden-door-keuze-voor-partnerschap-vermindering-belasting-in-box-3
tweede-naheffingsaanslag-motorrijtuigenbelasting-autohandelaar-moest-worden-verminderd
eigenaar-hooggelegen-perceel-had-toch-baat-bij-werk-waterschap
heffing-rioolrecht-mogelijk-zonder-directe-afwatering-op-riool
geen-aftrek-voorbelasting-voor-ter-beschikking-gestelde-apparatuur
werkgever-niet-inhoudingsplichtig-geen-recht-op-30-regeling
fiscale-eenheid-omzetbelasting-verbroken-door-verlies-meerderheidsbelang
voor-herziening-woz-beschikking-is-nieuw-feit-nodig
onderhoudskosten-mogen-niet-via-baatbelasting-worden-verhaald
bezwaar-tegen-intrekking-vrijstellingsvergunning-tijdig-ingediend-maar-op-inhoudelijke-gronden-afgewezen
zelfstandige-kraanmachinist-was-geen-ondernemer
inspecteur-kon-onttrekking-aan-douanetoezicht-niet-bewijzen-bij-verzegelde-container
buitenlandse-werknemer-had-door-gelijkheidsbeginsel-recht-op-toepassing-30-regeling
terugbetalingen-in-geld-en-in-natura-bij-ontslag-vormen-negatief-loon-niet-betaling-is-geen-voordeel-uit-dienstbetrekking
terugdraaien-voorlopige-teruggaaf-voorkwam-verplichte-aanslag-ib
aanmelding-eiamia-binnen-fiscale-eenheid-hoeft-niet-altijd-door-moeder
besluit-vaststelling-pensioenpremie-eigen-beheer
alternatieve-arbeidsongeschiktheidsverzekering-zelfstandigen-voor-meer-ondernemers-toegankelijk
foutenleer-niet-van-toepassing-op-ten-onrechte-niet-belaste-vrijval-for
tegemoetkoming-voor-belastingschulden-in-box-3
tijdelijke-goedkeuring-afdrachtvermindering-kinderopvang
wet-op-de-internationale-bijstandsverlening-per-1juli-2005-niet-meer-van-toepassing-op-accijnzen
terechte-naheffing-van-omzetbelasting-en-invoerrechten-bij-onttrekking-aan-douanetoezicht
wet-op-de-internationale-bijstandsverlening-per-1-juli-2005-niet-meer-van-toepassing-op-accijnzen
vrijstelling-ib-in-2003-en-2004-voor-persoonsgebonden-budget
toepassing-verlaagd-tarief-successiewet-voor-algemeen-nut-beogende-instelling
wijzigingsprotocol-verdrag-met-vs-in-werking-getreden-per-1-januari-2005
tax-sparing-credit-in-verdrag-met-bangladesh-geldt-per-1-januari-2005-niet-meer
toelichting-op-de-wijzigingen-van-de-wet-belastingen-op-milieugrondslag
besluit-keuzevermogen-omzetbelasting
gevolgen-voor-bijleenregeling-bij-koop-of-verkoop-woning-onder-voorwaarden
besluit-toepassing-afdrachtvermindering-bij-bereikbaarheidsdiensten
besluit-over-indexering-van-pensioenrechten
monumentenvrijstelling-overdrachtsbelasting-niet-van-toepassing-op-fictieve-onroerende-zaak
geen-vrijstelling-kapitaalsbelasting-bij-gelijktijdige-inbreng-van-twee-50-belangen
uitsluiting-aftrek-beroepskosten-is-discriminatoir-maar-rechter-kan-geen-oplossing-geven
terbeschikkingstelling-materialen-aan-sporters-was-btw-belaste-prestatie
herziening-partnerkeuze-niet-mogelijk-als-aanslag-onherroepelijk-vaststaat
wajong-uitkering-is-inkomsten-vroegere-arbeid-lager-arbeidskostenforfait-geen-discriminiatie
besluit-dat-aan-kampeerauto-teveel-eisen-stelde-was-onverbindend
na-1-oktober-bekend-geworden-gegevens-tellen-niet-mee-voor-bepaling-verzekeringsplicht-zelfstandigen
seizoenswerkloosheid-telde-mee-als-diensttijd-voor-jubileumuitkering
afvalstoffenbelasting-was-verschuldigd-door-heropening-stortplaats
wellicht-vrijstelling-afvalstoffenbelasting-voor-hergebruikt-bedrijfspuin
vrijstelling-afvalstoffenbelasting-als-er-een-scg-verklaring-is
belastingdienst-mocht-onderzoeksgegevens-niet-extrapoleren-bij-invoerheffing-personenautos-door-onderlinge-verschillen
bijdrage-fabrikant-aan-reclamekosten-importeur-is-geen-korting
hulp-van-adviseur-bij-bezwaar-is-niet-onredelijk
vaststelling-woz-waarde-bierbrouwerij
het-zich-presenteren-als-ondernemer-was-geen-schijnhandeling
geen-vrijstelling-overdrachtsbelasting-voor-levering-gebruikt-bedrijfspand
niet-opmaken-hoorverslag-geen-aanleiding-voor-vernietiging-naheffingsaanslag
dividend-schuldig-gebleven-zonder-zakelijke-reden-geen-rente-aftrek
conversievoordeel-valt-onder-de-deelnemingsvrijstelling
geen-vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-verkrijging-blote-eigendom-landerijen-in-gedeelten
laag-btw-tarief-voor-opfokken-van-dieren-en--contractteelt-gehandhaafd
huurrecht-kan-bedrijfsmiddel-zijn-bij-vervreemding-is-herinvesteringsreserve-mogelijk
beperking-berekende-heffingsrente-door-lange-duur-boekenonderzoek
na-omzetting-pr„t-participatif-in-deelnemerschapslening-was-deelnemingsvrijstelling-van-toepassing
ns-mocht-voorziening-treffen-voor-bodemsanering-hoge-vergoeding-kosten-bezwaar
dief-accijnsgoederen-moest-accijns-omzetbelasting-en-douanerechten-betalen
te-laat-ingediende-aangifte-kon-gelden-als-verzoek-om-vaststelling-verlies
inspecteur-mocht-ziekenfondsverzekering-niet-baseren-op-eigen-schatting-inkomen
overeenkomst-over-vrijstelling-ozb-werkte-niet-door-naar-nieuwe-eigenaar
woz-waarde-parkeergarage-niet-baseren-op-waarde-losse-parkeerplaatsen
negatief-inkomen-op-aanslag-geldt-als-verliesbeschikking
bij-bezwaar-tegen-aanslag-ib-voorlopig-geen-uitdrukkelijk-verzoek-om-uitstel-van-betaling-nodig
toerekening-inkomsten-aan-vennootschap-voorkwam-dienstbetrekking-niet
niet-onderbouwde-kilometerdeclaraties-waren-deels-loon
vaststaande-dooroverdracht-onderneming-voorkwam-aftrek-lijfrentepremie
renovatiekosten-oud-woonschip-waren-geen-onderhoudskosten-monumentenwoning
geconstateerd-tekort-in-accijnsgoederenplaats-niet-opgeheven-door-onveraccijnsde-goederen
geen-naheffing-bpm-zonder-intrekking-vergunning-verhuisvrijstelling
tonnageregeling-niet-van-toepassing-op-resultaten-liquide-middelen
tweede-nota-van-wijziging-herziening-fiscale-behandeling-afgewaardeerde-vorderingen
uitvoeringsregelingen-mrb-en-bpm-gewijzigd-i.v.m.-grijs-kenteken-voor-gehandicapten
samenloop-afdrachtvermindering-onderwijs-voor-beroepsbegeleidende-leerweg-en-startkwalificatieniveau-mogelijk
ook-voor-buitenlandse-zelfstandigen-rekening-houden-met-buitenlands-inkomen-voor-2000-bij-beoordeling-ziekenfondsplicht
besluit-berekening-so-loon-2004-en-2005
voorstel-aanpassing-belastingregeling-voor-het-koninkrijk-brk-aan-spaarrenterichtlijn
hof-moest-vaststellen-of-de-vereiste-aangifte-was-gedaan-i.v.m.-bewijslastverdeling
laag-tarief-omzetbelasting-van-toepassing-op-sexbioscopen
geen-rekening-houden-met-eerder-nog-niet-gemeld-verzuim-bij-bepaling-boete
uitsluiting-samenloop-afdrachtvermindering-zeevaart-en-nedeco-regeling-toegestaan
ruime-uitleg-culturele-prestaties-leidde-tot-laag-tarief-entree-uitgaansgelegenheid
beoordeling-belastbaar-feit-pas-na-afloop-van-tijdvak-waarover-belasting-wordt-geheven
totale-baten-gemeentelijke-heffingen-mogen-niet-hoger-zijn-dan-totale-geraamde-lasten
compensatie-voor-gehuwde-aow-ers-met-laag-pensioen-aangekondigd
werknemers-mogen-spaarloon-deblokkeren-voor-kinderopvang
besluit-over-fiscale-kwalificatie-koerierswerkzaamheden
memorie-van-antwoord-wijziging-fiscale-behandeling-vutprepensioen-en-levensloopregeling
vrijstelling-sollicitatieplicht-langdurig-werklozen-die-vrijwilligerswerk-doen
diplomatenvrijstelling-niet-van-toepassing-op-medewerker-europees-octrooi-bureau
aan-eigen-vof-verhuurd-bedrijfspand-was-verplicht-ondernemingsvermogen
inspecteur-hoefde-correctie-niet-te-onderbouwen-door-omkering-bewijslast
voortbestaan-onderneming-verhinderde-overgang-bedrijfsmiddelen-naar-priv„
ruilarresten-van-toepassing-bij-aandelentransactie
geen-ondernemerschap-voor-verpleegkundige-met-enkele-opdrachtgevers
staking-onderneming-voorkwam-vorming-vervangingsreserve-voor-goodwill
invoer-buitenlandse-bankbiljetten-zonder-verzamelwaarde-vrijgesteld-van-btw
aanslag-conform-aangifte-tijdens-lopend-onderzoek-geen-schrijf--of-typefout-navordering-niet-mogelijk
belastingdienst-in-kort-geding-veroordeeld-tot-doen-van-uitspraak-op-bezwaar
weer-kamervragen-over-conserverende-aanslag-bij-emigratie
aangever-bij-invoer-verantwoordelijk-voor-aangifte
stichting-die-wetenschappelijk-onderzoek-verrichtte-was-btw-ondernemer
sanctie-16e-standaardvoorwaarde-van-toepassing-door-verbreking-fe-binnen-6-jaar-na-og-transactie
kantoorunits-zonder-eigen-sanitair-geen-object-voor-heffing-rioolrecht
verzekeringsplicht-bij-buitenlands-werk-voor-nederlandse-werkgever
aanslag-waterschapsomslag-toegestaan-als-bij-aanleg-voorzieningen-rekening-is-gehouden-met-wateroverlast-van-een-perceel-grond
hoogte-verzuimboete-niet-relateren-aan-maximale-vergrijpboete
is-re„le-prijs-betaald-voor-op-vuilstort-gebruikte-bouwmaterialen
voor-submodellen-kan-andere-catalogusprijs-gelden-ter-bepaling-bpm
opbrengst-aanmerkelijk-belang-geen-inkomsten-uit-vermogen
was-toegangsprijs-landgoed-slechts-een-symbolische-vergoeding
in-box-3-geen-rekening-houden-met-over-erfenis-verschuldigd-successierecht
bij-kamerverhuurpand-geldt-forfaitaire-vaststelling-vervuilingseenheden-voor-verontreinigingsheffing-niet
aan-schoonouders-op-leeftijd-verhuurde-woning-was-eigen-woning-geen-aftrek-onderhoudskosten
geen-toepassing-vrijstelling-bedrijfsopvolging-bij-overdracht-buiten-familiesfeer
beroep-was-alsnog-ontvankelijk-na-verzet-door-verschoonbaarheid-termijnoverschrijding
in-vof-participerende-bv-was-geen-btw-ondernemer
ondertekend-blanco-aangiftebiljet-was-geen-aangifte-bewijslast-omgekeerd
kosten-vlieglessen-geen-aftrekbare-studiekosten
gehele-opbrengst-verkoop-ter-voorkoming-onteigening-landbouwbedrijf-terecht-aan-grond-toegerekend
geen-aftrek-in-1999-van-in-2003-terugbetaalde-subsidie
vergaande-schadevergoeding-na-ambtshalve-vernietiging-aanslag
risicovolle-valutatransactie-vormde-onderneming-voor-bv
hogere-onderhoudskosten-monumentenpand-niet-bewezen
door-omstandigheden-waren-kosten-van-kinderopvang-aftrekbare-ziektekosten
vrijstelling-schenkingsrecht-geldt-ook-voor-plaatselijke-acties-slachtofferhulp
kamervragen-over-aanpassing-verliesbeschikking-op-aanslag-vennootschapsbelasting
financi„n-acht-verdere-fiscale-faciliteiten-voor-hulpacties-niet-nodig
wetsvoorstel-intrekking-concernfinancieringsregeling
terugvorderen-waz-uitkering-van-dga-was-terecht
aanslag-waterschapslasten-terecht-door-afstroom-van-perceel-grond
geen-cumulatie-van-verzuimboetes-bij-meerdere-belastingen-op-1-aangifte
mogelijke-strijd-met-eg-recht-leidt-niet-tot-verlenging-bezwaartermijn
freelancers-waren-in-dienstbetrekking-bij-autoschadeherstelbedrijf
door-tenietgaan-bron-van-inkomen-was-rente-een-persoonlijke-verplichting
toeristenbelasting-van-toepassing-op-scoutingkamp
geen-recht-op-extra-ouderentoeslag-bij-toerekening-box-3-inkomen-voor-2003-aan-partner
lagere-woz-waarde-door-aanpassing-woning-aan-rolstoelgebruik
bij-naheffingsaanslag-is-verzuim--of-vergrijpboete-afhankelijk-van-belasting-over-kalenderjaar
aanmaning-om-aangifte-te-doen-is-niet-nodig-voor-opleggen-verzuimboete
naheffing-bpm-ondanks-buitenlandse-registratie-als-vrachtauto
ondanks-leegstand-woning-toch-aanslag-verontreinigingsheffing
verhuur-woning-leidde-tot-aanslag-toeristenbelasting
gemeentelijke-baatbelasting-onverbindend-door-te-ruim-bekostigingsbesluit
eind-januari-2002-hoefde-parkeerbelasting-niet-meer-in-guldens-betaald-te-kunnen-worden
geen-lagere-waardering-in-box-3-voor-blote-eigendom-vordering-uit-testament
toerekening-winst-van-binnen-fiscale-eenheid-opgerichte-dochter-voor-verrekening-voorvoegingsverliezen-geldt-ook-voor-kleindochters
antwoord-financi„n-op-vragen-van-de-eerste-kamer-over-levensloopregeling
voor-btw-geen-invoer-in-nederland-van-auto-die-uit-zwitserland-werd-gehaald
sieraden-zijn-geen-kunstvoorwerpen-hoog-btw-tarief
geen-sprake-van-overwerk-omdat-langere-werkweek-dan-38-uur-overeen-was-gekomen
inspecteur-mocht-op-grond-van-nieuwe-feiten-verliesbeschikking-herzien
geen-samenloop-van-faciliteiten-voor-monumenten-in-overdrachtsbelasting-en-inkomstenbelasting
per-1-januari-2005-geldt-voor-ondernemers-een-strikter-uitstelbeleid
uitstelperiode-conserverende-aanslagen-tm-2003-begint-op-de-eerste-dag-na-het-belastingjaar
fouten-bij-invoer-gegevens-aangifte-door-belastingdienst-verhinderden-navordering
belastingvrije-vergoeding-interne-representatiekosten-was-mogelijk
fout-inspecteur-leidde-tot-dubbele-premieplicht-aanslag-premie-ziekenfonds-verminderd
geen-heffing-van-toeristenbelasting-als-voor-overnachting-niet-wordt-betaald
beleidsregels-uitleg-privaatrechtelijke-dienstbetrekking-gewijzigd
toepassing-herinvesteringsreserve-bij-vervanging-eigendom-door-erfpacht--en-opstalrecht
kamervragen-over-de-terugsluis-van-ecotaks-aan-dorpshuizen
nieuw-boeterecht-van-toepassing-op-naheffingsaanslag-1997
verzet-tegen-tenuitvoerlegging-dwangbevel-was-niet-tevens-bezwaar-tegen-de-aanslag
omkering-bewijslast-door-niet-aangeven-van-aan-bv-onttrokken-bedragen
wijzigingsvoorstellen-wet-op-accijns-en-bpm
tariefwijzigingen-mrb-per-1-april-2005
waardering-van-verpachte-gronden-in-box-3
backservice-overgenomen-pensioen-in-eigen-beheer-ineens-ten-laste-van-winst-worden-gebracht
optieregeling-viel-onder-overgangsrecht-omdat-deze-voor-de-fatale-datum-tot-stand-was-gekomen
hoge-raad-herstelt-onjuist-arrest
niet-doorzenden-tweede-bezwaar-leidde-tot-niet-ontvankelijk-beroep
bedrijfsvereniging-niet-gebonden-aan-uitleg-loon-van-de-belastingdienst
besluit-uitleg-belastingplicht-gesubsidieerde-instellingen
heffings--en-invorderingsrente-blijven-5-in-tweede-kwartaal-2005
nota-n.a.v.-verslag-voorstel-wijziging-invorderingswet-i.v.m.-girale-verwerking-teruggaaf
toepassing-laag-tarief-ob-op-sportbeoefening-en-toegang-recreatieparken
wetsvoorstel-inkomensaanvulling-2005-voor-aow-ers-ingediend
nota-n.a.v.-het-verslag-voorstel-wet-inkomensaanvulling-2005
verhoging-bij-navordering-werkte-niet-door-naar-middelingsteruggaaf
door-hersteluitspraak-hof-was-beroepschrift-alsnog-ontvankelijk
goedkeurend-besluit-toepassing-vrijstelling-overdrachtsbelasting-ter-verbetering-landbouwstructuur
opleidingsuren-telden-mee-voor-urencriterium
geen-verlies-uit-ab-bij-verkrijging-om-niet-en-verkoop-voor-ś-1
geen-omkering-bewijslast-omdat-administratie-wel-voldeed
niet-woz-gerelateerd-bezwaar-tegen-ozb-mocht-worden-afgedaan-ondanks-procedure-over-woz-waarde
voetbalstadion-werd-bedrijfsmatig-gebruikt-dus-woz-beschikking
kleine-ondernemersregeling-kor-niet-van-toepassing-op-ict-verwervingen
ambtenaar-die-aanslag-vaststelde-deed-ook-uitspraak-op-bezwaar
geen-vrijstelling-ozb-voor-burgerpersoneel-amerikaans-leger
onterechte-navorderingsaanslag-leidde-tot-hoge-proceskostenvergoeding
voor-minderjarig-kind-betaalde-vermogensbelasting-geen-aftrekpost-voor-inkomsten-uit-vermogen
geen-geruisloze-inbreng-onderneming-vanwege-voorgenomen-liquidatie
voor-dochter-betaalde-promotiekosten-niet-aftrekbaar-als-uitgaven-voor-levensonderhoud
geen-teruggaaf-accijns-voor-gasolie-die-door-afvalverwerker-als-brandstof-werd-gebruikt
bij-tweede-aanvraag-bouwvergunning-mochten-weer-leges-in-rekening-worden-gebracht
recht-op-zeedagenaftrek-toegestaan-ondanks-niet-halen-van-de-vereiste-180-dagen
geen-doorlopende-dienst-gehele-vergoeding-onderworpen-aan-nederlandse-btw
naheffing-op-factuur-vermelde-niet-afgedragen-btw-was-terecht
geen-geruisloze-inbreng-als-er-geen-onderneming-meer-is
terecht-vergrijpboeten-opgelegd-aan-ondernemer-met-ontoereikende-administratie
in-duitsland-wonende-directeur-van-nederlands-bedrijf-viel-onder-nederlandse-sociale-verzekeringen
willekeur-in-baatbelasting-leidde-tot-vernietiging-aanslag
geen-toepassing-30-regeling-voor-buitenlandse-assistent-in-opleiding-aio
vergoeding-voor-gebruik-van-lift-in-monument-viel-onder-normaal-btw-tarief
rente-aftrek-bij-stapsgewijze-aanpassing-eigenwoningschuld
recht-op-zalmsnip-voor-niet-inwoner-die-in-gemeentelijke-heffingen-wordt-betrokken
aftrek-ziektekosten-bij-opname-in-niet-awbz-instelling-beperkt-tot-zorgcomponent
geen-vrijstelling-ozb-als-bezinningsbijeenkomsten-slechts-tegen-betaling-toegankelijk-zijn
belastingdienst-moest-aansprakelijk-gestelde-informeren-over-verklaring-van-ex-personeel
bv-hoefde-geen-winst-te-nemen-op-schuld
woonplaats-in-nederland-bewezen-door-inspecteur-navordering-ib-was-terecht
geen-vrijstelling-medische-prestaties-voor-telefonische-hulpdienst-voor-artsen
vrijstelling-medische-prestaties-geldt-ook-voor-internet-arts
sigaren-kunnen-nu-per-36-stuks-worden-verpakt
kamervragen-over-aangiftesoftware-van-belastingdienst
bezwaar-in-belastingzaken-kan-niet-meer-per-fax-worden-ingediend
wetsvoorstel-implementatie-wijziging-in-moeder-dochterrichtlijn
derde-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-aanpassing-regime-afgewaardeerde-vorderingen
toepassing-verhoogde-schenkingsvrijstelling-geldt-niet-voor-samenlevingspartner-van-kind
geen-vervangingsreserve-omdat-verkocht-pand-al-was-vervangen-door-gehuurd-pand
waardedruk-verhuurde-woning-door-omstandigheden-beperkt
woz-beschikkingen-verminderd-op-grond-van-gelijkheidsbeginsel
ontbreken-van-dienstbetrekking-voorkwam-meervoudige-toepassing-bedrijfsspaarregeling
aflossingsschipper-was-zelfstandig-geen-var-loon
geen-recht-op-ww-voor-ex-echtgenote-dga-na-ontbinding-arbeidsovereenkomst
premies-aow-over-afkoopsom-pensioen-in-jaar-waarin-iemand-65-werd
hof-verminderde-boete-niet-omdat-belang-te-gering-was
gemeente-mocht-volstaan-met-samentelling-van-waardedrukkende-factoren
geen-anoniementarief-voor-zover-kopie-identiteitsbewijzen-correct-waren
vrijstelling-overdrachtsbelasting-verbetering-landbouwstructuur-geldt-ook-voor-verkrijger-zonder-landbouwbedrijf
geen-willekeurige-afschrijving-scheepvaart-cv-door-negatieve-winst
taxatierapport-woningeigenaar-hoeft-geen-vergelijkende-gegevens-te-bevatten
navordering-inkomstenbelasting-over-optierechten-in-jaar-van-onvoorwaardelijk-worden-terecht
boete-voor-onjuist-toepassen-margeregeling-verminderd-wegens-fout-inspecteur
als-boomgaard-bestemd-weiland-was-terecht-als-ondernemingsvermogen-aangemerkt
margeregeling-bij-buitenlandse-inkoop-niet-in-strijd-met-europees-recht
ondanks-te-late-ontvangst-was-aanslag-toch-tijdig-opgelegd
niet-binnen-naheffingstermijn-bekend-gemaakte-aanslag-vernietigd
boete-bij-navordering-gematigd-vanwege-wanverhouding-met-ernst-van-vergrijp
geen-aftrek-vooruitbetaalde-aov-premie-omdat-alleen-aftrekpost-was-beoogd
woz-waarde-huurwoningen-aangepast-aan-verkoopprijzen-van-door-verhuurder-verkochte-woningen
verzekeringsplicht-voor-dga-ondanks-aanknopingspunten-voor-gemeenschappelijk-ondernemerschap
verzekeringsplicht-omdat-aan-voorwaarden-voor-dienstbetrekking-was-voldaan
dienstbetrekking-voor-dgas-door-ongelijke-verdeling-aandelen
woz-waarde-van-voor-sloop-bestemd-pand-terecht-op-grondwaarde-minus-sloopkosten-gesteld
verband-tussen-valse-facturen-en-betaling-van-zwart-loon-niet-aangetoond-door-uwv
geen-aftrek-elders-belast-voor-inkomsten-uit-amerikaanse-effecten
geen-vrijstelling-loonbelasting-voor-duur-huwelijkscadeau-voor-dga
geen-bezwaar-mogelijk-tegen-afwijzing-verzoek-als-monumentenrechtspersoon-te-worden-aangemerkt
samentelling-schenkingen-mag-niet-leiden-tot-verkapte-navordering
te-laat-indienen-beroepschrift-verschoonbaar-door-geestelijke-verwarring-na-scheiding
kosten-cursus-gericht-op-persoonlijke-ontwikkeling-niet-zakelijk-ook-geen-scholingsaftrek
kind-van-vriendin-was-geen-eigen-pleegkind-geen-aftrek-bijdrage-levensonderhoud
besluit-afschaffing-korting-wao-premie-kleine-werkgevers-per-1-januari-2003-niet-in-strijd-met-de-wet
fusievrijstelling-kapitaalsbelasting-geldt-ook-bij-doorverkoop-deel-verkregen-belang
woz-waarde-verminderd-wegens-bodemverontreiniging
correctie-op-basis-foutenleer-niet-d.m.v.-navordering-maar-door-primitieve-aanslag
vergelijkingsgroep-meerderheidsregel-gelijkheidsbeginsel-niet-willekeurig-vergroten-of-verkleinen
kamervragen-over-fouten-bij-belastingdienst-in-verwerking-gegevens
vrijstelling-motorrijtuigenbelasting-bij-einde-beschikkingsmacht-over-auto
door-onvolkomenheid-nederlandse-tekst-geldt-franse-tekst-in-wijzigingsprotocol
kamervragen-over-toepassing-vrijstelling-grondwaterbelasting
besluit-eigenwoningwaarde-van-in-2004-opgeleverde-nieuwbouwwoningen
financi„n-wil-kapitaalsbelasting-afschaffen-per-1-januari-2006
aftrek-voorbelasting-bij-integratieheffing-naar-rato-feitelijk-gebruik
tweede-woning-was-geen-hoofdverblijf-geen-aftrek-kosten
buiten-gemeenschap-van-goederen-gehuwde-was-geen-mede-eigenaar-van-deel-nalatenschap-echtgenoot
geen-herziening-voorbelasting-op-diensten-bij-einde-landbouwregeling
woonplaats-buiten-nederland-niet-aangetoond-in-procedure-over-naheffingsaanslag-bpm
verschillende-tariefgroepen-successierecht-geen-onredelijke-wetgeving
onbevoegd-verleend-mandaat-kon-niet-achteraf-worden-hersteld-naheffing-parkeerbelasting-vernietigd
kantoorvennoten-accountantskantoor-waren-in-dienstbetrekking-werkzaam
geen-naheffing-loonbelasting-bij-afzien-van-verhaal-door-uitkeringsinstantie
gezamenlijke-regeling-nederland-antillen-en-aruba-n.a.v.-spaarrenterichtlijn
in-2008-naar-verwachting-vooringevulde-aangifte-inkomstenbelasting
declarabele-vorderingen-bepalen-mede-de-jaarwinst
wijziging-landbouwvrijstelling-met-terugwerkende-kracht-niet-in-strijd-met-evrm
voorziening-sociaal-plan-toegestaan-door-verbod-op-activiteiten
hof-verdeelde-bewijslast-in-woz-procedure-verkeerd
hof-verklaarde-bezwaar-ten-onrechte-niet-ontvankelijk-omdat-tijdige-verzending-niet-in-geschil-was
huwelijksgoederenregime-niet-van-invloed-op-vermogensetikettering-bedrijfspand
uitkering-kapitaalverzekering-vormde-inkomen-omdat-lijfrenteclausule-werd-genegeerd
taxatierapport-had-als-gedingstuk-aan-hof-overhandigd-moeten-worden
niet-weersproken-stelling-hoeft-niet-bewezen-te-worden
wel-afschrijving-op-voor-verkoop-bestemde-onroerende-zaak-geen-herinvesteringsreserve-mogelijk
gratis-boeken-voor-docent-geen-inkomen-uit-dienstbetrekking
uitvoeringsregeling-belastingdienst-2003-aangepast
vroegere-vennoot-na-verkoop-bedrijf-aan-neef-niet-in-dienstbetrekking
hof-mocht-inspecteur-niet-opdragen-verliesbeschikking-te-herzien
interne-compensatie-toegestaan-wegens-te-hoge-aftrek-hypotheekrente
leeftijdscriterium-zelfstandigenaftrek-is-geen-verboden-discriminatie
geen-verlies-uit-onderneming-op-lening-voor-aankoop-bedrijf
geen-versnelde-afschrijving-op-bedrijfspand-wegens-aanstaande-pensionering-dga
vrijstelling-overdrachtsbelasting-verbetering-landbouwstructuur-geldt-niet-voor-handelaar
uitkering-kapitaalverzekering-was-onderdeel-van-box-3-vermogen
kosten-eigen-beursnotering-en-investor-relations-houdstermaatschappij-hadden-geen-verband-met-deelnemingen
hielden-reorganisatiekosten-verband-met-buitenlandse-deelnemingen
toepassing-arrest-de-groot-voor-in-itali„-werkende-hoogleraar
besluit-over-regels-unit-linkedlijfrenten-van-v„„r-1-januari-1992
wetsvoorstel-ter-bestrijding-van-btw-constructies-bij-vrijstellingen
geen-verruimde-vervangingsreserve-door-ontbreken-overheidsingrijpen-bij-vervreemding
beroep-was-niet-ontvankelijk-omdat-belang-door-uitspraak-inspecteur-was-vervallen
voor-toepassing-nedeco-regeling-geen-rekening-houden-met-wisselende-arbeidsduur
directeurenaandeelhouders-in-dienstbetrekking-door-zekerheidsoverdracht-aandelen
vervangingsreserve-toegestaan-omdat-ontbreken-vervangingsvoornemen-niet-was-aangetoond
tijdstip-beoordeling-toestand-onroerende-zaak-moest-op-woz-beschikking-staan
overdracht-pensioenvoorziening-was-afkoop-ook-zonder-wijziging-regeling
afzien-van-pensioen-was-ten-tijde-van-zetelverplaatsing-pensioen-bv-niet-voorzienbaar
woz-waarde-gelijk-aan-koopsom-bij-aankoop-kort-voor-peildatum
naheffing-loonbelasting-van-sportvereniging-die-band-liet-optreden
30-regeling-niet-van-toepassing-omdat-werknemer-al-in-nederland-werkzaam-was
geen-beroep-mogelijk-tegen-weigering-ambtshalve-vermindering
nieuw-besluit-verrekenprijzen-mag-vanaf-15-augustus-2004-worden-toegepast
kamervragen-over-uitbetaling-heffingskorting-aan-asielzoekers
beperking-recht-op-alleenstaande-ouderkorting-geen-verboden-discriminatie
inwoner-van-belgi„-was-premieplichtig-in-nederland-over-arbeidsongeschiktheidsuitkering
integratieheffing-van-toepassing-op-voor-eigen-gebruik-gemaakte-kweekbodems-laboratorium
rentebaten-vallen-niet-onder-tonnageregeling
vetgehalte-partij-melkpoeder-ten-onrechte-bepaald-aan-de-hand-van-beperkt-monster
wetsvoorstel-wijziging-van-de-belastingregeling-voor-het-koninkrijk-i.v.m.-spaarrenterichtlijn
goedkeurend-besluit-vrijstelling-afvalstoffenbelasting-baggerspecie
verblijfkosten-eigen-rijders-in-2005--27-per-dag-bij-meerdaagse-ritten
besluit-vaststelling-marktrente-tot-en-met-2004
onderzoeksrapport-inkomenseffecten-wijzigingen-buitengewone-uitgaven-2004
geen-gezamenlijk-ondernemerschap-bij-verdeling-aandelen-in-35-325-en-325
naheffing-over-bovenmatige-vergoedingen-was-terecht-evenals-boete-van-10
uitstel-indienen-aangifte-was-niet-op-verzoek-te-laat-opgelegde-aanslag-vernietigd
wetsvoorstel-bestrijding-btw-constructies-bevat-ook-andere-wijzigingen
schending-gelijkheidsbeginsel-bij-afvalstoffenheffing-van-recreatiewoningen
omkering-en-verzwaring-bewijslast-omdat-vereiste-aangifte-niet-was-gedaan
gewijzigd-inzicht-van-de-inspecteur-is-geen-reden-voor-navordering
tijdelijke-verhuur-van-gemeubileerde-appartementen-was-btw-belaste-prestatie
uitvoeringsbesluit-loonbelasting-aangepast-i.v.m.-aanpassing-fiscale-behandeling-vut-en-prepensioen
uitvoeringsregeling-loonbelasting-aangepast-i.v.m.-aanpassing-fiscale-behandeling-vut-en-prepensioen
geen-omzetbelasting-over-meeliftvergoeding-op-grond-van-gelijkheidsbeginsel
waarde-websites-bij-ruil-tegen-aandelen-gelijk-aan-waarde-aandelen
geen-afschrijving-op-merchandising-voetbalclub
onderscheid-bij-rioolheffing-tussen-binnen--en-buitengebied-niet-in-strijd-met-gelijkheidsbeginsel
buitenlandse-profvoetballer-was-niet-goed-genoeg-voor-30-regeling
aftrekbeperking-kosten-monumentenpand-voor-blote-eigenaar
gift-aan-plaatselijke-harmonie-was-aftrekbaar
waardering-legio-leasecontracten-voor-successierecht
prejudici„le-vragen-over-btw-tarief-bij-trainen-van-paarden
geen-vrijstelling-kapitaalsbelasting-bij-uitgifte-aandelen-in-ontvlechtingsscenario-concern
kamervragen-over-niet-kunnen-verrekenen-van-heffingskortingen
btw-vrijstelling-geldt-ook-voor-tussenschoolse-kinderopvang
pas-na-afronding-volledige-bouwvergunningsprocedure-is-sprake-van-bouwterrein
vierde-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-herziening-afgewaardeerde-vorderingen
geen-cassatie-tegen-toepassing-vrijstelling-overdrachtsbelasting-ter-verbetering-landbouwstructuur
geen-cassatie-tegen-niet-corrigeren-hypotheekrente-aftrek-met-ontvangen-onteigeningsvergoeding
bezwaar-is-niet-mogelijk-tegen-opschorting-teruggaaf-omzetbelasting
verhoging-bijtelling-priv„-gebruik-auto-leidt-niet-tot-strijd-bua-met-zesde-eg-richtlijn
bezwaartermijn-verlengd-door-onjuiste-adressering-aanslag
naheffing-parkeerbelasting-vernietigd-omdat-straat-niet-was-aangewezen-voor-betaald-parkeren
bij-waardering-legio-leasecontracten-rekening-houden-met-kosten-van-ontbinding-of-overdracht
inspecteur-mocht-uitsmeerregeling-corrigeren-bij-navordering-inkomstenbelasting
kamervragen-over-proceshouding-belastingdienst
nota-n.a.v.-verslag-staten-aruba-over-aanpassing-brk-naar-tweede-kamer
geen-cassatie-tegen-taxivrijstelling-mrb-met-terugwerkende-kracht
suikerheffing-was-onderdeel-kostprijs-voorraad-suiker
naheffing-accijns-bij-misbruik-provianderingsregeling-beperkt-tot-leveringen-in-nederland
niet-onderbouwde-vergoedingen-waren-loon-compromis-met-fiscus-niet-van-belang-voor-premieheffing
verzoek-fiscaal-partnerschap-nog-mogelijk-als-aanslag-andere-partner-vaststaat
chalet-op-camping-was-een-onroerende-zaak
conclusie-ag-hof-van-justitie-eg-in-zaak-marks--spencer
dienstbetrekking-voor-freelance-journalisten
kosten-studie-fiscaal-recht-geen-ondernemingskosten-voor-belastingadviseur
kenniscentrum-toeristische-sector-was-belastingplichtig-voor-vpb
geen-30-regeling-door-gebrek-aan-ervaring-en-te-laag-salaris
verzendtijdstip-e-mailbericht-is-niet-het-moment-van-eerste-poging-daartoe
aanslag-was-tijdig-opgelegd-ondanks-verlate-ontvangst
externe-kok-was-in-dienstbetrekking-bij-restauranthouder
onjuistheid-naheffingsaanslag-omzetbelasting-over-verzwegen-omzet-niet-bewezen
compromis-voorkwam-beroep-op-onrechtmatig-verkregen-bewijs-in-kb-lux-zaak
kosten-zelfstudie-en-overleg-met-collegas-geen-scholingsuitgaven-voor-docent
geen-toepassing-verhuisboedelvrijstelling-door-verkoop-auto-binnen-12-maanden
vergoedingen-uit-imagerechtenovereenkomst-waren-arbeidsinkomen
afwijkende-voorschriften-afschrijving-eigen-monumentenpand-leidden-niet-tot-aftrek-in-2001
werk-in-loondienst-musicus-was-geen-onderdeel-van-winst
termijnoverschrijding-bezwaarschrift-was-niet-verschoonbaar
geen-verzekeringsplicht-voor-werkzaamheden-van-voormalig-dga
bijstellingsregeling-rooktabak-2005
woonplaats-in-nederland-of-daarbuiten
geen-cassatie-tegen-var-resultaat-aflosschipper
geen-cassatie-tegen-door-hof-gecorrigeerde-omzetberekening-snackbarhouder
geen-cassatie-tegen-verschoonbare-termijnoverschrijding
nota-n.a.v.-nader-verslag-aanpassing-brk-naar-tweede-kamer
kamervragen-over-verplichte-elektronische-aangifte-ondernemers
polen-en-nederland-regelen-wederzijdse-bijstand-in-belastingzaken
clausule-nieuwe-kapitaalverzekering-eigen-woning-moet-per-1-oktober-worden-aangepast
besluit-voorkoming-dubbele-belasting-2001-gewijzigd-in-verband-met-arrest-de-groot
verhuur-van-ligplaatsen-in-jachthaven-niet-vrijgesteld-van-btw
frans-belastingkrediet-voor-onderzoek-in-eigen-land-in-strijd-met-eg-recht
regeling-waarbij-werkgever-btw-over-brandstofleveringen-aan-werknemers-in-aftrek-mag-brengen-in-strijd-met-eg-recht
recht-op-aftrek-voorbelasting-blijft-bestaan-gedurende-liquidatie-onderneming
nederlandse-heffing-van-effecteninstellingen-niet-in-strijd-met-eg-recht
beperking-aftrek-kosten-deelnemingen-buiten-eu-niet-in-strijd-met-eg-recht
prejudici„le-vragen-over-douanerechten-na-actieve-veredeling
bij-herkapitalisatie-uitgegeven-aandeel-leidde-tot-verbreken-fiscale-eenheid
waardevermindering-recht-op-levering-aandelen-valt-onder-deelnemingsvrijstelling
prejudici„le-vragen-over-toepassing-nultarief-zonder-afhaalverklaringen
advocaatkosten-om-medische-hulp-af-te-dwingen-geen-ziektekosten
aanvang-fiscale-eenheid-ob-kan-op-verzoek-voor-datum-beschikking-liggen
mondeling-gepachte-landbouwgrond-telde-niet-mee-bij-meststoffenwet
aangifte-vpb-moest-worden-aangemerkt-als-verzoek-om-vorming-fiscale-eenheid
geen-tijdelijke-verhoging-algemene-heffingskorting-als-geen-belasting-verschuldigd-is
door-gemeente-gesubsidieerde-promotiestichting-belastingplichtig-voor-btw
kosten-huwelijk-dga-geen-zakelijke-lasten-voor-bv
neerzetten-aanhanger-in-afwachting-van-lossen-is-niet-onmiddellijk-laden-en-lossen
vermindering-boete-wegens-termijnoverschrijding-door-hof-onvoldoende-gemotiveerd
bij-levering-van-hennepstekken-is-btw-verschuldigd
inwoner-van-belgi„-was-15-ib-verschuldigd-over-bruto-nederlands-dividend
chauffeur-zonder-eigen-auto-was-geen-ondernemer
hoge-raad-geeft-vuistregels-inzake-redelijke-termijn-boetetraject
geen-vermindering-grondwaterbelasting-voor-oeverinfiltratie
wateraanvoerplannen-leidden-tot-vermindering-grondwaterbelasting
besluit-inzake-terugbetaling-studiekostenvergoedingen
toepassing-ruilarresten-bij-terbeschikkingstelling
geen-cassatie-tegen-vervanging-vergrijpboete-door-lagere-verzuimboete
geen-verschil-in-stijging-woz-waarde-huur--en-koopwoningen
bij-verplicht-gebruik-vignet-is-sprake-van-zwaar-motorrijtuig
overbrenging-perceel-bij-bouw-bedrijfswoning-was-bestemmingswijziging
paardenopfokbedrijf-is-landbouwbedrijf
beroep-namens-verdwenen-rechtspersoon
staatssecretaris-zet-zich-in-voor-behoud-laag-btw-tarief-arbeidsintensieve-diensten
uitvoeringsregelingen-bpm-en-mrb-aangepast-aan-regeling-grijze-kentekens
uitvoeringsregeling-bpm-gewijzigd-i.v.m.-tegemoetkoming-roetfilter-voor-dieselautos
ontvangst-aanvraagformulier-lijfrenteverzekering-door-inspecteur-was-voldoende-voor-totstandkoming-verzekering
ontvangst-aanvraagformulier-lijfrenteverzekering-door-tussenpersoon-onvoldoende-voor-totstandkoming-verzekering
verhuur-aan-gelieerde-organisatie-tegen-beperkte-huur-was-geen-commerci„le-exploitatie
vraag--en-antwoordbesluit-financi„n-over-teruggaafregeling-overdrachtsbelasting
risico-van-niet-ontvangen-verzonden-aanslag-lag-bij-de-inspecteur-bezwaar-was-ontvankelijk
te-late-reactie-na-bekend-worden-met-opgelegde-aanslag-leidde-tot-niet-ontvankelijkheid
trainingspak-wel-voetbalschoenen-geen-werkkleding-voor-voetbaltrainer
anoniementarief-loonbelasting-niet-altijd-van-toepassing-bij-tekortkomingen-in-identificatieverplichtingen
centrale-raad-van-beroep-geeft-nieuwe-uitleg-aan-begrip-eigen-kind-voor-akw
geen-aftrek-scholing-voor-kosten-van-outplacement
geen-inhouding-loonbelasting-over-niet-opge„iste-pensioentermijnen
participaties-in-scheepvaart-cv-waren-afzonderlijke-ondernemingen
stallingsbeschikking-hoeft-niet-op-aanslagbiljet-vermeld-te-worden
levensverzekeraar-niet-gebonden-aan-convenant-bij-waardering-obligatieportefeuille
berekening-premiereserve-verzekeraar-inclusief-spaardeel-van-spaarhypotheken
dienstbetrekking-voor-oproepkrachten-casino
uitsluiting-belastingschulden-van-rendementsgrondslag-box-3-niet-in-strijd-met-gelijkheidsbeginsel
aftrek-kosten-van-thuiszorg-toegestaan-voor-iemand-die-in-awbz-instelling-woonde
hoge-belastingheffing-bij-onvoorwaardelijk-worden-opties-niet-in-strijd-met-evrm
dga-moest-vergoeding-betalen-voor-in-zijn-huis-gestalde-kunst-van-bv
energiebedrijf-moest-omzetbelasting-berekening-over-doorbelasting-van-reb
wederrechtelijk-verkregen-voordeel-terecht-belast
nota-werken-aan-winst-gepubliceerd
wetsvoorstel-szw-maakt-uitvoering-pensioenregeling-in-andere-eu-lidstaat-mogelijk
melding-van-afwezigheid-op-zitting-was-geen-verzoek-om-uitstel
hof-kortte-proceskostenvergoeding-ten-onrechte-wegens-commissariaat-van-gemachtigde
franchise-waz-niet-hoger-dan-werkelijk-betaald-wachtgeld
tijdelijke-proefbanen-waren-mogelijk-onroerende-zaken
meetellen-van-oud-verzuim-voor-bepaling-boete-niet-in-strijd-met-evrm
mobiele-grondreinigingsinstallatie-was-onroerende-zaak
commercieel-ge„xploiteerd-schip-was-geen-vaartuig-voor-representatieve-doeleinden
ingetrokken-woz-beschikking-was-geen-grondslag-voor-waterschapsomslag
aanslag-ozb-mag-worden-opgelegd-v„„r-bekendmaking-woz-beschikking
geen-toepassing-sanctiebepaling-bij-zetelverplaatsing-pensioen-bv
recht-op-arbeidskorting-bij-vrijgesteld-inkomen-uit-vn-organisatie
inspecteur-had-verzoek-om-teruggaaf-douanerechten-moeten-voorleggen-aan-europese-commissie
gemeente-mocht-eigen-heffingsmaatstaf-voor-leges-bouwvergunning-hanteren
geen-premieplicht-voor-zzp-ers-binnen-duikersbedrijf-op-grond-van-gelijkheidsbeginsel
hoogte-voorziening-inruilregeling-wasmachines-onvoldoende-onderbouwd
uwv-mocht-correcties-baseren-op-onderzoek-belastingdienst-ondanks-besluit-om-geen-loonbelasting-na-te-heffen
geen-navordering-ab-winst-door-uitdrukkelijk-standpunt-van-inspecteur
commercieel-belang-bij-naheffing-parkeerbelasting-verzwakte-bewijspositie
onduidelijke-optiecontracten-dga-en-bv-hadden-geen-invloed-op-winst-van-bv
winstuikering-co„peratie-aan-leden-naar-rato-van-leveringen-vormt-onderdeel-vergoeding-recht-op-aftrek-voorbelasting
geen-dienstbetrekking-voor-zelfstandig-opererende-visser
beperking-rioolrecht-tot-grote-lozers-is-niet-in-strijd-met-gelijkheids--of-evenredigheidsbeginsel
geen-emigratieheffing-pensioenrechten-bij-gelijktijdige-emigratie-en-zetelverplaatsing-pensioen-bv
heffing-over-pensioenaanspraak-bij-verplaatsting-feitelijke-leiding-pensioenlichaam-naar-belgi„-in-strijd-met-belastingverdrag
geen-cassatie-tegen-uitspraak-hof-amsterdam--nrs.-200201044-en-200201045
afzien-van-recht-van-bezwaar-en-beroep-voorkwam-inhoudelijke-beoordeling-beroep
tijdigheid-bezwaar-moet-worden-beoordeeld-aan-de-hand-van-verzenddatum-aanslag
geen-teruggaaf-reb-voor-stichting-die-ruimte-verhuurde-aan-kwalificerende-instellingen
hof-moest-verzending-van-nota-griffierecht-controleren
hof-mocht-prijs-bij-transactie-tussen-bv-en-aandeelhouders-niet-zomaar-aanpassen
oordeel-hof-dat-geld-afkomstig-was-uit-drugshandel-was-onbegrijpelijk
onttrekking-aan-ondernemingsvermogen-in-voorperiode-uitdeling-van-winst
geen-aftrek-verhuiskosten-bij-verhuizing-meer-dan-drie-jaar-na-aanvang-dienstbetrekking
hoge-raad-vernietigt-hofuitspraken-over-gecorrigeerde-vervangingswaarde-en-werktuigenvrijstelling
toepassing-herzieningsregeling-aftrek-btw-toegestaan-bij-aanpassing-belaste-verhuur
inwoonster-van-nederland-was-premieplichtig-over-duitse-uitkeringen-gezien-aanvullend-karakter-volksverzekeringen
geclaimde-aftrekposten-niet-bewezen-aanslag-bleef-in-stand
ook-hogere-representatiekosten-konden-in-vaste-vergoeding-worden-verwerkt
te-laat-ingediend-verzoek-so-verklaring-terecht-afgewezen
eia-verklaring-deels-te-laat-aangevraagd-afwijzing-verzoek-terecht
geen-belastingplicht-voor-brandstoffenheffing-voor-afnemer-aardgas
aanpassing-drempel-aftrek-monumentenkosten-niet-nodig-volgens-staatssecretaris
veroordeling-tot-proceskostenvergoeding-door-ontbreken-procesbelang
geen-kosten-ten-laste-van-winst-bij-afwikkeling-converteerbare-obligatie
geen-giftenregeling-in-loonbelasting-te-verwachten
blote-eigenaar-woning-moest-per-14-november-1997-inkomsten-uit-vermogen-aangeven
manager-zonder-aandelen-was-in-dienstbetrekking-naheffing-premies-met-boete
nota-n.a.v.-verslag-uitbreiding-niet-aftrekbaarheid-steekpenningen-naar-eerste-kamer
geen-cassatie-tegen-aftrek-autokosten-wegens-ziekte-i.v.m.-opgewekt-vertrouwen
staatssecretaris-berust-in-hofuitspraak-vermogensetikettering-bovenwoningen
geen-casssatie-tegen-hofuitspraak-afzien-van-verhaal-nageheven-loonbelasting
staatssecretaris-acht-hofuitspraak-toerekening-krediet-aan-eigenwoningschuld-juist
geen-cassatie-tegen-aanmerken-restauratie-als-vervaardigingshandeling
hofuitspraak-over-samenvoegen-schenkingen-juist-volgens-staatssecretaris
betrokkenheid-leden-bezwaarcommissie-bij-waterschapsverkiezingen-niet-van-invloed-op-geldigheid-aanslag
aandeel-in-ge„rfd-bewoond-pand-waarderen-op-deel-vrije-verkoopwaarde
onjuiste-uitvoering-pc-priv„project-leidde-tot-naheffing-premies
strafrechtelijk-onrechtmatig-verkregen-bewijs-mag-worden-toegepast-in-fiscale-procedure
zwartwerkers-waren-in-dienstbetrekking-bij-bouwbedrijf
op-grond-van-verdragen-geen-heffing-in-nederland-over-pensioenbijdrage-europarlementarier
besluit-ondermandaatverlening-internationale-inlichtenuitwisseling
nota-beantwoording-vragen-aanvraagformulier-var-naar-tweede-kamer
wijziging-leidraad-invordering-wegens-aanpassing-bijstandsnormen
toerekening-schulden-aan-overige-werkzaamheden
autodealerbesluit-2005
goedkeurend-besluit-overdrachtsbelasting-bij-omzetting-lidmaatschapsrecht-in-appartementsrecht
besluit-openstelling-elektronisch-verkeer-met-belastingdienst
per-1-juni-2005-hebben-werknemers-recht-op-langdurend-zorgverlof
geen-leeftijdsterugstelling-en-rentestandskorting-voor-stamrechtvoorziening-bv
zonder-toestemming-mag-gemeente-geen-parkeerbelasting-heffen-op-terrein-van-een-ander
douane-mocht-kosten-van-toezicht-op-vernietiging-doorbelasten
hof-arnhem-handhaaft-winstcorrectie-afzien-pensioen-in-jaar-van-zetelverplaatsing
ongelijke-behandeling-reiskosten-voor-studie-in-loon--en-inkomstenbelasting-geen-verboden-discriminatie
tijdens-uitzending-naar-buitenland-aangehouden-woning-was-geen-hoofdverblijf
vermindering-invorderingsrente-omdat-bezwaar-langer-dan-afgesproken-werd-aangehouden
resterende-activiteiten-van-landbouwer-op-leeftijd-vormden-geen-onderneming
bpm-vrijstelling-verhuisboedel-geldt-ook-voor-auto-die-eerst-van-de-werkgever-was
vraag--en-antwoordbesluit-box-3-en-wettelijk-erfrecht
nota-n.a.v.-verslag-inzake-de-goedkeuring-wijzigingsprotocol-verdrag-nederland-en-vs
naheffing-loonbelasting-wegens-niet-voldoen-aan-identificatieverplichtingen
voorstel-wetswijziging-awir-ingediend
memorie-van-antwoord-voorstel-awir-naar-eerste-kamer
inventarisatie-knelpunten-landbouwvrijstellingen-in-overdrachtsbelasting
bezwaar-op-formele-punten-tegen-legesheffing-was-ongegrond
optierecht-op-koop-landbouwgrond-was-geen-koopovereenkomst-nieuwe-landbouwvrijstelling-van-toepassing
hoge-boete-bij-opzettelijk-onjuiste-presentatie-winstcijfers-door-ondernemers
naheffing-kapitaalsbelasting-terecht-bij-geldverstrekking-die-geen-lening-was
geen-vrijstelling-premieplicht-voor-werkzaamheden-op-kamp-zeist-tijdens-lockerbieproces
bv-te-kwader-trouw-bij-winstuitdeling-aan-aandeelhouder-navordering-mogelijk
hof-verlaagde-correctie-wegens-verkoop-voor-te-lage-prijs-aan-aandeelhouder
bv-mocht-bij-toekenning-pensioen-aan-dga-rekening-houden-met-bij-voorganger-doorgebrachte-dienstjaren
bij-gekapitaliseerde-huurwaarde-rekening-houden-met-sloopplannen
landbouwvrijstelling-niet-van-toepassing-op-door-ander-gebruikt-perceel
bv-zonder-activiteiten-kon-vervangingsvoornemen-niet-bewijzen
teruglevering-binnen-oorspronkelijke-herzieningstermijn-leidt-niet-tot-herleving-herziening
invoervrijstelling-kleine-zendingen-geldt-niet-voor-groupageverzendingen
bij-aanwijzing-verleggingsregeling-btw-bij-invoer-mag-heffing-niet-op-andere-wijze-gebeuren
belang-bij-fusie-was-voldoende-zakelijk-voor-daarbij-noodzakelijke-splitsing
ondanks-ontbreken-verliesbeschikking-mochten-verliezen-als-verrekend-worden-beschouwd
geen-ondernemerschap-door-ontbreken-van-gebondenheid-maten
vrijstelling-bij-verbetering-landbouwstructuur-geldt-niet-voor-verpachter
terecht-boetes-opgelegd-omdat-verzekeringsplicht-dga-al-eerder-was-vastgesteld
door-betrekken-ander-hoofdverblijf-was-eigenwoningregeling-niet-meer-van-toepassing
opgewekt-vertrouwen-werkt-ook-terug-naar-eerder-nog-niet-geregeld-belastingjaar
trage-postbezorging-op-cura„ao-was-geen-reden-voor-termijnoverschrijding-bezwaarschrift
reikwijdte-arrest-de-groot-bij-bepaling-aftrek-elders-belast
laag-tarief-afvalstoffenbelasting-geldt-ook-voor-abi-slib
premies-nageheven-over-bovenmatige-vaste-onkostenvergoedingen
regeling-vrijstelling-overdrachtsbelasting-voor-investeringen-in-stedelijke-herstructurering
nota-n.a.v.-het-verslag-wetsvoorstellen-aanpassingswet-awir
inwerkingtreding-beleidsbesluit-ontslaguitkeringen-opgeschort
tweede-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-awir-naar-tweede-kamer
rectificatie-nota-n.a.v.-verslag-wijzigingsvoorstel-awir
rechtseenheidsvoorziening-bij-uitvoering-awir-niet-nodig
nota-n.a.v.-het-verslag-voorstel-wijziging-awir
nota-n.a.v.-het-verslag-afschaffing-concernfinancieringsregeling
geen-cassatie-tegen-toekenning-30-regeling-op-basis-gelijkheidsbeginsel
geen-cassatie-tegen-toepassing-investeringsaftrek-bij-meerdere-cv-participaties
kosten-huisvesting-personeel-zakelijk-aftrek-voorbelasting-toegestaan.-geen-cassatie
voortwenteling-niet-verrekende-buitenlandse-bronbelasting-voor-sporters-en-artiesten
kennisgeving-van-deelneming-aan-inlichtingenuitwisseling-btw
besluit-vrijstelling-extra-reiskostenvergoeding-in-de-vorm-van-zuidoost-pas
fiscale-beoordeling-caos-gepubliceerd
nederland-kan-niets-doen-aan-niet-tijdige-implementatie-interest--royaltyrichtlijn-door-itali„
besluit-met-uitleg-begrip-regeling-voor-vervroegde-uittreding
kamervragen-over-verplichte-elektronische-aangifte-bij-participatie-in-cv
overzicht-spaartegoedenverdragen-met-afhankelijke-gebieden
bv-mocht-verlies-op-optiecontracten-met-dga-ten-laste-van-winst-brengen
verdieping-van-kantoorpand-was-aparte-onroerende-zaak-voor-ozb
historisch-verband-tussen-lening-en-pand-ging-niet-verloren-bij-overgang-naar-priv„-vermogen
vrijstelling-mrb-voor-taxi-met-terugwerkende-kracht-verleend
voormalig-dga-was-terecht-aansprakelijk-gesteld-voor-onbetaalde-premies
niet-opleggen-van-naheffingsaanslag-loonbelasting-is-geen-voordeel-voor-werknemers
niet-verhuurde-tweede-woning-was-eigen-woning-geen-aftrek-herstelkosten
verzorgingstehuis-was-bedrijfspand-voor-ozb
verhuurd-gastenverblijf-was-woning-voor-ozb
ook-kostenegalisatiereserve-voor-pensioen-moet-actuarieel-gewaardeerd-te-worden
nieuwe-regeling-grijs-kenteken-uiteengezet-in-besluit
erfgenaam-had-aandeel-in-rente-van-verzwegen-rekening-moeten-aangeven
geen-toepassing-kwijtscheldingsfaciliteit-schenkingsrecht-bij-bedrijfsoverdracht
opgewekt-vertrouwen-voorkwam-correctie-marge-inkopen-autohandelaar
maandelijkse-betaling-vakantiegeld-en--dagen-onderdeel-toetsloon-afdrachtvermindering
werknemer-die-niet-hoefde-te-werken-genoot-inkomsten-uit-vroegere-dienstbetrekking
losse-krachten-transportbedrijf-waren-in-dienstbetrekking-werkzaam
na-overlijden-moeder-was-fiscaal-partnerschap-met-dochter-niet-meer-mogelijk
geen-gezamenlijk-ondernemerschap-voor-dga-omdat-andere-aandeelhouders-geen-directeur-waren
bovenmatige-autokostenvergoeding-op-basis-managementovereenkomst-was-loon
secretaris-met-management-bv-was-in-dienst-bij-instelling
hof-had-taxatierapport-moeten-opvragen-in-woz-procedure
spaarloon-mag-per-1-september-a.s.-belastingvrij-worden-opgenomen
hof-mocht-boete-bij-onjuist-gebruik-handelaarskenteken-matigen
onbegrijpelijke-uitspraak-hof-over-aanslag-schenkingsrecht-vernietigd-door-hoge-raad
baatbelasting-mag-niet-worden-opgerekt-tot-niet-gebate-panden
anticumulatiebepaling-vermogensbelasting-niet-in-strijd-met-discriminatieverbod
geen-schending-gelijkheidsbeginsel-bij-aangifteplicht-schenkingsrecht-instellingen
parttime-dga-moet-lager-loon-aannemelijk-maken
geen-verhoogde-stakingsvrijstelling-voor-ondernemer-die-nog-geen-55-jaar-was
fictieve-afschrijving-geen-onderdeel-autokosten
op-verzoek-achteraf-niet-toepassen-zelfstandigenaftrek-liet-mogelijkheid-open-voor-startersaftrek-in-later-jaar
financieringskosten-negatieve-inkomsten-waren-niet-aftrekbaar
verzoek-toekenning-energiepremie-was-tijdig-door-samenhang-in-aanbrengen-voorzieningen
gemeente-mocht-niet-alle-kosten-verhalen-via-baatbelasting
verhuur-onroerende-zaak-was-onderdeel-van-samengestelde-dienst
navordering-toegestaan-omdat-fout-in-aanslag-direct-zichtbaar-was
door-inspecteur-berekende-verkrijgingsprijs-ab-was-juist
voorziening-niet-opgenomen-vakantiedagen-dga-niet-toegestaan
ziekte-echtgenote-geen-reden-voor-termijnoverschrijding-bezwaar
restaurantgedeelte-pand-terecht-verplicht-ondernemingsvermogen
verzuimboete-terecht-bij-meermalen-te-laat-indienen-van-aangifte
geen-aftrek-van-opleidingskosten-wegens-persoonlijke-sfeer
terecht-boete-opgelegd-wegens-te-laat-indienen-van-jaarloonopgave
geen-recht-op-ww-door-ontslag-op-eigen-initiatief-uit-eerdere-dienstbetrekking
lichtvaardig-genomen-ontslag-voorkwam-ww-uitkering